neděle 9. července 2017

Mimořádná oznámení:
• Dorost na táboře – naši dorostenci jsou druhým týdnem na táboře, modleme se za ně, aby jim Pán Bůh žehnal a chránil je.
• I nadále hledáme správce sborového domu – prosíme, přihlaste se u hospodáře sboru nebo dejte potřebný tip.
• Mládež – …

Pokračovat

neděle 2. července 2017

Mimořádná oznámení:
• Svatební shromáždění – v pátek 7. 7. 2017 v 11.00 hod. se bude konat svatební bohoslužba, při níž budou oddáni bratr Daniel Dolejší a sestra Agáta Faltová. Na bohoslužbu jsou všichni srdečně zváni.
• Sborové listy – k dispozici jsou všem Sborové listy, letní vydání.
Pokračovat