KATEGORIE: Nedělní oznámení

Nedělní oznámení

 • Oznámení říjen 2014

  27. 9. 2014 | Nedělní oznámení

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  • STŘEDA   15:00  Klub seniorů
  • STŘEDA   18:30  Biblická a modlitební hodina
  • PÁTEK     15:00  Dorost
  • PÁTEK     18:00  Mládež
  • NEDĚLE   8:45    Modlitební chvíle
  • NEDĚLE   9:30    Bohoslužba živě

  MIMOŘÁDNÉ PROGRAMY:

  • NEDĚLE   5.10.  9:30          Neděle díkůvzdání, modlitby za misijní pracovníky
  • SOBOTA   18.10. 18:00       IMPULSY – Večerní bohoslužba, Téma: Fárej – jak dolovat biblické znalosti?

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení říjen 2014
 • Oznámení září 2014

  30. 8. 2014 | Nedělní oznámení

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  • STŘEDA   15:00  Klub seniorů
  • STŘEDA   18:30  Biblická a modlitební hodina
  • PÁTEK     15:00  Dorost
  • PÁTEK     18:00  Mládež
  • NEDĚLE   8:45    Modlitební chvíle
  • NEDĚLE   9:30    Bohoslužba živě

  MIMOŘÁDNÉ PROGRAMY:

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení září 2014
 • Oznámení červenec – srpen 2014

  20. 6. 2014 | Nedělní oznámení

  AKTUALITY:

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  • STŘEDA   18:30  Biblická a modlitební hodina
  • NEDĚLE   8:45    Modlitební chvíle
  • NEDĚLE   9:30    Bohoslužba (www.cb.cz/ostrava/zive)

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení červenec – srpen 2014
 • Oznámení červen 2014

  31. 5. 2014 | Nedělní oznámení

  AKTUALITY:

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  MIMOŘÁDNÝ PROGRAM:

  • SOBOTA    14.6. 18:00       IMPULSY, večerní bohoslužba
  • NEDĚLE     15.6. 11:00       Informační setkání pro členy sboru o službě Fusion, (v klubovně dorostu)
  • NEDĚLE     22.6. 15:00       Členské shromáždění, (Zprávy z konference CB, Fusion)

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení červen 2014
 • Oznámení květen 2014

  26. 4. 2014 | Nedělní oznámení

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  MIMOŘÁDNÝ PROGRAM:

  • SOBOTA    17.5. 18:00        IMPULSY, večerní bohoslužba
  • NEDĚLE     18.5. 18:00       Sborový večer – rozhovor o životě a směřování sboru

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení květen 2014
 • Oznámení na duben 2014

  29. 3. 2014 | Nedělní oznámení

  AKTUALITY:

  • Zveme všechny k účasti na projektu 40 dní s Biblí, bližší info na www.cb.cz/akce
  • Otevření modlitebny CB ve Frýdku-Místku, Václava Talicha 2266, 6.4.2014. 10:00 Bohoslužby s kázáním a modlitbami, 15:00 Slavnost otevření pro veřejnost. Pozvánka

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  MIMOŘÁDNÝ PROGRAM:

  • PÁTEK       18.4. 9:30         Velkopáteční bohoslužba dopolední, káže br.kaz.K.Buba
  • PÁTEK       18.4. 18:30       Velkopáteční bohoslužba večerní, káže br.kaz.Daniel Jurčo, slavení Svaté Večeře Páně
  • SOBOTA    17.5. 18:00        IMPULSY, večerní bohoslužba

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení na duben 2014
 • Oznámení březen 2014

  1. 3. 2014 | Nedělní oznámení

  AKTUALITY:

  • Zveme na bohoslužbu příští neděli 30.3.2014, kdy bude slovem sloužit bratr kazatel Daniel Fajfr, předseda Rady Církve Bratrské
  • Připomínáme všem zájemců blížící se stop termín pro přihlášení na konferenci Přihořívá: ÚCHVÁCEN KRISTEM, 5.-6.4.
  • Zveme všechny k účasti na projektu 40 dní s Biblí, bližší info na www.cb.cz/akce
  • Sestra Monika Boráková, která je po operaci moc děkuje za modlitby a zdraví sbor!
  • Ve čtvrtek 13.3.2014 jsme se rozloučili se sestrou Alenkou Váňovou, která nás předešla do nebeského domova

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  MIMOŘÁDNÝ PROGRAM:

  • SOBOTA     8.3.          18:00                IMPULSY – Večerní bohoslužba
  • NEDĚLE     9.3.          15:00                Výroční členské shromáždění sboru CB v Ostravě

  PLÁN SLUŽEB

  • NEDĚLE 2.3.      Daniel Jurčo, slavení Svaté Večeře Páně
  • STŘEDA 5.3.      Daniel Jurčo
  • NEDĚLE 9.3.      Daniel Jurčo
  • STŘEDA 12.3.    Jaroslav Orawski
  • NEDĚLE 16.3.     Jiří Valeš
  • STŘEDA 19.3.    Marek Halfar
  • NEDĚLE 23.3.     Jakub Mrázek
  • STŘEDA 26.3.    Jiří Valeš
  • NEDĚLĚ 30.3.     Daniel Fajfr

  NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ:

  Florbal s KOPRem, 22.3.2014 v Krásném Poli od 14 do 17h. Klub otců pro rodinu zve tatínky s dětmi i ostatní členy rodiny napříč generacemi, prostě všechny milovníky florbalu na sportovní odpoledne. Pozvěte také své přátelé. Bližší informace u bratra Tomáše Kuhna, tel.: 608 761 401

  Konference dětského odboru 22.3.2014 v Praze, Soukenická. Pozvánka Zveme na celorepublikovou konferenci, kterou připravujeme pro všechny, kteří pracují s dětmi, hledají vyučování, inspiraci či povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci. Hlavním tématem konference je téma: Velké příběhy předávané nové generaci. Pozvaným řečníkem na konferenci Dětského odboru je předseda Rady CB na Slovensku Ján Henžel, který konferenci otevře hlavní přednáškou na téma Jdeme čerpat z Bible.

  Konference PŘIHOŘÍVÁ 5.-6.4.2014 v Kutné Hoře. Přihlášky do 30.3.2014. Bližší info: www.cb.cz/prihoriva . Slovo uchvácení používáme jen málokdy. Vyjadřuje silné zaujetí pro něco nebo někoho. Často ten, kdo stojí vně, vidí uchváceného jako fanatika, nerozumí mu, podezřívá ho z únikových emocí. Uchvácený však ví své. Ví, že existuje zdroj naděje, který je silnější než zima a lijavce, zdroj, který dokáže rozhořet naše srdce.  Určitě jsme zažili uchvácenost přírodou, krásou, novým životem, vztahem. Existuje ale uchvácení Kristem? Možná na něco takového pamatujeme z dob, když jsme se s Ním setkali, z dob „první lásky“, ale co nyní? Nevyměňujeme (nejen první) lásku ke Kristu za směsici křesťanského pragmatismu namíchaného s jistou dávkou cynismu a zklamání? Jan na jednom místě píše: „To mám proti tobě, že nemáš takovou lásku jako na začátku.“ Zřejmě tedy první láska ke Kristu má být skutečností nejen na začátku našeho křesťanského života. Jak se ale projevuje? Jak ji obnovit? Jak prožít to, co jeden autor popsal takto: „Ucítit dotek žehnajících rukou a slyšet hlas, který mě nazývá milovaným synem.“ Uchvácenost Kristem nelze naordinovat. Lze se však povzbudit v tom, aby nás Boží věci skutečně uchvacovaly silněji, než slevomaty nebo úspěchy naše či našich dětí. Povzbudit se a prožít dotek žehnajících Božích rukou. Zastavit se, nikam nespěchat a být s těmi, které máme rádi, a s Kristem. K tomu vás zvou organizátoři další probuzenecké konference Přihořívá.

  Setkání vedoucích skupinek, 13.4. od 12h do 15h: Určeno jak pro vedoucí stávajících skupinek, tak pro nové vedoucí skupinek a další zájemce. Pozvánka

  Seminář pro pracovníky s dětmi: Jak udělat hodinu zajímavou ? 17.5. Ostrava: Seminář pořádaná Křesťanským společenstvím Ostrava povede sestra Eliška Krmelová z Tim. 2,2. Bližší informace na www.timdvadva.cz .

  Pobyt rodin 6.-8.6.2014, Bílá Holubice. Tradiční pobyt pro rodiny v krásném prostředí Moravice. Bližší info Rychlikovi / Parmovi.

  Rekreace pro seniory, 14.-21.6. Malá Skála: Diakonie Církve bratrské Vás srdečně zve na rekreaci nejen pro seniory. Pobyt povede bratr kazatel Ondřej Kyml. Přihlášky do 30. 4. 2014, bližší informace na nástěnce.

  MODLITEBNÍ NÁMĚTY:

  • nemocní: (čas společných modliteb každý den 21:00)

  Marie Gonová, Věra Chromčáková, Bohumíra Marková, Marta Straková, Marta Raczko, Olga Kampová, Marie Polohová, Emilie Tobolová, Monika Boráková, Jan Bartoň, Jiří Fojtík st., Zdeněk Chromčák, Oliver Juchelka, František Maňásek, Václav Šeděnka, David English

  NAROZENINY:

  • Emílie Tobolová (1.3.)
  • Libuše Bukáčková (1.3.)
  • Jarmila Targoszová (1.3.)
  • Jan Štigler ml. (3.3.)
  • Theophil Jersák (3.3.)
  • Přemek Šeděnka (6.3.)
  • Magda Klamková (6.3.)
  • Štěpán Loučka (6.3.)
  • Karel Pantok (6.3.)
  • Petr Bechný (7.3.)
  • Honza Valošek (7.3.)
  • Alena Fojtíková (10.3.)
  • Alena Buroňová (11.3.)
  • Sylva Konečná (13.3.)
  • Vlaďka Rychliková (17.3.)
  • Eduard Fürst (18.3.)
  • Květa Klamková (18.3.)
  • Ludmila Mrázková (19.3.)
  • Jiří Šimpach (19.3.)
  • Kateřina Lapiszová (20.3.)
  • Věra Jersák Kampová (21.3.)
  • Emil Smrek (24.3.)
  • Věra Stéblová (25.3.)
  • Helena Mrázková (27.3.)
  • Dagmar Maňásková (28.3.)
  • Jan Bukáček (29.3.)
  • Roman Kaláb (30.3.)
  • Sylvie Štiglerová (31.3.)

  Z dětí:

  • Aneta Kunová (11.3.)
  • Anežka Věra Michálková (23.3.)
  • Magdaléna Vaštylová (26.3.)
  • Samuel Kuhn (29.3.)

  Oznámení BŘEZEN 2014v1

  Oznámení-140332

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení březen 2014
 • Oznámení únor 2014

  24. 1. 2014 | Nedělní oznámení

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  MIMOŘÁDNÝ PROGRAM:

  • SOBOTA     8.3.          18:00                IMPULSY – Večerní vohoslužba
  • NEDĚLE     9.3.          15:00                Výroční členské shromáždění sboru CB v Ostravě

  PLÁN SLUŽEB

  • NEDĚLE 2.2.      Daniel Jurčo, slavení Svaté Večeře Páně
  • STŘEDA 5.2.      Jiří Valeš
  • NEDĚLE 9.2.      Daniel Jurčo
  • STŘEDA 12.2.    Daniel Jurčo
  • NEDĚLE 16.2.     Jiří Valeš
  • STŘEDA 19.2.    Nicole Valešová
  • NEDĚLE 23.2.     Jan Kočnar
  • STŘEDA 26.2.    Marek Halfar

  NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ:

  Pingpongový turnaj s KOPRem 1.2.2014 15-18h, Bohumín – Záblatí, Sokolovna. Pozvánka Klub otců pro rodinu zve tatínky s dětmi i ostatní členy rodiny napříč generacemi, prostě všechny milovníky stolního tenisu na sportovní odpoledne. Pozvěte také své přátelé. Bližší informace u bratra Jiřího Šimpacha, tel.: 739 600 648

  Setkání vedoucích skupinek, 23.2.2014 od 12h do 15h. Určeno jak pro vedoucí stávajících skupinek, tak pro nové vedoucí skupinek a další zájemce.

  Konference OMAR: Šťastné manželství: Jde to vůbec?, 1.3.2014, Olomouc: Přednášky: Šťastné manželství – jak na to? (Dagmar a Jakub  Bittnerovi), Šťastné manželství – i po letech? (PhDr. Marie Holá). Semináře: Čtyři období manželství a sedm strategií pro zkvalitnění vztahu (manželé Grohmanovi), Patří oběť do manželství ? – o úctě a lásce v manželství (manželé Fišerovi), Rovnost, či poddanost v manželství (manželé Horských). Poradenství:   pastorační pomoc pro manžele i singles. Konferenční poplatek:  350 Kč/osoba, přihlášky nejpozději do 26.2.2014 na adresu petr.geldner@tiscali.cz. Další info na www.cb.cz/omar .

  Seminář pro pracovníky s dětmi: Jak udělat hodinu zajímavou ? 17.5. Ostrava: Seminář pořádaná Křesťanským společenstvím Ostrava povede sestra Eliška Krmelová z Tim. 2,2. Bližší informace na www.timdvadva.cz .

  Pobyt rodin 6.-8.6.2014, Bílá Holubice. Tradiční pobyt pro rodiny v krásném prostředí Moravice. Bližší info Rychlikovi / Parmovi.

  Konference dětského odboru 22.3.2014 v Praze, Soukenická. Pozvánka Zveme na celorepublikovou konferenci, kterou připravujeme pro všechny, kteří pracují s dětmi, hledají vyučování, inspiraci či povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci. Hlavním tématem konference je téma: Velké příběhy předávané nové generaci. Pozvaným řečníkem na konferenci Dětského odboru je předseda Rady CB na Slovensku Ján Henžel, který konferenci otevře hlavní přednáškou na téma Jdeme čerpat z Bible.

  MODLITEBNÍ NÁMĚTY:

  • nemocní: (čas společných modliteb každý den 21:00)

  Marie Gonová, Věra Chromčáková, Bohumíra Marková, Marta Straková, Marta Raczko, Olga Kampová, Marie Polohová, Emilie Tobolová, Jan Bartoň, Jiří Fojtík st., Zdeněk Chromčák, Oliver Juchelka, František Maňásek, Václav Šeděnka, David English

  NAROZENINY:

  • Jarmila Ellice Košťálová (2.2.)
  • Saša Harvanová (4.2.)
  • Tamara Bovová (8.2.)
  • Tomáš Kuhn (8.2.)
  • Marie Gonová (10.2.)
  • Lenka Drechslerová Conscious (16.2.)
  • Tomáš Buroň (17.2.)
  • Erich Šlapa (20.2.)
  • Jaroslava Zončová (21.2.)
  • Miroslav Bova (21.2.)
  • Věra Kočnarová (23.2.)
  • Marie Polohová (25.2.)
  • Martin Michálek (26.2.)

  Z dětí:

  •  Anna Joy Beck (11.2.)
  • Sofia Elizabeth Beck (11.2.)
  • Josef Mrázek (13.2.)
  • Sára Zončová (15.2.)
  • Martina Zdražilová (18.2.)
  • Jonáš Parma (29.2.)

  Oznámení ÚNOR 2014v2

  Oznámení-140223

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení únor 2014
 • Oznámení leden 2014

  27. 12. 2013 | Nedělní oznámení

  AKTUALITY:

  26.1.2014
  • KOPR zve nejen tatínky s dětmi, ale všechny ostatní zájemce na pinpongové odpoledne v Bohumíně, 1.2. od 15h. Bližší info u bratra Jiřího Šimpacha.
  19.1.2014
  • Členům ELIMu připomínáme, že dnes 19.1.2014 od 11:00 proběhne výroční členská schůze Elim v klubovně sboru
  • Ode dneška jsou opět připravovány materiály k nedělním kázáním, které můžete využít také doma k osobnímu ztišení nebo na skupince (www.cb.cz/ostrava/skupinky). Přehled sborových skupinek je na nástěnce ve vestibulu. Má-li někdo zájem připojit se do některé ze skupinek, může se obrátit na bratra Jakuba Mrázka nebo sestru Hanku English. Možnost setkávání ve zcela nové skupince nabízí tak bratr vikář Jiří Valeš.
  • KOPR zve nejen tatínky s dětmi, ale všechny ostatní zájemce na pinpongové odpoledne v Bohumíně, 1.2. od 15h. Bližší info u bratra Jiřího Šimpacha.
  12.1.2014
  • Srdečně zveme na večerní bohoslužbu IMPULSY v sobotu 18.1. od 18:00. Téma: Církev. Promluví Jan Prudil a Terry English
  • Členům ELIMu připomínáme, že příští neděli 19.1.2014 od 11:00 proběhne výroční členská schůze Elim v klubovně sboru
  • Od příští neděle 19.1.2014 budou opět k dispozici materiály s otázkami k nedělním kázáním
  5.1.2014
  • Ve středu 8.1. proběhne v naší modlitebně shromáždění aliančního týdne modliteb, sejdeme se místo v obvyklých 18:30 již v 18:00 hodin.
  • Významného životního jubilea se dožívají sestry Alena Blažejová a Ludmila Smreková. Blahopřejeme!

  29.12.2013

  • Srdečně zveme na silvestrovské shromáždění 31.12. od 16h
  • Srdečně zveme na novoroční bohoslužbu 1.1. od 9:30.

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  • STŘEDA   15:00  Klub seniorů ZAČÍNÁ OD 15.1.2014
  • STŘEDA   18:30  Biblická a modlitební hodina
  • PÁTEK     15:00  Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)
  • PÁTEK     18:00  Mládež (www.facebook.com/mladezOstrava)      
  • NEDĚLE   8:45   Modlitební chvíle
  • NEDĚLE   9:30   Bohoslužba (www.cb.cz/ostrava/zive)
  • NEDĚLE   18:45  Biblická skupinka mládeže

  MIMOŘÁDNÝ PROGRAM:

  • ÚTERÝ       31.12.       16:00               Silvestrovské shromáždění, Daniel Jurčo
  • STŘEDA     1.1.          9.30                 Novoroční shromáždění, Daniel Jurčo
  • SOBOTA    18.1.        18:00               IMPULSY , téma „Církev ?“, řečníci Terry English a Jan Prudil
  • NEDĚLE     19.1.        11:00                Členská schůze ELIM
  • NEDĚLE     9.3.          15:00                Výroční členské shromáždění sboru CB v Ostravě

  PLÁN SLUŽEB

  • NEDĚLE 5.1.      Daniel Jurčo, slavení Svaté Večeře Páně
  • STŘEDA 8.1.      viz. Alianční týden modliteb
  • NEDĚLE 12.1.     Daniel Jurčo
  • STŘEDA 15.1.     Daniel Jurčo
  • NEDĚLE 19.1.     Daniel Jurčo
  • STŘEDA 22.1.     Jiří Klein
  • NEDĚLE 22.12.   Jiří Valeš
  • NEDĚLE 29.12.   Marek Halfar

  NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ:

  Konference pro muže – Muž, jakého svět potřebuje, 17.-18.1.2014

  V pořadí již 8. konference pro muže proběhne v Malenovicích (hotel KAM). Tentokrát se budeme zabývat otázkou vnitřní proměny, která je nezbytná pro další růst. Základem je uvědomění si naší pravé identity, rozhodnutí a ochota se nechat Pánem Bohem vést a vytrvat, i když v tom zůstaneme sami. Bližší informace a přihlášení na www.s-a-m-cz .

   Alianční týden modliteb 2014, Znamení – 7 Ježíšových zázraků o něčem víc. Alianční týden modliteb na rok 2014 proběhne v týdnu od 5. do 12. ledna 2014. Průvodce ATM si můžete stáhnout na www.ea.cz . Alianční týden modliteb vychází letos z textů o 7 Ježíšových zázracích z Janova evangelia. Autorem zamyšlení je předseda ČEA David Novák. 

   PROGRAM ALIANČNÍHO TÝDNE MODLITEB:

  Den Místo bohoslužby Čas Slovem slouží  
  Neděle 5. ledna Římskokatolická církev Ostrava-Přívoz,Nám. S. Čecha 5 18.00 Pavel Taska, SCEAV
  Pondělí 6. ledna Bratrská jednota baptistů OstravaOstrava-Zábřeh, Závoří 101/32 18.00 Jiří Valeš, CB
  Úterý 7. ledna Armáda spásy Ostrava-Poruba,Marie Majerové 1733 18.00 Bogdan Stepieň, ŘKC
  Středa 8. ledna Církev bratrská Ostrava28. října 148 18.00 Jiří Marek, BJB
  Čtvrtek 9. ledna Křesťanské společenství Ostrava ZábřehV Zálomu 1 (bývalá zákl. škola) 18.00 Daniel Kašlík, CASD
  Pátek 10. ledna Církev československá husitská OstravaOstrava-M.Hory, Kremličkova 7 18.00 Daniel Jurčo, CB
  Sobota 11. ledna CASD Ostrava-M.HoryKopaniny 398/13 18.00 Frieda HanouweR, AS Poruba
  Neděle 12. ledna Slezská církev evangelická a.v. OstravaHusovo nám. 4 18.00 Marek Bužga, KSO

  Pingpong s KOPRem. Klub otců pro rodinu KOPR zve nejen tatínky s dětmi, ale všechny ostatní zájemce na pinpongové odpoledne v Bohumíně – Záblatí, Sokolská 245, 1.2. od 15h. Bližší info u bratra Jiřího Šimpacha.

   MODLITEBNÍ NÁMĚTY:

  • nemocní: (čas společných modliteb každý den 21:00)

  Marie Gonová, Věra Chromčáková, Bohumíra Marková, Marta Straková, Marta Raczko, Olga Kampová, Marie Polohová, Emilie Tobolová, Jan Bartoň, Jiří Fojtík st., Zdeněk Chromčák, Oliver Juchelka, František Maňásek, Václav Šeděnka, David English

  NAROZENINY:

  • Tomáš Asszonyi (1.1.)
  • Nicole Valešová (2.1.)
  • Daniel Jurčo (5.1.)
  • Daniela Valíčková (7.1.)
  • Pavel Čajkovský (13.1.)
  • Jiří Fojtík st. (13.1.)
  • Bohumíra Marková (13.1.)
  • Alena Blažejová (10.1.)
  • Ludmila Smreková (11.1.)
  • Kateřina Čajkovská (11.1)
  • Lýdie Fojtíková (19.1.)
  • Dita Michálková (20.1.)
  • Zdeněk Chromčák (26.1.)
  • Anička Bartoňová (27.1.)
  • Jiří Zdražil (28.1.)
  • Pavla Kleinová (29.1.)
  • Jan Kočnar (30.1.)

  Z dětí:

  • Jan Asszonyi (3.1.)
  • Matyáš Filip (3.1.)
  • Samuel English (6.1.)
  • Míša Zdražilová (20.1.)
  • Josef Solich (20.1.)
  • Júlia Figová (22.1.)
  • František Mrázek (25.1.)

  Oznámení LEDEN 2014v2

  Oznámení-140119

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení leden 2014
 • Oznámení prosinec 2013

  23. 11. 2013 | Nedělní oznámení

  AKTUALITY:

  15.12.2013

  • Zveme Vás na Adventní a Vánoční bohoslužby
  • Dnešní adventní večer bude od 18h v červeném kostele ČCE na Husově náměstí –  Ostrava zpívá gospel
  • Příští týden bude od 16h Dětská Vánoční slavnost v naší modlitebně

  8.12.2013

  • Dnes bude 2.adventní večer od 17:00 hod.: Netradiční adventní večer s vánočním charitativním jarmarkem, zpívá Tensing Ostrava, slovo Jaroslav Orawski
  • Srdečně zveme na všechna Adventní a Vánoční shromáždění:  Advent a Vánoce 2013
  • bratr kazatel Karel Buba podstoupil ve středu 4.12. operaci, od včerejška je už doma a děkuje za modlitby
  • dnes proběhne po shromáždění krátké členské shromáždění
  • výtěžek dnešní sbírky bude určen na vánoční nadílku pro Dětskou Vánoční slavnost

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:

  MIMOŘÁDNÝ PROGRAM:

  • NEDĚLE     1.12.        17:00                  1.Adventní večer
  • NEDĚLE     8.12.        10:45 -11:15       Členské shromáždění
  • NEDĚLE     8.12.        17:00                  2.Adventní večer
  • NEDĚLE     22.12.      16:00                  4.Adventní večer
  • ÚTERÝ       24.12.      22:00                  Půlnoční bohoslužba, Jiří Valeš
  • STŘEDA     25.12.      9:30                   Bohoslužba – Boží Hod Vánoční, Daniel Jurčo
  • ÚTERÝ       31.12.      16:00                  Silvestrovské shromáždění, Daniel Jurčo
  • STŘEDA     1.1.         9.30                    Novoroční shromáždění, Daniel Jurčo

  PLÁN SLUŽEB

  • NEDĚLE 1.12.     Petr Polách, slavení Svaté Večeře Páně
  • STŘEDA 4.12.    Daniel Jurčo
  • NEDĚLE 8.12.     Daniel Jurčo
  • STŘEDA 11.12.   Jan Kočnar
  • NEDĚLE 15.12.   Jiří Valeš
  • STŘEDA 18.12.   Jakub Mrázek
  • NEDĚLE 22.12.   Jaroslav Orawski
  • NEDĚLE 29.12.   Daniel Jurčo

  NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ:

  • Alianční týden modliteb 2014, Znamení – 7 Ježíšových zázraků o něčem víc. Alianční týden modliteb na rok 2014 proběhne v týdnu od 5. do 12. ledna 2014. Průvodce ATM si můžete stáhnout na www.ea.cz nebo na adrese http://issuu.com/evangelikalni.aliance/docs/atm_2014. Alianční týden modliteb vychází letos z textů o 7 Ježíšových zázracích z Janova evangelia. Autorem zamyšlení je předseda ČEA David Novák.

  Den

  Místo bohoslužby

  Čas

  Slovem slouží  

  Neděle 5. ledna Římskokatolická církev Ostrava-Přívoz,

  Nám. S. Čecha 5

  18.00 Pavel Taska, SCEAV
  Pondělí 6. ledna Bratrská jednota baptistů Ostrava

  Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32

  18.00 Jiří Valeš, CB
  Úterý 7. ledna Armáda spásy Ostrava-Poruba,

  Marie Majerové 1733

  18.00 Bogdan Stepieň, ŘKC
  Středa 8. ledna Církev bratrská Ostrava

  28. října 148

  18.00 Jiří Marek, BJB
  Čtvrtek 9. ledna Křesťanské společenství Ostrava Zábřeh

  V Zálomu 1 (bývalá zákl. škola)

  18.00 Daniel Kašlík, CASD
  Pátek 10. ledna Církev československá husitská Ostrava

  Ostrava-M.Hory, Kremličkova 7

  18.00 Daniel Jurčo, CB
  Sobota 11. ledna CASD Ostrava-M.Hory

  Kopaniny 398/13

  18.00 Frieda HanouweR, AS Poruba
  Neděle 12. ledna Slezská církev evangelická a.v. Ostrava

  Husovo nám. 4

  18.00 Marek Bužga, KSO

   

  • Konference pro muže – Muž, jakého svět potřebuje, 17.-18.1.2014. V pořadí již 8. konference pro muže proběhne v Malenovicích (hotel KAM). Tentokrát se budeme zabývat otázkou vnitřní proměny, která je nezbytná pro další růst. Základem je uvědomění si naší pravé identity, rozhodnutí a ochota se nechat Pánem Bohem vést a vytrvat, i když v tom zůstaneme sami. Bližší informace a přihlášení na www.s-a-m-cz  nebo adrese http://s-a-m.cz/registrace_morava.php.

  PROSBA O POMOC:

  • Sbírka na pomoc Filipínám: Nadační fond Nehemia vyhlašuje sbírku na pomoc Filipínám. V pátek 8. listopadu zasáhl centrální část Filipín ničivý tajfun Haiyan. Během několika minut byla celá země uvržena do naprostého chaosu. Miliony lidí se ocitli bez střechy nad hlavou. Nasbírané prostředky budou použity na nákup potravin, léků, přikrývek a hygienických potřeb. Vaši pomoc můžete odeslat na číslo účtu 1057340/2060, v.s. 1006.

  MODLITEBNÍ NÁMĚTY:

  • nemocní: (čas společných modliteb každý den 21:00): Marie Gonová, Věra Chromčáková, Bohumíra Marková, Marta Straková, Marta Raczko, Olga Kampová, Marie Polohová, Emilie Tobolová, Jan Bartoň, Jiří Fojtík st., Zdeněk Chromčák, Oliver Juchelka, František Maňásek, Václav Šeděnka, David English

  NAROZENINY:

  • Bohunka Machurová (Maňásková, 3.12.)
  • Štěpán Blažej (3.12.)
  • Tereza Bednaříková (8.12.)
  • Ondrej Kun (10.12.)
  • František Maňásek (13.12.)
  • Dáša Štěpánková (14.12.)
  • Pavla Kunová (15.12.)
  • Miroslava Urbanová (16.12.)
  • Petr Polášek (17.12.)
  • Darinka Linzerová (19.12.)
  • Stanislav Bouček (21.12.)
  • Benon Rychlik (21.12.)
  • Jiří Mrázek (27.12.)
  • Markéta Nyzio (27.12.)
  • Joyce English (29.12.)
  • Jaroslava Demeterová (29.12.)

  Z dětí:

  •  Johanka Mrázková (1.12.)
  • Samuel Solich (4.12.)
  • Odra Bechný (9.12.)
  • Jakub Filip (11.12.)
  • Adam Zonča (14.12.)
  • Michal Vaštyl (17.12.)
  • Míša English (28.12.)

  Oznámení prosinec 2013v2

  Oznámení 131215

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení prosinec 2013