• 2.7.2022 od 17h

Zprávy a pozvánky

 • Plán služeb na ÚNOR 2009

  1. 2. 2009

  Plán služeb na ÚNOR 2009.

 • Moc slova

  25. 1. 2009

  1. list Petrův 3, 8-17 8Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, 9neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 10‚Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, 11odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. 12Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.‘ 13Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? 14Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá 15a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, 16ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. 17Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.

   Apoštol Petr mluví k bratrům a sestrám, kteří procházeli pronásledováním. Ve svém listě je ujišťuje, že utrpení a pronásledování, kterému čelí, není důkazem nesprávné víry, ale naopak, potvrzením víry. Kristus, kterého Petr zvěstoval, není nějaká abstraktní bytost. Naopak, je vzkříšený a živý.

  (Pokračování textu…)

 • ProChrist2009

  19. 1. 2009

  30. 03. – 06. 04. 2009 se připravuje evangelizace ProChrist s německým evangelistou Ulrichem Parzanym.  Shromáždění budou přenášena satelitem z Německa do 14-ti zemí a více než 1000 míst.
  Více informací na www.prochrist.cz .

 • Co všechno se událo v našem sboru v roce 2008 ?

  17. 1. 2009

  [kaltura-widget wid=“abkqgixf4k“ width=“410″ height=“364″ addpermission=“2″ editpermission=“2″ /]

  Ke stažení knikněte na cb_ostrava_rok_2008

  Ke stažení knikněte na ROK 2006 cb_ostrava_rok_2006

 • Program Klubu seniorů – ÚNOR 2009

  17. 1. 2009

  4.2. Moji milí bratři – Helena Čapková – p.Slavíková

  11.2. Poplatky ve zdravotnictví – MUDr.Fojtíková

  18.2. Zkázy a zázraky – p.Vašíček

  25.2. Filmové odpoledne – Ztracen v oblacich

  letáček – klub senioru ÚNOR 2009

  Více na www.cb.cz/ostrava/elim .

 • „Dobrá investice“ z listu Filipským

  12. 1. 2009

  Dnešní kázání bude hodně praktické, protože vám v něm poradím, jak dobře investovat. Přestože nevím, jak jste naložili se svými kupónovými knížkami, nebo jaké akcie vlastníte, dnes vám nabídnu akcie se zaručeným výnosem. Dokonce to bude ještě něco důležitějšího. Nabídnu vám „životní investici“! Něco, do čeho můžete s radostí investovat celý svůj život. A v tomto rozhodování nebudete muset spoléhat jen na můj úsudek. Abychom investovali dobře, potřebujeme se opřít o radu schopného a zkušeného makléře. Tím makléřem není nikdo menší, než apoštol Pavel. A nemělo by nás odradit, že svůj dopis nepíše z Bahamských ostrovů, nebo na palubě své jachty, nýbrž z vězení v Efezu. Podívejme se společně do listu Filipským kapitoly první, veršů tři až jedenáct (Fil 1, 3-11):

  (Pokračování textu…)

 • Program Klubu seniorů – LEDEN 2009

  11. 1. 2009

  14.1. Květy Kavkazu – Ing.Rolčíková

  21.1. Utajený svět – Pan Vašíček

  28.1. Filmové odpoledne Biblický příběh – královna Ester

  letáček – klub senioru leden 2009

   Více na www.cb.cz/ostrava/elim .

 • Křesťanský týden modliteb 2009

  5. 1. 2009

  4. – 11. 1. 2009 probíhá křesťanský týden modliteb. (s podtitulem „Návrat k Písmu: Ta kniha je k jídlu…“) Více na www.ea.cz .

  (Pokračování textu…)

 • Plán služeb na LEDEN 2009

  2. 1. 2009

  Plán služeb na LEDEN 2009.

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2009

  2. 1. 2009

   31. 12. 2008 na silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2009.

  (Pokračování textu…)