KATEGORIE: Nedělní oznámení

Nedělní oznámení

 • Sborová oznámení ze dne 17. 9. 2006

  16. 9. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Pravidelná shromáždění a setkávání:

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: v 9:30 hodin

  e) Dorost – Archa: v pátek v 15:00 hodin

  f) Mládež: v pátek v 17:30 hodin

  g) Klub seniorů: až od října 2006

  h) Setkání maminek: v úterý v 9:30 hodin

  3. Všechny vás, hosty i domácí, srdečně vítáme na našich stránkách a zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Všechny jejich začátky jsou uvedeny výše, na těchto stránkách a na nástěnce ve vestibulu modlitebny.

  4. Bratr kazatel Drahokoupil nám přivezl pozdravy z minulé neděle z porubského shromáždění a dnes slouží v Odrách a v Suchdolu a pozdravuje Vás. Asszonyiovi přivezli pozdravy od bratří a sester ze shromáždění z Velké Lhoty.

  5. Od pondělí do středy se koná celocírkevní konference kazatelů s manželkami v Podskalie u Povážské Bystrice. Modleme se za Boží požehnání pro toto důležité pracovní setkání.

  6. Na neděli 8. října připravujeme shromáždění Díkůvzdání za úrodu, můžete na to pamatovat se svými výpěstky …

  7. Na poradě staršovstva bylo potvrzeno uskutečnění zájezdu našeho sboru do sboru v Kolíně na víkend 28. a 29. října t. r. Je to na oplátku návštěvy z Kolína v minulém roce. Měli bychom tam zpívat, vyřídit svá svědectví a sdílet si zkušenosti z našeho života víry s tamními věřícími. Přemýšlejte o tom a staršovstvo uvítá, když se nás co nejvíce vydá na tuto cestu za bratry a sestrami.

  8. Chceme znovu upozornit, že každou středu od 18:05 hodin vysílá ČT2 sedmnáctidílný náboženský seriál pořadů – hlavně pro mladé – na různá témata: EXIT 316. Protože je to čas pro náš sbor vhledem k večerní biblické a modlitební hodině poměrně nevýhodný, uvádíme i čas, kdy budou díly opakovány – v pátek ve 12:55 hodin. Bližší informace podají bratři Aleš Juchelka a Adam Parma.

  9. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Hilda Pantoková, Marta Raczko, Marta Straková, Marie Švidrnochová

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka, Daniel Straka

  10. Blahopřejeme k narozeninám všem těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  l) Jsou to Miroslav Bartoš, Eduard Linzer a z dětí Matyáš Kočnar.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 17. 9. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 10. 9. 2006

  9. 9. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: v 9:30 hodin

  e) Dorost – Archa: v pátek v 15:00 hodin

  f) Mládež: v pátek v 17:30 hodin

  g) Klub seniorů: až od října 2006

  h) Setkání maminek: v úterý v 9:30 hodin

  3. Všechny vás, hosty i domácí, srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění a setkání. Všechny jejich pravidelné začátky jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu – Klub seniorů začne opět v říjnu.

  4. Zítra v 17 hodin se bude konat porada celosborového staršovstva.

  5. Chceme vás upozornit, že každou středu od 18:05 hodin vysílá ČT2 sedmnáctidílný náboženský seriál pořadů – hlavně pro mladé – na různá témata: EXIT 316, který je natočen podle scénáře bratra Adama Parmy a v roli jednoho z andělů – průvodců pořadem bude bratr Aleš Juchelka. Protože je to čas pro náš sbor vhledem k večerní biblické a modlitební hodině poměrně nevýhodný, uvádíme i čas, kdy budou díly opakovány – v pátek ve 12:55 hodin. Bližší informace podají jmenovaní bratři.

  6. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Hilda Pantoková, Marta Raczko, Marta Straková, Marie Švidrnochová

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka, Daniel Straka

  7. Blahopřejeme k narozeninám všem těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  l) Jsou to Zora Prášilová, Daniel Straka, Leo Targosz, Milada Demeterová a z dětí Natálie Bovová.

  m) Pro bratra Lea Targosze je připraven blahopřejný dopis, ke kterému se můžete připojit svými podpisy.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 10. 9. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 3. 9. 2006

  2. 9. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: v 9:30 hodin

  e) Dorost – Archa: v pátek v 15:00 hodin

  f) Mládež: v pátek v 17:30 hodin

  g) Klub seniorů až od října

  h) Maminec v úterý v 9:30 hodin

  3. Srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Všechny jejich pravidelné začátky jsou uvedeny výše a na nástěnce ve vestibulu – mládež bude mít své setkání v následujícím týdnu mimořádně v 15:30 hodin a Klub seniorů začne opět v říjnu.

  4. Drahokoupilovi jsou na dovolené a pozdravují nás. Po dobu dovolené bratra kazatele se v důležitých věcech obracejte na místopředsedu staršovstva, bratra Bélu Asszonyi.

  5. Ještě jednou připomínáme, že už zpíváme z nových Křesťanských kancionálů a prosíme Vás, kteří jste si jej u bratra Bukáčka koupili, nezapomínejte si ho nosit sebou. Ty, které jsou ve vestibulu by nám všem nestačily a jsou určeny především pro hosty.

  6. Všem dětem i studentům přejeme hodně Boží ochrany a pomoci v novém školním roce ve škole i v nedělní škole – besídce.

  7. Shromáždění k zahájení nového školního roku ve sboru bude 10. září a bude při něm vysluhována SVP.

  8. Chceme vás upozornit, že od nejbližší středy 6. září od 18:05 hodin začne ČT 2 vysílat sedmnáctidílný seriál pořadů na různá témata EXIT 316, který je natočen podle scénáře bratra Adama Parmy a v roli průvodce pořadem bude bratr Aleš Juchelka. Protože je to čas pro náš sbor vhledem k večerní biblické a modlitební hodině poměrně nevýhodný, uvádíme i čas, kdy budou díly opakovány – v pátek ve 12:55 hodin. Bližší informace podají jmenovaní bratři.

  9. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  i) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Hilda Pantoková, Marta Raczko, Marta Straková, Marie Švidrnochová

  j) k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka, Daniel Straka

  10. Blahopřejeme k narozeninám všem těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  k) Jsou to Jarmila Sklenářová, Miloslav Vašíček, Miroslav Panáček a z dětí Pavel Linzer.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 3. 9. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 27. 8. 2006

  26. 8. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: během prázdnin nebude

  e) Dorost – Archa: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  f) Mládež: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  g) Klub seniorů během prázdnin nebude

  h) Maminec během prázdnin nebude

  i) Zpěváci po domluvě s dirigentem

  3. Srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Jejich prázdninové pravidelné začátky nebo změny jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu naší modlitebny a na jiném místě sborových webových stránek (www.cb.cz/ostrava).

  4. Přejeme vám všem na dovolenou a prázdninové pobyty hodně Boží ochrany a pomoci. Prosíme, abyste všude vyřídili naše upřímné pozdravy na všech místech, kde o svých dovolených budete a hosté pozdravujte ve svých domovských sborech.

  5. Drahokoupilovi odjeli na dovolenou a pozdravují nás. Po dobu dovolené bratra kazatele se v důležitých věcech obracejte na místopředsedu staršovstva, bratra Bélu Asszonyi.

  6. Opět připomínáme, že už zpíváme z nových Křesťanských kancionálů a prosíme Vás, kteří jste si jej koupili, nezapomínejte si ho nosit sebou. Ty, které jsou ve vestibulu by nám všem nestačily a jsou určeny především pro hosty. Zpěvníky v horní – označené přihrádce jsou soukromé – neberte je těm, kteří si je tam nechávají.

  7. Manželům Adamovi a Hance Parmovým se ve čtvrtek 24. srpna narodila dcera Sára (3,30 kg; 48 cm). Rodičům blahopřejeme a přejeme jim mnoho trpělivosti a moudrosti k výchově dcerky.

  8. Shromáždění k zahájení dalšího školního roku ve sboru bude 10. září a bude při něm vysluhována SVP.

  9. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Hilda Pantoková, Marta Raczko, Marta Straková, Marie Švidrnochová

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka a bratr Daniel Straka

  10. Blahopřejeme k narozeninám těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.
  l) Jsou to Pavel Zonča a Jan Konečný, z dětí sboru Dominika Bechná, Johana Kočnarová, Natálie Kunová a Oskar Juchelka.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 27. 8. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 20. 8. 2006

  19. 8. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: během prázdnin nebude

  e) Dorost – Archa: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  f) Mládež: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  g) Klub seniorů během prázdnin nebude

  h) Maminec během prázdnin nebude

  i) Zpěváci po domluvě s dirigentem

  3. Srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Jejich prázdninové pravidelné začátky nebo změny jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu naší modlitebny a na jiném místě sborových webových stránek (www.cb.cz/ostrava).

  4. Přejeme vám všem na dovolenou a prázdninové pobyty hodně Boží ochrany a pomoci. Prosíme, abyste všude vyřídili naše upřímné pozdravy na všech místech, kde o svých dovolených budete a hosté pozdravujte ve svých domovských sborech.

  5. Mysleme na modlitbách na prázdninový pobyt mládeže, aby je Pán Bůh ochraňoval od úrazu a aby jim pomáhal.

  7. Připomínáme, že už zpíváme z nových Křesťanských zpěvníků a prosíme Vás, kteří jste si jej koupili, abyste si ho nosili sebou. Ty, které jsou ve vestibulu by nám všem nestačily a jsou určeny především pro hosty.

  8. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Hilda Pantoková, Marta Raczko, Marta Straková, Marie Švidrnochová

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka a bratr Daniel Straka

  9. Blahopřejeme k narozeninám těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  l) Jsou to Erick Baldwin a Hilda Pantoková, pro kterou je ve vestibulu připraven blahopřejný dopis.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 20. 8. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 13. 8. 2006

  12. 8. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: během prázdnin nebude

  e) Dorost – Archa: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  f) Mládež: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  g) Klub seniorů během prázdnin nebude

  h) Maminec během prázdnin nebude

  i) Zpěváci po domluvě s dirigentem

  3. Srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Jejich prázdninové pravidelné začátky nebo změny jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu naší modlitebny a na jiném místě sborových webových stránek (www.cb.cz/ostrava).

  4. Přejeme vám všem na dovolenou a prázdninové pobyty hodně Boží ochrany a pomoci. Prosíme, abyste všude vyřídili naše upřímné pozdravy na všech místech, kde o svých dovolených budete a hosté pozdravujte ve svých domovských sborech.

  5. Mysleme na modlitbách na prázdninový tábor našich dorostenců i mládeže, kteří dnes odjíždějí na svůj pobyt, aby je Pán Bůh ochraňoval od úrazu a aby jim pomáhal.

  6. V pondělí 7. srpna 2006 se v porubské porodnici manželům Marii a Jiřímu Šimpachovým narodili dva synové. Starší Jakub (2,65 kg, 46 cm) a o 11 minut mladší David (2,20kg, 44 cm). Chlapečci i maminka jsou v pořádku. Rodičům blahopřejeme a přejeme jim mnoho trpělivosti a moudrosti k výchově všech tří synů. Šťastná maminka srdečně všechny pozdravuje.

  7. Připomínáme, že už zpíváme z nových Křesťanských zpěvníků a prosíme Vás, kteří jste si jej koupili, abyste si ho nosili sebou. Ty, které jsou ve vestibulu by nám všem nestačily a jsou určeny především pro hosty.

  8. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Hilda Pantoková, Marta Raczko, Marta Straková, Marie Švidrnochová

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka a bratr Daniel Straka

  9. Blahopřejeme k narozeninám těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  l) Jsou to sestry Naděje Šíchová, Marie Švidrnochová, Amanda Lanier, Alena Siváková a bratr Terry English.

  m) Pro sestry Šíchovou a Švidrnochovou jsou ve vestibulu modlitebny připraveny blahopřejné dopisy. K blahopřání oběma sestrám se můžete připojit svými podpisy.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 13. 8. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 6. 8. 2006

  5. 8. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: během prázdnin nebude

  e) Dorost – Archa: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  f) Mládež: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  g) Klub seniorů během prázdnin nebude

  h) Maminec během prázdnin nebude

  i) Zpěváci po domluvě s dirigentem

  3. Srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Jejich prázdninové pravidelné začátky nebo změny jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu naší modlitebny a na jiném místě sborových webových stránek (www.cb.cz/ostrava).

  4. Bratr kazatel Jan Drahokoupil přivezl pozdravy ze Smižan, kde se i s manželkou zúčastnili ve čtvrtek pohřbu bratra Michala Kleina. Bratr pracoval v několika opravovaných, přestavovaných a nových modlitebnách na truhlářských pracích. Pohřbu se zúčastnili mnozí, od bratra Daniele Jurči vyřizujeme rovněž srdečné pozdravy.

  5. Od 1. srpna 2006 má náš sbor nového vikáře, bratra Petra Polácha s působností pro stanici Poruba.

  6. Včera dopoledne odjeli na svůj prázdninový tábor naši dorostenci – oddíl Archa. Mysleme na ně na svých modlitbách, aby je Pán Bůh ochraňoval od úrazu a aby jim pomáhal.

  7. Přejeme vám všem na dovolenou a prázdninové pobyty hodně Boží ochrany a pomoci. Prosíme, abyste všude vyřídili naše upřímné pozdravy na všech místech, kde o svých dovolených budete a hosté pozdravujte ve svých domovských sborech.

  8. Od 16. září do 23. září se bude konat společný pobyt seniorů na Velké Lhotě v církevním rekreačním středisku. Kdo máte zájem, napište se do připravené tabulky na nástěnce ve vestibulu modlitebny.

  9. Na stejném místě je rovněž připravena tabulka pro vás, kteří si chcete ještě objednat pomůcku k dennímu čtení „Kážeme Krista“, kterou budeme moci používat opět od začátku nového církevního roku – tedy od adventu. Zároveň si můžete zkontrolovat, zda máme správně zapsány vás, kteří jste si pomůcku již objednali.

  10. V pátek 4. srpna se manželům Lydii a Davidovi Kubíčkovým narodil syn Jakub. Rodičům blahopřejeme a přejeme jim mnoho trpělivosti a moudrosti k výchově všech tří dětí. (Údaje pro maminky a babičky: 3,40 kg a 48 cm)

  11. Připomínáme, že ode dneška budeme zpívat z nových Křesťanských zpěvníků a prosíme Vás, kteří jste si jej koupili, abyste ho nosili sebou. Ty, které jsou ve vestibulu by nám všem nestačily a jsou určeny hlavně pro naše hosty.

  12. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Hilda Pantoková – je už z nemocnice doma, ale ještě potřebuje zotavení, Marta Straková, Marie Švidrnochová, sestra Marie Šimpachová, která čeká dvojčátka je stále v nemocnici a už si tam na jejich narození počká.

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka a bratr Daniel Straka

  13. Blahopřejeme k narozeninám těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  l) Jsou to Ester Tošenovjanová, Zdeněk Tobola, Věra Chromčáková, Jiří Fojtík mladší, Martina Kuhnová a z dětí Daniel Neuwirth.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 6. 8. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 30. 7. 2006

  29. 7. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: během prázdnin nebude

  e) Dorost – Archa: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  f) Mládež: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  g) Klub seniorů během prázdnin nebude

  h) Maminec během prázdnin nebude

  i) Zpěváci po domluvě s dirigentem

  3. Srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Jejich prázdninové pravidelné začátky nebo změny jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu naší modlitebny a na jiném místě sborových webových stránek (www.cb.cz/ostrava).

  4. Přejeme vám všem na dovolenou a prázdninové pobyty hodně Boží ochrany a pomoci. Prosíme, abyste všude vyřídili naše upřímné pozdravy.

  5. Od 16. září do 23. září se bude konat společný pobyt seniorů na Velké Lhotě v církevním rekreačním středisku. Kdo máte zájem, napište se do připravené tabulky.

  6. Ve vestibulu modlitebny je na nástěnce rovněž připravena tabulka pro vás, kteří si chcete ještě objednat pomůcku k dennímu čtení „Kážeme Krista“, kterou budeme moci používat opět od začátku nového církevního roku – tedy od adventu. Zároveň si můžete zkontrolovat, zda máme správně zapsány vás, kteří jste si pomůcku již objednali.

  7. Připomínáme, že od první srpnové neděle, tj. od 6. srpna 2006 budeme zpívat z nových Křesťanských zpěvníků.

  8. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Hilda Pantoková – v nemocnici, Marta Straková, Marie Švidrnochová, sestra Marie Šimpachová je také stále v nemocnici.

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka a bratr Daniel Straka

  9. Blahopřejeme k narozeninám těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  l) Jsou to Marta Straková, Alice Boučková, Hana Asszonyi, Lenka Juchelková, David Neuwirth, Iva Asszonyiová a Šárka Neuwirthová, z dětí to jsou Adam Bouček a David Klamka. — Pro sestru Martu Strakovou je připraven ve vestibulu blahopřejný dopis k 70. narozeninám. K přání se můžete připojit svými podpisy.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 30. 7. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 23. 7. 2006

  22. 7. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: během prázdnin nebude

  e) Dorost – Archa: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  f) Mládež: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  g) Klub seniorů během prázdnin nebude

  h) Maminec během prázdnin nebude

  i) Zpěváci po domluvě s dirigentem

  3. Srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Jejich prázdninové pravidelné začátky nebo změny jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu naší modlitebny a na jiném místě sborových webových stránek (www.cb.cz/ostrava).

  4. Přejeme vám všem na dovolenou a prázdninové pobyty hodně Boží ochrany a pomoci. Prosíme, abyste všude vyřídili naše upřímné pozdravy.

  5. Bratr kazatel Jan Drahokoupil přivezl srdečné pozdravy z Oder a Suchdolu, kde minulou neděli sloužil a také ze všech míst, kde byl i s manželkou na dovolené.

  6. Od 16. září do 23. září se bude konat společný pobyt seniorů na Velké Lhotě v církevním rekreačním středisku. Kdo máte zájem, napište se do připravené tabulky na nástěnce ve vestibulu v naší modlitebně.

  7. Na stejném místě je rovněž připravena tabulka pro vás, kteří si chcete ještě objednat pomůcku k dennímu čtení „Kážeme Krista“, kterou budeme moci používat opět od začátku nového církevního roku – tedy od adventu. Zároveň si můžete zkontrolovat, zda máme správně zapsány vás, kteří jste si pomůcku již objednali.

  8. Připomínáme, že od první srpnové neděle, tj. od 6. srpna 2006 budeme zpívat z nových Křesťanských zpěvníků.

  9. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Marta Straková, Marie Švidrnochová, sestra Marie Šimpachová je stále v nemocnici.

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka a bratr Daniel Straka

  10. Blahopřejeme k narozeninám těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  l) Jsou to bratři Petr Hudý a Nathan Beck
  a pro sestru Martu Raczko je připraven ve vestibulu blahopřejný dopis k 80. narozeninám. K přání se můžete připojit svými podpisy.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 23. 7. 2006
 • Sborová oznámení ze dne 16. 7. 2006

  15. 7. 2006 | Nedělní oznámení

  1. Srdečně zveme do našich pravidelných shromáždění

  a) v neděli ráno – modlitební chvíle v 8:45 hod.

  b) dopolední shromáždění v 9:30 hod.

  c) ve středu biblická a modlitební hodina v 18:30 hod.

  2. Další pravidelná setkávání:

  d) Besídka: během prázdnin nebude

  e) Dorost – Archa: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  f) Mládež: během prázdnin nebude (příp. po vzájemné domluvě)

  g) Klub seniorů během prázdnin nebude

  h) Maminec během prázdnin nebude

  i) Zpěváci po domluvě s dirigentem

  3. Srdečně zveme do všech našich pravidelných shromáždění. Jejich prázdninové pravidelné začátky nebo změny jsou uvedeny na nástěnce ve vestibulu naší modlitebny a na jiném místě sborových webových stránek (www.cb.cz/ostrava).

  4. Přejeme vám všem na dovolenou a prázdninové pobyty hodně Boží ochrany a pomoci. Prosíme, abyste všude vyřídili naše upřímné pozdravy.

  5. Bratr kazatel Jan Drahokoupil celý sbor pozdravuje – slouží dnes v Odrách a Suchdolu.

  6. Od 16. září do 23. září se bude konat společný pobyt seniorů na Velké Lhotě v církevním rekreačním středisku. Kdo máte zájem, napište se do připravené tabulky na nástěnce ve vestibulu modlitebny,

  7. kde je rovněž připravena tabulka pro vás, kteří si chcete ještě objednat pomůcku k dennímu čtení „Kážeme Krista“, kterou budeme moci používat opět od začátku nového církevního roku – tedy od adventu. Zároveň si můžete zkontrolovat, zda máme správně zapsány vás, kteří jste si pomůcku již objednali.

  8. Naše přímluvné a stálé modlitby potřebují naši nemocní:

  j) sestry – Jana Čížková, Terezka Martínková, Marta Straková, Marie Švidrnochová, sestra Marie Šimpachová je stále v nemocnici.

  k) bratři – Jan Bartoň, Zdeněk Chromčák, Václav Šeděnka a bratr Daniel Straka

  9. Blahopřejeme k narozeninám těm, kteří si je budou připomínat v příštím týdnu a přejeme jim mnoho Božího požehnání, Boží ochrany a potřebného zdraví.

  l) Jsou to: Igor Jevsejčik a z mladší generace Elizabeth Neuwirthová a Jeroným Kočnar

  m) a bratr kazatel Jan Drahokoupil, pro kterého je připraven ve vestibulu blahopřejný dopis.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborová oznámení ze dne 16. 7. 2006