Verš pro rok 2020

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

(Matouš 11:28)

Bohoslužby opět "pouze" ONLINE!!!

Vloženo 9. 10. 2020 | Oznámení

Milí bratři a sestry,
vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a nařízením a doporučením Vlády ČR budou do odvolání probíhat všechna setkání:
"POUZE" v ONLINE podobě!
 
Jsme vděční, že jsme celé léto mohli každou nedělit prožívat společenství v lavicích našeho sboru. Modleme se za to, aby epidemiologická situace zlepšovala. 
Ve standardním čase nedělní Bohoslužby (každou neděli 9:00) bude probíhat online přenos, stejně tak bude možné si později spustit záznam. 
Pokud byste s tímto měli jakýkoliv problém, neváhejte mě kontaktovat ať na telefonu, nebo osobně. 
Pavel Calta - 737 680 455, pavel@kocarky.cz
 
Pro potěchu duše doporučujeme přečíst Pastýřský dopis od Davida Nováka. Ke stažení je zde.
 
 

Mimořádné OZNÁMENÍ

Vloženo 11. 3. 2020 | Oznámení

Kdo má Syna Božího, má život. 1.Jan 5,12

Milí bratři a sestry, a přátelé sboru,
vzhledem k mimořádné celosvětové situaci a nařízení státní správy, bereme vážně preventivní "zákaz veřejných shromáždění". Proto staršovstvo v jednotně vyhlašuje s okamžitou platností: zrušení veřejných nedělních shromáždění až do odvolání. Není to ze strachu ani nevěry, ale z respektu k státní správě a z ohleduplnosti ke spoluobčanům i našim blízkým. Setkání v týdnu v malých skupinkách zůstávají k disposici - po dohodě účastníků. ( Na vlastní nebezpečí :-))

Nedělní bohoslužby budeme přenášet v přímém přenosu, abychom byli propojeni skrze poselství Božího slova, MODLITBY i chvály. Je možné se domluvit a být spolu v neděli v malých skupinkách, případně pozvat ty, kdo nemají internet. Využijme tuto mimořádnou situaci, vždyť milujícím Boha nakonec vše napomáhá k dobrému.

Přímý přenos si můžete pustit v pravé části této stránky, v zeléném rámečku "Přímý přenos". Vybrat si můžete zvukový stream, nebo obrazový stream. Pokud by něco nefungovalo, prosím zavolejte Pavla Caltu (737 680 455) a pomůže Vám s donastavením.

 

Chceme být na stráži v modlitbách za naši obec, naši zemi, modlit se za trpící.
Chceme být světlem a solí tomuto světu, být majákem a nadějí pro ty, kdo ještě nemají život zakotvený v Kristu.

S přáním Božího pokoje a moudrosti z hora

Jan T 

Stanovisko Rady CB

Měsíční rozpisy

další

Přímý přenos

Přímé přenosy jsou dostupné v době konání bohoslužeb, tedy především v neděli od 9. hodiny.

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Děti tvoří
Sborový den 2019
Neděle 22. 9. 2019 - Samuel Hejzlar


Nejnovější videa

Puťák mládeže 2018

Tábor Laviny - Dubenec 2018

Shromáždění Církve Bratrské v Horní Krupé 18.3. 2018 - celý záznamCÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.