Čemu věříme?

Věříme, že křesťanství není v podstatě o tom, co člověk dělá a jak se chová, zda dodržuje nějaké normy či ne, ale křesťanství je především o vztahu. Na prvním místě jde o vztah s jediným Bohem, který stvořil tento svět a který není odtažitý od světa, ale zajímá se o něj a o nás lidi. To nám i dokázal ve svém Synu, Ježíši Kristu, jak o tom mluví Bible. Tento vztah s Bohem nás vede také k novým vztahům s lidmi okolo nás a k zájmu o ně.

Věříme, že všichni lidé odmítli Boha, otočili se k Němu zády, a tak narušili svůj vztah s Ním i vztahy mezi sebou. Tomuto narušení vztahu s Bohem a s lidmi říkáme hřích. Hřích není pouze dělání špatných věcí, ale je to aspekt, který ničí naše vztahy, a proto jsme také oddělení od Boha.

Věříme, že jediný možný způsob, jak obnovit tento náš vztah s Bohem, není založen na našich skutcích nebo na tom, jak dobří jsme lidé. Lze to jen vírou v Ježíše Krista, který nás svou smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním smířil s Bohem, a tak obnovil náš vztah.

Věříme, že jako církev jsme společenství lidí, kteří se rozhodli obnovit s Bohem svůj vztah, a že naším úkolem je budovat láskyplné vztahy mezi sebou navzájem, ale také s lidmi, kteří se ještě pro rozhodnutí obnovit svůj vztah s Bohem nerozhodli.

Věříme, že Ježíš se jednoho dne vrátí zpět, aby jednou provždy skoncoval s hříchem a utrpením a aby vykonal soud nad lidmi.

Věříme v realitu nebe a pekla, přičemž nebe je o věčném vztahu s Bohem a peklo o věčném oddělení od Boha. Člověk se sám rozhoduje už zde na zemi, zda bude věřit či nikoli, a tím i určuje, kde bude vteřinu po smrti, zda s Bohem či bez Boha.

Věříme, že Bůh touží po vztahu s člověkem, protože nechce jeho odsouzení. Tak posílá nás, svou církev, abychom druhým ukazovali, jak mohou obnovit svůj vztah s Ním. A nejen s Ním, ale jak mohou ve víře v Ježíše Krista dosáhnout obnovení vztahu i s lidmi.