Základní informace o Klubu mládeže Ostrava Poruba

Jedná se o klub pro dospívající mládež ve věku 16-20 let na sídliších 8 obvodu.

K pravidelným aktivitám patří nedělní fotbalové matche a každý pátek od 20 hodn se konají filmové večery v tzv. MarinGOTce, která slouží jako klubovna klubu. Každé setkání má tři jednoduché části, které se nazývají: žvanec, pokec a čumec. Žvanec tvoží společná večeře, pokec volné povídíní o všem možném i nemožném, čumec – zajímavý film nebo jiný program.

Program klubu mládeže je pokusem vytvořit alternativní prostředí pro mládež, která tráví svůj čas jinak na ulici.