Zprávy a pozvánky

 • 12. 01. 2019 – Rozloučení s Bélou Asszonyi

  16. 1. 2019

  [Not a valid template]
 • bruslení s KOPRem 2019

  14. 1. 2019

   

   

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – LEDEN 2019

  7. 1. 2019

  9.1.    Pohled do roku 2019 S písněmi Jiřího Zmožka

   

  23.1.     Úloha a vliv Charlotty Masarykové na naší republiku – Prof.Milada Kaďůrková


  Letáček LEDEN 2019

 • Rozloučení s Bélou Asszonyi

  4. 1. 2019

 • 01. 01. 2019 – Nový rok

  2. 1. 2019

  [Not a valid template]

 • Program Aliančního týdne modliteb v Ostravě

  1. 1. 2019

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2019

  31. 12. 2018

  31. 12. 2018 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2019.

   

  Sbor Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou.
  Žalm 91, 15
  Staršovstvo U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.
  Mt 10, 30
  Sesterstvo Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
  1. Timoteovi 6, 11
  Besídka Buď rozhodný a odvážný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.
  1.Kr 2, 2-3
  Dorost Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
  2. Petrův 1, 10
  Mládež Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
  Lukáš 12, 34
  Klub seniorů Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
  Žalm 46, 2-3
  Chválící sk. Neboť `všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky´
  1. Petrův 1, 24
  KOPR On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
  1. Petrův 2, 24
  Vězeňská péče Těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.
  1. Timoteovi 4, 12
  Odry Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
  List Jakubův 4, 7
  Suchdol nad Odrou Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
  Žalm 37, 5
  CB Trojka Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
  2. Petrův 1, 2

   

 • Boží hod vánoční – FOTO

  25. 12. 2018

  [Not a valid template]

 • 4. adventní neděle – Vánoční dětská slavnost

  23. 12. 2018

  [Not a valid template]

 • 16. 12. 2018 – vyslání Nyziových

  18. 12. 2018

  [Not a valid template]

 • 01. 12. 2018 – Ostrava zpívá gospel

  2. 12. 2018

  [Not a valid template]

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – PROSINEC 2018

  1. 12. 2018

  5.12.     Karikatury a příběhy života – Olinka Pazerini

   

  12.12.     Předvánoční setkání v kavárně – Vánoční koledy s tombolou


  Letáček PROSINEC 2018

 • Ostrava zpívá gospel

  15. 11. 2018

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – LISTOPAD 2018

  1. 11. 2018

  7.11.     KANADA cestopis – MUDr. Bohumír Blažek

   

  23.11.     IZRAEL Dita Bartolšicová


  Letáček LISTOPAD 2018

 • 14. 10. 2018 – Effatha

  16. 10. 2018

  [Not a valid template]