Verš pro rok 2016

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím jsou synové Boží

(Římanům 8:14)

Dětská vánoční slavnost

Vloženo 7. 12. 2017 | Oznámení

Podzimní večer modliteb a chval

Vloženo 3. 11. 2017 | Oznámení

V neděli 12. 11. 2017 v 18:00 se v modlitebně Církve bratrské koná podzimní večer modliteb a chval.

Všichni jste srdečně zváni.

Plakátek ke stažení

Měsíční rozpisy

další

Poslední nahrávky

další

  Přijďte, rádi vás uvidíme!

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Jiří Zmožek a Sergej Miháĺ - 5.11.2017
Host T. Arnould z USA 22.10.2017
Požehnání Amálky a Zuzanky 30.7.2017


Nejnovější videa

Videoreportáž z výletu do Orlických hor

Hornokrupské PoBeRaKo

Mládež 2016CÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.