• 15. 4. 2022

Zprávy a pozvánky

 • STANOVISKO K VAKCINACI PROTI COVID-19

  14. 1. 2021

  S jistou naději jsme přijali informaci o schválení vakcín účinných proti C-19 a jejich dostupnosti i v České republice. Rychlost, s jakou byly vyvinuty a sofistikovaná logistika distribuce vakcíny do všech zemí světa vnímáme jako skvělý výsledek nevídaných vědeckých schopností dnešního člověka a zároveň důkaz nutnosti mezinárodní spolupráce a koordinace odpovědných subjektů vzhledem na naléhavost pandemické situace která paralyzuje život lidí na celé planetě víc než rok. Výsledky vědy, které pomáhají lidem, považujeme za projev Boží lásky a milosrdenství, které Stvořitel projevuje všem lidem bez ohledu na jejich víru a náboženské přesvědčení. (Mat 5,45)

  S lítostí sledujeme různé dezinformační kampaně a vznik konspiračních teorií, které zpochybňují nejen vážnost samotného onemocnění C-19 ale taky šíří nebezpečné názory, dle kterých by vakcinace měla být zastavena a ignorována. Tyto názory nepovažujeme za součást odborného diskursu, ale za nebezpečný vliv, který je namířen proti podstatě života a organizovanému fungování společnosti. Dobře si pamatujeme skvělou úroveň epidemiologické strategie bývalého Československa, díky které se nám jako prvním podařilo eliminovat mnohé nemoci v celosvětovém měřítku. V široce diskutované otázce vztahu práva jednotlivce a práva
  společnosti proto považujeme za eticky správné, když se v odůvodněných případech jako je doporučená vakcinace individuální svoboda a právo jednotlivce vyvažuje zájmem společnosti a jejího práva na ochranu jako celku. (1. Kor 6,12)

  Vakcinaci proti onemocnění COVID-19 vidíme jako správnou a obecně potřebnou. Důvěřujeme konziliu našich odborníků, kteří promysleli a schválili vakcinační plán. Je nutno tento plán dodržet, máme-li se dobrat ke kýženému výsledku. Zároveň pozdržení vlastní vakcinace z důvodu toho, aby vakcínu dostal někdo, kdo je ve větší nouzi, považujeme za
  vysoce morální postoj. Jestli je však motivem k takovému postoji vyčkávání, abychom si „ověřili“, zdali je účinnost vakcíny spolehlivá a bez vedlejších účinků, pak se jedná o eticky problémový postoj, který nelze doporučit. (Řím 13,1-2)

  V těchto složitých časech je na nás, abychom byli nositeli pokoje, soudržnosti a laskavého milosrdenství, které nebude jitřit bolest zklamání, bagatelizovat ekonomické ztráty, kterým mnozí z nás každý den čelíme a prohlubovat rozdílnosti názorů mezi námi. Ve světě polarizace
  a radikalizace se hledají lidé smíření. Tudy vede cesta budoucnosti. K pokoji nás povolává Bůh. (1. Kor 7,15)

  Za staršovstvo sboru,

  Tibor Máhrik, kazatel a správce

  12.1.2021 v Ostravě

 • Nedělní eBohoslužba – EXODUS, Země otroků – 10.1.2021 v 9:30

  10. 1. 2021

 • Nedělní eBohoslužba s Večeří páně – Na křižovatce – 3.1.2021 v 9:30

  2. 1. 2021

 • Pastýřský dopis Davida Nováka na přelomu roku 2020 a 2021

  31. 12. 2020

  Milé sestry, milí bratři,
  rád bych Vás na přelomu roku 2020/2021 pozdravil slovy Žalmu 31,15–16: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. Jeden z našich předních starozákonníků prof. Jan Heller tento text přeložil dle svých slov „podle jeho smyslu“ takto: Ale já navzdory všemu jsem se spolehl jen a jen na tebe, Hospodine! Řekl jsem si totiž: Ty sám jsi můj Bůh, a proto ve tvé ruce a nikde jinde jsou mé lhůty. Vytrhni mne (vychvať, vyrvi) z rukou mých nepřátel, od těch, kdo mne pronásledují.
  Stojíme nebo spíše jsme zamknuti v karanténě na konci velmi zvláštního roku, zároveň si asi všichni klademe otázku, jak dlouho to ještě bude trvat. Co pandemie udělá s ekonomikou, s našimi vztahy, naší prací, jak poznamená naše děti, církev? Na jednu stranu jsme vděčni za virtuální svět, který nám umožňuje alespoň nějaký kontakt, na stranu druhou tato „realita“ nemůže nahradit… realitu. Dvojí realitu navíc stále silněji vnímáme i v pojímání pravdy. Jakákoli skutečnost je napadána či přebíjena tzv. alternativními fakty, jsme svědky nebývalé dezinformační války, a výsledkem je, že se v tom nejeden člověk začíná ztrácet. Jenže kdy jindy se má osvědčit naše víra a základy, na kterých stojí, než v nesnadných dobách?

  (Pokračování textu…)

 • Nedělní eBohoslužba – Vzhůru srdce! – 27.12.2020 v 9:30

  26. 12. 2020

 • Půlnoční eBohoslužba – Pokoj vám – 24.12.2020 v 22:00

  24. 12. 2020

 • Nedělní eBohoslužba – O světle – Dětská vánoční slavnost – 20.12.2020 v 9:30

  19. 12. 2020

 • Nedělní eBohoslužba – Kdo je Král? – 13.12.2020 v 9:30

  12. 12. 2020

 • Adventní koncert ETS on-line 13.12. v 18:00

  12. 12. 2020

  Vystoupí účastníci kurzu Hudba v církvi. Zazní známé písně i původní vlastní tvorba několika hudebních uskupení a sólistů. Pořadem provází Tomáš Pavlíček a Miloš Poborský.   Více zde.

 • Nedělní eBohoslužba – Dobrá zpráva – 06.12.2020 v 9:30

  5. 12. 2020