Verš pro rok 2020

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

(Matouš 11:28)

Zpátky do sborových lavic :-) hurááá

Vloženo 29. 5. 2020 | Oznámení

Milí bratři a sestry,
v neděli 31.5. se sejdeme po delší době ve shromáždění. Pro dodržení bezpečnosti je doporučeno,aby rodiny byly pospolu, a bylo možné udržovat viditelný odstup mezi sousedy. Podávání rukou se zatím nedoporučuje. 
 
Roušky jsou v místnosti požadovány.  Pokud by se zvláště starším lidem hůře dýchalo, je lepší roušku sundat, je-li zachován bezpečný odstup od sousedů. Setkání u kávy pro tentokrát ještě nebude. Komunikovat spolu můžeme na chodbě, na dvoře s viditelným fyzickým odstupem (nikoli v srdci). Těšíme se na setkání. 
 
Pokud byste se necítili zcela zdraví, nebo jste měli strach přijít, bude jako každou neděli probíhat živý přenos. 

Měsíční rozpisy

další

Přímý přenos

Přímé přenosy jsou dostupné v době konání bohoslužeb, tedy především v neděli od 9. hodiny.

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Děti tvoří
Sborový den 2019
Neděle 22. 9. 2019 - Samuel Hejzlar


Nejnovější videa

Puťák mládeže 2018

Tábor Laviny - Dubenec 2018

Shromáždění Církve Bratrské v Horní Krupé 18.3. 2018 - celý záznamCÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.