Sborový život

Vítejte na stránkách společenství křesťanů Církve bratrské v Soukenické ulici.

Jsme otevřené společenství pro všechny bez rozdílu. Jsme hříšní a nedokonalí, ale věříme, že Kristus v nás může způsobit svobodu od hříchu, závislostí a svou láskou proměnit naše srdce i náš vztah ke světu i k Bohu. Nebeský Otec nabízí každému člověku odpuštění, uzdravení a lepší život.

K tomu, aby se naše víra a vztahy mezi námi posilovaly a utvrzovaly, využíváme různá setkání. Na nich vždy zaznívá Boží Slovo, modlitby a písně. Centrem dění je nedělní bohoslužba v 10.00 ve Velkém sále, po které následuje posezení u kávy nebo čaje. Využijte tento čas k seznámení, osobním rozhovorům s kazateli, nebo k modlitbám za věci, které Vás tíží. Jsme Vám rádi k dispozici.

Během týdne můžete využít setkání menších skupin. Výběr je opravdu pestrý. Mnohé aktivity se konají ve sborové budově:

  • V úterý v 15.00 a 18.30 se scházíme k Biblickým hodinám, kde studujeme Bibli
  • Ve čtvrtek v 15.00 zveme na setkání maminek s dětmi, kde si povídáme o mateřství, manželství a výchově, také s dětmi zpíváme písničky a vyrábíme
  • Ve čtvrtek v 16.30 dětský klub AWANA (od 5 let)
  • Ve čtvrtek od 18,30 se schází mládež (od 15 let).
  • Ve čtvrtek v 18.30 od října do června připravujeme v Klubu Samaří akce pro širokou veřejnost, přednášky, rozhovory, koncerty, divadla nebo vernisáže
  • V pátek od 16.00 dorost (od 10 let)
  • Jednou měsíčně v pátek v 18.00 Klub nestárnoucí generace (od 50 let).

Členové našeho sboru nežijí ve sborovém domě, a tak se rádi scházíme u někoho doma. Někdy to bývají pravidelné domácí skupinky, jindy příležitostné návštěvy, výlety, nebo oslavy. Vzájemná pohostinnost utužuje naše vztahy.

Srdečně zveme  a těšíme se na každého z vás.

Komentáře nejsou povoleny.