Kdo jsme Aktuálně Kalendář Záznamy Oznámení Fotky
Trutnov
Úpice
Mládež
Tábory pro děti
Pronájem tábořiště Kontakty

Středa 29. června 2022 - Hovory nad Biblí 18:00

Přijďte si popovídat nad Biblí, konkrétně nad 9. a 10. kapitolou knihy Ester. Čtení této knihy tak zakončíme.

O prázdninách se Hovory nad Biblí konat nebudou.

Odkaz na Teams:
Pátek 19:00 17. až 18 června 2022 setkání mužů

Setkání mužů s přespáním na chalupě v Janských Lázních.

Obrázek vyjadřuje sounáležitost, společenství, přijetí, sdílení, zároveň ale i různost. V případě obrázku se jedná jen o barvu pleti. Přestože na naše setkání pravděpodobně nedorazí žádný černoch, ani muslim, ani nikdo úplně cizí, nejsme v žádném ohledu stejní. A v tom je krása společenství, kde lze sdělovat i naslouchat různým pohledům a přitom na sebe pro různost nevytahovat dlouhé ani krátké palné zbraně.

Tak tedy ať už jsi jiný jakkoliv, jsi zván. Stačí dorazit v 18:00 na adresu K přejezdu 109/9 Trutnov.
Neděle 1. května 2022

Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby do našich modliteben od 9:45 v Úpici nebo od 10:00 v Trutnově.

V Úpici se můžete těšit na kázání hosta, bratra Vládi Moroze, a v Trutnově bude kázat bratr kazatel Pavel Bischof.

Obě dopolední bohoslužby můžete sledovat na následujících odkazech:

Trutnov:

Úpice:
Čtvrtek 21. dubna 2022 - Porada starších sboru

V 18:30 v trutnovské modlitebně se sejde staršovstvo k pracovní poradě.

Starší, kteří se nemohou účastnit osobně, najdou odkaz k připojení v kalendáři staršovstva na Teams.
Středa 20. dubna 2022 - Hovory nad Biblí 18:00

Po Velikonocích se vracíme zpět k Jakubovu listu. Budeme číst a přemýšlet o 4. kapitole:

Neblahá realita církve

1 Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? 2 Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte. 3 Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně... atd, atd. Zajímavý a dost drsný text. Zdá se, že církev má některé typické potíže už od svého vzniku.

Pokud se nemůžete účastnit osobně, klikněte okolo 18:00 na tento odkaz:
Neděle vzkříšení 17. dubna 2022

Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby do našich modliteben.
V případě, že se nemůžete účastnit osobně, lze shromáždění sledovat on-line
(klikněte na obrázek modlitebny níže).

Trutnov 10:00

Úpice 9:45
Velký Pátek 15. dubna 2022

Král opuštěný Bohem (Mt 27,35-50 a Ž 22,1-20)

Sejdeme se v obou našich modlitebnách.

V Úpici v 16:00 a Trutnově v 17:00.

V obou modlitebnách bude slavena Svatá večeře Pánova.

Trutnov
Středa 13. března 2022 - Hovory nad Biblí 17:00

Zveme Vás k setkání okolo stolu, na kterém budou ležet naše otevřené Bible. Dnes budeme číst Žalm 39 a přemýšlet nad ním:

1 Pro předního zpěváka, pro Jedútúna. Žalm Davidův. 2 Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít svévolníka. 3 Byl jsem zticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo, má bolest se rozjitřila. 4 Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto: 5 Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. 6 Hle, jen na píď odměřils mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. 7 Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne. 8 A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě. 9 Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností, nedopouštěj, aby bloud mě tupil! 10 Již jsem němý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo. 11 Odejmi už ode mne svou ránu, hynu pod tvou pádnou rukou! 12 Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem dychtil. Člověk je jen vánek. 13 Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozím, jako všichni otcové moji. 14 Odvrať ode mne svůj pohled, abych okřál, dřív než odejdu a nebudu již.
Čtvrtek 14. března 2022 - Klub seniorů

Sejdeme se v 9:30.

Program: písničky, zamyšlení nad knihou Johna Stotta Radikální učedník, rozhovor/diskuse, modlitební chvíle...

Přijďte mezi nás!
Neděle 3. dubna 2022

Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby do našich modliteben od 9:45 v Úpici nebo od 10:00 v Trutnově.

Dopolední bohoslužby z Trutnova i Úpice můžete sledovat na následujících odkazech:

Trutnov:

Úpice:
Středa 30. března 2022 - Hovory nad Biblí

V 17:00 se opět sejdeme v rámci 12. ročníku "40 dní s Biblí", viz: www.cb.cz

Letošní téma: KRISTUS A KRISTOVCI V ŽALMECH

Námět pro toto setkání bude:

Jak uvítat krále? - Žalm 24

Nejen jako pomocník, nejen jako zdroj radosti a blaha, ale také jako Král celého světa přichází k nám Hospodin.

 • Kdo se s ním může setkat?
 • Kdo přijme jeho požehnání a spravedlnost?
 • A kde ho lze očekávat?

  Těším se na Vás ať už osobně v modlitebně CB v Trutnově, nebo distančně na TEAMS:

  Hovory nad Biblí se odlišují od nedělních bohoslužeb. Čteme ucelené části z Bible a chceme nad textem sami přemýšlet, hovořit a společně objevovat, co biblický text vypovídá o Pánu Bohu, a co znamená pro nás, lidi z 21. století. Zároveň jsou setkání nad Biblí i příležitostí k pěstování mezilidských vztahů...
 • Čtvrtek 31. března 2022 - Klub seniorů

  Sejdeme se v 9:30. Program: písničky, zamyšlení nad knihou Johna Stotta Radikální učedník, rozhovor/diskuse, modlitební chvíle...

  Téma k rozhovoru budeme čerpat z kapitoly: VYVÁŽENOST

  O tématu VYVÁŽENOST budeme přemýšlet nad těmito biblickými texty:

 • 1. list Petrův 2,1-17
 • 1. list Petrův 1,23
 • Jan 3,7
 • Matouš 16,18
 • Židům 10,19-22
 • Exodus 19,5-6

  Přijďte mezi nás!
 • Neděle 6. března 2022

  Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby do našich modliteben od 9:45 v Úpici nebo od 10:00 v Trutnově.

  Vysílání z Trutnova i Úpice můžete sledovat na následujících odkazech:

  Trutnov:

  Úpice:
  Středa 2. března 2022 - Hovory nad Biblí 17:00

  Dnes čteme a přemýšlíme nad 2. kapitolou:

  Jak je to tedy s těmi skutky?

  Jk 2,14-26 14: Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? ... 26. Je jako tělo bez ducha mrtvé,...

  Do trutnovské modlitebny CB (K přejezdu 103) jste zváni bez ohledu na úroveň biblických znalostí. Pokud máte problém s dopravou, telefonicky kontaktujte kazatele sboru a doprava bude naplánována.

  Omlouváme se za technické problémy při přístupu on-line minulý i předminulý týden. Byla zakoupena nová "krabička" na internet v malém sále, takže snad již vše bude probíhat bez potíží. Pokud se nemůžete účastnit osobně, klikněte okolo 17:00 na tento odkaz:

  Hovory nad Biblí se odlišují od nedělních bohoslužeb. Čteme ucelené části z Bible a chceme nad textem sami přemýšlet, hovořit a společně objevovat, co biblický text vypovídá o Pánu Bohu, a co znamená pro nás, lidi z 21. století. Zároveň jsou setkání nad Biblí i příležitostí k pěstování mezilidských vztahů...
  Neděle 27. února 2022

  Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby do našich modliteben od 9:45 v Úpici nebo od 10:00 v Trutnově.

  V Trutnově bude kázat náš bratr kazatel Pavel Bischof a v Úpici host, Jakub Škarvan.

  Trutnov:

  Úpice:
  Středa 23. února 2022 - Hovory nad Biblí 17:00

  Hovory nad Biblí se odlišují od nedělních bohoslužeb. Čteme ucelené části z Bible a chceme nad textem sami přemýšlet, hovořit a společně objevovat, co biblický text vypovídá o Pánu Bohu, a co znamená pro nás, lidi z 21. století. Zároveň jsou setkání nad Biblí i příležitostí k pěstování mezilidských vztahů...

  Jsme stále v 1. kapitole a dnes budeme hovořit o tématech: Chudí <> bohatí 1,9-11; 2,1-7, 4,13-17, Víra <> skutky 2,14-26

  Do trutnovské modlitebny CB (K přejezdu 103) jste zváni bez ohledu na úroveň biblických znalostí. Pokud máte problém s dopravou, telefonicky kontaktujte kazatele sboru a doprava bude naplánována. Účast je možná i vzdáleně pomocí internetu a programu TEAMS:
  Neděle 20. února 2022

  Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby do našich modliteben od 9:45 v Úpici nebo od 10:00 v Trutnově.

  Vysílání z Trutnova i Úpice můžete sledovat na následujících odkazech:

  Trutnov:

  Úpice:
  Čtvrtek 17. února 2022 - Klub seniorů

  Sejdeme se v 9:30. Program: písničky, zamyšlení nad knihou Johna Stotta Radikální učedník, rozhovor/diskuse, modlitební chvíle...

  Téma k rozhovoru budeme čerpat z 3. kapitoly: DOSPĚLOST
  Jak charakterizovat dnešní celosvětovou křesťanskou scénu? Růst nebo úpadek?

 • Růst bez hloubky a povrchní učednictví: 1. Korintským 3,1-3
 • Výzva k dospělosti: 1. Korintským 13,10-11; Koloským 1,28-29
 • Co to vůbec křesťanská dospělost je? Židům 5: 14
 • Jak vlastně křesťan dospěje? Koloským 1,15-20; Jan 5,39
 • Komu je pobídka k dospělosti určena? Koloským 1,28; Koloským 1,29

  Tentokrát nebude k dispozici technika ani obsluha, takže připojení on-line nebude možné.

  Přijďte mezi nás!
 • Středa 16. února 2022 - Hovory nad Biblí 17:00

  Hovory nad Biblí se odlišují od nedělních bohoslužeb. Čteme ucelené části z Bible a chceme nad textem sami přemýšlet, hovořit a společně objevovat, co biblický text vypovídá o Pánu Bohu, a co znamená pro nás, lidi z 21. století. Zároveň jsou setkání nad Biblí i příležitostí k pěstování mezilidských vztahů...

  Dnes otevřeme list Jakubův.

  Do trutnovské modlitebny CB (K přejezdu 103) jste zváni bez ohledu na úroveň biblických znalostí. Pokud máte problém s dopravou, telefonicky kontaktujte kazatele sboru a doprava bude naplánována. Účast je možná i vzdáleně pomocí internetu a programu TEAMS:
  Neděle 13. února 2022

  Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby do našich modliteben od 9:45 v Úpici nebo od 10:00 v Trutnově.

  V Trutnově poslouží slovem host, bratr Jan Hábl, v Úpici náš kazatel Pavel Bischof.

  Bohoslužby můžete sledovat online na našich Youtube kanálech:

  Trutnov:

  Úpice:
  Středa 9. února 2022 - Hovory nad Biblí 17:00

  Hovory nad Biblí se odlišují od nedělních bohoslužeb. Čteme ucelené části z Bible a chceme nad textem sami přemýšlet, hovořit a společně objevovat, co biblický text vypovídá o Pánu Bohu, a co znamená pro nás, lidi z 21. století. Zároveň jsou setkání nad Biblí i příležitostí k pěstování mezilidských vztahů...

  Dnes budeme pokračovat v četbě Judova listu. Položíme si další otázky a pokusíme se na ně odpovědět.

  Do trutnovské modlitebny CB (K přejezdu 103) jste zváni bez ohledu na úroveň biblických znalostí. Pokud máte problém s dopravou, telefonicky kontaktujte kazatele sboru a doprava bude naplánována. Účast je možná i vzdáleně pomocí internetu a programu TEAMS:
  Neděle 6. února 2022

  Na této nedělní bohoslužbě v Trutnově nám slovem poslouží bratr Luďek Petrilák.

  Budeme mluvit o "Ženě hříšnici před Ježíšem." (Iz 42, 1 - 9; J 8, 2 - 11)

  Sledovat můžete opět i z domova, pomocí internetu na následujícím odkazu, srdečně ale zveme k osobní účasti do naší modlitebny.

  V Úpici poslouží bratr Vašek Dvorský na text z 8. kapitoly Matoušova evangelia, více na https://cb.cz/upice/.

  Vysílání z Úpice najdete na následujícím odkazu:
  Úterý 1. února 2022 setkání mužů v 18:00

  Zamyšlení nad Božím slovem, diskuse, sdílení, modlitby.

  Obrázek vyjadřuje sounáležitost, společenství, přijetí, sdílení, zároveň ale i různost. V případě obrázku se jedná jen o barvu pleti. Přestože na naše setkání pravděpodobně nedorazí žádný černoch, ani muslim, ani nikdo úplně cizí, nejsme v žádném ohledu stejní. A v tom je krása společenství, kde lze sdělovat i naslouchat různým pohledům a přitom na sebe pro různost nevytahovat dlouhé ani krátké palné zbraně.

  Tak tedy ať už jsi jiný jakkoliv, jsi zván. Stačí dorazit v 18:00 na adresu K přejezdu 109/9 Trutnov.
  Čtvrtek 3. února 2022 - Klub seniorů

  Sejdeme se v 9:30. Program: písničky, zamyšlení nad knihou Johna Stotta Radikální učedník, rozhovor/diskuse, modlitební chvíle...

  Jelikož Omikron řádí i v Trutnově, bude možné se připojit také on-line klepnutím na tento odkaz:

  Přijďte mezi nás!
  Neděle 30. ledna 2022

  Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužby do našich modliteben od 9:45 v Úpici nebo od 10:00 v Trutnově.

  Bohoslužby můžete sledovat také online na našich Youtube kanálech:

  Trutnov:

  Úpice:
  Neděle 2. ledna 2022 - Trutnov

  Zveme vás na první bohoslužbu v roce 2022.

  Sejdeme se 2.1. 2022 v 10:00 v modlitebně Církve bratrské v Trutnově
  Slovem poslouží bratr Štefan Paluchník na text z biblické knihy Lukáš 12.

  Téma: O zabezpečení života.

  Bohoslužbu budeme vysílat také online na odkazu níže:
  Neděle 26. prosince 2021 - Trutnov

  Srdečně zveme všechny k účasti na nedělní bohoslužbu od 10:00.

  Slovo na téma "Druhý příchod" bude mít bratr Luděk Petrilák. Textem kázání bude Matouš 25, 31 - 46.

  Pokud se ze zdravotních důvodů nemůžete účastnit osobně, zveme ke sledování online na našem youtube kanálu:
  Neděle 19. prosince 2021 - Trutnov

  Srdečně Vás zveme k osobní účasti na čtvrté adventní bohoslužbě.

  Tuto neděli se můžeme těšit na slovo bratra kazatele Bronislava Matulíka.

  Vysílat budeme ale také na youtube kanálu CB Trutnov:
  Pátek 24. prosince 2021

  Na Štědrý den zveme na celocírkevní bohoslužbu, která se bude konat v Plzni.

  To je sice pro nás trutnovské hodně daleko, ale to vůbec nevadí, protože bohoslužba bude vysílána také online an youtube.

  Odkaz na vysílání:
  Neděle 12. prosinec 2021 - Trutnov

  Srdečně Vás zveme na třetí adventní neděli.

  Slovem bude sloužit bratr Jenda Ranš na téma "Desatero: zákon nebo adventní pozvánka."

  Bohoslužbu budeme vysílat také online pro ty z Vás, kteří se nemůžete účastnit osobně:
  Neděle 5. prosinec 2021 - Trutnov

  Zveme vás na druhou adventní neděli do sboru CB v Trutnově.

  Tématem této neděle je Jan Křtitel (Matouš 3,1-12).
  Slovem poslouží bratr Luděk Petrilák.

  Bohoslužby se můžete zúčastnit i prostřednictvím YouTube:
  Neděle 28. listopadu 2021 - Trutnov

  Tuto neděli budeme v Trutnově slavit Svatou večeři Páně.

  Začínáme v 10 hodin a slovo bude mít bratr Jiří Hofman.

  Pokud se nemůžete účastnit osobně, budeme vysílat i online:
  Neděle 21. listopadu 2021 - Trutnov

  Srdečně Vás zveme na nedělní bohoslužbu do trutnovské modlitebny.

  Začínáme v 10:00 a můžeme se těšit na slovo bratra Mirka Krátkého na téma "Co na srdci..."

  Pokud se budete účastnit osobně, prosíme o důsledném dodržení protiepidemických opatření. Vysílat budeme ale i online, pokud se dostavit nemůžete:
  Neděle 14. listopadu 2021 - Trutnov a Úpice

  Tuto neděli opět můžete osobně navštívit obě naše společenství. Srdečně Vás zveme.

  V Úpici začínáme v 9:45 a těšit se můžete na slovo bratra Šimona Konečného. Bude mluvit na téma "Víra je růst." Bohoslužbu bude možné sledovat také online na tomto odkazu:

  V Trutnově se můžete těšit na hosta Jana Šrámka, začínáme v 10:00 také s možností připojit se online:
  Neděle 7. listopadu 2021 - Trutnov a Úpice

  Srdečně zveme na kázání v obou místech našeho sboru.

  V 9:45 v Úpici se můžeme těšit na slovo bratra Ondry Svatoše. Bohoslužbu bude možné sledovat online na tomto odkazu:

  V Trutnově bude mluvit bratr Luděk Petrilák o Božím království (Izaiáš 55, 6 - 13). Začínáme v 10:00.

  Připomínáme také odpolední celosborové členské shromáždění, ke kterému se sejdeme v městském sále v Úpici ve 14:00.
  Jedná se o sál v 2. patře obchodního domu (dříve Toman).
  Adresa: Bratří Čapků 1075, Úpice
  Neděle 31. října 2021 - Trutnov

  Trutnovská modlitebna zůstane tuto neděli zavřená.

  Sejdeme se ale v síni Bohuslava Martinů při příležitosti dne reformace společně s dalšími trutnovskými společenstvími.

  Těšíme se na společné setkání, které začne v 10:00.
  Neděle 31. října 2021 - Úpice

  Tuto neděli v Úpici slovem poslouží bratr Jakub Prouza.
  Začínáme v 9:45 a těšíme se na Vás.

  Bohoslužbu můžete sledovat také online na youtube kanálu Úpice.

  Odkaz na vysílání:
  Neděle 10. října 2021 - Trutnov a Úpice

  Tuto neděli v Trutnově slovem poslouží bratr Radoš Česenek z Úpice.
  Začínáme v 10 hodin a těšíme se na Vás.

  V Úpici poslouží bratr Vašek Dvorský na téma "Otevři oči srdce." Tuto bohoslužbu můžete sledovat také online na youtube kanálu Úpice už od 9:45.

  Odkaz na úpické vysílání:
  Dorazila aktuální fotografie

  Ghimire je z Nepálu. Již několik let podporujeme finančně jeho studium z tzv. "restitučních peněz", tedy z finančních prostředků, které náš Sbor dostává na základě Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
  Neděle 3. října 2021 - Sborový den

  Pandemie koronaviru zničila chuť být společně s druhými lidmi. To je smutná realita současné společnosti i církve. Zvykli jsme si být sami, možná jsme sami už dokonce rádi. Do mysli nám proniklo, že setkání s druhými je nebezpečné. Opět jsme se o dost vzdálili tomu, jak o vztazích v první církvi svědči Bible: Všickni pak věřící byli pospolu, a měli všecky věci obecné (společné) Sk 2,44.

  Abychom s tímto neblahým trendem alespoň trochu zabojovali, naplánovalo staršovstvo našeho sboru neděli, ve které chceme setkávání umožnit.

 • V neděli 3.10.2021 se nejprve sejdeme v 10 hodin v trutnovské modlitebně, kde při dopolední bohoslužbě poslouží host, náš bývalý kazatel, Jakub Ptáček. Pro ty z Vás, kteří se opravdu osobně účastnit nemohou, bude k dispozici on-line přenos na Youtube.
 • Setkání bude pokračovat společným obědem ve 12:00 v úpické modlitebně. Oběd je plánován metodou "kdy bohatí přinesou jídlo pro sebe, svoji rodinu + jednu porci navíc". To je hodně blízké tomu, jak to asi mohlo fungovat v církvi v 1. století :-) Donesené jídlo dáme na stoly, společně poděkujeme Pánu Bohu za hojnost, a snad to dopadne tak, že všichni budou mít dost (i jednotlivci, kteří jídlo nosit samozřejmě nemusí).
 • Nežijeme ale proto, abychom jedli, nýbrž jíme proto, abychom žili. A tak se ve 14 hodin sejdeme jestě jednou v úpické modlitebně (již bez přenosu), kde si opět chceme užít našeho hosta a volnějšího programu.
 • Čtvrtek 16. září 2021 - Klub seniorů 9:30

  S novým školním rokem zahajujeme opět i činnost trutnovského klubu seniorů. Scházíme se 1x za 14 dnů v trutnovské modlitebně a to od 9:30.

  Náplní schůzek je zpěv duchovních písní, biblické zamyšlení s diskusí, modlitby, rozhovory, pití kávy/čaje + něco dobrého k tomu.

  Přijďte mezi nás!
  Středa 15. září 2021 - Hovory nad Biblí 18:00

  Hovory nad Biblí se odlišují od nedělních bohoslužeb. Jsou čteny delší oddíly (1 až 3 kapitoly) a podrobněji rozebíráme smysl a souvislosti přečteného textu. To hlavní je ale shodné s nedělními bohoslužbami. Snažíme se objevit, co biblický text vypovídá o Pánu Bohu, a co to znamená pro nás, lidi z 21. století. Zároveň jsou setkání nad Biblí i příležitostí k pěstování mezilidských vztahů, do kterých by se měla zvěst Bible promítat.

  Tento školní rok začínáme studiem "dvanáctky" = nebo-li dvanácti malých proroků, počínaje knihou Ozeáš.

  Do trutnovské modlitebny CB (K přejezdu 103) jste zváni bez ohledu na úroveň biblických znalostí. Hovory nad Biblí jsou pro Vás organizovány každou středu od 18:00. Účast je možná i vzdáleně pomocí internetu a programu TEAMS:
  Denní čtení podle Hesel JB

  Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Ž 41,2

  Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Mt 5,7

  Jak to přijde, že někdo má pochopení pro nuzného a jiný zase ne? Rodíme se s tím? Nebo se to teprve učíme? Jsou lidé, kteří nemohou minout žebráka, aniž by ho obdarovali, a jsou jiní, kteří ho velikým obloukem obejdou. Udivují mě rychlé soudy některých „spravedlivých zdravých“, kteří nepotřebují lékaře. Rozumí všemu na světě, jen chudákovi ne. Utrpení a bolest, které někdy prožíváme, nás učí větší citlivosti v chápání bídy druhých. Proto se nedivíme, když na nás přicházejí, dokonce jsme za ně s odstupem času i vděčni, neboť jsme vyučeni většímu soucitu s trpícími. Jestliže jsme sami došli milosrdenství, naše povzbuzení má váhu a nikdy není laciné.

  Pane, odpusť mi tvrdé srdce vůči nuzným a nauč mě rozumět trpícím.

  1Tm 6,(3–5)6–11a * Neh 12,27–43

  Převzato z http://www.dennicteni.cz
  Úterý 14. září 2021 - Skupinka pro muže 18:00

  Setkání pro muže/chlapy/mladíky, kteří se chtějí vzájemně sdílet. Či-li popovídat si o tom, co právě prožívají, z čeho se radují, co jim dělá starosti.

  Náplň schůzky: to se dopředu úplně přesně neví, protože náplň tvoří ti, kdo přijdou. Jelikož jsme většinou věřící křesťané, někdo obvykle přinese biblické slovo, a pak už "jde řeč". Buď k předloženému tématu z Bible, nebo k tomu, co je právě aktuální. Končíme vždy modlitbami jeden za druhého, za naše rodiny, přátele i nepřátele...

  Jsi-li muž/chlap/mladík, jsi vítán v úterý v trutnovské modlitebně.

  Proč jen pro muže? Chceme vytvářet prostředí, kde lze bezpečně hovořit i o věcech, které našim manželkám nedělají úplně dobře (např. závislosti na práci, koníčcích, pornografii, ...)
  Nedělní shromáždění 12. září 2021 - Trutnov

  Slovem slouží bratr Luděk Petrilák na text Matouš 5, 1-12 - Blahoslavenství. K dispozici bude opět živý přenos na kanálu youtube.

  Prosíme účastníky bohoslužeb aby uvnitř budovy užívali respirátory a udržovali větší rozestupy mezi členy z různých domácností. K rozhovorům využívejme co nejvíce venkovní prostory okolo modliteben, kde povinnost respirátorů neplatí. Děkujeme - Staršovstvo sboru.

  Oznámení: https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm
  Nedělní shromáždění 12. září 2021 - Úpice

  Slovem slouží bratr Jaromír Krátký na text Efezským 3, 14 - 21.

  Živě také na úpickém youtube kanálu.
  Nedělní shromáždění 5. září 2021 - Trutnov

  Tuto neděli živě v Trutnově poslouží slovem bratr kazatel Pavel Bischof, na téma "Služba." Shromáždění bude vysíláno také na youtube kanále CB Trutnov. Odkaz na přenos:

  V Úpici poslouží slovem Radoš Česenek.

  Prosíme účastníky bohoslužeb aby v obou budovách nosili respirátory a udržovali větší rozestupy mezi členy z různých domácností. K rozhovorům využívejme co nejvíce venkovní prostory okolo modliteben, kde povinnost respirátorů neplatí. Děkujeme - Staršovstvo sboru.

  Oznámení: https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm
  Nedělní shromáždění 29. srpna 2021 - Trutnov/Úpice

  Tuto neděli živě v Trutnově i v Úpici, jako za starých dobrých časů před Covidem :-). Pokud nemůžete dorazit osobně, je tu youtube kanál a živé vysílání. Tuto neděli z Úpice. Odkaz na přenos:

  V Trutnově poslouží slovem Radoš a v Úpici Pavel.

  Prosíme účastníky bohoslužeb aby v obou budovách nosili respirátory a udržovali větší rozestupy mezi členy z různých domácností. K rozhovorům využívejme co nejvíce venkovní prostory okolo modliteben, kde povinnost respirátorů neplatí. Děkujeme - Staršovstvo sboru.

  Oznámení: https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm
  Úterý 24. srpna 2021 - Porada starších sboru

  V 18:30 v úpické modlitebně se sejde staršovstvo k pracovní poradě.
  Nedělní shromáždění 22. srpna 2021 - Trutnov/Úpice

  Tuto neděli živě v Úpici a vzdáleně (pomocí on-line přenosu) v Trutnově.

  Slovem poslouží Pavel Bischof. Kázání bude na biblickou knihu: Ozeáš.

  Co může tento starobylý biblický text povědět do naší doby a do naší situace?

  Přenos a později záznam z úpické modlitebny najdete na youtube kanálu:

  Prosíme účastníky v obou modlitebnách aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Oznámení: https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm
  Středa 18. srpna 2021 - Posezení na zahradě

  V prázdninových měsících se setkáváme, pokud počasí dovolí, na zahradě naší modlitebny v Trutnově. Program není předem připravován, ale vytváří ho ti, kdo přijdou. Můžeme hovořit o tom, co právě prožíváme, nad čím přemýšlíme... Můžeme hovořit o tom, co právě čteme. A pokud to je Bible, tak kousek přečíst a povědět, co nás aktuálně oslovuje...

  Přijďte sdílet své radosti, otazníky, možná i obavy. A proč si nezazpívat pár duchovních písniček s kytarou a to dokonce bez respirátoru.

  Začínáme v 18:00. V případě dobrého počasí na zahradě okolo ohniště. Můžete si také přinést něco k opečení nad ohněm. Nebo se v přicházejících podzimních dnech jen tak hřát. V případě nepříznivého počasí se přesuneme do velkého sálu (s respirátory). On-line přenosy nejsou během prázdninových měsíců k dispozici.
  Nedělní křestní shromáždění 15. srpna 2021 - Trutnov/Úpice

  Sejdeme se na břehu řeky Úpy v 9:30. Mapka:

  Křtem u řeky a slovem v modlitebně poslouží Pavel Bischof. Kázání bude na text: L 18,9-14 - Podobenství o farizeovi a výběrčím daní.

  Po křtu se přesuneme do modlitebny v Trutnově, kde budeme cca od 10:00 pokračovat. V závěru shromáždění bude vysluhována Svatá večeře Páně.

  Živý přenos z modlitebny najdete na youtube kanálu našeho sboru:

  Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Oznámení: Promítaná prezentace převedená na obrázky
  Červenec /srpen 2021

  Přihlašování na letní stanový tábor pro děti SPUŠTĚNO! Podrobnosti na webové stránce https://tabor-cbtu.webnode.cz/

  Milí rodiče,

  věříme, že se situace v naší republice zlepší a tábor v létě proběhne. Zasílám vám pozvánku. Ostatní dokumenty (přihlášku, potvrzení od lékaře, GDPR, nástupní list) najdete ve dvou složkách na https://tabor-cbtu.webnode.cz/prihlaseni/

  Pokud bude situace stejná a nebude možné tábor uskutečnit, vrátíme vám platby za tábor (s platbou můžete počkat až na konec června, kdy snad již bude jasné, jak to všechno bude). Ani s oficiální přihláškou nemusíte spěchat, ale doporučujeme co nejdříve potvrdit účast dětí na mail tabor@cbtu.cz. Kapacita tábora je stejná jako loni, proto doporučujeme s předběžným přihlášením neotálet, abychom vašim dětem mohli rezervovat místo. Někdy se stane, že vám přijde oznámení o tom, že e-mail nelze doručit a přesto nám dojde. Nevíme, čím to je, ale snažíme se přijetí vašich e-mailů potvrdit ještě tentýž den.

  Máte-li nějaký dotaz, můžete napsat přímo mně na mail petra.vlachova@cbtu.cz nebo na tabor@cbtu.cz.

  Přejeme pokojný čas a těšíme se, že to na táboře všichni společně pořádně rozjedeme ??

  Za tým vedoucích Petra Vlachová
  Nedělní shromáždění 25. července 2021 - Trutnov

  Slovem poslouží Luděk Petrilák. Téma kázání bude: Kain a Ábel. Text: Gn4, 1 - 15.

  Shromáždění začíná v 10:00.

  Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Oznámení bude zveřejněno na https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm

  Pokud se nemůžete účastnit osobně, on-line vysílání najdete na youtube kanálu našeho sboru:
  Nedělní shromáždění 25. července 2021 - Úpice

  Slovem poslouží Pavel Bischof. Téma kázání bude: Pozor na divné vlky. Text: Matouš 7,13-23.

  Shromáždění začíná v 9:45.

  Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Oznámení bude zveřejněno na https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm

  Pokud se nemůžete účastnit osobně, on-line vysílání najdete na youtube kanálu našeho sboru:
  Středa 14. července 2021 - Hovory nad Biblí

  O čem budeme hovořit? O tom, co čtete a nad čím přemýšlíte právě Vy.

  Přijďte sdílet svoji radost z Božího slova, ale i otazníky, které Vám nad ním vznikají.

  Začínáme v 18:00 ve velkém sále trutnovské modlitebny. On-line připojení bude zprovozněno až se začátkem nového školního roku, kdy začneme znovu systematicky studovat další biblickou knihu.
  Nedělní "English Campové" shromáždění 11. července 2021 - Trutnov

  Slovem poslouží Landen Llamas. Téma kázání bude: Naděje po smutku. Text: Jan 20,11-18

  Shromáždění začíná v 10:00.

  Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Oznámení bude zveřejněno na https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm

  Pokud se nemůžete účastnit osobně, on-line vysílání najdete na youtube kanálu našeho sboru:
  Nedělní shromáždění 11. července 2021 - Úpice

  Slovem poslouží Pavel Bischof. Téma kázání bude: ...bylo mu jich líto.... Text: Marek 6,30-44.

  Shromáždění začíná v 9:45.

  Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Oznámení bude zveřejněno na https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm

  Pokud se nemůžete účastnit osobně, on-line vysílání najdete na youtube kanálu našeho sboru:
  Nedělní shromáždění 18. července 2021 se svatou Večeří Páně - Trutnov

  Slovem poslouží Pavel Bischof. Téma kázání bude: ...bylo mu jich líto.... Text: Marek 6,30-44.

  Shromáždění začíná v 10:00.

  Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Oznámení bude zveřejněno na https://cb.cz/trutnov/oznameni.htm

  Pokud se nemůžete účastnit osobně, on-line vysílání najdete na youtube kanálu našeho sboru:
  Nedělní shromáždění 27. června 2021

  V trutnovské modlitebně poslouží slovem Radoš. V úpické pak Pavel na text Soudců 6 až 8 kapitola. Téma: Najdi a odstřel si svého Midjánce!

  Shromáždění v Trutnově začíná v 10:00 a v Úpici v 9:45.

  Do modliteben může přijít tolik lidí, kolik je schopno dodržet 2m rozestupy. Osoby z jedné domácnosti samozřejmě rozestupy mít nemusí. Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Pokud se bude vysílat, vysílání najdete na našich youtube kanálech. Lepší je ale přijít osobně, to Vás nezaskočí žádné selhání internetu ani techniky.

  Trutnov: Úpice:
  Summer Camp 2021

  Přihlašování na letní (summer) tábor (camp) pro studenty SPUŠTĚNO! Podrobnosti v FB události. Odkaz na přihlášku: https://1url.cz/fKroF.

  Pro více informací se můžete obrátit na hlavní vedoucí: Adélu Bischofovou, email: adela.bischofova@cbtu.cz, telefon: 604390262

  Camp 2021 bude... netradiční. Ale co v dnešní době není netradiční? Přesto doufáme, že se budeme moci první týden o prázdninách sejít a strávit spolu nezapomenutelný čas :)

  Harmonogram campu a jeho náplň bude v podstatě stejná, až na dopoledne. Protože letos opět nebudeme do poslední chvíle vědět jestli a kolik Američanů se na náš camp přidá, rozhodli jsme se vám v době dopoledního programu nabídnout mnoho různých aktivit. Můžete se těšit na aktivity spojené se sportem, hudbou, uměním a kreativitou, angličtinou a spoustu dalšího, na co na normálním English campu není čas. Jaké si to svoje dopoledne uděláte, je úplně na vás. Může být klidně každé jiné :)


  Budeme se na vás jako každý rok moc těšit a camp si užijeme se vší parádou!

  Organizační team Summer Camp 2021
  Nedělní shromáždění 4. července 2021

  Na neděli 4. července není do trutnovské ani úpické modlitebny domluven žádný "živý" kázající. Důvodem jsou zřejmě dovolené kázajících a kazatel našeho sboru je na Summer Campu pro studenty. Nedělní shromáždění proto dostali na starost předsedové místních staršovstev (Daniela a Láďa), kteří vyberou z přebohaté studnice internetu kazatele on-line, nebo kázání ze záznamu. Ostatní části shromáždění - modlitby, svědectví, sdílení, oznámení - proběhnou jako obvykle. Nepřítomnost "živého" kazatele setkávání církve nemůže zabránit.

  Shromáždění v Trutnově začíná v 10:00 a v Úpici v 9:45.

  Do modliteben může přijít tolik lidí, kolik je schopno dodržet 2m rozestupy. Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  Vysílat se tentokrát nebude, neboť my sami budeme příjemci vysílání odjinud.
  Nedělní shromáždění 20. června 2021

  V trutnovské modlitebně poslouží slovem Pavel Bischof na text Ef 4,17-24 a téma: Pohan nebo křesťan?. V úpické modlitebně poslouží slovem Jenda Ranš.

  Shromáždění v Trutnově začíná v 10:00 a v Úpici v 9:45.

  Do modliteben může přijít tolik lidí, kolik je schopno dodržet 2m rozestupy. Osoby z jedné domácnosti samozřejmě rozestupy mít nemusí. Prosíme účastníky aby dbali všeobecně známých protiepidemických opatření.

  S on-line vysíláním to z organizačních důvodů je tuto neděli nejisté. Raději přijďte osobně. Pokud se ale vše podaří a vysílat se bude, pak vysílání najdete na našich dvou youtube kanálech:

  Trutnov: Úpice:
  Dnes 25.6. a zítra stavíme tábořiště v Křenově

  Tak na nás myslete, nebo přijďte se stavěním pomáhat. Počasí není právě příznivé, ale nejsme přece z cukru.

  GPS: 50°37'16.652"N, 15°55'51.081"E
  Pondělí 14. června 2021 - Dorost

  Opět zveme vaše děti v pondělí v 16:00 do Úpice na sborovou zahradu (Mánesova 529, Úpice).
  Slavnostní ordinační bohoslužby 19. června 2021

  Odkaz na přenos:
  Nedělní shromáždění 13. června 2021

  V trutnovské modlitebně poslouží slovem Luděk Petrilák. V úpické modlitebně poslouží slovem Jakub Prouza na text 1. Tesalonicenským 4,13 - 5,3 a téma: Sladká nuda.

  Shromáždění v Trutnově začíná v 10:00 a v Úpici v 9:45.

  Do modliteben může přijít tolik lidí, kolik je schopno dodržet 2m rozestupy. Osoby z jedné domácnosti samozřejmě rozestupy mít nemusí. Prosíme účastníky aby dodržovali všeobecně známá protiepidemická opatření.

  On-line budou vysílána shromáždění jak z Trutnova, tak z Úpice.

  Trutnov: Úpice:
  Nedělní shromáždění 6. června 2021

  V trutnovské modlitebně poslouží slovem Mirek Krátký. Téma: Pevný základ. V úpické modlitebně poslouží slovem Šimon Konečný.

  Shromáždění v Trutnově začíná v 10:00 a v Úpici v 9:45.

  Do modliteben může přijít tolik lidí, kolik je schopno dodržet 2m rozestupy. Osoby z jedné domácnosti samozřejmě rozestupy mít nemusí. Prosíme účastníky aby dodržovali všeobecně známá protiepidemická opatření.

  On-line budou vysílána shromáždění jak z Trutnova, tak z Úpice.

  Trutnov: Úpice:
  Neděle 6. června 2021 - Společná vycházka

  V neděli 6.6. 2021 se uskuteční společná vycházka pro všechny, kdo chtějí být spolu a těší je pohyb v přírodě.

  Sejdeme se ve 14:00 hodin u Střední lesnické školy v trutnovském parku.

  Projdeme se uličkami trutnovského parku směrem na Jánskou kapli, Para dráhu a podle chuti k památníku Ludvíka Gablenze. Trasu přizpůsobíme účastníkům a počasí. Těšíme se na společně prožitý čas.
  Středa 2. června 2021 - Hovory nad Listem Efezským

  List Efezským má jen 6 kapitol, přečtete ji lehce celou do 20 minut třeba zde: LIST EFEZSKÝM. Vybrat si můžete ze čtyř českých překladů Bible.

  Nebo si knihu můžete poslechnout zde: POSLECHNOUT SI. Odkaz Vás dovede na stránku www.poslouchamebibli.cz.

  Tak čtěme/poslouchejme, ať si o ní dnes večer můžeme dobře popovídat. Dnes budeme číst 5. kapitolu..

  Začínáme v 18:00 a to "naživo" ve velkém sále trutnovské modlitebny. => Rozestupy - velké, Respirátory - funkční, Ruce - umyté, Rozum - svůj vlastní s ohleduplností na druhé...

  Slovem poslouží Lydie Vítková a tentokrát nebude možnost vzdáleného připojení přes internet.
  Úterý 1. června 2021 - Skupinka pro svobodné kluky

  Rozhodně naživo!

  K dezinfekci bude použit oheň.

  Místo roušek budou ústa povinně ucpána opečenou uzeninou.

  Diskuse kdy a kde: FB skupina
  Neděle 30. května 2021 - Volba delegáta na Konferenci

  Prosíme členy, aby se po nedělních shromážděních v Trutnově i Úpici zdrželi na 5 minut, a hlasováním potvrdili našeho delegáta na Konferenci CB, která je plánována na 19. června 2021 v Praze.

  Děkujeme

  Vaše Staršovstvo
  Neděle 30. května 2021 - Porada pracovníků s dětmi a mládeží

  Večer v 19:30 se staršovstvo sejde k pracovní poradě s vedoucími dorostu a mládeže v naší úpické modlitebně.

  Účast pro pozvané je možná i vzdáleně:
  Pátek 28. května 2021 - Dorost

  Zatím stále on-line :(. Osobní účast by byla příliš komplikovaná: v klubovně by už sice mohlo být 10 osob, ale s platným testem, respirátorem a 2m rozestupy. 50 osob by mohlo být venku, ale zase ty testy, respirátory, rozestupy. Navíc protiepidemická evidence přítomnosti - uffff. Počkáme až sluníčko rozvolňování vysvitne ještě trochu víc.

  Co se na on-line schůzce dorostu děje? V podstatě všechno, co se děje i na schůzkách v klubovně nebo na letním táboře. Máme tam rozcvičku i ducháč (duchovní program). Zpíváme písničky a hrajeme různé hry. Zavedenými novinkami on-line schůzek jsou KULIOK (kulinářské okénko) a zajímavost, například čím krmit v zimě ptáčky, jak bezpečně bruslit, jak zatopit v kotli, krásná místa na zeměkouli atp.

  NEZAPOMEŇTE! Začínáme každý pátek v 16:00 na DISCORD

  Nevíte jak se připojit? Kontaktujte Michala: michal.bischof@cbtu.cz
  Čtvrtek 27. května 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Nedělní bohoslužby 23. května 2021

  V trutnovské modlitebně poslouží slovem Pavel Bischof na text Jan 15,26-27 a Jan 16,1-4. Téma: Nejen Přímluvce o mně vydá svědectví, ale také vy ...

  V úpické modlitebně poslouží slovem Vašek Dvorský na text Sk 2,4. Téma: Dostupný a přesto vzácný Duch Svatý.

  Shromáždění v Trutnově začíná v 10:00 a v Úpici v 9:45.

  Do modliteben může přijít tolik lidí, kolik je schopno dodržet 2m rozestupy. Osoby z jedné domácnosti samozřejmě rozestupy mít nemusí. Samozřejmostí je mít nasazený předepsaný respirátor, nepodávat si ruce k pozdravu, zkrátka dodržovat všeobecně známá protiepidemická opatření.

  On-line bude vysíláno shromáždění z Trutnova.
  Čtvrtek 20. května 2020 - Jednání staršovstva

  Starší našeho sboru se sejdou k jednání v 18:30 on-line způsobem.

  Své podněty a žádosti určené staršovstvu zasílejte e-mailem na adresu css@cbtu.cz
  Sobota 15. května 2021 18:00 - Mládež

  Blížší informace na Facebooku:

  - Refuge

  - Trutnovská mládež

  - Mládež Trutnov
  Nedělní bohoslužby 16. května 2021

  V trutnovské modlitebně poslouží slovem Radoš Česenek na text 2. Královská 4,8-37 a v úpické Pavel Bischof na text Jan 15,26-27 a Jan 16,1-4.

  Téma v Trutnově: Zázraky všední služby

  Téma v Úpici: Nejen Přímluvce o mně vydá svědectví, ale také vy ...

  Shromáždění v Trutnově začíná v 10:00 a v Úpici v 9:45.

  Do modliteben může přijít tolik lidí, kolik je schopno dodržet 2m rozestupy. Osoby z jedné domácnosti samozřejmě rozestupy mít nemusí. Samozřejmostí je mít nasazený předepsaný respirátor, nepodávat si ruce k pozdravu, zkrátka dodržovat všeobecně známá protiepidemická opatření.

  Shromáždění z Úpice bude také přenášeno prostřednictvím Youtube kanálu, setkání na TEAMS po bohoslužbě nebude.
  Neděle 9. května 2021 - celocírkevní večer chval

  K modlitbám a poslechu duchovních písní nás zve Metro Olomouc
  Pondělí 24. května 2021 - Vstupní školení na nový UP web

  Začínáme v 18:00
  Čtvrtek 6. května 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 5. května 2021 - Hovory nad Listem Efezským

  Tato biblická kniha má jen 6 kapitol, přečtete ji lehce celou do 20 minut třeba zde: LIST EFEZSKÝM. (Vybrat si můžete ze čtyř českých překladů Bible.)

  Nebo si ji můžete poslechnout zde: POSLECHNOUT SI. (Odkaz Vás dovede na stránku www.poslouchamebibli.cz).

  Tak čtěme/poslouchejme, ať si o ní můžeme dobře popovídat.

  Začínáme v 18:00 a to "naživo" ve velkém sále trutnovské modlitebny. => Rozestupy - velké, Respirátory - funkční, Ruce - umyté, Rozum - svůj vlastní s ohleduplností na druhé... s možností připojit se přes TEAMS z domova (když se technice zadaří).
  Zveme Vás na nedělní bohoslužbu se Svatou Večeří Páně v neděli 2. května 2021. Slovem poslouží Pavel Bischof v úpické modlitebně na text Jan 16,5-15.

  Téma: Seznamte se, toto je Paraklet, Zastánce, Přímluvce, Utěšitel

  Shromáždění začíná v 9:45.

  S radostí Vám oznamujeme, že pro bohoslužby už neplatí omezení na procenta z kapacity sálu, ale může přijít tolik lidí, kolik je schopno dodržet 2m rozestupy. Osoby z jedné domácnosti samozřejmě rozestupy mít nemusí. Povinností je mít nasazený předepsaný respirátor, nepodávat si ruce k pozdravu, zkrátka dodržovat všeobecně známá protiepidemická opatření.

  Přijít je možné do úpické i trutnovské modlitebny. Odhadujeme, že s předepsanými rozestupy může do hlavních sálů vstoupit okolo 20ti osob (celkem tedy 40). Máme ale také malé sály a zahrady, takže bezpečné místo se jistě najde pro každého. Organizace shromáždění bude následující:

 • Kázání bude jen jedno společné (z Úpice) na text Jan 16,5-15
 • Přenos z UP do TU bude pomocí Youtube. Lidé na zahradách a jiných místnostech musí použít své mobily, tablety nebo notebooky. Připojení k internetu komunikujte s našimi techniky.
 • Hlavní hudební doprovod bude v Úpici, nic ale nebrání trutnovským hudebníkům se přidat v TU modlitebně, a doprovod z youtube tak proměnit na živý. Jen si musíte zajistit stejné noty ;)
 • Večeře Páně bude „na živo“ v obou modlitebnách. Roznášení chleba a kalíšků s vínem zajistí staršovstvo (i na zahradu a do malých sálů).
 • Setkání na TEAMS už nebude (obnovíme ho až na podzim, až udeří další vlna :)
 • Čtvrtek 29. dubna 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 28. dubna 2021 - Hovory nad Listem Efezským

  Tato biblická kniha má jen 6 kapitol, přečtete ji lehce celou do 20 minut třeba zde: LIST EFEZSKÝM. Vybrat si můžete ze čtyř českých překladů Bible.

  Nebo si ji můžete nechat přečíst: POSLECHNOUT SI. Nahrávka převzata ze serveru www.poslouchamebibli.cz.

  Tak čtěme/poslouchejme, ať si o ní můžeme dobře popovídat.

  Začínáme v 18:00 a to "naživo" ve velkém sále trutnovské modlitebny. => Rozestupy - velké, Respirátory - funkční, Ruce - umyté, Rozum - svůj vlastní s ohleduplností na druhé... s možností připojit se přes TEAMS z domova (když se technice zadaří).
  Uzdravení ochrnutého

  Zveme Vás na on-line nedělní bohoslužbu v neděli 25. dubna 2021. Slovem poslouží Pavel Bischof z trutnovské modlitebny na text Marek 2,1-12.

  Přenos začíná v 10:00.

  Na první část shromáždění (bohoslužba na Youtube) plynule navazuje setkání na TEAMS, kde budeme mít modlitební chvíli a seznámíme se s oznámením.

  Kapacita trutnovské modlitebny je 9 osob - informujte se u sestry Vítkové, jak je kapacita využita. Kapacita úpické modlitebny je 8 osob - informujte se u sestry Lachmanové, jak je kapacita využita.
  Středa 21. dubna 2021 - List Efezským

  Tato biblická kniha má jen 6 kapitol, přečtete ji lehce celou do 20 minut třeba zde: LIST EFEZSKÝM. Vybrat si můžete ze čtyř českých překladů Bible.

  Nebo si ji můžete nechat přečíst: POSLECHNOUT SI. Nahrávka převzata ze serveru www.poslouchamebibli.cz.

  Tak čtěme/poslouchejme, ať si o ní můžeme dobře popovídat.

  Začínáme v 18:00 a to "naživo" ve velkém sále trutnovské modlitebny. => Rozestupy - velké, Respirátory - funkční, Ruce - umyté, Rozum - svůj vlastní s ohleduplností na druhé... s možností připojit se přes TEAMS z domova. Vysílat se ale bude pouze zvuk - nebude sdílena žádná prezentace s písničkami ani texty jako ve 100% on-line režimu.
  Záchrana je připravena

  Zveme Vás na on-line nedělní bohoslužbu v neděli 18. dubna 2021. Slovem poslouží Jenda Ranš z úpické modlitebny. Téma kázání: Záchrana je připravena. Přenos začíná v 9:45.

  Na první část shromáždění (bohoslužba na Youtube) plynule navazuje setkání na TEAMS, kde budeme mít modlitební chvíli a seznámíme se s oznámením. Trutnovská modlitebna nebude tuto neděli otevřena.
  Pátek 16. dubna 2021 - Dorost

  Stále on-line :(, ale chvíle, kdy to půjde zase v klubovně se blíží!

  Co se na on-line schůzce dorostu děje? V podstatě všechno, co se dělá i na schůzkách v klubovně nebo na letním táboře. Máme tam rozcvičku i ducháč (duchovní program). Zpíváme písničky a hrajeme různé hry. Zavedenými novinkami on-line schůzek jsou KULIOK (kulinářské okénko) a zajímavost, například čím krmit v zimě ptáčky, jak bezpečně bruslit, jak zatopit v kotli, krásná místa na zeměkouli atp.

  NEZAPOMEŇTE! Začínáme každý pátek v 16:00 na DISCORD

  Nevíte jak se připojit? Kontaktujte Michala: michal.bischof@cbtu.cz
  Čtvrtek 15. dubna 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 14. dubna 2021 - List Efezským 1,15-23

  Tato biblická kniha má jen 6 kapitol, přečtete ji lehce celou do 20 minut třeba zde: List Efezským. Vybrat si můžete ze čtyř českých překladů Bible.

  Nebo si ji můžete nechat přečíst: poslouchat. Nahrávka převzata ze serveru www.poslouchamebibli.cz.

  Tak čtěme/poslouchejme, ať si o ní můžeme dobře popovídat.

  Začínáme v 18:00 a to "naživo" ve velkém sále trutnovské modlitebny. => Rozestupy - velké, Respirátory - funkční, Ruce - umyté, Rozum - svůj vlastní s ohleduplností na druhé... s možností připojit se přes TEAMS z domova. Vysílat se ale bude pouze zvuk - nebude sdílena žádná prezentace s písničkami ani texty jako ve 100% on-line režimu.
  Klikací rozpis čtení pro "40 dní s Biblí"

  Když v tabulce kliknete na biblickou zkratku, otevře se Vám v prohlížeči další záložka a v ní 4 české překlady vedle sebe (EKU, SNC, B21, BKR). Já letos čtu SNC - Slovo na cestu. Známé texty zní divně, ale přitom velmi srozumitelně. Chápejte, vyrostl jsem na BKR :). Stále porovnávám, zda autoři tohoto moderního překladu do soudobé češtiny něco podstatného nevynechali nebo nepřidali... Ne, je to v pořádku, smysl zůstal zachován. Svoji mysl tedy mohu s klidným srdcem věnovat tomu, jaký to má smysl pro mne ... Ale porovnávat budu dál, protože mne to baví a zdá se být užitečné. (Autor textu: Pavel Bischof)

  Materiály ke stažení:

  Dětských 40 dní s Biblí 2021 / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro vedoucí / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro účastníky

  Jaký překlad čtete vy? A proč? Pošlete mi odpověď e-mailem na adresu: kazatel@cbtu.cz a já ji s Vaším dovolením zveřejním na těchto webových stránkách.


  Datum Žalmy Lukáš Modlitební katechismus / Kázání o modlitbě
  St 24.2. Ž 73 L 1,1-25 Otče náš
  Čt 25.2. Ž 74 L 1,26-56
  Pá 26.2. Ž 75 L 1,57-80
  So 27.2. Ž 76 L 2,1-24
  Ne 28.2. Ž 77 L 2,25-52 Celoživotní služba: L 2,22-39
  Po 1.3. Ž 78,1-39 L 3,1-38 Posvěť se jméno tvé
  Út 2.3. Ž 78,40-72 L 4,1-30
  St 3.3. Ž 79 L 4,31 - 5,11
  Čt 4.3. Ž 80 L 5,12-39
  Pá 5.3. Ž 81 L 6,1-26
  So 6.3. Ž 82 L 6,27-49
  Ne 7.3. Ž 83 L 7,1-23 Přímluva a víra: L 7,1-10
  Po 8.3. Ž 84 L 7,24-50 Přijď tvé království, buď vůle tvá
  Út 9.3. Ž 85 L 8,1-25
  St 10.3. Ž 86 L 8,26-56
  Čt 11.3. Ž 87 L 9,1-27
  Pá 12.3. Ž 88 L 9,28-50
  So 13.3. Ž 89,1-19 L 9,51 - 10,16
  Ne 14.3. Ž 89,20-53 L 10,17-42 Radost z poznání Boha: L 10,21-24
  Po 15.3. Ž 90 L 11,1-26 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
  Út 16.3. Ž 91 L 11,27-54
  St 17.3. Ž 92 L 12,1-21
  Čt 18.3. Ž 93 L 12,22-53
  Pá 19.3. Ž 94 L 12,54 - 13,21
  So 20.3. Ž 95 L 13,22 - 14,6
  Ne 21.3. Ž 96 L 14,7-35 Pozvání a překážky: L 14, 15-25
  Po 22.3. Ž 97 L 15,1-32 Odpusť nám naše viny
  Út 23.3. Ž 98 L 16,1-31
  St 24.3. Ž 99 L 17,1-37
  Čt 25.3. Ž 100 L 18,1-30
  Pá 26.3. Ž 101 L 18,31 - 19,27
  So 27.3. Ž 102,1-12 L 19,28 - 20,19
  Ne 28.3. Ž 102,13-29 L 20,20 - 21,4 Falešná a pravá zbožnost: L 20,45 - 21,4
  Po 29.3. Ž 103 L 21,5-38 Neuveď nás v pokušení
  Út 30.3. Ž 104,1-23 L 22,1-30
  St 31.3. Ž 104,24-35 L 22,31-62
  Čt 1.4. Ž 105,1-23 L 22,63 - 23,25
  Pá 2.4. Ž 105,24-45 L 23,26-49 Ježíšovy královské modlitby: L 23,32-46
  So 3.4. Ž 106,1-33 L 23,50 - 24,12
  Ne 4.4. Ž 106,34-48 L 24,13-53 S Kristem na cestě: L 24,13-35  Místnost 20:30

  Každý den ve 20:30 je pro kohokoliv k dispozici tato on-line místnost, kde se můžete setkat s někým, kdo by se také rád setkal. Můžete si to předem domluvit, nebo to ponechat náhodě.

  Provoz v místnosti není nijak moderován, je to jen na Vás. Pár tipů, co tam lze dělat:

 • Můžete si přečíst texty z cyklu 40. dní s Biblí, texty najdete v příspěvku níže,
 • nebo cokoliv jiného.
 • Můžete se modlit. Sami, nebo s tím, koho tam potkáte.
 • Můžete si jen tak popovídat.
 • Možná svojí přítomností někomu posloužíte. Možná bude poslouženo Vám ...

  Vstoupit:
 • Neděle 11. dubna 2021 - celocírkevní bohoslužba

  Srdečně vás zveme na další společnou on-line bohoslužbu Církve bratrské tentokrát ze Sboru Církve bratrské v Brně - Kounicova. Výklad Božího slova na téma O nevěřícím Tomášovi připraví kazatel Petr Grulich. Živý videopřenos bude možné sledovat prostřednictvím Youtube. Více podrobností naleznete na www.cb.cz/brno

  Přenos začíná v 10:00, přímý odkaz ke sledování bohoslužby:

  Modlitebny v Trutnově a v Úpici jsou zavřeny. Po ukončení přenosu se náš sbor setká k oznámení a modlitbám přes TEAMS:
  Pátek 9. dubna 2021 - Dorost

  Co se na schůzce dorostu děje? Máme tam rozcvičku i ducháč (duchovní program). Zpíváme písničky a hrajeme různé hry. Zavedenými součástmi on-line schůzek jsou kulinářské okénko (recepty na něco dobrého) a zajímavost (například čím krmit v zimě ptáčky, jak bezpečně bruslit, jak zatopit v kotli atp.).

  Začínáme každý pátek v 16:00 na DISCORD

  Nevíte jak se připojit? Kontaktujte Michala: michal.bischof@cbtu.cz
  Čtvrtek 8. dubna 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 7. dubna 2021 - List Efezským

  Počínaje středou 7. dubna se začneme zabývat biblickou knihou "List Efezským".

  Má jen 6 kapitol, přečtete ji lehce celou do 20 minut třeba zde: List Efezským. Vybrat si můžete ze čtyř českých překladů Bible.

  Nebo si ji můžete nechat přečíst: poslouchat. Nahrávka převzata ze serveru www.poslouchamebibli.cz.

  Tak čtěme/poslouchejme, ať si o ní ve středu můžeme dobře popovídat.

  Začínáme v 18:00 a to "naživo" ve velkém sále trutnovské modlitebny. => Rozestupy - velké, Respirátory - funkční, Ruce - umyté, Rozum - svůj vlastní s ohleduplností na druhé... s možností připojit se přes TEAMS z domova. Vysílat se ale bude pouze zvuk - nebude sdílena žádná prezentace s písničkami ani texty jako ve 100% on-line režimu.
  "O čem to mluvíte, že jste tak smutní?"

  Zveme Vás na on-line nedělní bohoslužbu v neděli 4. dubna 2021. Slovem poslouží kazatel Pavel Bischof z trutnovské modlitebny na text Lukáš 24,13-35.

  Součástí shromáždění bude také Svatá večeře Páně. Pro širokou veřejnost žel musí být obě naše modlitebny stále uzavřeny. Účastnit se ale můžete prostřednictvím internetu a to dvěma způsoby. Buď jednosměrně bez možnosti interakce (Youtube - kvalitnější zvuk i obraz), nebo s možností vidět a slyšet také ostatní účastníky (TEAMS - nižší kvalita zvuku i obrazu). Sami zvolte, který způsob Vám vyhovuje:

  Bohoslužba začíná v 10:00.

  TIP: Do videokonference TEAMS se můžete připojit i před začátkem a pozdravit se s ostatními.
  Velký Pátek 2. dubna 2021 - celocírkevní bohoslužba

  Sbor CB v Praze Soukenická nás zve na společnou on-line bohoslužbu. Slovem poslouží kazatel David Novák. Informace najdete na webové stránce https://portal.cb.cz.

  Přenos začíná v 10:00, odkaz ke sledování bohoslužby:

  Modlitebny v Trutnově a v Úpici jsou zavřeny. Setkání na TEAMS nebude na Velký Pátek organizováno.
  Pátek 2. dubna 2021 - Dorost

  Co se na schůzce dorostu děje? Máme tam rozcvičku i duchovní program. Zpíváme písničky a hrajeme různé hry. Zavedenými součástmi on-line schůzek jsou "Kulinářské okénko" (recepty na něco dobrého) a "Zajímavost" (například čím krmit v zimě ptáčky, jak bezpečně bruslit, jak zatopit v kotli atp.).

  Začínáme každý pátek v 16:00 na DISCORD

  Nevíte jak se připojit? Kontaktujte Michala: michal.bischof@cbtu.cz
  Čtvrtek 1. dubna 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 31. března 2021 - Neuveď nás v pokušení…

  Modlitba Páně pokračuje: Neuveď nás v pokušení…"

  Jakým zkouškám a pokušením byl vystaven Ježíš? Jakým zkouškám a pokušením můžeme čelit my? Jak nám Kristus pomáhá obstát, jak nás zachraňuje? Proč smíme Boha prosit o ochranu a vysvobození?

  Opět podle materiálů 40 dní s Biblí. Klikací rozpis čtení viz níže.

  Své objevy i zážitky z Vašeho čtení můžete sdílet s dalšími čtenáři dnes večer.

  Začínáme v 18:00.

  Materiály ke stažení:

  Dětských 40 dní s Biblí 2021 / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro vedoucí / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro účastníky
  O pravé a falešné zbožnosti

  Zveme Vás na on-line nedělní bohoslužbu v neděli 28. března 2021. Slovem poslouží kazatel Pavel Bischof z trutnovské modlitebny na text Lukáš 20,45 - 21,4

  Přenos začíná v 10:00, přímý odkaz ke sledování zde:

  Pro širokou veřejnost jsou obě naše modlitebny v Trutnově i v Úpici stále uzavřeny. Místo osobního setkání se po skončení youtube přenosu propojíme pomocí aplikace TEAMS. Zde se můžeme slyšet i vidět, projdeme si detaily oznámení (zprávy ze staršovstva z minulého týdne). Můžete zde také sdílet co právě prožíváte, za co se modlíte. Na závěr budeme mít společnou modlitební chvíli.

  Odkaz k setkání zde:
  Pátek 26. března 2021 - Dorost

  Co se na schůzce dorostu děje? Máme tam rozcvičku i duchovní program. Zpíváme písničky a hrajeme různé hry. Zavedenými součástmi on-line schůzek jsou "Kulinářské okénko" (recepty na něco dobrého) a "Zajímavost" (například čím krmit v zimě ptáčky, jak bezpečně bruslit, jak zatopit v kotli atp.).

  Začínáme každý pátek v 16:00 na DISCORD

  Nevíte jak se připojit? Kontaktujte Michala: michal.bischof@cbtu.cz
  Čtvrtek 25. března 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 24. března 2021 - Odpusť nám naše viny…

  Modlitba Páně pokračuje: Odpusť nám naše viny…"

  Proč patří naše hříchy do modlitby? Jak vypadá pokání? Jak vypadá Boží odpuštění? Jak má vypadat naše odpuštění?

  Opět podle materiálů 40 dní s Biblí. Klikací rozpis čtení viz níže.

  Své objevy i zážitky z Vašeho čtení můžete sdílet s dalšími čtenáři dnes večer.

  Začínáme v 18:00.

  Materiály ke stažení:

  Dětských 40 dní s Biblí 2021 / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro vedoucí / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro účastníky
  Kdo bude hodovat v Království?

  Zveme Vás na on-line nedělní bohoslužbu se Svatou večeří Páně v neděli 21. března 2021. Slovem poslouží kazatel Pavel Bischof z trutnovské modlitebny na text Lukáš 14,15-24: Kdo bude hodovat v Království?

  15 Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude hodovat v Božím království.“

  Přenos začíná v 10:00, přímý odkaz ke sledování zde:

  Pro širokou veřejnost jsou obě naše modlitebny v Trutnově i v Úpici stále uzavřeny. Místo osobního setkání se po skončení youtube přenosu propojíme pomocí aplikace TEAMS. Zde se můžeme slyšet i vidět, projdeme si detaily oznámení (zprávy ze staršovstva z minulého týdne). Můžete zde také sdílet co právě prožíváte, za co se modlíte. Na závěr budeme mít společnou modlitební chvíli.

  Odkaz k setkání zde:
  Koronavirové zpívání aneb písničky na přání

  Uzavřeni ve svých okresech i domácnostech, pojďme si zase zazpívat staré známé písničky a to v neděli 21. března od 18:00. Tentokrát už podvanácté.

  Nejde o žádný on-line koncert, ale spíš o takové on-line posezení, kde si pomocí chatu můžete objednat Vaše oblíbené duchovní písničky. Třeba je dokážeme zahrát a zazpívat a společně z nich mít radost nejen tu muzikantskou, ale i duchovní.

  Jako základ budeme mít připraveny následující zpěvníky: Písničky na cestu, Nové písně 1 (pokud ho najdeme), Nové písně 2, Kancionál, Svíták...., prostě co v takové běžné "CB domácnosti" bývá k nalezení.

  Zpívat a hrát budou: Adéla, Michal, Pavel. Připojit se můžete přes událost na FB stránce našeho sboru CB v Trutnově:
  Pátek 19. března 2021 - Dorost

  Co se na schůzce dorostu děje? Máme tam rozcvičku i duchovní program. Zpíváme písničky a hrajeme různé hry. Zavedenými součástmi on-line schůzek jsou "Kulinářské okénko" (recepty na něco dobrého) a "Zajímavost" (například čím krmit v zimě ptáčky, jak bezpečně bruslit, jak zatopit v kotli atp.).

  Začínáme každý pátek v 16:00 na DISCORD

  Nevíte jak se připojit? Kontaktujte Michala: michal.bischof@cbtu.cz
  Čtvrtek 18. března 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 17. března 2021 - „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“

  Modlitba Páně pokračuje: ...Chléb náš vezdejší dej nám dnes..."

  Co všecko se může skrývat pod „chlebem naším vezdejším“? Jakých postojů se máme vyvarovat ve vztahu k živobytí? Jak si naopak máme počínat?

  Opět podle materiálů 40 dní s Biblí. Klikací rozpis čtení viz níže.

  Své poznatky i pocity z Vašeho čtení můžete sdílet s dalšími čtenáři dnes večer.

  Začínáme v 18:00.

  Materiály ke stažení:

  Dětských 40 dní s Biblí 2021 / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro vedoucí / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro účastníky
  Neděle 14. března 2021 - celocírkevní bohoslužba

  Sbor CB v Bystrém nás zve na společnou on-line bohoslužbu. Slovem poslouží kazatel Roman Toušek. Více podrobností naleznete v na webové stránce www.elada.cz.

  Přenos začíná v 9:30, přímý odkaz ke sledování bohoslužby zde:

  Modlitebny v Trutnově ani v Úpici tuto neděli nebudou otevřeny. Místo osobního0 setkání se můžeme po skončení přenosu propojit pomocí aplikace TEAMS. Zde se vzájemně pozdravíme, projdeme oznámení o setkáních u Božího slova pro nejbližší období. Můžete zde sdílet co právě prožíváte, za co se modlíte a na závěr budeme mít společnou modlitební chvíli.

  Odkaz k setkání zde:
  Koronavirové zpívání aneb písničky na přání

  Uzavřeni ve svých okresech i domácnostech, pojďme si zase zazpívat staré známé písničky a to v neděli 14. března od 17:00. Tentokrát už pojedenácté.

  Nejde o žádný on-line koncert, ale spíš o takové on-line posezení, kde si pomocí chatu můžete objednat Vaše oblíbené duchovní písničky. Třeba je dokážeme zahrát a zazpívat a společně z nich mít radost nejen tu muzikantskou, ale i duchovní.

  Jako základ budeme mít připraveny následující zpěvníky: Písničky na cestu, Nové písně 1, Nové písně 2, Kancionál, Svíták...., prostě co v takové běžné "CB domácnosti" bývá k nalezení.

  Zpívat a hrát budou: Adéla, Michal, Pavel. Připojit se můžete přes událost na FB stránce našeho sboru CB v Trutnově:
  Pátek 12. března 2021 - Dorost

  Co se na schůzce dorostu děje? Máme tam rozcvičku i duchovní program. Zpíváme písničky a hrajeme různé hry. Zavedenými součástmi on-line schůzek jsou "Kulinářské okénko" (recepty na něco dobrého) a "Zajímavost" (například čím krmit v zimě ptáčky, jak bezpečně bruslit, jak zatopit v kotli atp.).

  Začínáme každý pátek v 16:00 na DISCORD

  Nevíte jak se připojit? Kontaktujte Michala: michal.bischof@cbtu.cz
  Čtvrtek 11. března 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 10. března 2021 - „Přijď tvé království, buď vůle tvá“

  Dnes budeme přemýšlet nad další prosbou modlitby Páně: ...Přijď tvé království, buď vůle tvá..."

  Co se stane, pokud Pán Bůh tuto prosbu vyslyší? Co je to Boží království? Odkud přichází? Co znamená, že přichází, resp. má přijít?

  Opět podle materiálů 40 dní s Biblí. Klikací rozpis čtení viz níže.

  Své poznatky i pocity z Vašeho čtení můžete sdílet s dalšími čtenáři dnes večer.

  Začínáme v 18:00.

  Materiály ke stažení:

  Dětských 40 dní s Biblí 2021 / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro vedoucí / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro účastníky
  Neděle 7. března 2021

  Farizeus a celník se modlí v chrámu. L 18, 9-14

  Vysílat budeme z trutnovské modlitebny bez možnosti přítomnosti posluchačů. Slovem poslouží Luděk Petrilák

  Začínáme v 10:00

  Hned po Youtube přenosu bude následovat setkání na TEAMS, kde si promítneme oznámení, budeme mít společnou modlitební chvíli a alespoň na chviličku si připomeneme, že jsme kdysi byli skutečný sbor – společenství skutečných bratří a sester, celníků i farizeů...

  (Pokud si s připojením nevíte rady, obraťte se na zkušenější uživatele počítačů, aby Vás prvním nastavením a spuštěním provedli.)

  Bohoslužby:

  Setkání:
  Pátek 5. března 2021 - Dorost

  Co se na schůzce dorostu děje? Máme tam rozcvičku i duchovní program. Zpíváme písničky a hrajeme různé hry. Zavedenými součástmi on-line schůzek jsou "Kulinářské okénko" (recepty na něco dobrého) a "Zajímavost" (například čím krmit v zimě ptáčky, jak bezpečně bruslit, jak zatopit v kotli atp.).

  Začínáme každý pátek v 16:00 na DISCORD

  Nevíte jak se připojit? Kontaktujte Michala: michal.bischof@cbtu.cz
  Čtvrtek 4. března 2021 - Klub seniorů

  Čteme knížku "Evangelium (ne)obyčejných"

  Autor: David Novák, vydáno Návrat domů, Praha 2014.

  Na popovídání, zazpívání a modlitby se čas také vždy najde.

  Začínáme v 9:30
  Středa 3. března 2021 - „Pane, nauč nás modlit se.“

  Dnes budeme přemýšlet nad druhou částí modlitby Páně: ...posvěť se jméno Tvé..."

  Kde má být to Boží jméno posvěceno? Kdo ho má posvětit? Proč bychom se za to měli modlit? ...

  Opět podle materiálů 40 dní s Biblí. Klikací rozpis čtení viz níže.

  Své poznatky i pocity z Vašeho čtení můžete sdílet s dalšími čtenáři dnes večer.

  Začínáme v 18:00.

  Materiály ke stažení:

  Dětských 40 dní s Biblí 2021 / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro vedoucí / 40 dní s Biblí 2021 - materiál pro účastníky
  Neděle 28. února 2021

  ... Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami... (Lukáš 2,37)

  Vysílat budeme z trutnovské modlitebny bez možnosti přítomnosti posluchačů. V rámci cyklu "40 dní s Biblí" budeme číst z evangelia podle Lukáše 2,22-39 a tématem bude Celoživotní služba"

  Začínáme v 10:00

  Hned po Youtube přenosu bude následovat setkání na TEAMS, kde si promítneme oznámení, připomeneme aktuální modlitební témata a budeme mít společnou modlitební chvíli. Pokud chcete lidem ve sboru něco sdělit, zde k tomu bude také příležitost.

  Bohoslužby:

  Setkání:
  Neděle 21. února 2021 se Svatou večeří Páně

  Smiluj se nad námi, Bože… (Žalm 67)

  Vysílat budeme z trutnovské modlitebny bez možnosti přítomnosti posluchačů. Slovem poslouží Pavel Bischof.

  V závěru shromáždění bude vysluhována Svatá Večeře Páně. Jste-li pokřtěni a věříte, že Pán Ježíš Kristus je Vaším osobním Spasitelem, připravte si ve své domácnosti chléb a víno/mošt.

  Začínáme v 10:00

  Hned po Youtube přenosu bude následovat setkání na TEAMS, kde si promítneme oznámení, připomeneme aktuální modlitební témata a budeme mít společnou modlitební chvíli. Pokud chcete lidem ve sboru něco sdělit, zde k tomu bude také příležitost.

  Bohoslužby:

  Setkání:
  Neděle 14. února 2021

  Zveme Vás na společnou bohoslužbu Církve bratrské do Českého Těšína. Je to spousta kilometrů, cesta autem zkratkou přes Polsko by od nás trvala nejméně 4 hodiny! Cestovat ale nemusíte. Bohoslužba bude totiž "on-line" přenášena pomocí internetu.

  POZOR! Přenos začíná již v 9:00

  Hned po Youtube přenosu bude následovat setkání našeho sboru na TEAMS, kde si promítneme oznámení a budeme mít příležitost ke společným modlitbám. Pokud chcete lidem ve sboru něco sdělit, pozdravit je, zde k tomu bude také příležitost.

  Odkaz na Bohoslužby:

  Odkaz na Setkání:
  Středa 10. února 2021 - Hovory nad Biblí

  Budeme číst Zjevení Janovo 4 a Zjevení Janovo 5. Vrátíme se tak k nedělnímu kázání Jakuba. Znovu se zamyslíme nad tím, co se děje při nebeské bohoslužbě, kde do očí přímo bije silná, ale i "Slabá sláva Boží".

  Od Jakuba uslyšíme co v kázání nebylo, připomeneme si co v kázání bylo, a budeme si o tom povídat.

  Začínáme v 18:00 na TEAMS:
  Neděle 7. února 2021

  Nestihli jste přednášku Jak si navzájem neubližovat?

  Poslechněte si ji ze záznamu:
  Neděle 7. února 2021

  Tématem kázání bude: "Slabá sláva Boží"

  Vysílat budeme z úpické modlitebny a to stále bez možnosti přítomnosti posluchačů. Slovem poslouží Jakub Prouza, hudbou úpická hudební skupinka. Trutnovská modlitebna zůstane pro veřejnost uzavřena.

  Začínáme v 9:45

  Hned po Youtube přenosu bude následovat setkání na TEAMS, kde si promítneme oznámení, připomeneme aktuální modlitební témata a budeme mít společnou modlitební chvíli. Pokud chcete lidem ve sboru něco sdělit, zde k tomu bude také příležitost.

  Bohoslužby:

  Setkání:
  Čtvrtek 4. února 2021 - Klub seniorů

  Emauzští učedníci Lk 24, 13-35 (B21)

  13 Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzy, vzdálené od Jeruzaléma šedesát honů,[2] 14 a povídali si o všem, co se stalo. 15 Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. 16 Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. 17 Ježíš se jich zeptal: „O čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní?“ 18 Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se tam v těchto dnech stalo!“ 19 „O čem?“ zeptal se jich. „O Ježíši Nazaretském,“ odvětili. „Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem. 20 Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. 21 My jsme ale doufali, že to je on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. 22 Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu 23 a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. 24 Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli.“ 25 Tehdy jim řekl: „Jak jste nechápaví! Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci! 26 Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?“ 27 Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech Písmech. 28 Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. 29 Oni ho však přemlouvali: „Zůstaň s námi, už se připozdívá; chýlí se už k večeru.“ Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. 30 Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. 31 Vtom se jim otevřely oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. 32 Tehdy jeden druhému řekli: „Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ 33 Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s ostatními, 34 jak říkají: „Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi!“ 35 Vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba.

  Otázky k rozhovoru:

 • Jak vnímám Ježíše v tomto evangeliu? Co mne na Ježíši oslovuje?
 • Jak vnímám ostatní lidi - co prožívají, jak se chovají? Souvisí to nějak se mnou?
 • Jak toto setkání osvěcuje můj život nebo aktuální událost?
 • Co uvedu do praxe ve světle tohoto setkání?

  Začínáme: v 9:30
 • Středa 3. února 2021 - Hovory nad Biblí

  V dnešních Hovorech nad Biblí znovu vystoupáme s Ježíšovými učedníky na horu, kde se před nimi Ježíš proměnil. Marek 9, 2-9. Proměním se také já? Jak prožívám svá setkání s Kristem? To jsou důležité otázky, které můžeme sdílet s ostatními.

  Tři "věty" z nedělního kázání:

 • Cesta s Ježíšem vede do kopce…
 • Ježíš svítí, ale ne pořád…
 • Cesta s Ježíšem vede taky z kopce…

  Začínáme v 18:00

  K účasti je potřeba pouze kliknout na tento odkaz:
 • Neděle 31. ledna 2021

  Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a Jana a vystoupili na vršek hory.Tam, daleko od lidí, se před očima učedníků stala s Ježíšem zvláštní proměna... Marek 9, 2-9.

  Vysílat budeme z trutnovské modlitebny a to stále bez možnosti přítomnosti posluchačů. Slovem poslouží Pavel Bischof, hudbou trutnovská hudební skupinka. Úpická modlitebna zůstane pro veřejnost uzavřena.

  Začínáme v 10:00

  Hned po Youtube přenosu bude následovat setkání na TEAMS, kde si promítneme oznámení a připomeneme modlitební témata. Pokud chcete lidem ve sboru něco sdělit, zde k tomu bude příležitost.

  Bohoslužby:

  Setkání:
  Středa 27. ledna 2021 - Hovory nad Biblí

  Zmizí realita když si zacpeme uši a zakryjeme oči? Asi ne. V dnešních Hovorech nad Biblí se vrátíme ještě jednou ke knize Kazatel, která odkrývá drsnou realitu života, ale zároveň ukazuje i na to jediné, co smysl má.

  Začínáme v 18:00

  K účasti je potřeba pouze kliknout na tento odkaz:
  Neděle 24. ledna 2021

  Životní okolnosti někdy nasadí zvláštní filtr, kdy známá slova najednou promlouvají novým způsobem. Tuto neděli budeme číst přes filtr bolesti z knihy Kazatel.

  Začínáme v 9:45

  Stále bez možnosti přítomnosti posluchačů přímo v modlitebně. Přenos bude realizován z naší úpické modlitebny, slovem poslouží Pavel Bischof, hudbou úpická hudební skupinka. Trutnovská modlitebna zůstane stále pro veřejnost uzavřena.

  Hned po Youtube přenosu bude následovat setkání na TEAMS, kde si promítneme oznámení a připomeneme modlitební témata. Pokud chcete ve sboru něco sdělit druhým, zde k tomu bude příležitost.

  Bohoslužby:

  Setkání:

  Čtvrtek 21. ledna 2021 - Klub seniorů

  Budeme číst o Ježíšově společnosti při ukřižování z Lk 23, 32-43

  32 K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. 33 Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince – jednoho po pravici a druhého po levici. 34 Ježíš tehdy řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!“ Vojáci zatím losovali o jeho šaty. 35 Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: „Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!“ 36 Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet 37 a říkali: „Zachraň se, jestli jsi židovský král!“ 38 Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. 39 Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: „Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!“ 40 Ten druhý ho však okřikl: „To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, 41 ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!“ 42 Potom řekl Ježíšovi: „Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království.“ 43 Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

  Otázky k rozhovoru:

 • Jak vnímám Ježíše v tomto evangeliu? Co mne na Ježíši oslovuje?
 • Jak vnímám ostatní lidi - co prožívají, jak se chovají? Souvisí to nějak se mnou?
 • Jak toto setkání osvěcuje můj život nebo aktuální událost?
 • Co uvedu do praxe ve světle tohoto setkání?

  Začínáme: v 9:30 • Středa 20. ledna 2021 - Hovory nad Biblí

  Připomeneme si biblický text Filipským 3,1-14 a nedělní kázání Davida Nováka "O zbožných radikálech".

  Co mne v životě nejvíc "uchvacuje"? Na čem si zakládám? U čeho hoří mé srdce? Znovu si položíme otázky, které v kázání zazněly.

  Sejdeme se na TEAMS v 18:00
  Neděle 17. ledna 2021 - celocírkevní bohoslužba

  Sbor CB v Havlíčkově Brodě nás zve na společnou on-line bohoslužbu. Slovem poslouží Bc. David Novák, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, na téma “O zbožných radikálech”. Více podrobností naleznete v na webové stránce www.cbhb.cz.

  Přenos začíná: v 9:30, přímý odkaz ke sledování bohoslužby zde:

  Společné sledování přenosu v našich modlitebnách v Trutnově nebo v Úpici tuto neděli ještě nebude organizováno. Místo osobního setkání se můžeme po skončení přenosu propojit pomocí aplikace TEAMS. Můžeme se vzájemně pozdravit, povědět co je nového, společně se podíváme na naše oznámení.

  Odkaz k setkání zde:
  Středa 13. ledna 2021 Hovory nad Biblí

  Dočetli jsme první knihu Bible - Genesis - 1. Mojžíšovu. A tak je na místě udělat si závěrečný přehled.

  Zamyslíme se nejen nad obsahem celé knihy, ale především nad její "zvěstí". Jistě bude prostor k rozhovoru, sdílení, modlitbám i zpěvu.

  Účast je možná pouze prostřednictvím Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 18:00
  Neděle 10. leden 2021

  Shromáždění s kázáním na text 1. Korintským 14,1. Slovem poslouží Pavel Bischof.

  Začínáme: v 10:00

  Z důvodu velmi vysokého výskytu nemocných v našem sboru budou obě naše modlitebny zavřeny. Vysílání bude realizováno z domácnosti kazatele.

  Odkaz:
  Čtvrtek 7. ledna 2021 - Klub seniorů

  Budeme číst Zacheus z Lk 19, 1-10

  Zacheus

  1 Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. 2 A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. 3 Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. 4 Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. 5 Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma.“ 6 Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. 7 Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: „To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi?!“ 8 Zacheus potom vstal a řekl Pánu: „Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně.“ 9 „Dnes přišlo do tohoto domu spasení,“ řekl mu na to Ježíš. „I on je přece syn Abrahamův! 10 Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.“

  Otázky k rozhovoru:

 • Jak vnímám Ježíše v tomto evangeliu? Co mne na Ježíši oslovuje?
 • Jak vnímám ostatní lidi - co prožívají, jak se chovají? Souvisí to nějak se mnou?
 • Jak toto setkání osvěcuje můj život nebo aktuální událost?
 • Co uvedu do praxe ve světle tohoto setkání?

  Začínáme: v 9:30
 • Středa 6. ledna 2021 Hovory nad Biblí

  Budeme číst poslední kapitolu Genesis 50

  Bude to ale jen krátké biblické zamyšlení a více prostoru k rozhovoru, ke sdílení a modlitbám.

  Účast je možná pouze prostřednictvím Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 18:00
  1. leden 2021 Novoroční shromáždění se Svatou večeří Páně

  Shromáždění s kázáním na text Novoročního hesla 1. Korintským 13,4. Slovem poslouží Pavel Bischof.

  V závěru shromáždění bude vysluhována Svatá Večeře Páně. Jste-li pokřtěni a věříte, že Pán Ježíš Kristus je Vaším osobním Spasitelem, připravte si ve své domácnosti chléb a víno/mošt.

  Začínáme: ve 14:00

  Podle aktuálního 5. stupně protiepidemických opatření je účast v modlitebně možná pouze do 10% kapacity. To znamená 9 osob. Kromě kázajícího, hudebníků a technika tak může přijít ještě cca 5 posluchačů. Informujte se u sestry Vítkové (774036260).

  Živé vysílání na internetu:
  Improvizované silvestrovské setkání 31. prosince 2021

  Jak se alespoň na chvilku setkat s druhými a nikoho neohrozit? Jednou z možností je zapnout si 31.12.2020 v 18:00 počítač, tablet nebo telefon.

  Co se bude dít? Uvidíte a uslyšíte bratry a sestry za svého Sboru. Můžete jim něco říct, třeba své přání do roku 2021. Nebo se jen dívat a prohlížet si známé tváře. Společně jistě otevřeme také Bibli - Boží slovo - a necháme ho k nám hovořit. Třeba nám skrze něj chce Pán Bůh něco vzkázat. Podíváme se na video složené z četby novoročních hesel.

  Každý z nás může do programu přispět. Třeba fotografií, krátkým videem, písničkou, zkušeností získanou v roce 2021.

  Pokud se alespoň takto chcete setkat, klikněte na odkaz níže, který spustí na Vašem zařízení Microsoft TEAMS a propojí Vás s ostatními:

  S ohledem na ty z Vás, kteří si více vážíte svého soukromí, nebude z tohoto setkání pořizován záznam.

  Návod na nastavení počítače ke komunikaci přes Microsoft TEAMS (s použitím přihlašovacích údajů od správce sborového informačního systému).

  Připojit se lze i bez přihlašovacích údajů, pouze musíte chvíli počkat, než Vás do komunikace někdo "přijme".
  Záznam večerní bohoslužby chval 27.12.2020 v Eladě

  Odkaz na Youtube video
  1. neděle po vánocích 27. prosince 2020

  HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ

  Shromáždění s kázáním na text Žalmu 23. Slovem poslouží Luděk Petrilák.

  Začínáme: v 10:00

  Podle aktuálního stupně protiepidemických opatření je účast možná pouze do 10% kapacity místnosti. Do trutnovské modlitebny může přijít maximálně 9 osob = kázající, moderátor, hudebníci a technici. Prakticky je účast na tomto shromáždění možná jen prostřednictvím živého vysílání:
  Vánoční koronavirové zpívání na přání

  Už podesáté a to dnes, v sobotu 26. prosince 2020 v 18:00

  Nejde o žádný umělecký zážitek, ale o to, abychom se potěšili duchovními písničkami, které dobře známe.

  Procházíme zpěvníčky: Písničky na cestu, Nové písně 1, Nové písně 2, Kancionál, Svíták a tak dále "co dům dal".

  Zpívat a hrát bude Adéla a Pavel.

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově, kde vysílání bude k nalezení:
  Denní čtení 24. prosince, Štědrý den

  Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Ž 42,3

  Mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Mt 2,1–2

  Lidé byli stvořeni ke komunikaci mezi sebou a ke komunikaci s Bohem. Jedním z největších trestů pro vězně je pobyt na samotce, v izolaci. Největším trestem pro duši člověka je být na věky oddělena od svého Stvořitele, od svého Boha. Musíme žasnout, jak nádherně žalmista vyjádřil touhu lidské duše. Přirovnal ji k žízni. Dnešní svět má obrovskou žízeň. Jakási žízeň žene lidi ke stále větším rekordům, větším výkonům v každé lidské činnosti. Sv. Augustin to vystihl, když řekl: „Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“ V dnešní den si více než kdy jindy můžeme připomenout, jakým nádherným způsobem Hospodin tiší naši žízeň po něm. Poslal nám svého Syna, Immanuela, aby byl s námi.

  Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi přišel, abys utišil naši žízeň po Bohu.

  L 2,1–20 * Ga 4,4–7 * L 1,67–80

  Převzato z http://www.dennicteni.cz
  1. svátek vánoční 25. prosince 2020

  UKÁZALA SE BOŽÍ MILOST,
  KTERÁ PŘINÁŠÍ SPÁSU VŠEM LIDEM

  Shromáždění s četbou evangelia L2,1-20: Stalo se v těch dnech ..., vánočními písněmi, kázáním nad Titovi 2,11-14, ...

  Začínáme: v 10:00

  Podle aktuálního stupně protiepidemických opatření je účast možná pouze do 20% kapacity místnosti. Tzn. do trutnovské modlitebny může přijít až 18 osob. Sváteční bohoslužbu můžete sledovat také z domova prostřednictvím našeho youtube kanálu:
  Středa 23. prosince 2020 Hovory nad Biblí

  Budeme číst Genesis 49

  JÁKOBOVA ZÁVĚŤ aneb MÁ MINULOST VLIV NA BUDOUCNOST?

  setkáme se ve velkém sále naší trutnovské modlitebny (max. 18 osob). Účast bude možná i prostřednictvím Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 18:00
  Záznam ekumenické bohoslužby v Mladých Bukách 19. prosince 2020

  Program v PDF
  4. adventní neděle 20. prosince 2020 - Netradiční "dětská" vánoční slavnost

  KAM DOLÉTLA KOMETA?

  Stínové divadlo vánočního příběhu, zpívání vánočních písní, vánoční povídka k zamyšlení, ...

  Začínáme: v 9:45

  Podle aktuálního stupně protiepidemických opatření je účast možná pouze do 20% kapacity místnosti. To znamená, že do úpické modlitebny může přijít maximálně 17 osob a do trutnovské, kde budeme společně sledovat přenos z Úpice, 18 osob. O naplněnosti úpické modlitebny se informujte u Jany Lachmanové (viz kontakty). Shromáždění můžete sledovat i z domova prostřednictvím našeho youtube kanálu:

  https://youtu.be/TWVirmmtcEs
  Neděle 3. ledna 2021

  Shromáždění s kázáním z Úpice. Slovem poslouží František Mašín.

  Začínáme: v 9:45

  Podle aktuálního 5. stupně protiepidemických opatření je osobní účast možná pouze do 10% kapacity. To znamená 8 osob. Osobní účast posluchačů v úpické modlitebně je tak rezervována pouze pro řečníky, hudební skupinku a techniky. Vzhledem k vyšší nemocnosti v trutnovské části sboru nebude tuto neděli organizováno společné sledování v trutnovské modlitebně.

  Živé vysílání na internetu:
  Nejbližší shromáždění

  3. adventní neděle 13. prosince 2020

  Ve shromáždění v úpické modlitebně slovem poslouží Pavel Bischof na text Matouš 11,2-15:

  VĚZENÍ VE VLASTNÍ HLAVĚ

  Začínáme: v 9:45

  Kapacita naší úpické modlitebny je již vyčerpána (cca 20 osob dle platných vládních opatření). Shromáždění se ale můžete účastnit prostřednictvím živého vysílání:

  Téměř souběžně bude probíhat také shromáždění v trutnovské modlitebně, kde slovem poslouží Jenda Ranš na text Lukáš 24,13-27:

  SETKÁNÍ S KRISTEM

  Začínáme: v 10:00

  Kapacita trutnovské modlitebny je trochu větší (cca 30 osob), proto se nemusíte obávat, že by na Vás nezbylo místo. I toto shromáždění můžete sledovat prostřednictvím živého vysílání na internetu:
  Denní čtení

  Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní. Dt 8,7

  On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Ř 8,32

  Izraelec si tehdy představoval asi skutečnou zemi - kvalitní zeminu, dostatek čisté vody. Biblický text má ale význam především duchovní, platný pro každého, kdo byl obdařen vírou v milujícího, pečujícího, dobrého, "marnotratného" Boha, který dal svého jediného Syna, Pána Ježíše Krista.

  Jako dobrá země, země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, tak vypadá budoucnost každého věřícího bez ohledu na to, co má právě za sebou (40 let pouštního putování). Roli nehraje ani to, jak těžké věci ho ještě čekají (nebezpečné dobývání zaslíbené země).
  Středa 9. prosinec 2020 - Klub seniorů

  Budeme číst Slepec u Jericha z Lk 18, 35-43

  Pane, ať vidím!

  35 Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. 36 Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. 37 Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, 38 začal křičet: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 39 Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, ať mlčí, ale on křičel tím více: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 40 Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho zeptal: 41 „Co mám pro tebe udělat?“ „Pane, ať vidím!“ zvolal. 42 „Prohlédni,“ řekl mu Ježíš. „Tvá víra tě uzdravila.“ 43 A on ihned prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu.

  Otázky k rozhovoru:

 • Jak vnímám Ježíše v tomto evangeliu? Co mne na Ježíši oslovuje?
 • Jak vnímám ostatní lidi - co prožívají, jak se chovají? Souvisí to nějak se mnou?
 • Jak toto setkání osvěcuje můj život nebo aktuální událost?
 • Co uvedu do praxe ve světle tohoto setkání?

  Začínáme: v 9:30
 • Neděle 6. prosinec 2020 9:00

  Sloužit slovem bude David Novák z modlitebny v Horní Krupé na text Matouš 2,1-12:

  OD INFORMACE K IN-FORMACI

  Bohoslužbu můžeme sledovat společně v našich modlitebnách v Trutnově a v Úpici za dodržování příslušných protiepidemických opatření: Ruce, Roušky, Rozestupy, 30% kapacity k sezení.

  Začínáme: v 9:00

  Po bohoslužbě si opět můžeme dát kávu/čaj a pohovořit s přáteli (když už se otevírají i restaurace).
  Středa 2. prosince 2020 Hovory nad Biblí

  Budeme číst Genesis 48

  O DĚDEČKOVI A VNUCÍCH

  setkáme se prostřednictvím internetu na Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 18:00

  Potřebujete: Bibli, zpěvník, počítač který umí vydávat zvuky, ideálně s webkamerou.

  Prosím, nestyďme se PŘI DISKUSI používat své kamery. Přenášené video ani zvuk se nikam neukládá (pokud to neuděláte sami).
  Úterý 1. prosince 2020 setkání mužů v 18:00

  Zamyšlení nad Božím slovem, diskuse, sdílení, modlitby.

  Obrázek vyjadřuje sounáležitost, společenství, přijetí, sdílení, zároveň ale i různost. V případě obrázku se jedná jen o barvu pleti. Přestože na naše setkání pravděpodobně nedorazí žádný černoch, ani muslim, ani nikdo úplně cizí, nejsme v žádném ohledu stejní. A v tom je krása společenství, kde lze sdělovat i naslouchat různým pohledům a přitom na sebe pro různost nevytahovat dlouhé ani krátké palné zbraně.

  Tak tedy ať už jsi jiný jakkoliv, jsi zván. Stačí dorazit v 18:00 na adresu K přejezdu 109/9 Trutnov.
  Neděle 29. listopadu 2020

  Tuto neděli poslouží slovem Pavel Bischof z trutnovské modlitebny na text Matouš 14,22-33 a téma by se dalo vyjádřit slovem s vykřičníkem:

  ŽIJ!

  Máte-li internetové účasti na bohoslužbách už dost :), můžete přijít do některé z našich modliteben osobně. Počet míst v hlavních sálech je ale omezen na maximálně 20 ukázněných osob = Ruce, Roušky, Rozestupy, Rychle domů.

  I nadále si nás můžete "naladit" na youtube kanálu Sboru CB Trutnov nebo Sboru CB Úpice:

  Začínáme: v 10:00

  Tuto neděli již nebude po shromáždění organizováno setkání "Face to face" na TEAMS.
  Denní čtení - převzato z www.dennicteni.cz

  Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není. Ž 38,10

  Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich (zkouškách) vaše víra, povede to k vytrvalosti. Jk 1,3

  „Člověk nebude se svým životem vyrovnán, bude-li uhranutě hledět na své trápení, na svůj hřích nebo na nespravedlnosti, které se mu v životě staly, NÝBRŽ upřeli svůj pohled mimo sebe, k věrnosti a k milosrdenství Božímu. Trápení tím nepřestane být trápením a hřích nepřestane být hříchem. Ale přestanou být sevřením, které ovládá náš život a uzavírá nám cestu k radosti, k naději, k druhým lidem. Člověče, nehledej svou záchranu, své štěstí sám v sobě – takové je upozornění nářků v žaltáři“

  (Pavel Filipi, Kdo slyší můj nářek? Mlýn 1997).

  Člověče, i když jsi v jednom ohni, volej k Hospodinu, on ti pomůže udělat byť i jeden jediný malý krůček ke světlu.

  Proto volám a nikdy nechci přestat: Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne ani na krok, můj Bože, pospěš mi na pomoc, Panovníku, moje spáso.
  Čtvrtek 26. listopad 2020 - On-line Klub seniorů

  Budeme číst Marta a Marie z Lk 10, 38-42

  Otázky k rozhovoru:

 • Jak vnímám Ježíše v tomto evangeliu? Co mne na Ježíši oslovuje?
 • Jak vnímám ostatní lidi - co prožívají, jak se chovají? Souvisí to nějak se mnou?
 • Jak toto setkání osvěcuje můj život nebo aktuální událost?
 • Co uvedu do praxe ve světle tohoto setkání?

  Díky dostupným technologiím se setkáme prostřednictvím internetu na Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 9:30

  Potřebujeme: počítač který umí vydávat zvuky, ideálně s webkamerou.

  Pokud si s něčím nebudete vědět rady, volejte 731 725 376 (kazatel, aktuálně se specializací na IT :-)

  Návod na připojení

  Prosím, nestyďme se používat své kamery aby setkání bylo co nejvíce podobné normálnímu setkání v modlitebně. Přenášené video ani zvuk se nikam neukládá (pokud to neuděláte sami).
 • Neděle 22. listopadu 2020

  První část shromáždění, bohoslužbu s Večeří Páně, budeme tuto neděli vysílat živě z úpické modlitebny.

  "Naladit" si nás můžete na youtube kanálu Sboru CB Úpice:

  Slovem poslouží Pavel Bischof na text z dopisu apoštola Pavla Filipenským 4, 1-9: Boží pokoj

  Začínáme: v 9:45

  Druhá část shromáždění, setkání face to face (tváří v tvář), bude jako obvykle hned po ukončení živého vysílání na TEAMS:
  Denní čtení

  Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.

  Ž 34,9

  Pojďte, vše už je připraveno.

  L 14,17

  Kterým směrem se podívat, aby člověk zahlédl něco dobrého? Odpověď žalmisty je, že dobro lze zahlédnout jen u Boha. Nevěříš? Tak si to ověř na vlastní kůži, dodává k tomu evangelista.
  11. listopadu 2020 - Výzva David Nováka ke společným modlitbám a k půstu

  Milí přátelé, sestry, bratři v Kristu,

  srdečně Vás zdravím, zároveň bych nás vzhledem k situaci, kterou prožíváme, chtěl pozvat k různému a přesto společnému výkladu a přijetí slova, půstu a modlitbám. Jakkoli nás v něčem pandemie vede od sebe, v něčem nás může sjednotit. Více se dozvíte v přiloženém dopise.

  David Novák


  Milé sestry, milí bratři,

  vzhledem k aktuální situaci jak v naší zemi, tak ve světě, bych chtěl tímto dopisem pozvat naši církev ke společným modlitbám a půstu. Na všechny nás dopadají nejen dramatické zprávy, ale i důsledky probíhající pandemie. Jedním z nich je, že se nemůžeme fyzicky scházet, a tedy že chybí to nejzákladnější, co dělá společenství společenstvím. Nicméně navzdory této realitě se jako celá církev spojit můžeme, a to nejen v on-line prostoru, ale i v „prostoru modlitby“. Sice se neuvidíme, ale v modlitbách se můžeme spojit, sjednotit a zaměřit na toho, který je základem církve a skrze nějž církev nejen že existuje, ale i bude existovat nezávisle na tom, jak dlouho budeme uzamčeni, jak dlouho bude probíhat pandemie, nebo jaké nastanou okolnosti.

  Navrhuji, abychom se ve dnech 21. – 23. listopadu 2020 jako církev spojili ve společných modlitbách s tím, že bude možnost zapsat se do modlitebního řetězce; buď napsat jméno, nebo i sbor, z kterého jste. Zároveň se pochopitelně může modlit každý, tedy i ten, kdo se do řetězce nezapíše. Hlavním smyslem této iniciativy je přinášet v modlitbách současnou situaci našemu Pánu a v modlitbách se jako církev propojit. Co se týká půstu, navrhuji, abychom jeden den z navržených tří spojili s půstem, kdy půst mj. vyjadřuje naléhavost našich modliteb. Dále navrhuji, pokud Vám to zásadně nerozhodí vaše nedělní série, abychom v neděli kázali na text Žalmu 122. nebo Filipským 4,1–9. Tyto texty by pak měly sloužit i jako prvotní průvodce k modlitbám. Mám naději, že i těmito oddíly nám může Pán Bůh něco ukázat, dát své slovo v podobě napomenutí, povzbuzení, zastavení či nasměrování. Součástí souboru s tabulkou je i prostor, kam můžete psát ostatním svoje vzkazy a modlitební náměty.

  Já sám teď žádné úvodní náměty k modlitbám záměrně přidávat nebudu. Vaše modlitby nechť vycházejí z uvedených textů a z toho, jak Vás povede Pán Bůh, nikoli z mých nápadů, za co se modlit.


  David Novák

  Odkaz na modlitební řetěz najdete zde:

  https://tinyurl.com/rozpis-cb

  Odkaz, kam můžete psát své vzkazy, přímluvy, vyjádření vděčnosti najdete zde:

  https://tinyurl.com/modlitby-cb

  Text píšete tak, že zmáčknete tlačítko “+” vpravo dole.
  Středa 18. listopadu 2020 Hovory nad Biblí

  Budeme číst Genesis 47

  V EGYPTĚ

  setkáme se prostřednictvím internetu na Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 18:00

  Potřebujete: Bibli, zpěvník, počítač který umí vydávat zvuky, ideálně s webkamerou.

  Prosím, nestyďme se PŘI DISKUSI používat své kamery. Přenášené video ani zvuk se nikam neukládá (pokud to neuděláte sami).
  Úterý 17. listopadu 2020 On-line setkání mužů v 18:00

  Zamyšlení nad Božím slovem, diskuse, sdílení, modlitby.

  Obrázek vyjadřuje sounáležitost, společenství, přijetí, sdílení, zároveň ale i různost. V případě obrázku se jedná jen o barvu pleti. Přestože na naše on-line setkání pravděpodobně nedorazí žádný černoch, ani muslim, ani nikdo úplně cizí, nejsme v žádném ohledu stejní. A v tom je krása společenství, kde lze sdělovat i naslouchat různým pohledům a přitom na sebe pro různost nevytahovat dlouhé ani krátké palné zbraně.

  Tak tedy ať už jsi jiný jakkoliv, jsi zván. Stačí kliknout v 18:00 na toto tlačítko:
  Neděle 15. listopadu 2020 Dělat věci napůl

  První část shromáždění, tedy bohoslužbu, budeme tuto neděli vysílat živě opět z domácnosti.

  "Naladit" si nás můžete na youtube kanálu Sboru CB Trutnov:

  Slovem poslouží Pavel Bischof na text z Lukášova evangelia 14, 25-33: Dělat věci napůl

  Začínáme: v 10:00

  Druhá část shromáždění, setkání face to face (tváří v tvář), bude jako obvykle hned po ukončení živého vysílání na TEAMS:
  Neděle 8. listopadu 2020 Bohoslužba nebo kino?

  První část shromáždění, tedy bohoslužbu, budeme tuto neděli vysílat živě z jedné domácnosti.

  "Naladit" si nás můžete na youtube kanálu Sboru CB Trutnov:

  Slovem poslouží Pavel Bischof na téma: Bohoslužba nebo kino?

  Začínáme: v 10:00

  Druhá část shromáždění, tedy setkání face to face (tváří v tvář), bude jako obvykle hned po ukončení živého vysílání na TEAMS:
  Čtvrtek 5. listopadu 2020 - Modlitební staršovstvo

  Začínáme: v 18:30
  Středa 4. listopadu 2020 Hovory nad Biblí

  Budeme číst Genesis 45

  PŘIBLÍŽENÍ

  Díky dostupným technologiím se setkáme prostřednictvím internetu na Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 18:00

  Potřebujete: Bibli, zpěvník, počítač který umí vydávat zvuky, ideálně s webkamerou.

  Prosím, nestyďme se používat své kamery. Přenášené video ani zvuk se nikam neukládá (pokud to neuděláte sami). Na opravdové biblické skupince si také před obličej nedáváme podsedáky ze židlí :-).
  Úterý 3. listopadu 2020 On-line setkání mužů v 18:00

  Zamyšlení nad Božím slovem, diskuse, sdílení, modlitby.

  Obrázek vyjadřuje sounáležitost, společenství, přijetí, sdílení, zároveň ale i různost. V případě obrázku se jedná jen o barvu pleti. Přestože na naše on-line setkání pravděpodobně nedorazí žádný černoch, ani muslim, ani nikdo úplně cizí, nejsme v žádném ohledu stejní. A v tom je krása společenství, kde lze sdělovat i naslouchat různým pohledům a přitom na sebe pro různost nevytahovat dlouhé ani krátké palné zbraně.

  Tak tedy ať už jsi jiný jakkoliv, jsi zván. Stačí kliknout v 18:00 na toto tlačítko:
  Neděle 1. listopadu 2020 Onezimos - příběh neznámého otroka

  První část shromáždění, tedy bohoslužbu, budeme tuto neděli vysílat živě z naší úpické modlitebny. "Naladit" si nás můžete na youtube kanálu Sbor CB Úpice

  Slovem poslouží náš milý, mladý bratr Jakub Prouza na téma: Onezimos - příběh neznámého otroka

  Začínáme: v 9:45  Čtvrtek 29. října 2020 - Modlitební staršovstvo

  Začínáme: v 18:30
  Čtvrtek 29. října 2020 - Klub seniorů

  První klub seniorů, který bude realizován pomocí počítačů

  Budeme číst Povolání rybářů z Lk 5, 1-11

  Otázky k rozhovoru:

 • Jak vnímám Ježíše v tomto evangeliu? Co mne na Ježíši oslovuje?
 • Jak vnímám ostatní lidi - co prožívají, jak se chovají? Souvisí to nějak se mnou?
 • Jak toto setkání osvěcuje můj život nebo aktuální událost?
 • Co uvedu do praxe ve světle tohoto setkání?

  Díky dostupným technologiím se setkáme prostřednictvím internetu na Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 9:30

  Potřebujeme: počítač který umí vydávat zvuky, ideálně s webkamerou.

  Pokud si s něčím nebudete vědět rady, volejte 731 725 376 (kazatel, aktuálně se specializací na IT :-)

  Návod na připojení

  Prosím, nestyďme se používat své kamery aby setkání bylo co nejvíce podobné normálnímu setkání v modlitebně. Přenášené video ani zvuk se nikam neukládá (pokud to neuděláte sami).
 • Říjen 2020 - Pastýřský list předsedy RCB

  Milé sestry, milí bratři,

  ještě před pár dny byl provoz našich sborů a životů zpět v normálu, vypadalo to, že jsme z pandemie vyklouzli poměrně snadno a že se naší zemi podobně jako při jiných celosvětových katastrofách to nejhorší vyhnulo. Netvrdím, že se nic nestalo, že zvládnutí pandemie bylo přinejmenším pro některé vrstvy obyvatelstva jednoduché. Asi se ale shodneme, že to mohlo být podstatně horší, a to zvláště při srovnání s jinými zeměmi, kde téměř nebo úplně zkolabovalo zdravotnictví a lidé umírali po stovkách.

  Nyní jsme v situaci, kdy je Česko na prvních místech na světě v poměrném počtu nakažených za týden, reálně hrozí přeplnění nemocnic a… nebudu pokračovat, špatných zpráv je okolo nás dostatek.

  Tváří v tvář špatným zprávám se ukazuje, že jedno z bojišť je naše mysl. Jakkoli je třeba být informován, je zároveň třeba dávat si pozor, jak moc do sebe informace vpouštíme. Ne nadarmo Písmo hovoří o proměně mysli (Ř 12,1) a směruje nás, nad čím máme přemýšlet (Ž 105,2; Fp 4,8).

  Nepíšu, abychom ignorovali realitu, ale aby temná realita, která ovládá naši dobu, nebyla tím, co nás válcuje a doslova zaplavuje naši mysl. Chci nás povzbudit, abychom v těchto dnech do mysli, a tím i do srdce vpouštěli i Boží pohled a naději. Naděje tak, jak ji popisuje Písmo, totiž není naivním optimismem ani ignorováním reality, ale hlubokým vědomím, že Pán Bůh má naše životy ve svých rukou a že je dobrý navzdory tomu, že život a okolnosti někdy bolí. Je normální prožívat strach, ale strach a panika nás nemá ovládnout, a v tom si sami nepomůžeme. Potřebujeme jak Pána Boha, tak společenství církve.

  Se znepokojením sleduji veliký nárůst různých konspiračních teorií, které si mezi sebou přeposílají i křesťané a která bagatelizují covid-19. Prosím, ptejme se po původu informací, přemýšlejme, kdo je šíří, a pokud je sdílíme, velmi važme, co přeposíláme. Je omezena naše svoboda, ale nesrovnávejme to s dobou totality. Nerespektování nařízení nošení roušek nebo sociální izolace skutečně není projevem toho, že posloucháme „Boha více než lidi“, ale obyčejné hlouposti a nezodpovědnosti.

  Právě v této době se mohou a vlastně musí naše sbory projevit jako skutečná rodina. Řada lidí se ocitne v sociální izolaci, a i když telefon nenahradí osobní návštěvu, nepůjde-li to osobně, cíleně kontaktujme především osamělé. Oni sami si o kontakt většinou neřeknou. Spolu s kontakty buďme proaktivní s nabídkou praktické pomoci. Doporučuji den nezačínat četbou o počtu nakažených, ale… však víte čím. V mnoha sborech se v první vlně osvědčily nejen on-line bohoslužby, ale i různé formy on-line biblických skupinek. Protože se nebudeme moci scházet, pokračujme v této formě. Nepodceňujme seniory, že „na to nejsou“. Jsou často flexibilnější, než si myslíme! V našich sborech je řada zdravotníků a členů ZIS, podpořme je, třeba „jen“ poděkováním. Modleme se za regionální či celostátní politiky, kteří v našich sborech působí a kteří vlivem pandemie budou stát před nelehkými volbami. Stejně tak se modleme za učitele, kteří se opět ocitají v nestandardní situaci, i za rodiny, které v důsledku karantény musí čelit náročným výzvám. Přinášejme na modlitbách náš stále více se polarizující národ. V neposlední řadě se ptejme, co nás touto situací Pán církve učí.

  Vždy, když došlo k nějakému otřesu, nejen společnost, ale i církev si ohmatala svoje základy. Kdyby se někdo ve vašem městě zeptal, co je církev, mnozí by asi ukázali na místní kostel nebo na vaši modlitebnu. Jaksi automaticky si lidé spojují církev s „kde“, tedy s místem. Jenže církev v původním slova smyslu spíše ukazuje na „kdo“ nebo „kteří“. Eklézia v původním významu znamenala ty, kteří jsou svoláni za nějakým cílem. Církev je tedy především svolání těch, kdo jsou povoláni Kristem nést evangelium. Tento úkol a poslání zároveň není závislé na místě, jakkoli mít se kde scházet je nepochybně bonus. Proto se nemusíme bát ani opětovného dočasného uzavření našich sborů, i když se nepochybně jedná o nepříjemný zásah. Církev a sbory s dobrými základy a jasným posláním to ale neohrozí.

  Druhá vlna pandemie a její následky budou zřejmě těžší, než tomu bylo před půl rokem. Modlím se, aby to, co prožíváme a prožívat budeme, prověřilo naše základy. Aby to, co není z Pána Boha, odpadlo, a to, co z Boha je, aby vydrželo. Třeba v duchu textu „Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: ‚Toto je můj lid.‘ A oni řeknou: ‚Hospodin je můj Bůh.‘“ (Zach 13,9)

  Váš v Kristu

  David Novák
  Čtvrtek 12. listopadu 2020 - Klub seniorů

  Druhý klub seniorů, který bude realizován pomocí počítačů

  Budeme číst Hříšná žena v domě farizeově z Lk 7,36-50

  Otázky k rozhovoru:

 • Jak vnímám Ježíše v tomto evangeliu? Co mne na Ježíši oslovuje?
 • Jak vnímám ostatní lidi - co prožívají, jak se chovají? Souvisí to nějak se mnou?
 • Jak toto setkání osvěcuje můj život nebo aktuální událost?
 • Co uvedu do praxe ve světle tohoto setkání?

  Díky dostupným technologiím se setkáme prostřednictvím internetu na Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 9:30

  Potřebujeme: počítač který umí vydávat zvuky, ideálně s webkamerou.

  Pokud si s něčím nebudete vědět rady, volejte 731 725 376 (kazatel, aktuálně se specializací na IT :-)

  Návod na připojení

  Prosím, nestyďme se používat své kamery aby setkání bylo co nejvíce podobné normálnímu setkání v modlitebně. Přenášené video ani zvuk se nikam neukládá (pokud to neuděláte sami).
 • Neděle 1. listopadu 2020 Onezimos - příběh neznámého otroka

  První část shromáždění, tedy bohoslužbu, budeme tuto neděli vysílat živě z naší úpické modlitebny. "Naladit" si nás můžete na youtube kanálu Sbor CB Úpice

  Slovem poslouží náš milý, mladý bratr Jakub Prouza na téma: Onezimos - příběh neznámého otroka

  Začínáme: v 9:45

  Druhá část shromáždění bude hned po bohoslužbě. Neformální setkání všech, kteří chtějí alespoň na chvilku zahlédnout známé tváře:
  Středa 28. října 2020 Hovory nad Biblí

  Budeme číst Genesis 44

  POSLEDNÍ ZKOUŠKA

  Díky dostupným technologiím se setkáme prostřednictvím internetu na Microsoft TEAMS.

  Začínáme: v 18:00

  Potřebujete: Bibli, zpěvník, počítač který umí vydávat zvuky, ideálně s webkamerou.

  Prosím, nestyďme se používat své kamery. Přenášené video ani zvuk se nikam neukládá (pokud to neuděláte sami). Na opravdové biblické skupince si také před obličej nedáváme podsedáky ze židlí :-).
  Středa 28. října 2020 Freedom - skupinka pro mladíky

  Videoskupinka pro mladé muže, kteří se chtějí vzájemně sdílet. Či-li popovídat si o tom, co právě prožívají, z čeho se radujeí, co jim dělá starosti, co čtou, na co se dívají, na čem pracují atd. Ale na to vše také nahlížejí z perspektivy víry v živého Boha.

  Skupinka je určena jen pro mladíky. Je tak prostor sdílet i věci, které jsou citlivé a v širším kolektivu se o nich ze slušnosti nemluví. Takže pokud jsi mladík klikni v 19:00 na modré tlačítko:


  Neděle 25. října 2020 - TV bohoslužba Církve bratrské

  Tuto neděli jsme sledovali mimořádný přímý přenos z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. Hlavním kazatelem byl předseda Rady Církve bratrské David Novák.

  Bohoslužba si můžete znovu poslechnout na webu České televize.


  Neděle 18. října 2020

  Slovem sloužil bratr Pavel Bischof na text: Genesis 43,1-14 - Krize hladu nebo vztahu?

  Kliknutím na tlačítko "přehrát" si můžete shromáždění poslechnout znovu


  Neděle 25. října 2020 - TV bohoslužba Církve bratrské

  Tuto neděli Vás zveme ke sledování mimořádného přímého přenosu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. Hlavním kazatelem bude předseda Rady Církve bratrské David Novák.

  Bohoslužba začíná v 10:00 hod. Vysílat bude Česká televize na programu ČT 2. Přenos je možné sledovat jak v televizi, tak na internetu (klepněte na tlačítko "připojit).

  Po ukončení bohoslužby se můžeme navzájem vidět, slyšet, pozdravit, sdílet skoro jako kdybychom byli v naší modlitebně v Trutnově. Stačí kliknout na obrázek níže:


  Úterý 20. října 2020

  On-line setkání mužů v 18:00

  Zamyšlení nad Božím slovem, diskuse, sdílení, modlitby.
  Úterý 13. října 2020 - Provoz sboru v nejbližším období

  Našeho sboru se nejnovější protiepidemická opatření dotýkají především ve snížení počtu shromážděných osob na 6. Proto od středy 14. října není možná osobní účast na žádném shromáždění ani skupince. Účast ve shromážděních je možná náhradním on-line způsobem takto:

 • Nedělní shromáždění - Youtube živé vysílání (bez možnosti interakce). Při současných omezeních postrádá smyslu střídat místa vysílání. Vysílat se nyní bude z té modlitebny, do které to kázající bratr bude mít blíže.
 • Setkání po nedělním shromáždění - ZOOM (používali jsme na jaře, po 40 minutách se videokonference přeruší).
 • Hovory nad Biblí - TEAMS (podobné jako ZOOM, na webové stráce bude vždy odkaz k připojení na jedno kliknutí).
 • Kluby seniorů, dorostu, mládeže atd. - volná ruka ve výběru použité platformy (nechceme zatěžovat náš informační systém příliš velkým nárůstem nových uživatelů - máme k dispozici pouze 100 licencí na TEAMS, aktuálně je použito 52)

  Nezapomeňme na ty, kteří nevlastní potřebné vybavení k propojení pomocí internetu. Takových domácností máme v našem sboru čtyři. To znamená, že je možné tyto bratry a sestry pozvat do našich domácností, kde se mohou společně s námi účastnit on-line shromáždění.

  Staršovstvo Sboru CB v Trutnově
 • Pátek 16. října 2020 - On-line dorost

  To tu ještě nebylo! Historicky první trutnovsko-úpický on-line dorost!

  Kdy: v pátek 16. října 2020 v 16:00

  Kde: Discord. Discord je komunikační platforma pro komunity, kde je možný nejen chat, ale i videokonference.

  Nebudou chybět: hry, zpívání oblíbených "fláků" z tábora, ducháč (krátké duchovní zamyšlení). Hlavně se ale znovu uvidíme a uslyšime!

  Rodičům dorostenců byl zaslán e-mail s postupem jak se připojit:

 • Nejprve si stáhněte aplikaci pro počítače: https://discord.com/, případně stáhněte v Google play stejnou aplikaci pro mobily.
 • Následně se registrujte přes e-mail a je to.

  V případě problémů kontaktujte Michala na e-mailu michal.bischof@cbtu.cz nebo na telefonu 732816354.
 • Neděle 11. října 2020
  Lazar a bohatý muž - naše doba

  Shromáždění s kázáním se tuto neděli bude konat v naší trutnovské modlitebně s živým přenosem do úpické.

  Pokud se cítíte zdravotně dobře, využijte poslední příležitost k osobní účasti před "lockdownem pro církve", který byl vyhlášen vládou od pondělí 12.10.2020.

  Slovem poslouží bratr Luděk Petrilák na téma: Lazar a bohatý muž - naše doba

  Shromáždění i přenos začínají v 10:00.

  Co sebou: Bibli, roušky, dvoumetr na rozestupy. Žel, společný zpěv v tomto shromáždění nebude možný.
  Středa 7. října 2020
  Hovory nad Biblí

  Dnes budeme číst Genesis 42 - JOSEFOVI BRATŘI V EGYPTĚ

  Pokud se cítíte zdravotně dobře, přijďte osobně do trutnovské modlitebny.

  Jetliže jste z větší dálky, nebo si nejste svým zdravotním stavem jistí, můžete se připojit pomocí aplikace Microsoft TEAMS. O přístupové údaje požádejte správce sítě Ing. Jiřího Duška (jiri.dusek@cbtu.cz)

  Shromáždění začíná v 18:00.

  Co sebou: Bibli, roušky, dvoumetr na rozestupy, zpívat přechodně zakázáno :-(
  Neděle 4. října 2020
  Den díkůvzdání za úrodu

  Shromáždění s kázáním se tuto neděli bude po "měsíční koronavirové pauze" konat znovu v naší úpické modlitebně s živým přenosem do trutnovské.

  Pokud se cítíte zdravotně dobře, přijďte osobně.

  Slovem poslouží bratr Pavel Bischof na téma: V normální rodině je vděčnost normální

  Shromáždění i přenos začínají v 9:45.

  Co sebou: Bibli, roušky, dvoumetr na rozestupy, zpívat zatím dovoleno :-)
  Neděle 27. září 2020

  ZMĚNA!

  Z organizačních důvodů se bude shromáždění s kázáním tuto neděli konat opět v Trutnově s živým přenosem do úpické modlitebny. Pokud se cítíte zdravotně dobře, přijďte do Trutnova nebo do Úpice, a povzbuďme se vzájemně v této nejisté době.

  Slovem poslouží bratr Stanislav Bischof.

  Shromáždění i přenos začínají v 10:00. Klepnutím na tlačítko níže se připojíte k Youtube kanálu našeho Sboru:
  Neděle 20. září 2020

  Shromáždění s kázáním bude tuto neděli v Trutnově. V úpické modlitebně bude zajištěno promítání živého přenosu.

  Slovem poslouží kazatel Pavel Bischof.

  Téma kázání: Jste Boží děti, tak se podle toho chovejte! Ef 5, 1-3

  Shromáždění i přenos začínají v 10:00
  Středa 14. října 2020 - On-line Hovory nad Biblí - testování spojení

  Z důvodu nových protiepidemických opatření budou od středy 14. října 2020 až do odvolání středeční "Hovory nad Biblí" probíhat pouze prostřednictvím videokonferencí pomocí MS TEAMS. Do modlitebny proto nechoďte, dveře budou zavřené.

  Pokud se chcete těchto shromáždění i nadále účastnit, požádejte o registraci správce sborového informačního systému Ing. Jiřího Duška (E-mail: jiri.dusek@cbtu.cz).

  Jelikož do středy je už málo času, tak nyní nebudeme pokračovat ve čtení Genesis, ale čas od 18:00 do 19:00 budeme věnovat zprovoznění připojení a řešení případných potíží.

  Volat mi můžete už od středečního rána na telefonní číslo 731 725 376.

  Tlačítko pro připojení:

  S přáním Božího pokoje, který převyšuje všeliký rozum (Fp 4,7)

  Pavel Bischof - správce sboru

  Organizace shromáždění pro nejbližší dvě neděle

  Staršovstvo našeho sboru na svém jednání 17. září 2020 rozhodlo, že opět přecházíme do režimu, kdy shromáždění s kázáním bude organizováno pouze v jedné z našich modliteben a to vždy s živým vysíláním přes Youtube. V druhé modlitebně bude živý přenos promítán přednostně těm návštěvníkům, kteří nemají možnost účastnit se bohoslužeb pomocí internetu.

  Nejbližší dvě neděle:

  20. září - bohoslužba v Trutnově od 10:00, v Úpici sledování živého přenosu.

  27. září - bohoslužba v Úpici v 9:45, v Trutnově sledování živého přenosu.

  Po shromáždění bude i nadále možné popíjení kávy/čaje při rozhovorech, nádobí by nemělo být používáno v jednom dni opakovaně. Občerstvení na společných tácech je až do odvolání pozastaveno.

  Hovory nad Biblí nadále probíhají každou středu v 18:00 v Trutnově. Účast z domova je možná přes aplikaci TEAMS - o přístup (přihlašovací jméno a heslo) žádejte správce sborového informačního systému bratra Jiřího D. ml.

  Činnost dětských klubů a dorostu byla přerušena již dříve. Mládeži doporučujeme přechod na on-line schůzky. Činnost malých skupinek - dívky, mladíci, muži, senioři - ponecháváme na rozhodnutí účastníků.
  Ranní káva nad Hesly Jednoty bratrské

  6:45 pondělí, středa a pátek

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:
  Neděle 13. září 2020

  Je to tu znovu - karantény nařízené i dobrovolné. Respektujeme doporučení Města Úpice vydaná kvůli zvýšenému výskytu onemocnění COVID-19 ve městě a proto preventivně odvoláváme nedělní shromáždění v naší úpické modlitebně. Zároveň ale obnovujeme živé vysílání, nyní nově na Youtube.

  Tuto neděli poslouží host Pavel Homolka, vikář Sboru CB v Liberci a to z kazatelny v naší druhé modlitebně v Trutnově.

  Srdečně Vás zveme k osobní účasti. Nezapomeňme na povinné roušky a ohleduplné bezpečné chování (větší vzdálenosti mezi lidmi, dezinfekce rukou, pozdrav jiným způsobem než potřesením rukou...).

  Druhou možnosti je sledování shromáždění on-line na počítači, mobilu či chytré televizi.

  Shromáždění i přenos začínají v 10:00
  POZOR ZMĚNA - Sborový den v Úpici 13. září 2020 SE NEKONÁ

  Kvůli nárůstu onemocnění COVID-19 v Úpici a na základě aktuálních doporučení Města Úpice s lítostí rušíme konání Sborového dne.

  Protože vyhodnocení vzorků lidí v karanténě je příliš zpožděno, nebude z preventivních důvodů konána v Úpici 13. září ani běžná dopolední bohoslužba.

  Náš host, bratr vikář Pavel Homolka z Liberce, poslouží slovem z kazatelny v Trutnově. Shromáždění bude vysíláno On-line.

  Informace kde a jak bude možné se připojit najdete včas na této stránce.

  Všem návštevníkům připomínáme, že od 10. září 2020 je ve vnitřních prostorách budov opět nařízeno zakrývání úst a nosu.
  Pastýřský list Davida Nováka - září 2020

  1. září 2020

  Milé sestry, milí bratři, přátelé,

  stojíme před dalším školním rokem. Ze známých důvodů je možná více než kdy jindy jednou z charakteristik naší budoucnosti nejistota. Jenže právě v podobných situacích si můžeme uvědomovat, že naše jistoty jsou zakořeněny v něčem resp. v někom jiném, než v příznivých socio-politicko-ekonomických vyhlídkách. Zároveň se možná v podobných dobách více než kdy jindy ukazuje, jak moc potřebujeme společenství církve, kde jednak nacházíme oporu, jednak můžeme vytvářet prostředí, kde nacházejí útočiště ti, kdo neznají Krista. A právě nad církví bych se chtěl na začátku tohoto školního roku krátce zamyslet.

  Mám za to, že církev vždy trpěla tím, že v ní bylo mnoho nekriticky milujících a mnoho nemilujících kritiků. Někteří si odmítají klást jakékoli otázky, zatímco jiní zpochybňují všechno. Správná cesta vede někde uprostřed. Vyhýbá se jak slepé poslušnosti, tak smrtícímu cynismu. Hněv kritiků bez lásky požírá jakoukoli naději. Konfrontace má smysl, jen pokud ji doprovází duch přijetí a milosrdné lásky. Pokud se někdo odděluje od církve, už ji nemůže vést k naději – může pouze skončit v samospravedlivé izolaci. Křesťan někdy vede hádku s církví i se světem a v láskyplném konfliktu bojuje o naději. Láska ale jeho zápas pročišťuje. Jeho kritika je mírněna loajalitou. V hádce těch, kteří se mají rádi, není vítěze ani poraženého – jde o poctivý střet názorů a hledání porozumění. Mám rád takovou církev, tento živoucí, pulzující, hřešící Boží lid. Proč? Přes všechny spory zde zakouším obecenství lásky. Přes občasné instituční hlouposti tady nacházím rozumnou tradici. Přes všechno zákonictví tu dýchám vzduch svobody. Přes všechen zmatek ze sexuality zde nacházím vykoupení svého těla. V tomto nelidském světě se právě tady setkávám se slzami soucitu. V chmurném světě se tady těším z radosti a zemitého smíchu. Uprostřed smrti slyším úžasný důraz na život. Přes všechna selhání v ní nacházím Krista. (Inspirováno knihou B. Manninga: Evangelium zlomených.)

  Jde totiž o to, že církev není mauzoleum pro svaté, ale nemocnicí pro hříšníky. Teoreticky to sice víme, ale… Dobrá zpráva je, že nemusíme lhát sami sobě. Že v našem nitru někdy skutečně probíhá zápas se závistí, chtíčem a pýchou, i když Kristus zemřel za tyto i další hříchy. Můžeme si přiznat, že i když jsme vykoupení hříšníci, stále nám chybí láska. Proto, jak někdo poznamenal, když jdeme do kostela, můžeme nechat svoje bílé klobouky doma a můžeme přiznat, že jsme selhali.

  Pokud nějaký sbor či církev nebere vážně, že se skládá z hříšníků a že existuje právě pro ně, pak ve skutečnosti odmítá evangelium milosti. Známý teolog a spisovatel H. Küng píše, že „takové společenství nezasluhuje ani Boží milost, ani lidskou důvěru. Církev si musí být neustále vědoma toho, že její víra je slabá, její poznání chatrné, její vyznání víry koktavé, že není jediného hříchu, kterého by se nedopustila. A ačkoli se církev musí neustále oddělovat od hříchu, nemá žádnou omluvu, pokud se drží v uctivé vzdálenosti od hříšníků. Pokud si je vědoma své viny a hříchu, může žít s radostným vědomím odpuštění. Byl jí dán příslib, že každý, kdo se poníží, bude povýšen.“

  Možná jste slyšeli příběh o vyhlášeném hříšníkovi, který byl exkomunikován z církve a byl mu zakázán vstup do kostela. Nakonec se se svým trápením obrátil na Boha. „Pane, nechtějí mě pustit dovnitř, protože jsem hříšník.“ Když to dořekl, slyšel hlas z nebe: „Prosím tě, co si stěžuješ, mě taky nechtějí pustit dovnitř.“ Asi nemusím vysvětlovat pointu…

  Církev má být prostorem, kde se lidé setkávají s milostí, kterou v tomto světě tak zoufale postrádají.

  Možná někoho napadne něco ve smyslu: Pozor, co když toho někdo zneužije? Ano, pravděpodobně zneužije. Milost je nebezpečná a Pán Bůh se dopouští rizika, když nám ji nabízí. Jenže pokud pojmenováváme hřích bez milosti, pokud se o něco pokoušíme v prostředí, kde chybí milost, pak je výsledkem pouze pocit viny, přetvářka a umrtvující strach z chyb.

  Jak jsem psal na začátku, zřejmě nás v tomto roce čekají složité chvíle a dost možná zažijí i naše sbory lecjaké zátěžové situace. Moje modlitba a touha je, aby naše sbory a církev byly místem, kde lidé mají možnost přiznat svoji nedokonalost, hřích, a kde se zároveň setkají s milostí, s přijetím; kde vládne atmosféra lásky. V době „covidové“ to bude potřeba snad ještě o něco více. Dobrá zpráva je, že k této výzvě může přispět každý.

  Obyčejně tyto dopisy začínám nějakým biblickým textem, nyní jsem udělal výjimku a budu jím končit:

  Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk’ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. (Ef 3,14–19)

  S přání požehnání v další školním roce váš v Kristu

  David Novák  Ranní káva nad Hesly Jednoty bratrské

  6:45 pondělí, středa a pátek

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:
  Neděle 19. července 2020

  Biblický text: Izajáš 55

  Ej, všickni žízniví, poďte... (Bible kralická)

  Záznam:
  Mise Osiris - letní tábor pro děti

  Po celosvětové jaderné katastrofě se podařilo několika jedincům uniknout. Nyní putují vesmírem s nadějí, že přežijí....

  Termín tábora: 25. července až 1. srpna 2020
  Biblická skupinka 30. června 2020

  Genesis 32 - Dva tábory

  V kapitole se až příliš často mluví o táborech.

  1) Jákobův tábor - svět, ve kterém žijeme, podnikáme, pracujeme, máme vztahy, tvoříme ho.... Svět, ve kterém si více či méně nějak víme rady.

  2) Machanajim - tábor Boží - místo plné Božích poslů (BKR: Boží Vojsko). Tedy prostor naplněný Boží mocí, který se tu a tam Jákobovi ukáže.

  Jak ty dva tábory souvisí? Na příbězích Jákoba vidíme, že ho Boží poslové neustále doprovázejí. Někdy něco poradí, třeba chtít po Lábanovi jako odměnu strakatý brav, nebo kdy se navrátit do rodné země. Jindy se jen ukáží, aby Jákob věděl, že není sám (viz žebřík do nebe při odchodu ze země a setkání s Božími posly při návratu do země). Někdy s Jákobem i bojují (viz konec této kapitoly). Zkrátka tábor plný Boží (po)moci je neustále poblíž. S tímto vědomím může Jákob odvážně vstupovat do jakkoliv prekérní situace.

  Může to být k něčemu i nám? Může! Díky vítězství Božího Syna na kříži byla i pro nás vybojována možnost žít v blízkosti Božího tábora! Nemusíme jít životem jako Ezau, tedy jen ve své moudrosti a síle.

  Na příští biblické skupince budeme pokračovat čtením 33 kapitoly.
  Neděle 28. června 2020

  ...Přišel jsem najít a zachránit všechny ztracené případy! Lukášovo evangelium 19,10 (Parabible)

  Mnozí by rádi potkali Ježíše ... Jsou ale okolnosti, které tomu brání ... Jak se s Ním mohu setkat já dnes? Jak se vypořádat s okolnostmi, které brání?

  Kázal: Pavel Bischof

  Záznam:
  Nahrávka z neděle 21. června 2020

  Žalm 139

  ...Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš....

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Záznam ze shromáždění 14. června 2020

  Matouš 3,1-12 ...Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

  Kázal: Pavel Bischof

  Záznam:
  English camp bude!

  Nic se nemění! Camp bude a bude to jízda! V původním termínu 4.-11.7. a na původním místě (Penzion Aktiv ve Vysokém nad Jizerou).

  Rodilí mluvčí z Arizony se našeho kempu budou účastnit on-line a nějaký Američan se v Česku taky najde. Anglické hodiny budou probíhat jako každý rok, jen možná trošku netradičně.

  Pokud chceš jet také, vylepšit svoji angličtinu a poznat nové kamarády, užít si spoustu srandy a diskutovat na zajímavá témata o Bohu a dalších tématech, přihlas se co nejdříve.

  Podrobné informace na: FB událost
  Biblická skupinka 23. června 2020

  Genesis 31 - Ráchel krade, Jákob prchá!

  Kdy se úprk promění na cestu domů?

  Přijďte v 18:00 do malého sálu trutnovské modlitebny, nebo se připojte přes ZOOM:
  Chápete postmoderní děti?

  9. června 2020

  Nestihli jste přednášku?

  Z důvodu GDPR pravidel není její záznam volně k dispozici.

  Link si ale můžete vyžádat e-mailem u správce sboru.

  Odkaz na kontakty
  Záznam ze shromáždění 31. května 2020

  Římanům 2,28-29

  Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. 29 Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.

  Kázal: Pavel Bischof

  Záznam:
  Videozáznam ze shromáždění 24. května 2020

  Lukáš 24,50-53

  Kázal: Jaromír Krátký

  Videozáznam:
  Videozáznam ze shromáždění 17. května 2020

  Marek 8,27-33

  Kázal: Jakub Prouza

  Videozáznam:
  Chápete postmoderní děti?

  Neděle 7. června 2020 v 14:00

  Dnešní děti jsou hrozné! Závislé na technice, nenajdou si skutečnou zábavu, nerespektují autority, neznají hranice … Opravdu jsou dnešní děti a mládež tak hrozní? Nebo jim jenom nerozumíme? Možná stojí na prahu nové doby a zoufale potřebují naši pomoc a podporu při budování nové společnosti.

  Přednáší Daniel Fér. Jste zváni k osobní účasti v naší modlitebně v Trutnově, nebo ke sledování živého přenosu na ZOOM.

  Modré tlačítkou slouží k připojení:
  Videozáznam ze shromáždění 10. května 2020

  1. Tesalonickým 5,12-22

  ...Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

  Kázal: Pavel Bischof

  Videozáznam:
  Videozáznam z biblické skupinky 5. května 2020

  Genesis 26 - hlad v zemi, kopání studní, spory s gerarskými pastýři, smlouva s pelištejským králem

  Videozáznam:
  Květnová Brána ke stažení zdarma

  Úterý 5. května 2020 převzato z webu https://portal.cb.cz

  V těchto dnech vychází další číslo časopisu Církve bratrské BRÁNA, tentokrát na téma

  KŘESŤAN NA HRANĚ s podtitulem Církev mezi dvěma extrémy

 • Důležité věci se odehrávají v tichu (rozhovor s Markem Orko Váchou, knězem a přírodovědcem vyučujícím na lékařských fakultách)
 • Bible nám neříká, jak nebesa fungují (rozhovor s astronomem a astrofyzikem Jiřím Grygarem)
 • Jak změní Covid-19 život církve (diskuze s 1. místopředsedou Rady CB Petrem Rausem a kazeteli Tiborem Máhrikem a Pavlem Plchotem)

  Časopis můžete objednávat nebo k němu získat další informace u distributorů ve sborech Církve bratrské nebo na webu nebo na e-mailu: distribuce.brana@cb.cz.

  Kontakt na redakci: brana@cb.cz

  Časopis Brána ke stažení v PDF:  
 • Videozáznam ze shromáždění 3. května 2020
  Kde najít pokoj v krizi?

  Žalm 34

  ...Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán....

  Kázal: Luděk Petrilák

  Videozáznam:
  Oznámení staršovstva sboru

  14. března 2020

  Stanovisko staršovstva sboru:   
  Možnosti bohoslužeb on-line

  12. března 2020

  Sbory Církve bratrské s on-line přenosem najdete na https://live.cb.cz/

  Další možností je rozhlas - například stanice Vltava. V neděli v 9:00, přenosy jsou z různých církví. Obdobně může posloužit i televize.

  Využít lze i záznamy, které mají skoro všechny sbory CB na svých webových stránkách. Jako rozcestník můžete použít stránky naší církve www.cb.cz

  Podle mého názoru je ale nejpřirozenější náhradou bohoslužba rodinná či osobní ztišení. Jestliže jsme poznali Pána Ježíše, můžeme se k Němu přece obracet kdykoliv a kdekoliv. Můžeme se modlit, přečíst si z Bible, promyslet o čem to je, a jak to k nám mluví.... a třeba si k tomu i zazpívat. Přeji Vám všem krásné chvíle s Bohem navzdory omezením ve shromažďování církve.

  Pavel Bischof (když už tady píši nějaký svůj názor, tak abyste věděli čí ten názor je :-).
  Změny v programu Sboru CB v Trutnově a v Úpici

  12. března 2020

  Všechna nedělní shromáždění počínaje nedělí 15.3.2020 jsou zrušena až do ukončení nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR.

  O shromáždění v týdnu, kde se neschází více jak 30 účastníků, ještě jedná staršovstvo. Budeme Vás informovat.

  Dnešní biblická skupinka v Havlovicích je po domluvě mezi účastníky zrušena.

  Chceme se chovat zodpovědně a příkladně. Především prosíme, pokud nejste 100% zdrávi, z ohleduplnosti k druhým návštěvu shromáždění odložte bez ohledu na "povolené počty".

  Připravujeme pro vás seznam možností, kde můžete sledovat nedělní bohoslužby prostřednictvím internetu, rozhlasu nebo televize.
  Stanovisko Rady CB k riziku epidemie

  10. března 2020

  Jako církev jsme součástí světa a vnímáme odpovědnost za svoje jednání, které má dopad na naše okolí. Uvědomujeme si, že vývoj případné epidemie se bude podstatným způsobem odvíjet od chování nás všech.

  V souvislosti s epidemií koronaviru nás Pán Bůh skrze Písmo vybízí, abychom světskou vládu brali vážně (1Pt 2,13). Učí nás vnímat znamení posledního času (Mt 24,28–29), ale v žádném případě se nenechat svést a zmást (2Te 2,2). Vede nás k přiměřené křesťanské reakci, zvednout hlavy, nepropadat strachu ani zoufalství (Lk 21,28) a být světlem a solí světu (Mt 5,13–16).

  Tváří v tvář dnešní situaci, doporučujeme našim členům a sborům sledovat a respektovat nařízení státní správy i místních samospráv, včetně zákazu veřejných shromáždění. Brát vážně svůj zdravotní stav; v případě potíží dýchacích cest, které by mohly být indikátorem koronavirové nákazy, řídit se pravidly stanovenými státem.

  Naléhavě doporučujeme všem členům, aby se nepodíleli na šíření neověřených a poplašných zpráv, zejména takových interpretací koronavirové nákazy, které v ní vidí výzvu ke zkratkovému chování, nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.

  Velmi doporučujeme pamatovat na nemocné ve svých modlitbách a naléhavě se přimlouvat i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh milostivě chránil.

  Převzato z webu cb.cz
  Rekreace pro seniory 2020

  Horská chata Cihelny, Zadov 24, 384 73 Stachy, ve dnech 20. – 27. 6. 2020

  Více informací o místě: http://www.chatacihelny.cz/

  Přihláška ke stažení:

  Termín pro přihlášení: 30. dubna 2020
  Biblická skupinka

  Úterý 19. května 2020 v 18:00.

  Skupinka pro všechny, kdo chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Z důvodu dovolené technického personálu tentokrát bez ZOOM přenosu v trutnovské moditebně K přejezdu 103.

  Jste srdečně vítáni až do počtu 25 lidí. Prosíme, dodržujte 2 metrové rozestupy a používejte zakrytí nosu a úst.
  Chybí ti bohoslužba?

  Neděle 17. května 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference.

  Poprvé po několika týdnech budeme vysílat celou bohoslužbu přímo z modlitebny v Úpici. Shromážděním nás provede Jitka, kázáním poslouží Jakub a hudebním doprovodem úpická skupina.

  Každý je vítán, stačí v 10:00 kliknout na modré tlačítko:

  Přijít můžete i do některé z našich modliteben, které mají v těchto dnech kapacitu sníženu na 25 osob.
  Neděle 10. května 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference.

  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

  Každý je vítám, stačí v 10:00 kliknout na modré tlačítko:
  Biblická skupinka

  Úterý 5. května 2020 v 18:00.

  Skupinka pro všechny, kteří chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Náplň schůzky: četba z knihy Genesis, kapitola 26 - Izák s Rebekou u Pelištejců, Spor o studny, Dohoda s abímelekem.

  Následuje pár myšlenek k textu od kazatele a rozhovor mezi účastníky. Budeme také zpívat 2 - 3 křesťanské písně, na závěr modlitební chvíle.

  Tento týden již z modlitebny, kde se sejdeme ve velkém sále z důvodu dodržení předepsaných vzdáleností.

  I nadále bude možnost účastnit se skupinky prostřednictvím internetu. V 18:00 klikněte na modré tlačítko:

  Ještě jste se nikdy ke konferenci ZOOM nepřipojovali? Podívejte se nejprve na video s postupem: "Přijít" může opravdu každý, kdo má počítač nebo chytrý mobilní telefon.
  Neděle 3. května 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference.

  Nejtužší doba koronavirová se snad blíží k svému závěru. Projeví se to už tuto v neděli, kdy do našeho ZOOM shromáždění budou připojeny 2 počítače navíc. Jeden umístěný v modlitebně CB v Trutnově a druhý v modlitebně CB v Úpici. Do našich modliteben jsou pozváni všichni, kteří nemají internet, počítač či chytrý telefon. Poprvé po 7 týdnech. Maximální počet osob v hlavním sále 15 s 2 metrovými rozestupy a rouškami. Pokud ZOOM zvládáte, s osobní návštěvou modlitebny ještě chvíli vydržte...

  Každý je vítám, stačí v 10:00 kliknout na modré tlačítko:
  Videozáznam ze shromáždění 26. dubna 2020

  1. Tesalonickým 4,13 - 5,11

  ...Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.....

  Kázal: Pavel Bischof

  Videozáznam:

  Zkrácená verze pro tisk:

  Nedělní slovo   
  Koronavirové zpívání

  neděle 2. května 2020 v 18:00

  Nejde o žádný umělecký zážitek, ale o to, abychom se potěšili duchovními písničkami, které dobře známe.

  Procházíme zpěvníčky: Písničky na cestu, Nové písně 1, Nové písně 2, Kancionál, Svíták a tak dále "co dům dal".

  Zpívat a hrát bude opět Michal - basa, Adéla - ukulele, kytara a zpěv, Pavel - kytara a zpěv, chat obsluhuje Ála.

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově, kde vysílání bude k nalezení:
  Ranní káva s Hesly Jednoty bratrské

  Středa 29. dubna 2020 v 6:45.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:
  Videozáznam z biblické skupinky 21. dubna 2020

  Genesis 23 a 24

  Kázal: Pavel Bischof

  Videozáznam:
  Biblická skupinka

  Úterý 28. dubna 2020 v 18:00.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Náplň schůzky: četba z knihy Genesis, kapitola 25 - Abrahamovy a Izákovy děti.

  Následuje pár myšlenek k textu od kazatele a rozhovor mezi účastníky. Budeme také zpívat 2 - 3 křesťanské písně, na závěr modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte v 18:00 na modré tlačítko:

  Ještě jste se nikdy ke konferenci ZOOM nepřipojovali? Podívejte se nejprve na video s postupem: "Přijít" může opravdu každý, kdo má počítač nebo chytrý mobilní telefon.
  Ranní káva s Hesly Jednoty bratrské

  Pondělí 27. dubna 2020 v 6:45.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:
  Koronavirové zpívání

  neděle 26. dubna 2020 v 18:00

  Nejde o žádný umělecký zážitek, ale o to, abychom se potěšili duchovními písničkami, které dobře známe.

  Procházíme zpěvníčky: Písničky na cestu, Nové písně 1, Nové písně 2, Kancionál, Svíták a tak dále "co dům dal".

  Zpívat a hrát bude opět Michal - basa, Adéla - ukulele, kytara a zpěv, Pavel - kytara a zpěv, chat obsluhuje Ála.

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově, kde vysílání bude k nalezení:
  Videozáznam ze shromáždění 19. dubna 2020

  1. Tesalonickým 4

  ...žijte tak, abyste se líbili Bohu.... - I DOMA

  Kázal: Pavel Bischof

  Videozáznam:
  Nedělní slovo pro sbor

  19. dubna 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  předkládám Vám zkrácenou verzi dnešního kázání. Můžeme si tak připomenout obsah. Zároveň ho můžete vytisknout (oboustranně tištěno = 1 list papíru) a předat těm, kteří nemají technologii potřebnou k přístupu do internetového prostoru.

  Nedělní slovo   

  A pro děti i dospělé opět osmisměrka! Zkuste si dát závod v hledání se svými dětmi! Kdo bude rychlejší?
  Neděle 26. dubna 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference.

  Text kázání: 1. Tesalonickým 4,13 - 5,11

  Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

  Každý je vítám, stačí v 10:00 kliknout na modré tlačítko:
  Biblická skupinka

  Úterý 21. dubna 2020 v 18:00.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Náplň schůzky: četba z knihy Genesis, kapitola 23 - Jak Abraham koupil pozemek pro hrob Sáry a kapitola 24 - Jak se Izák oženil.

  Následuje pár myšlenek k textu od kazatele a rozhovor mezi účastníky. Budeme také zpívat 2 - 3 křesťanské písně, na závěr je modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte v 18:00 na modré tlačítko:

  Ještě jste se nikdy ke konferenci ZOOM nepřipojovali? Podívejte se nejprve na video s postupem: "Přijít" může opravdu každý, kdo má počítač nebo chytrý mobilní telefon.
  Sbírka na lékařskou pomoc pro uprchlíky

  Pondělí 20. dubna 2020

  Vážené dámy a pánové, milé sestry a bratři,

  „Nemůžeme slavit Velikonoce, aniž bychom mysleli také na běžence.“ Těmito slovy představuje prezident GEKE Gottfried Locher sbírku věnovanou na podporu lékařské péče o lidi, kteří uvázli na ostrově Lesbos a v Aleppu. „Na základě hrozivé erupce koronaviru je nezbytně nutné okamžitě tišit už tak prekérní situaci v oblasti zdravotní péče tam, kde jsou lidé na útěku nebo vystaveni válečným sporům.“

  Znění celé výzvy:   

  V našem trutnovsko/úpickém společenství Církve bratrské jsme se rozhodli k této výzvě připojit. Během dneška můžete bankovním převodem přispět na účet našeho sboru, odkud následně jednou platbou odešleme celou sbírku organizátorovi, t.j. Společenství evropských evangelických církví
  Pastýřský list Davida Nováka - březen 2020

  17. března 2020

  Milé sestry, milí bratři,

  jen málokdy v našich životech a sborech měla slova Pána Ježíše Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (J 14,27) takovou naléhavost! Mnozí z nás zřejmě prožívají jisté chvění, možná i děs, co přijde. Jsme jako společnost, ale i jako církev a sbory, ve zcela nové situaci a jen těžko předvídat, co bude dál. Jakkoli se jedná o situaci novou a složitou, jako církev ji neprožíváme poprvé. Proto jsem se rozhodl přizvat k tomuto svému dopisu ještě jednoho autora, který stojí na začátku pomyslné úsečky předsedů Rad CB, a to Aloise Adlofa. Nahlédl jsem do jeho kázání, jak on reagoval na temnou dobu první světové války: „V těchto dobách úzkosti a hrůzy má jistě Bůh své úmysly a plány. Nerozumíme jim často. A proto zmocňuje se nás neklid a zdá se nám, jakoby nebylo vyváznutí z mrákot a mlh.“ Adlof situaci, kterou prožívala jeho generace, spojoval „s Božím mlčením“. Proto pokračuje: „Mlčící Bůh promluví všude tam, kde jeho mlčení probudilo lkání, pláč, opravdové pokání, upřímné hledání jeho tváře.“ Tedy nejen uklidňuje, ale také vede svoje posluchače k tomu, aby těžké doby, které prožívali, chápali jako výzvu k pokání a k novému hledání Pána Boha. Mám za to, že i tento důraz dnes potřebujeme slyšet. Pán Bůh někdy mluví trápením, jakkoli je to bolestivé a nepříjemné.

  Adlof ale zároveň na jiném místě píše: „A přece i ve tváři této skutečnosti zarmucující smíme mluvit o životě, který má větší moc než smrt. Ano, smíme mluvit o tom, kterému je dána všeliká moc na nebi i na zemi a který účasten stal se naší lidskosti. Není posledním tónem smrt, nýbrž život. Je vzkříšení.“ Záměrně jsem vybral tento Adlofův text, protože odkazuje na vzkříšení, tedy na velikonoční dobu, kterou prožíváme nebo bychom prožívat měli, a kterou chci připomenout. Právě vzkříšení z nás totiž dělá lidi naděje uprostřed beznaděje. V souvislosti s tím, co prožíváme, mě napadl text známého autora T. Kellera, který se ptá: „Proč je pro nás tak těžké vyrovnat se s utrpením a nemocí? Protože si myslíme, že tento rozbitý svět je jediný, který kdy budeme mít.“ Naděje vzkříšení ale ukazuje, že ani tento svět ani život nejsou tím největším, co máme, jakkoli život je úžasný dar.

  Před pár lety jsme si formulovali tři slova, kterými bychom rádi charakterizovali naši církev. Mám na mysli odvahu, otevřenost a oddanost. Doba, kterou procházíme, je výzvou být lidmi odvahy třeba v tom, že pomůžeme potřebným, kterých bude v našem okolí zřejmě přibývat, že svým postojem budeme ukazovat, že strach nemusí mít poslední slovo. Je výzvou k otevřenosti, protože možná mnozí lidé poté, co pandemie skončí nebo už i během ní, budou hledat odpovědi na mnohé existenciální otázky. Dokážeme jim v našich sborech odpovědět? A je výzvou k tomu, abychom uprostřed vírů doby zůstali věrni Kristu. Často jsme slýchávali a říkali, že Kristus je základem naší církve. Jenže jinak se to říká, když se pravidelně scházíme a jsme spolu v kontaktu, a jinak, když jsou modlitebny zavřené a společně nemůžeme konat nic. Jenže právě, když spolu nejsme, se ukáže, co nebo kdo je vlastně naším základem.

  Modlím se spolu s Vámi všemi za Boží milost a za to, aby nás Pán Bůh tímto obdobím nejen provedl, ale aby nás i posílil a ukázal nám na zcela nové oblasti. Zároveň aby nám dával pokoj, který převyšuje naše myšlení.

  Váš v Kristu

  David Novák
  Quasimodogeniti: Jako narozené děti

  Neděle 19. dubna 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference. Pořad shromáždění: oslava našeho Pána zpěvem duchovních písní, slovíčko pro děti, četba Božího slova, výklad Božího slova (poslouží bratr Pavel Bischof), chvíle modliteb, oznámení, přímluvy.

  Text kázání: 1. Tesalonickým 4

  ...žijte tak, abyste se líbili Bohu...Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše...

  Každý je vítám, stačí kliknout na modré tlačítko:

  Jestliže Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše shromáždění má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920
  Neděle vzkříšení

  Záznam shromáždění v neděli 12. dubna 2020

  Římanům 6

  ...Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu... Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít....

  Kázal: Jakub Prouza

  Videozáznam:
  Nedělní slovo pro sbor

  12. dubna 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  předkládám Vám zkrácenou verzi kázání Jakuba. Můžeme si tak připomenout obsah dnešního kázání. Zároveň ho můžete vytisknout (4 stránky, možno tisknout jen první dvě) a předat těm, kteří nemají technologii potřebnou k přístupu do internetového prostoru. Jakubovi děkujeme za jeho dnešní slovo.

  Nedělní slovo   

  A pro děti opět osmisměrka! Zkuste si dát závod v hledání se svými dětmi! Kdo bude rychlejší?
  Návod, jak si nastavit počítač pro přístup do on-line shromáždění na ZOOM

  Čtvrtek 9. dubna 2020.

  Video ukazuje, co a jak nastavit při prvním připojení do ZOOM konference. Nejprve se na video v klidu poodívejte.

  Teprve po shlédnutí videa se pusťte do nastavování Vašeho počítače.

  Pokud nemáte reproduktory nebo sluchátka, zavolejte mi na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Něco s tím uděláme. Aby Vaše setkání s lidmi ze sboru mohlo být téměř jako osobní, musíte mít připojený i mikrofon a kameru (aby Vás ostatní mohli slyšet a vidět). Zahoďme falešnou skromnost a nestyďme se své kamery a mikrofony použít! Potěšme druhé svým širokým úsměvem!
  Porady staršovstva

  Jednání trutnovké části staršovstva se nakonec uskutečnilo v 19:00 pomocí počítačů a internetu.

 • Zvolili jsme zapisovatele (Michala) a "hlídače úkolů" (Jirku) pro období 2020-2024.
 • Domluvili jsme se, že když kvůli epidemii nemohly být dokončeny volby, budou odstupující trutnovští starší jednat společně s nově zvolenými.
 • Rozhodli jsme, že požádáme zvukaře aby zahájil přípravu na audio přenosy nedělních shromáždění (po dohodě s kázajícími).
 • Kazatel i všichni starší budou aktivně komunikovat s členy a návštěvníky sboru, abychom mohli včas poskytnout duchovní nebo praktickou pomoc.
 • Příští pravidelné jednání trutnovské části staršovstva bude 16. dubna 2020.

  Pracovní podklady (odkazy jsou platné pouze pro členy staršovstva):

 • Zápis z jednání 15. ledna 2020 (MST1/2020)
 • Zápis z jednání 20. února 2020 (MST2/2020)
 • Zápis z jednání 19. března 2020 (MST3/2020)
 • Přehled úkolů - Planner
 • Prostor pro diskusi staršovstva - Teams • 40 dní s Biblí v roce 2020 bude věnováno biblické knize Jeremjáš

  10. 2. 2020 převzato z webu cb.cz

  Již desátým rokem vás zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a rozjímání v předvelikonočním čase v rámci akce 40 dní s Biblí. 40 dní s Biblí bude letos zaměřeno na studium biblické knihy Jeremjáš.

  Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 4. března 2020.

  Níže naleznete odkaz ke stažení podkladů. Doporučujeme, aby jednotlivá staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek či ostatní celou akci doplnili vlastní fantazií v rámci specifických podmínek svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály, celou akci doporučujeme v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.

  Fantazii se meze nekladou!

  Materiál ke stažení:   
  Freedom - skupinka mladíků

  Středa 15. dubna 2020 v 19:00.

  Videoskupinka pro mladé muže, kteří se chtějí vzájemně sdílet. Či-li popovídat si o tom, co právě prožíváme, z čeho se radujeme, co nám dělá starosti, co čteme, na co se díváme atd. Ale na to vše také nahlížet z perspektivy víry v živého Boha a společně se modlit.

  Skupinka je určena jen pro chlapce. Je tak prostor sdílet i věci, které jsou citlivé a v širším kolektivu se o nich ze slušnosti nemluví. Takže pokud jsi mladík klikni v 18:00 na modré tlačítko:
  Biblická skupinka

  Úterý 14. dubna 2020 v 18:00.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Náplň schůzky: četba z knihy Genesis, kapitola 22 - o (ne)obětování Izáka. Pár myšlenek od kazatele + rozhovor mezi účastníky. Budeme zpívat 2 - 3 křesťanské písně, na závěr modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:

  Ještě jste se nikdy ke konferenci ZOOM nepřipojovali? Podívejte se nejprve na video s postupem: "Přijít" může opravdu každý, kdo má počítač nebo chytrý mobilní telefon.
  Česká televize připravila v době karanténních omezení přímé přenosy bohoslužeb

  18. března 2020

  V mimořádné situaci pandemie COVID-19 zareagovala televize veřejné služby na potřeby těch, kteří nemohou navštěvovat pravidelné bohoslužby a připravila mimořádné přímé přenosy. Na tom, jak budou přenosy rozděleny mezi jednotlivé denominace a odkud se uskuteční, proběhla rychlá konstruktivní dohoda s Českou biskupskou konferencí a s nekatolickými církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví v ČR.

  Nedělní 45 minutové bohoslužby budou z produkčních důvodů vysílány z jediného místa, a to z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. Začátky bohoslužeb budou jednotné, a to v 10 hodin. Neděle 22. března a 5. dubna (Květná neděle) bude vysílána katolická mše, 29. března pak bohoslužba, které bude předsedat synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda ERC Daniel Ženatý. Bohoslužby nebudou otevřeny veřejnosti. Účast při nich přijali ale i někteří umělci – hned úvodní přenos tak například doprovodí písničkář Pavel Helan.

  Rovněž tak na rozdělení přenosů v průběhu velikonočních svátků proběhla rychlá dohoda mezi ČBK, ERC a ČT.

  Zelený čtvrtek (9. dubna) odvysílá přenos brněnské studio České televize, konkrétně od 17:30 hodin 65 minutový přenos mše z římskokatolického kostela sv. Jakuba v Brně.

  Velký pátek (10. dubna) patří již tradičně na obrazovkách České televize přenosům z nekatolických církví a nejinak tomu bude i letos. Hodinový přenos je připraven z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích a začíná úderem desáté hodiny dopolední.

  Bílá sobota (11. dubna): Nejdelším z mimořádných bohoslužebných přenosů bude přímý přenos římskokatolické velikonoční vigilie, která začne o půl deváté večer a bude trvat dvě hodiny.

  Boží hod (12. dubna): Hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně připravuje Česká televize z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze, ve kterém se schází věřící Církve československé husitské. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta.

  Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na 2. programu ČT!

  Článek převzat z webu cb.cz
  Neděle vzkříšení

  Neděle 12. dubna 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference. Vše proběhne tak, jak jsme byli zvyklí před 12. březnem 2020 až na osobní přítomnost. Pořad shromáždění: oslava našeho Pána zpěvem duchovních písní, slovíčko pro děti, četba Božího slova, výklad Božího slova (poslouží bratr Jakub Prouza), chvíle modliteb, oznámení, přímluvy. Každý je zván, stačí kliknout na modré tlačítko:

  Jestliže Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše skupinka má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Velkopáteční shromáždění

  Pátek 10. dubna 2020 v 17:00.

  Zaposlouchejme se společně do podání velikonočních událostí podle Lukáše.

  Náplň schůzky: společná četba z Lukášova evangelia 22 a 23 kapitola podle překladu "Slovo na cestu", několik písní, modlitební chvíle. Pokud se chcete tohoto shromáždění účastnit, klikněte na modré tlačítko:

  Jestliže Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše shromáždění má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Ranní káva s Hesly Jednoty bratrské

  Pátek 10. dubna 2020 v 6:45.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:

  Pokud Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše skupinka má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Skupinka mužů

  Středa 8. dubna 2020 v 18:00.

  Videoskupinka pro muže, kteří se chtějí vzájemně sdílet. Či-li popovídat si o tom, co právě prožíváme, z čeho se radujeme, co nám dělá starosti a společně se modlit.

  Náplň schůzky: to se dopředu úplně neví. Kazatel obvykle přinese nějaké biblické slovo, a pak už "jde řeč". Buď k biblickému tématu, nebo k tomu, co je právě aktuální. Končíme vždy modlitbami jeden za druhého, za naše rodiny, přátele i nepřátele... Jste-li muž/chlap/mladík, klikněte v 18:00 na modré tlačítko:

  Pokud Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše skupinka má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Nedělní slovo pro sbor

  5. dubna 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  předkládám Vám touto cestou další „nedělní slovo pro sbor“ od bratra Luďka a jeho rodiny. Děkujeme.

  Nedělní slovo   

  A pro děti opět osmisměrka! Najdete všechna biblická jména?
  Ranní káva s Hesly Jednoty bratrské

  Středa 8. dubna 2020 v 6:45.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:

  Pokud Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše skupinka má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Nedělní slovo pro sbor

  29. března 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  předkládám Vám touto cestou další „nedělní slovo pro sbor“. Tentokrát od bratra Jendy.

  Nedělní slovo - Jenda

  Jenda pro nás připravil i nahrávku: Nahrávka - Jenda

  A pro děti osmisměrku! Najdete všechna biblická jména?
  Chvíle pro duchovní písničku(y) v neděli 29. března 2020 v 17:00

  První on-line zpívání písniček mělo dobrý ohlas. Statisticky vyjádřeno: asi 1000 lidí to zahlédlo, 545 lidí kliklo, 221 poslechlo.

  Nejde o žádný umělecký zážitek, ale o to, abychom se potěšili duchovními písničkami, které dobře známe.

  Takže druhé zpívání bude v neděli 29. března 2020. Budeme mít připraveny tyto zpěvníky: Písničky na cestu, Nové písně 1, Nové písně 2, Kancionál, zpěvníček trutnovského dorostu.

  Zpívat a hrát bude opět Michal - basa, Adéla - ukulele, kytara a zpěv, Pavel - kytara a zpěv, chat obsluhuje Ála.

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově, kde vysílání bude k nalezení:

  Odkaz na FB událost: FB událost
  Nastal čas začít se zase scházet - 2

  28. března 2020

  První zájemci už mají své účty a mohou se přihlašovat do TEAMS! Můžeme si psát (chatovat), telefonovat (bez telefonu), videofonovat, sdílet počítačové soubory. Jsem každý den od 7:00 do 10:00 a od 19:00 do 22:00 na příjmu v TEAMS a na telefonu. Kontaktujte mne s jakýmkoliv dotazem, já vám odpovím jen na ty, na které budu znát odpověď :-)
  Nastal čas začít se zase scházet - 1

  27. března 2020

  Jistěže ne osobně. To zatím nejde. Můžeme se ale pokusit spojit naše domácnosti pomocí počítačů připojených na internet. Vidět se zase tváří v tvář a navzájem se slyšet.

  Plánuji to na neděli 5. dubna 2020 v 9:00. Proč až za tak dlouho? Protože mnozí z nás budou potřebovat pomoc s prvním spuštěním, a v klidu si to předem vyzkoušet. Budeme na to mít celý týden.

  K našemu prvnímu on-line setkání použijeme prostředí TEAMS, protože má proti jiným programům tři výhody: 1) je v češtině, 2) je to bezpečné prostředí, kde nehrozí žádné zneužití obrazu ani zvuku, 3) na Vaší straně nejsou vyžadovány žádné speciální "ajťácké" úkony. Potřebuji jen co nejdříve vědět, kdo se chcete účastnit, abych pro Vás připravil uživatelské účty (jméno a heslo). Svůj zájem zasílejte e-mailem na adresu pavel.bischof@cbtu.cz
  Chvíle pro duchovní písničku ve čtvrtek 25. března 2020 v 18:00

  Duchovní písnička je "zvláštní záležitost". Hudba je dost silná sama od sebe, ale když se k ní přidají ještě slova o Bohu, nebo k Bohu, vzniká cosi zvláštního: "duchovní píseň". A když duchovní píseň zpívá více lidí naráz, dostává to ještě další rozměr. Rozměr společné chvály Boha, společného vyznání, společné modlitby...

  Chodíme-li každou neděli do sboru či kostela, tak nám to nejspíš už dost chybí. Proč si ale nezazpívat, když téměř v každé domácnosti se najde nějaké to zařízení připojené na internet? Pojďme zkusit si zazpívat přes internet!

  Nemám s tím zkušenosti, ale dcera mi ukázala, že z Facebookového účtu se dá vysílat živě zvuk i obraz. Kvalita zvuku asi nebude nic moc, ale třeba to použitelné bude abyste si s námi mohli zanotovat.

  Tak jestli Vás to zajímá, ahoj zítra v 18:00 na FB profilu našeho sboru. Zpívat a hrát bude Michal, Adéla a Pavel - když se to povede. Budete si moci vybírat z Playlistu 19 duchovních písní!

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově
  Prosba o pomoc

  20. března 2020

  Nejaktuálnější potřebou dnešních dní stále zůstávají roušky. Díky všem, kteří jste se zapojili a vyrábíte je nejen pro vlastní potřebu.

  Aktuálně by nějaké roušky potřebovala Šárka B. Pracuje na poště v kontaktu s lidmi a má už jen poslední dvě. Stejně bídně jsou na tom její kolegyně.

  Pokud někdo máte pár roušek navíc, věnujte je prostřednictvím Šárky pošťákům!

  Díky!
  Prosba o pomoc s výrobou roušek pro Diakonii CB

  18. března 2020

  Ředitel Diakonie Církve bratrské Roman Kysela žádá o pomoc s výrobou roušek pro Diakonii Církve bratrské. Prosbu o pomoc naleznete pod tímto odkazem:

  Prosba o pomoc
  Bohoslužba 15.3.2020 v Bystém

  15. března 2020

  U nás doma jsme dnes "navštívili" Bystré. Na dálku. A bylo to moc fajn.

  Děkujeme bysterskému sboru a kazateli Tomášovi, že jste do toho šli. Porvali se s technickými nástrahami a zrealizovali on-line vysílání.

  Bysterskou bohoslužbu si můžete znovu pustit zde: Bohoslužba v Eladě 15.3.2020
  Novodobé mnišství

  V souvislosti s pandemii lze ve společnosti pozorovat několik typů chování. Jedni se nastalé situace obávají a panikaří. Od rána visí na displejích svých telefonů, počítačů a televizí, aby ve správnou chvíli vyrazili do obchodů a zajistili si dostatečnou zásobu všeho potřebného. Jiní naopak situaci zlehčují. Schválně se chovají rizikově aby všem ukázali, jací jsou hrdinové. Zaregistroval jsem ale ještě jeden typ extrémního chování. A tím je strčit hlavu do písku, ignorovat všechny zprávy, vstoupit do informačního kláštera.

  Všechny tři postoje považuji za krajní a nezdravé. Jan Amos Komenský ve svém Labyrintu světa a ráji srdce napsal: “Buď v světě dokud tě tu nechávám poutníkem, podruhem, příchozím a hostem”, přitom důsledně vycházel ze své znalosti Bible (mimochodem, najdete v bibli místa, ze kterých vycházel?). Buď v světě = stůj pevně oběma nohama na zemi, buď dobře poučen, informován, buď užitečný. Buď poutníkem = přesto jsi nad věcí, protože se ti dostalo privilegia “trochu šilhat” pod obroučky brýlí mámení, vidět věci z Boží perspektivy tak, jak jsou.

  I když může být reálný pohled na svět někdy dost hrozivý, strčit hlavu do písku nepomůže. Přijměme spíš roli “poutníků, podruhů, příchozích a hostů”. Tedy těch, kteří do společnosti přinášejí “normální chování”. Zní to možná trochu namyšleně, ale kdo jiný by měl přinášet “normální chování” než ti, kteří ukotvili svůj život v Kristu, jediném pevném bodě všech dob?

  Mt 5,14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

  Ž 62,3 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.

  Pavel Bischof 13. března 2020
  Teologie soužení

  Shromáždění v neděli 8. března 2020

  1. Tesalonickým 3

  ...Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení; a to se také, jak vidíte, stalo. ...

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Pozvánka na přednášku manželů Dáši a Radka Kalenských

  Sobota 22. března 2020 13:30 - 16:00

  Elada - Bystré
  Návod na připojení ke Sboru CB v Trutnově

  30. března 2020

  Pokud si s něčím nebudete vědět rady, volejte 731 725 376 (kazatel, aktuálně se specializací na IT :-)

  Návod na připojení
  Nedělní slovo pro sbor

  22. března 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  nemáme nyní společná shromáždění a tak to řešíme různě. Někdo si pustí kázání z internetu, druhý si počká na program v rádiu či televizi. Ve staršovstvu jsme si ale řekli, že bychom rádi měli také něco společného - vlastního. V odkazech najdete „nedělní slovo pro sbor“. Dnes dokonce slova dvě. Ode mne zkrácenou verzi posledního společného kázání z Trutnova (úpičtí neslyšeli) a také „čerstvé“ slovo od Luďka Petriláka. Nedělní slovo pro sbor bude také tištěno a doručováno těm, kteří nemají internet, přímo do domovů (děkuji kurýrům-dobrovolníkům).

  Filipenským 4,7 A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.

  Nedělní slovo - Luděk

  Nedělní slovo - Pavel
  Jak žít z Ducha svatého

  Shromáždění v neděli 1. března 2020

  Galatským 5,16-25

  Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a...

  Kázal: František Mašín

  Audiozáznam:
  Spolu v neděli

  Shromáždění pro mladé v neděli 1. března 2020 ve 14:00

  Hostem bude Jirka Koun, kazatel trutnovského sboru CASD

  Co budeme dělat? Zahrajeme, zazpíváme, poslechneme si hosta, popovídáme, pojíme nějaké dobrůtky. Zkrátka nebudeme sami, ale budeme zase chvíli spolu.

  Dej vědět organizátorům, že přijdeš: přihlásit přes FB událost
  Znovu navázané svazky

  Shromáždění v neděli 23. února 2020

  1. Tesalonicenským 1, 7; 11-12; 17-20

  ...Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci..., ...byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti..., ...Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali...

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Pozvánka na přednášku manželů Dáši a Radka Kalenských

  Neděle 23. února 2020 13:30 - 16:00

  Elada - Bystré


  Termín k přihlášení prodloužen!

  Hlásit se můžete přímo pomocí FB události:

  Etické problémy s počátkem lidského života…
 • Kam až smíme zajít v umělém oplodnění a existuje vůbec právo na dítě?
 • Co si myslíte o omezení asistované reprodukce? Někteří jsou pro její úplný zákaz.
 • Díky umělému oplodnění tedy nějaký život vytváříme, ale jiný život s velkou pravděpodobností bude zlikvidován.
 • Problém se týká novodobé eugeniky: U vytvořených embryí si totiž mohu udělat jednoduchý genetický test a zjistit, která z nich mají dědičné dispozice nebo vady, třeba jestli jsou postižena Downovým syndromem. A co když to embryo bude mít gen, který zapříčiňuje, že pokud to bude holčička, bude mít třikrát až sedmkrát větší pravděpodobnost, že u ní vypukne rakovina prsu? Třeba Britové se rozhodli, že takové embryo budou považovat za nemocné, ale kde je další hranice té správné, zdravé normy?
 • V Kanadě si třeba jeden lesbický hluchoněmý pár přál, aby se jim narodilo hluchoněmé dítě. Tam totiž platí, že tyto subkultury – hluchých, hluchoněmých a dalších – o sobě tvrdí, že jejich hluchota není nemoc, ale kulturní odlišnost podobně jako jiná barva pleti. Lékaři jim vyhověli a jedna z těch žen porodila dítě, které bylo hluchoněmé.
 • Kam až tedy půjdeme? Vytvoříme designový katalog modrookých, světlovlasých, štíhlých dětí, jak si kdo bude přát?
 • Dítě 5 rodičů - Pokud jsou oba partneři/manželé vážně nemocní, může se stát, že vajíčko i spermie získají od dárců a jejich dítě donosí "náhradní matka". Takové dítě pak bude mít celkem 5 "rodičů": 2 dárce pohlavních buněk, ženu, která ho donosila, a 2 vychovatele.
 • Dítě homosexuálního páru - Postup je velmi podobný: dva muži uzavřou registrované partnerství (nebo v některých státech i "manželství") a požádají o asistovanou reprodukci. Jeden z mužů poskytne spermie a dárkyně dodá vajíčko. Náhradní matka pak dítě donosí. Takový postup zvolil např. i známý zpěvák Elton John. Se svým "manželem" Davidem Furnishem mají dva syny, které oba porodila jediná náhradní matka.
 • Je morálka univerzální nebo je tvárnou entitou, kterou lze upravovat podle potřeby?
 • A co klonování? Jak se s tím vypořádat? Naklonovat bude možné spermie i vajíčka. Experti pracují na tom, aby dokázali pomoci tam, kde zatím selhávají konvenční metody asistované reprodukce. Jde například o mužskou neplodnost v případech, kdy zcela chybí spermie. Vědci se snaží na principu terapeutického klonování přinutit jakoukoli tělesnou buňku, aby se stala právě spermií. Podle předního izraelského experta, doktora Neriho Laufera z jeruzalémské fakultní nemocnice, bude klonování využitelné i pro oplodňování starších žen. V budoucnu by mohlo být možné vytvořit vajíčko klonováním z jakékoli buňky. Na rozdíl od současnosti, kdy je jedinou šancí žen nad 45 let darované vajíčko, by mohly starší ženy v podstatě darovat vajíčko samy sobě …

  Dokážeme přemýšlet o těchto věcech? Co na to církev? Co na to řekneme my?
 • Tisícileté království s podtitulem Co čeká lidstvo

  Vychází další číslo časopisu Brána. Mezi články také najdete:

  Psaním se věci stávají skutečností (rubrika Profese s Janou Šrámkovou)

  Věčné neodpuštění (rubrika Písmo s Pavlem Hoškem)

  Státnické projevy na začátku roku (Diskuze s Kateřinou Horálkovou Rózsovou, Danielem Kvasničkou a Martinem Fendrychem)

  Projekt Jan Amos (Diskuze o novém filmu s producentkou Ivou Hlavsovou)

  Časopis můžete objednávat nebo k němu získat další informace u distributorů ve sborech Církve bratrské nebo na webu nebo na e-mailu: distribuce.brana@cb.cz.

  Kontakt na redakci: brana@cb.cz
  Promarněný den

  Shromáždění v neděli 9. února 2020

  1. Tesalonicenským 1, 1-13

  ...náš příchod k vám nebyl marný...

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Co nás vzdaluje od Boha?

  Shromáždění z neděle 2. února 2020

  Matouš 13, 24-30 - Podobenství o pleveli mezi pšenicí

  S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli...."

  Kázal: Luděk Petrilák

  Audiozáznam:
  První porada vedoucích pro letošní letní dětský tábor

  Náčelník pozval(a) všechny vedoucí pro letošní tábor k první válečné poradě 26. ledna 2020.

  Jenže z válečné porady se stal brainstorming astronautů před odletem. Odložili jsme indiánské čelenky, mokasíny, tomahawky a navlékáme skafandry! Naše týpíčko se nejspíš promění na přistávací modul!
  Odpočinutí

  Shromáždění v neděli 26. ledna 2020

  Kázal: Mirek Krátký

  Audiozáznam:
  Sáraj a Hagar - Genesis 16 - studium Bible

  Hagar: ...přestala si své paní vážit...(verš 4)

  Sáraj: ...od té doby ji pokořovala... (verš 6)

  V 16. kapitole vystupuje několik postav: Sáraj, Hagar, Abram, Hospodinův posel. Které postavě se ve svém jednání nejvíce podobám já? Možná jsem jako Sáraj, nemohu se dočkat až Bůh splní svá zaslíbení a moje očekávání. Chci tomu nějak napomoci. Možná jsem jako Hagar, které "narostl hřebínek", když se z otrokyně stala druhou manželkou Abrama. Nebo jsem jako Abram, který se nechal svojí manželkou neprve svést k "urychlování Božích zaslíbení" a potom Hagar znovu předává do pravomoci Sáraj, čímž došlo, dnešním slovníkem vyjádřeno, ke "zneužití pravomoci"? A neměli by lidé znající Boha být také tak trochu Hospodinovými posly, kteří druhým pomáhají ujasnit si "odkud jdou" a "kam směřují"?
  Studium bible v úterý 28. ledna 2020 ZRUŠENO!

  Důvodem je účast kazatele na pastorální konferenci.

  A bratr, který původně přijal záskok, onemocněl.

  Nejbližší setkání se tedy uskuteční 4. února 2020
  Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

  Ve čtvrtek večer 23. ledna jsme se v kostele ČCE sešli k modlitbám za jednotu křesťanů.

  Týden modliteb letos probíhá od 18. do 25. ledna 2020 a jeho mottem je verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)

  Br. farář Tomáš Molnár (ČCE) v kázání na biblický text ze Skutků apoštolských připomněl aktuální téma migrace, která probíhá v místech, kde kdysi ztroskotal apoštol Pavel a prožil tam vlídné přijetí.

  Po letech se tak uskutečnilo ekumenické setkání všech trutnovských církví. Zástupci církví se rovněž dohodli na dalším setkávání.

  Na fotografii zástupci zúčastněných církví (zleva): farář Tomáš Molnár (ČCE), farář Tomáš Karel (CČSH), kazatel Pavel Bischof (CB), kazatel Jiří Koun (CASD), farář Ján Kubis (ŘKC), pastor Robert Souček (AC)
  Srdce

  Jak s tímto pojmem pracuje Starý zákon? A jak Nový?

  A co s mým srdcem dělá Bůh?

  Přijďte o tom diskutovat na klub seniorů v trutnovské modlitebně ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 9:30.
  Nesme břemena jedni druhých - společně

  Genesis 14 a 18

  19. ledna 2020 v 10:00

  Kázal: Jenda Ranš

  Audiozáznam:
  Genesis 15 - pohled na hvězdnou oblohu

  Obsah Genesis 15 formou rozhovoru s Bohem:

  Bůh: Neboj se, jsem tvůj štít, jsem tvoje odměna.

  : To je sice skvělý, ale já mám blbou práci, jsem nemocný, doma mi to neklape ... to je to, co potřebuji!

  Bůh: Podívej se na noční oblohu. Dokážeš ty hvězdy spočítat? Takové množství požehnání pro tebe mám připraveno!

  : Věřím, ale jak si mohu být jistý?

  Bůh: Hele, uzavřeme spolu smlouvu, připrav všechno potřebné pro slavnostní potvrzení (to jsou ta rozpůlená zvířata, tak se tenkrát smlouvy běžně "podepisovaly").

  : Snažím se odehnat ptáky, ale nedokážu to. Nedokážu odehnat všechny myšlenky, které mne ponoukají, abych se na nějakou smlouvu s Bohem vykašlal. Nedokážu zůstat ani bdělý. Ale je to asi důležitá zkušenost, abych si uvědomil, že to vlastní snahou nedám. Uzavření smlouvy s Bohem není v mých možnostech.

  Bůh: Nevadí, já to vím, teď to konečně víš i ty. Posílám svého Syna, ten za všechny tvé omyly, selhání a nedokonalosti zaplatí. Projde místo tebe krvavou uličkou (= nechá se přibít na kříž), aby byla naše nová smlouva platná.
  (ne)činná víra

  1. tesalonickým 1,3 před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista

  12. ledna 2020 ve 10:00

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  9. ledna 2020

  Dorazilo lednové číslo našeho časopisu Brána

  Nezapomeňte si ho vyzvednout u svých sborových distributorů
  Setkání seniorů

  Čtvrtek 9. ledna 2020 v 9:30 v modlitebně CB v Trutnově

  Už jsme probrali "tělo", minule "duši" a teď už i pojem duch a Duch.

  Podle knihy "Pohled bible na smrt a na život" od Prof. dr. Jindřicha Mánka.

  A taky jsme o tom krásně podiskutovali. Odcházeli jsme povzbuzeni tím, že Boží Duch dokáže působit na ducha, duši i tělo člověka, zkrátka na celou naši osobnost. A my si Jeho působení užíváme a moc přejeme :-).
  Úterní čtení z knihy Genesis bylo o válce

  Genesis 14, 19-20: Malkísedek požehnal Abramovi: „Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. 20 Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.“

  Úterý 7. ledna 2020

  Malkísedek - předobraz Pána Ježíše Krista - přichází v pravou chvíli, aby připomněl Abramovi, že vítězství bylo způsobeno samotným Hospodinem.

  Tak, jako měl Bůh plně pod kontrolou tehdejší války, tak má pod "kontrolou" i naše životy. Zdánlivě náhodné a nesouvisející události mají své smysluplné opodstatnění v Božích plánech.

  4 králové od severu a od východu (dnešní Sýrie a Irák) útočí a hodlají znovu získat vliv nad Palestinou. Útok se zdařil. Útočící armáda vítězně prošla celou zemí až k Rudému moři. Při zpáteční cestě se jim ale postavila koalice 5 králů. Obrana se nezdařila, vítězné armády odvádějí Lota (Abramův synovec) do zajetí. Sodomský a gomorský král se při útěku propadli do asfaltových studní. Zbytek utekl do hor. Teprve nyní se do války zapojuje i Abram s 318 "zasvěcenci". Přemohl 4 krále a Lota osvobodil. Celá válka má zajímavou dohru. Abram se setkává s Malkísedekem, který mu připomíná, že ten husarský kousek nemůže přisuzovat jen sobě.  Blaze tomu, kdo přemýšlí

  Žalm 1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci....

  5. ledna 2020 ve 10:00

  Kázal: Stanislav Bischof

  Audiozáznam:
  Heslo pro sbor na rok 2020

  Nový rok

  Jan 8,36 Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

  1. ledna 2020 ve 14:00

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Vytunelovaná firma

  téma 1. neděle po vánocích.

  Lukáš 16,1-13 Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.

  29. prosince 2019 v 10:00

  Kázal: František Mašín

  Audiozáznam:
  Zvedni zadek

  téma na 1. svátek vánoční.

  Matouš 2,2b Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

  25. prosince 2019 v 10:00

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Neboj se přijmout...

  téma 4. adventní neděle.

  Matouš 1,20b „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

  22. prosince 2019 v 10:00

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Videozáznamy ze Společné konference Církve bratrské a Církvi bratskej

  Ve Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně se 23. listopadu 2019 konala Společná konference Církve bratrské a Církvi bratskej. Na YouTube kanále těšínského sboru Církve bratrské naleznete videozáznam z bohoslužby Společné konference CB a ze semináře Matúše Kušníra na téma Co očekává kazatel od starších.
  Studium Bible: Genesis 12

  Havlovice čtvrtek 5. prosince 2019 od 16:30. Trutnov úterý 10. prosince 2019 od 17:00

  Hospodin povolává Abrama - Vyvolený poutník Abram se v poslušnosti Hospodinova příkazu ubírá do země přislíbené Bohem.

  Abram sestupuje do Egypta - Hospodin vytrhuje Abrama z úzkostí a trestá faraóna ohrožujícího zaslíbení.


  Z Babylónie do Kenaanu. Není to z bláta do louže? V jedné zemi uctívání měsíčních božstev, ve druhé rovněž pohanské náboženství? Není. Je totiž velký rozdíl, když člověka doprovází, nebo dokonce posílá Bůh. Jedině s ním je možné obstát v jakémkoliv prostředí...

  Proč ale Abram odešel až do Egypta? A co mělo znamenat to s tou jeho manželkou? Neměli bychom se moc divit, vždyť to vlastně děláme dost podobně. Setrvat na Hospodinově cestě se nám mnohdy z nejrůznějších důvodů nedaří. Vydáváme se na vlastní cesty. Někdy dokonce lehkomyslně či ze strachu zahazujeme to, co je "bránou" k opravdovému Božímu požehnání.

  Bůh si ale své dílo ohlídá, není závislý na naší bezchybnosti. A v tom spočívá "evangelium" 12. kapitoly Genesis.  Úterý 26.11.2019

  10. kapitola je přesně tím druhem textu, na který když v bibli narazíme, tak ho obvykle přeskočíme. Rodokmen. Ale i takový text může "mluvit". Například už jen tím jak Šémův rod, ze kterého pochází Abraham, izraelský národ a nakonec i Kristus, jde v porovnání s druhými do hloubky. Nebo že jak je tak malý... Hovořit k nám mohou i významy jmen všech tří bratrů:

 • Jefetovci = bloudící. Obraz těch, kteří hledají. Hledají něco pravého, hlubokého, intenzivního. Nehledají ale jen náhradu za skutečný a důvěrný vztah s Bohem? Mezi moderní "náboženství" můžeme dnes zařadit také: zdravý životní styl, virtuální svět internetu... atp. Vše, na co nezřízeně upneme smysl svého života.
 • Chámovci = žhaví. Žhaví do všeho možného, jen ne do vztahu s Bohem. Jsou to ti všehoschopní, nadaní, úspěšní (všimněme si jak je se smyslem pro detail vykreslena postava Nimroda). Mají obrovskou energii. Věří, že si se vším poradí vždycky sami. Stavitelé babylonských věží (viz následující kapitola). Jsou často protivníky těch, kteří Boha uctívají (viz Jebusejci, Emorejci). Hlavně jsou ale protivníky skutečného Boha, mistry v uctívání svých vlastních bohů.
 • Šémovci, Šém = jméno. Ti, kteří ctí jméno Hospodinovo. Nejsou dokonalí, dělají mnoho chyb, někdy bloudí jako Jefetovci. Někdy se stávají i Božími protivníky jako Chámovci. Ale patří do "vyvoleného rodu", protože uvěřili v Pána Ježíše Krista, který je svou smrtí očišťuje/začleňuje do rodu, který jediný má budoucnost.

  A do kterého "rodu" patříš ty? ... Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu... (1P 2,9a)

  Zdroj: PaBi


  Úterý 19.11.2019

  Noe (otec Cháma): Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého ... Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: „Proklet buď Kenaan (syn Cháma), ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!“ (Gn 9,21-25)

  Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘ (Galatským 3,13)

  Komentář: PaBi

  Skutečně asi není v pořádku, když se někdo potřebuje opíjet a obnažovat byť ne na veřejnosti. Jenže bible chování opilého naháče už nijak nekomentuje ani nesoudí. Jediný komentář k osobě Noe zní: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. Gn 6,9.. Zato se řeší Chám, který "něco" svému otci provedl, nevíme přesně co. Bylo to ale tak závažné, že jeho syn Kenaan byl kvůli tomu proklet. Chtělo by se nám soudit spíš opilého a obnaženého chlapa...

  Bože, Ty vidíš až do našich srdcí... Vidíš věci, které tam skrýváme a které jsou mnohem závažnější než to viditelné, což také nebývá vždycky OK. Díky že nás neproklínáš, ale miluješ! Že jsi poslal svého Syna, Pána Ježíše, aby se místo nás nechal pověsit na dřevo kříže.


  Neděle 17.11.2019

  Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. (Gal 5,1 EKU)

  Komentář: PaBi

  Verš nehovoří o politické svobodě, ale o vysvobození člověka ze snah sám sebe nějak vylepšit, a tím snad zachránit pro případ, že by opravdu jednou došlo k vyúčtování toho, jak kdo žil. Tuto vnitřní svobodu nám nezískala žádná politická strana ani aktivistické hnutí, ale Kristus. Bylo to mnohem dřív než před 30. lety :-). Tenkrát to vůbec nebylo "sametové", protože Kristus umíral za viny všech lidí. Je to svoboda, kterou může mít každý bez ohledu na to, v jak svobodné či nesvobodné zemi žije...

  Děkuji Ti, Ježíši, za svobodu. Především za svobodu od mých vin. Děkuji za vysvobození od snah si něco u Boha zasloužit. Děkuji i za to, že smím žít už 30 let v zemi, kde se za nahlas vyslovené názory lidé nezavírají do vězení. Kéž to ještě nějakou dobu vydrží.


  Čtvrtek 14.11.2019

  Když přešlo sto padesát dnů... (Gn 8,3)

  Když pak přešlo čtyřicet dnů... (Gn 8,6)

  Čekal ještě dalších sedm dní... (Gn 8,10)

  Čekal ještě dalších sedm dní... (Gn 8,12)

  Komentář: PaBi

  Ten Noe, to byl ale borec! Tolik trpělivého čekání! Přitom hned jak drcla archa do Araratu, mohl vzít sekeru a archu otevřít! Noe ale nebyl nečinný, vypouštěl své zvědy - ptáky. Dotazoval se tak na Boží vůli: "Už je, Hospodine, čas?"

  Pane Bože, kéž i já umím trpělivě čekat na Tvoji vůli a přitom nebýt nečinný! Kéž i já umím vztáhnout ruku a přijmout holubici, která nenese vyslyšenou modlitbu.


  Pondělí 11.11.2019

  Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. (1S 12,15 (B21))

  Přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu. (Ř 16,19)

  Komentář: PaBi

  Už od dob Adama si my lidé myslíme, že dobro či zlo umíme spolehlivě posoudit. Pak je ovšem divné, že lidé s dobrými úmysly se někdy nemohou dohodnout. Vynásobíme-li v matematice "Dobro" x "Dobro" mělo by vyjít "Dobro na druhou". Jenže život není matematika, často vyjdou prapodivné výsledky, dosazujeme-li "dobro" a "zlo" podle sebe.

  Ježíš řekl, že dobrý je jen Bůh (Mk 10,18). My můžeme Boží dobro jen zrcadlit. A to tak, že posloucháme Hospodina, a že se Boží dobro učíme znát abychom v něm byli moudří.

  Bože, dej ať i dnes smím poznávat a přijímat Tvé dobro. Uč mne ho zrcadlit, ať ho vidí i lidé, které dnes potkám.


  Pátek 8.11.2019

  Naléhali na Samuela: „Nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištejců.“ (1S 7,8)

  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. (Jk 5,16)

  Komentář: PaBi

  Oba verše mohou vzbudit dojem, že Bůh je skvělý "kafemlejnek na dobrou kávu" - záchrana, uzdravení.... Stačí udělat příslušné kroky. Tedy být dostatečně neodbytný, úpěnlivý a dobrá káva se začne sypat. Vyplatí se otevřít bibli a přečíst si souvislost. 1. Samuelova 7,2b: ...Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. To je hlavní motivace! Ne skvělá káva nejvyšší jakosti, ale aby na stole stály hrnečky dva. Jeden můj a ten druhý Jeho. Pak může být servírována i obyčejná melta.


  Čtvrtek 7.11.2019

  My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. (1Pa 29,15)

  V domě mého Otce je mnoho příbytků. (J 14,2)

  Komentář: PaBi

  Dvě věty z dlouhé modlitby krále Davida. Obzvlášť ta druhá zní dost depresivně: ...naše dny jsou jako stín a naděje není." David byl přece slavný král, úspěšný bojovník.

  Dívám se na stín, který vrhá noha našeho konferenčního stolku na podlahu. ...život je jako stín.... Stačí stolek posunout jinam a stín zmizí.... Tak pomíjitelný je život?

  Bůh se zřejmě zajímá o stíny (stál o Davida, vraha a smilníka). O ty světlejší, ale i ty nejtmavší. Možná přednostně právě o ty nejtmavší stíny (L 5,32 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky...“. Bůh je to světlo a hřích je příčina, proč jsou naše životy tak tmavé. Aby náš život nebyl stínem, ale světlem, stačí odstranit hřích. Žádejme Boha o odpuštění hříchu a náš život zalije světlo Jeho odpuštění.....


  © 2019 Sbor Církve bratrské v Trutnově