Verš pro rok 2018

Zamiloval jsem si vás praví Hospodin.

(Malachiáš 1:2)

Celocírkevní sbírka na Diakonii CB

Vloženo 18. 11. 2018 | Oznámení

Církev bratrská pravidelně vyhlašuje Sbírku pro Diakonii Církve bratrské, která tento rok připadá na neděli 25. listopadu 2018. Informace o sbírce, o činnosti Diakonie Církve bratrské a o tom, na co Diakonie Církve bratrské finanční prostředky potřebuje, naleznete v níže uvedených přílohách. Prezentace je v MS PowerPoint ve formátu pro prohlížení s přechody a také ve formátu PDF pro případ, že by někomu nešla prezentace ve fromátu PowerPoint zobrazit.

Bankovní účet kam můžete zaslat výtěžek celocírkevní sbírky je 478450393/0300 jako variabilní symbol uveďte 251118 a do popisky k platbě napište název sboru.

Další informace k Diakonii Církve bratrské získáte na intrenetových stránkách www.cb.cz/diakonie

Prezentace - Sbírka pro Diakonii CB - formát PDF

Večer modliteb a chval - podzim 2018

Vloženo 31. 10. 2018 | Oznámení

V neděli 4.11. 2018 v 18:00 se v modlitebně Církve bratrské koná podzimní večer modliteba chval.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Pozvánka je stažení zde

Měsíční rozpisy

další

Přímý přenos

Přímé přenosy jsou dostupné v době konání bohoslužeb, tedy především v neděli od 9. hodiny.

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Sborový den + návštěva z Kolína - 21.10.2018
Křest Davida - 14.9.2018
Křty (v režii Chotěboře) - 26.8.2018


Nejnovější videa

Puťák mládeže 2018

Tábor Laviny - Dubenec 2018

Shromáždění Církve Bratrské v Horní Krupé 18.3. 2018 - celý záznamCÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.