KATEGORIE: Kázání

Kázání

 • Tajemný Ježíš – Ježíš vykládá zákon / Nedělní bohoslužba 22.3.2020

  22. 3. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tajemný Ježíš – Ježíš vykládá zákon / Nedělní bohoslužba 22.3.2020
 • Všechno má svůj čas (Duchovní zamyšlení kazatele T. Mahrika)

  21. 3. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Všechno má svůj čas (Duchovní zamyšlení kazatele T. Mahrika)
 • POJĎME DÁL IV.

  19. 3. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POJĎME DÁL IV.
 • POJĎME DÁL III.

  19. 3. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POJĎME DÁL III.
 • POJĎME DÁL II.

  18. 3. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POJĎME DÁL II.
 • POJĎME DÁL I.

  18. 3. 2020 | Kázání, Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POJĎME DÁL I.
 • Pastýřský dopis Davida Nováka

  18. 3. 2020 | Kázání, Modlitební předměty

  Milé sestry, milí bratři,

  jen málokdy v našich životech a sborech měla slova Pána Ježíše Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (J 14,27) takovou naléhavost! Mnozí z nás zřejmě prožívají jisté chvění, možná i děs, co přijde. Jsme jako společnost, ale i jako církev a sbory, ve zcela nové situaci a jen těžko předvídat, co bude dál. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pastýřský dopis Davida Nováka
 • Simeon a Anna jako očekávající církev

  5. 12. 2019 | Kázání

  Simeon a Anna jsou lidmi, kteří očekávají a vyhlížejí.  Lidé, kteří se dočkali příchodu očekávaného Krále. Je možné, že i my se dočkáme jeho příchodu, proto je důležité přemýšlet o tom, jak by to očekávání mělo vypadat. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Simeon a Anna jako očekávající církev
 • Podobenství o „perle“

  5. 6. 2018 | Kázání

  Mt 13,45-46 : „Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“

  Při setkání zástupců sborů CB našeho seniorátu se host, kazatel ze Švédska zeptal: Jak tomu rozumíte vy? Jako možný výklad je, že  obchodníkem je zde Bůh a perlou člověk:

  L 9,25:  Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Boží Slovo porovnává na „vahách“ cenu člověka a cenu stvoření. Z tohoto textu vyrozumíváme, že jeden člověk má pro Pána Boha větší cenu, váhu, než celý svět, celé ostatní stvoření.

  A tak se chci s vámi podělit o další myšlenky, ke kterým mě inspiroval pro mě nový pohled – „na člověka jako na toho, kdo je v podobenství tou perlou..“

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podobenství o „perle“
 • Otevřít nebo zavřít?

  20. 5. 2018 | Kázání

  Bratři a sestry,  kdo jste pozorně naslouchali oběma textům, které jsme četli, tak jste si mohli všimnout, že u obou se tam mluví o dveřích. V knize Genesis je Kain Hospodinem varován: „Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“  A v tom druhém textu, v knize Zjevení, slyšíme zase výzvu našeho Pána: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ To je krásné zaslíbení. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevřít nebo zavřít?