Neděle 22. ledna 2023

Vůl zná svého hospodáře… můj lid mě nezná! V neděli 22. ledna 2023 se s Pavlem Černým zaměříme na velmi barvitý obraz proroka Izajáše o tom, jak vůl a osel znají svého hospodáře, ale Boží lid svého Pána nezná. Nejsou také nám někdy zvířata příkladem věrnosti a stálosti? Kde bychom…

Zobrazit

Narodil se Kristus Pán – Mesiáš vítězí nad Zlem

Neděle 25. 12. 2022 v 10:00 Boží hod vánoční je oslavou Ježíšova příchodu na zem. Jsme zváni, abychom také letos oslavili Ježíšovy narozeniny.  Proto zveme do společného shromáždění, ve kterém budeme zpívat vánoční písně a koledy. Zastavíme se u té, zřejmě nejznámější „Narodil se Kristus Pán“. S Pavlem Černým si ukážeme duchovní…

Zobrazit

Sborový den – neděle 20. listopadu

Dvojpřikázání lásky jako svorník Desatera Srdečně zveme k nedělní bohoslužbě sborového dne 20. 11. 2022 v 10 h. Budeme uzavírat celý cyklus Desatera Božích přikázání, který jsme právě dokončili. Dvojpřikázání lásky je Ježíšovým shrnutím, jakousi esencí celého Božího zákona. S Pavlem Černým budeme procházet odpověď lásky k Bohu a k bližnímu, na základě vyznání víry v Hospodina.…

Zobrazit