Historie sboru

Úplný počátek sboru se datuje až do r. 1885, kdy z úst kazatele Kostomlatského zaznívá radostná zvěst evangelia na pohřbu Josefa Trčky. Tento „náš první bratr“ uvěřil v Praze ve vinohradském sboru Svobodné reformované církve a poté se vrátil domů do Písku, aby zde začal otevřeně nést evangelium Ježíše Krista. A právě on byl zárodkem tvořícího se zpočátku malého, ale početně i duchovně rostoucího společenství.

Celé dva roky se skupinka věřících scházela v domě rodiny Trčkových, kam jezdíval z Tábora kázat nejvíce kazatel Kostomlatský, ale i jiní, jako třeba americký misionář Dr. Clark. Poté se od r. 1888 společenství bratří a sester rozrostlo a začalo se scházet v pronajatých prostorách bývalé hospody u Kamenného mostu. Toto je také doba, kdy společenství muselo čelit protivenství ze strany odpůrců evangelia. Někteří se opravdu nechali odradit a odchází, část se později ale vrací. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že na jaře r. 1888 přichází do Písku na pozvání kazatele Kostomlatského obě sestry Royovy, zůstávají zde a jsou povzbuzením pro ostatní ve společenství. Mimo již uvedené stěhování sboru dochází později k ještě dalším pěti přestěhováním. Na posledním 7. místě v Tyršově ulici r. 1923 však už sbor zůstává až podnes.

Za ta léta se v našem sboru vystřídalo mnoho kazatelů, všichni se však shodně snažili kázat Ježíše Krista ukřižovaného. A to rozhodlo o tom, že trváme dosud, a to i ve snaze zvěstovat Boží lásku.


Více informací naleznete v sekci kontakt.