Co je to KOPR?

KOPR | Klub Otců Pro Rodinu

 Čas pro děti | Čas pro rodinu | Čas pro sebe  | Čas pro kamarády | Čas pro maminky

KOPR je dobrovolné sdružení otců a jejich přátel s cílem pořádat akce pro děti, pro manželky a pro sebe.

Otcové pro manželky/maminky | Otcové pro děti | Otcové pro rodinu | Otcové pro sebe | Otcové pro tebe

Od roku 2022 jsme zapsaným spolkem s názvem KOPR – Klub otců pro rodinu, z.s.