Neděle 2. února 2020

Mimořádná oznámení:

  • Pozvání ke kávě a čaji – srdečně všechny zveme do Velkého a Malého klubu ke společenství, rozhovorům, sdílení a také ke kávě a čaji. Prosíme, napište si služby k přípravě nedělního občerstvení na další neděle!
  • Sborové listy a časopis Brána – k dispozici jsou všem Sborové listy na měsíc únor a odběratelům časopis Brána.
  • Setkání staršovstva – po shromáždění se sejde ke krátké poradě staršovstvo v kanceláři kazatele.
  • Zemřela sestra Vlasta Beranová – Pán Bůh odvolal sestru Vlastu Beranovou v pátek 31. ledna 2020. Rozloučení se uskuteční v pátek 7. 2. 2020 v 13.00 hod. v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.
  • Klub Samaří – ve čtvrtek 6. 2. se uskuteční setkání s fotografem Karlem Cudlínem. Všichni jsou srdečně zváni.
  • Nestárnoucí generace – bude tento pátek 7. 2. 2020 od 17.00 hod. ve Velkém klubu. Hlavní program si tentokrát připravil bratr Jiří Čech má téma: „Proč na moře, jak na moře, s kým na moře?“ Zveme i všechny nepravidelné návštěvníky!
  • Sobotní brigáda – zveme všechny v sobotu v 9.00 hodin, bližší informace sestra Marie Wagnerová.
  • Pozvání k modlitbám – na staršovstvu jsme se rozhodli, že vyhlásíme rok 2020 jako rok modlitby. Proto zveme sbor ke všem modlitebním setkáním, které se již konají. A zároveň chceme vyzvat, abyste vytvářeli modlitební skupiny a skupinky a využívali čas k setkání také k modlitbám. Předně se modleme za duchovní probuzení ve sboru, za mladou generaci a za nemocné.
  • Modleme se za nemocné – bratra Blahoslava Mikuleckého, Benyho a Jonatana Vernerovy a sestry: Martu Skalickou, Květu Broukalovou, Květu Plichtovou a Naďu Minářovou.

Pravidelná oznámení:

Úterý:        biblická a modlitební hodina v 15.00 a v 18.30 hodin. Téma: O modlitbě – O nevyslyšených modlitbách. Zveme sbor k modlitbám za naše životy, probuzení a duchovní obnovu.

Středa:      zkouška pěveckého sboru nebude – bude varhanní koncert!

Čtvrtek:     Awana v 16.30 hod.

Čtvrtek:     mládež v 18.30 hod.

Pátek:       dorost v 16.00 hod.

Neděle:     příští neděli se bude konat shromáždění v obvyklém čase v 10.00 hod., před tím v 9.00 hod. se sejdeme k modlitbám v Knihovně.

Komentáře nejsou povoleny.