Neděle 21. června 2020

  • Srdečně zveme k našim nedělním bohoslužbám – po celý červen se konají dvoje nedělní bohoslužby – klasické od 9.30 do 10.20 hod. a pak rodinné, určené především dětem od 11.00 do 12.00 hod.
  • Úterý – biblické studium O modlitbě: Modlitba za nemocné, pozůstalé a mrtvé. Sejdeme se v Malém sále v 15.00 hod. a v 18.30 hod.
  • Středa – zkouška pěveckého sboru již nebude, sezóna byla ukončena, ale ještě jednou se v tomto školním roce sejdou zpěváci v sobotu v 16.00 hodin v Jídelně, aby se připravili na službu při slavnostní konferenční bohoslužbě. 
  • Čtvrtek – mládež na závěr školního roku v 18.30 hod.
  • Pátek – dorost na závěr školního v 16.00 hod.
  • Výroční Konference – v sobotu se bude u nás konat od rána do 10.00 hodin Výroční Konference zástupců sborů Církve bratrské. Prosíme ochotné pomocníky, kdo byste mohli pomoci zajistit průběh jednání, abyste se hlásili sestře Petře Veselé, případně dnes napsali kazateli Matulíkovi.

Modleme se za požehnané jednání i závěrečnou bohoslužbu, která sice nebude přístupná veřejnosti, ale bude vysílána online. 

  • Staršovstvo – v pondělí v 18.00 hod. se sejde staršovstvo s delegáty Konference
  • Pietní shromáždění – dnes v 16.00 hodin se bude konat na Staroměstském náměstí pietní shromáždění k uctění památky 27 popravených pánů, představitelů stavovského odboje.
  • Modleme se – za duchovní obnovu sboru i celé církve a za obnovení fungování sboru a církve v době po zrušení mimořádného stavu.

Přimlouvejme se za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy,  Blahoslava Mikuleckého, Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Naďu Minářovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a Martu Skalickou.

Komentáře nejsou povoleny.