Sborový život

Vítejte na stránkách společenství křesťanů Církve bratrské v Soukenické ulici.

Jsme otevřené společenství pro všechny bez rozdílu. Jsme hříšní a nedokonalí, ale věříme, že Kristus v nás může způsobit svobodu od hříchu, závislostí a svou láskou proměnit naše srdce i náš vztah ke světu i k Bohu. Nebeský Otec nabízí každému člověku odpuštění, uzdravení a lepší život.

K tomu, aby se naše víra a vztahy mezi námi posilovaly a utvrzovaly, využíváme různá setkání. Na nich vždy zaznívá Boží Slovo, modlitby a písně. Centrem dění je nedělní bohoslužba v 10.00 ve Velkém sále, po které následuje posezení u kávy nebo čaje. Využijte tento čas k seznámení, osobním rozhovorům s kazateli, nebo k modlitbám za věci, které Vás tíží. Jsme Vám rádi k dispozici.

Během týdne můžete využít setkání menších skupin. Výběr je opravdu pestrý. Více na stránce Pravidelný program

Členové našeho sboru nežijí ve sborovém domě, a tak se rádi scházíme u někoho doma. Někdy to bývají pravidelné domácí skupinky, jindy příležitostné návštěvy, výlety, nebo oslavy. Vzájemná pohostinnost utužuje naše vztahy.

Srdečně zveme  a těšíme se na každého z vás.

Komentáře nejsou povoleny.