Neděle 7. dubna 2019

Mimořádná oznámení:

  • Krátké členské shromáždění po bohoslužbě – nyní po ukončení bohoslužby prosíme členy sboru, aby chvíli setrvali, potřebujeme schválit delegáty na Konferenci. Děkujeme!
  • Pozvání ke kávě a čaji – všechny srdečně zveme ke kávě, čaji a k rozhovorům ve Velkém klubu.
  • Burza – do 9. 4. bude probíhat v našem sboru Burza oblečení, knih a hraček.
  • Modleme se za nemocné – sestru Plichtovou, Šimicovou, Minářovou, Světlíkovou, a bratry Mikuleckého, Krause, Jonathana Vernera i za nemocné kazatele: Smetanu, Hábla a vikáře Hláska.
  • Zemřel bratr kazatel Josef Škrobák – Pán Bůh ho v tichosti odvolal 3. dubna, rozloučení se bude konat ve Sboru Církve bratrské ve Vsetíně 13. dubna 2019 v 11.00 hodin.
  • Výlet besídky – v neděli 12. 5. proběhne výlet besídky, začne hned po shromáždění společným obědem.

Pravidelná oznámení:

Úterý:        biblické hodiny v Soukenické v 15.00 hod. V 18.30 hod. V rámci programu 40 dní s Biblí „Jsme pokřtěni v Krista“ budeme studovat téma: „KRISTOVA CÍRKEV“, přečtěme si Efezským 4,1-6 (doplňkově pak i celou epištolu do Efezu)

Středa:      zkouška pěveckého sboru v 18.00 hodin.

Čtvrtek:     Awana v 16.30 hod.

Čtvrtek:     mládež v 18.00 hod.

Pátek:       dorost v 16.00 hod.

Neděle:     příští neděli se bude konat shromáždění v obvyklém čase v 10.00 hod. V 9.00 hod. se sejdeme k modlitbám v Knihovně.

Komentáře nejsou povoleny.