O nás

Cílem našeho společenství je především oslava Ježíše Krista a poznávání Božího Slova v celé jeho hloubce a kráse. Dále se chceme těšit ze vztahů mezi sebou, být požehnáním sobě navzájem a být prospěšní jakýmkoliv způsobem i pro lidi mimo sbor.

Chceme se učit přijímat Bibli za měřítko víry, učení a života. Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Členem sboru se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše Krista a jehož život tomu odpovídá.

Kromě pravidelných setkání trávíme společně čas při dalších aktivitách, jako jsou sporty, výlety či společné dovolené.