Neděle 25. dubna 2021

Nedělní bohoslužby – příští neděli budou bohoslužby opět vysílány online. Přihlaste se telefonicky nebo na přihlašovacím kalendáři. Příští neděle bude slavnostní se slavením večeře Páně, připravme se na stolování s Kristem ve svých srdcích i domovech.   Modlitby před bohoslužbou – každou neděli před bohoslužbami vás zveme na ranní modlitební setkání…

Zobrazit