Verš pro rok 2016

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím jsou synové Boží

(Římanům 8:14)

Oslavy 35 stavby modlitebny

Vloženo 18. 6. 2017 | Oznámení

Videoreportáž z výletu do Orlických hor

Vloženo 4. 6. 2017 | Oznámení

28.5. 2017 navštívili členové CB z Horní Krupé krásy Orlických hor. Během jednodenního výletu autobusem jsme navštívili bohoslužbu v Bystrém, poobědvali na Masarykově chatě, prohlédli jsme si zahradu Jaromíra Grulicha a vylezli na rozhlednu. Níže naleznete videoreportáž od Pavla Calty., Fotky od Evy Malé.

 

16.4. Velikonoční večer modliteb a chval

Vloženo 8. 4. 2017 | Oznámení

V neděli 16. 4. 2017 v 18:00 se v modlitebně Církve bratrské koná velikonoční večer modliteb a chval.

Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka ke stažení

Měsíční rozpisy

další

Poslední nahrávky

další

  Přijďte, rádi vás uvidíme!

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Požehnání Amálky a Zuzanky 30.7.2017
Křest - Líba - 23.7.2017
35. výročí otevření modlitebny v Horní Krupé - 18.6.2017


Nejnovější videa

Videoreportáž z výletu do Orlických hor

Hornokrupské PoBeRaKo

Mládež 2016CÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.