Nedělní bohoslužby v 10:00

Milé sestry a bratři,

od začátku prázdnin se opět vracíme k tradičnímu modelu – jedny bohoslužby v neděli v 10:00.

I nadále je zajištěn na každou neděli on-line přenos bohoslužeb. Přímý audio i video přenos a pak i záznamy můžete sledovat na stránkách sboru:

ONLINE PŘENOS BOHOSLUŽBY

Stále platí, že nabízíme pastorační péči všem členům a zvláště nejstarším. Obraťte se kdykoliv na kazatele, vikáře, staršovstvo, pastorační asistentku a diakonku.

Kontaktsoukenicka@cb.cz

                telefon: 724 285 687

Za staršovstvo

Bronislav Matulík

Komentáře nejsou povoleny.