kdo jsme aktuálně týdenní program nahrávky oznámení fotky
Trutnov
Úpice
mládež
tábory pro děti
pronájem tábořiště kontakty

Biblická skupinka 30. června 2020

Genesis 32 - Dva tábory

V kapitole se až příliš často mluví o táborech.

1) Jákobův tábor - svět, ve kterém žijeme, podnikáme, pracujeme, máme vztahy, tvoříme ho.... Svět, ve kterém si více či méně nějak víme rady.

2) Machanajim - tábor Boží - místo plné Božích poslů (BKR: Boží Vojsko). Tedy prostor naplněný Boží mocí, který se tu a tam Jákobovi ukáže.

Jak ty dva tábory souvisí? Na příbězích Jákoba vidíme, že ho Boží poslové neustále doprovázejí. Někdy něco poradí, třeba chtít po Lábanovi jako odměnu strakatý brav, nebo kdy se navrátit do rodné země. Jindy se jen ukáží, aby Jákob věděl, že není sám (viz žebřík do nebe při odchodu ze země a setkání s Božími posly při návratu do země). Někdy s Jákobem i bojují (viz konec této kapitoly). Zkrátka tábor plný Boží (po)moci je neustále poblíž. S tímto vědomím může Jákob odvážně vstupovat do jakkoliv prekérní situace.

Může to být k něčemu i nám? Může! Díky vítězství Božího Syna na kříži byla i pro nás vybojována možnost žít v blízkosti Božího tábora! Nemusíme jít životem jako Ezau, tedy jen ve své moudrosti a síle.

Na příští biblické skupince budeme pokračovat čtením 33 kapitoly.
Neděle 28. června 2020

...Přišel jsem najít a zachránit všechny ztracené případy! Lukášovo evangelium 19,10 (Parabible)

Mnozí by rádi potkali Ježíše ... Jsou ale okolnosti, které tomu brání ... Jak se s Ním mohu setkat já dnes? Jak se vypořádat s okolnostmi, které brání?

Kázal: Pavel Bischof

Záznam:
Nahrávka z neděle 21. června 2020

Žalm 139

...Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš....

Kázal: Pavel Bischof

Audiozáznam:
Záznam ze shromáždění 14. června 2020

Matouš 3,1-12 ...Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Kázal: Pavel Bischof

Záznam:
English camp bude!

Nic se nemění! Camp bude a bude to jízda! V původním termínu 4.-11.7. a na původním místě (Penzion Aktiv ve Vysokém nad Jizerou).

Rodilí mluvčí z Arizony se našeho kempu budou účastnit on-line a nějaký Američan se v Česku taky najde. Anglické hodiny budou probíhat jako každý rok, jen možná trošku netradičně.

Pokud chceš jet také, vylepšit svoji angličtinu a poznat nové kamarády, užít si spoustu srandy a diskutovat na zajímavá témata o Bohu a dalších tématech, přihlas se co nejdříve.

Podrobné informace na: FB událost
Biblická skupinka 23. června 2020

Genesis 31 - Ráchel krade, Jákob prchá!

Kdy se úprk promění na cestu domů?

Přijďte v 18:00 do malého sálu trutnovské modlitebny, nebo se připojte přes ZOOM:
Chápete postmoderní děti?

9. června 2020

Nestihli jste přednášku?

Z důvodu GDPR pravidel není její záznam volně k dispozici.

Link si ale můžete vyžádat e-mailem u správce sboru.

Odkaz na kontakty
Záznam ze shromáždění 31. května 2020

Římanům 2,28-29

Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. 29 Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.

Kázal: Pavel Bischof

Záznam:
Videozáznam ze shromáždění 24. května 2020

Lukáš 24,50-53

Kázal: Jaromír Krátký

Videozáznam:
Videozáznam ze shromáždění 17. května 2020

Marek 8,27-33

Kázal: Jakub Prouza

Videozáznam:
Chápete postmoderní děti?

Neděle 7. června 2020 v 14:00

Dnešní děti jsou hrozné! Závislé na technice, nenajdou si skutečnou zábavu, nerespektují autority, neznají hranice … Opravdu jsou dnešní děti a mládež tak hrozní? Nebo jim jenom nerozumíme? Možná stojí na prahu nové doby a zoufale potřebují naši pomoc a podporu při budování nové společnosti.

Přednáší Daniel Fér. Jste zváni k osobní účasti v naší modlitebně v Trutnově, nebo ke sledování živého přenosu na ZOOM.

Modré tlačítkou slouží k připojení:
Videozáznam ze shromáždění 10. května 2020

1. Tesalonickým 5,12-22

...Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Kázal: Pavel Bischof

Videozáznam:
Videozáznam z biblické skupinky 5. května 2020

Genesis 26 - hlad v zemi, kopání studní, spory s gerarskými pastýři, smlouva s pelištejským králem

Videozáznam:
Květnová Brána ke stažení zdarma

Úterý 5. května 2020 převzato z webu https://portal.cb.cz

V těchto dnech vychází další číslo časopisu Církve bratrské BRÁNA, tentokrát na téma

KŘESŤAN NA HRANĚ s podtitulem Církev mezi dvěma extrémy

 • Důležité věci se odehrávají v tichu (rozhovor s Markem Orko Váchou, knězem a přírodovědcem vyučujícím na lékařských fakultách)
 • Bible nám neříká, jak nebesa fungují (rozhovor s astronomem a astrofyzikem Jiřím Grygarem)
 • Jak změní Covid-19 život církve (diskuze s 1. místopředsedou Rady CB Petrem Rausem a kazeteli Tiborem Máhrikem a Pavlem Plchotem)

  Časopis můžete objednávat nebo k němu získat další informace u distributorů ve sborech Církve bratrské nebo na webu nebo na e-mailu: distribuce.brana@cb.cz.

  Kontakt na redakci: brana@cb.cz

  Časopis Brána ke stažení v PDF:  
 • Videozáznam ze shromáždění 3. května 2020
  Kde najít pokoj v krizi?

  Žalm 34

  ...Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán....

  Kázal: Luděk Petrilák

  Videozáznam:
  Oznámení staršovstva sboru

  14. března 2020

  Stanovisko staršovstva sboru:   
  Možnosti bohoslužeb on-line

  12. března 2020

  Sbory Církve bratrské s on-line přenosem najdete na https://live.cb.cz/

  Další možností je rozhlas - například stanice Vltava. V neděli v 9:00, přenosy jsou z různých církví. Obdobně může posloužit i televize.

  Využít lze i záznamy, které mají skoro všechny sbory CB na svých webových stránkách. Jako rozcestník můžete použít stránky naší církve www.cb.cz

  Podle mého názoru je ale nejpřirozenější náhradou bohoslužba rodinná či osobní ztišení. Jestliže jsme poznali Pána Ježíše, můžeme se k Němu přece obracet kdykoliv a kdekoliv. Můžeme se modlit, přečíst si z Bible, promyslet o čem to je, a jak to k nám mluví.... a třeba si k tomu i zazpívat. Přeji Vám všem krásné chvíle s Bohem navzdory omezením ve shromažďování církve.

  Pavel Bischof (když už tady píši nějaký svůj názor, tak abyste věděli čí ten názor je :-).
  Změny v programu Sboru CB v Trutnově a v Úpici

  12. března 2020

  Všechna nedělní shromáždění počínaje nedělí 15.3.2020 jsou zrušena až do ukončení nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR.

  O shromáždění v týdnu, kde se neschází více jak 30 účastníků, ještě jedná staršovstvo. Budeme Vás informovat.

  Dnešní biblická skupinka v Havlovicích je po domluvě mezi účastníky zrušena.

  Chceme se chovat zodpovědně a příkladně. Především prosíme, pokud nejste 100% zdrávi, z ohleduplnosti k druhým návštěvu shromáždění odložte bez ohledu na "povolené počty".

  Připravujeme pro vás seznam možností, kde můžete sledovat nedělní bohoslužby prostřednictvím internetu, rozhlasu nebo televize.
  Stanovisko Rady CB k riziku epidemie

  10. března 2020

  Jako církev jsme součástí světa a vnímáme odpovědnost za svoje jednání, které má dopad na naše okolí. Uvědomujeme si, že vývoj případné epidemie se bude podstatným způsobem odvíjet od chování nás všech.

  V souvislosti s epidemií koronaviru nás Pán Bůh skrze Písmo vybízí, abychom světskou vládu brali vážně (1Pt 2,13). Učí nás vnímat znamení posledního času (Mt 24,28–29), ale v žádném případě se nenechat svést a zmást (2Te 2,2). Vede nás k přiměřené křesťanské reakci, zvednout hlavy, nepropadat strachu ani zoufalství (Lk 21,28) a být světlem a solí světu (Mt 5,13–16).

  Tváří v tvář dnešní situaci, doporučujeme našim členům a sborům sledovat a respektovat nařízení státní správy i místních samospráv, včetně zákazu veřejných shromáždění. Brát vážně svůj zdravotní stav; v případě potíží dýchacích cest, které by mohly být indikátorem koronavirové nákazy, řídit se pravidly stanovenými státem.

  Naléhavě doporučujeme všem členům, aby se nepodíleli na šíření neověřených a poplašných zpráv, zejména takových interpretací koronavirové nákazy, které v ní vidí výzvu ke zkratkovému chování, nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.

  Velmi doporučujeme pamatovat na nemocné ve svých modlitbách a naléhavě se přimlouvat i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh milostivě chránil.

  Převzato z webu cb.cz
  Rekreace pro seniory 2020

  Horská chata Cihelny, Zadov 24, 384 73 Stachy, ve dnech 20. – 27. 6. 2020

  Více informací o místě: http://www.chatacihelny.cz/

  Přihláška ke stažení:

  Termín pro přihlášení: 30. dubna 2020
  Biblická skupinka

  Úterý 19. května 2020 v 18:00.

  Skupinka pro všechny, kdo chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Z důvodu dovolené technického personálu tentokrát bez ZOOM přenosu v trutnovské moditebně K přejezdu 103.

  Jste srdečně vítáni až do počtu 25 lidí. Prosíme, dodržujte 2 metrové rozestupy a používejte zakrytí nosu a úst.
  Chybí ti bohoslužba?

  Neděle 17. května 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference.

  Poprvé po několika týdnech budeme vysílat celou bohoslužbu přímo z modlitebny v Úpici. Shromážděním nás provede Jitka, kázáním poslouží Jakub a hudebním doprovodem úpická skupina.

  Každý je vítán, stačí v 10:00 kliknout na modré tlačítko:

  Přijít můžete i do některé z našich modliteben, které mají v těchto dnech kapacitu sníženu na 25 osob.
  Neděle 10. května 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference.

  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

  Každý je vítám, stačí v 10:00 kliknout na modré tlačítko:
  Biblická skupinka

  Úterý 5. května 2020 v 18:00.

  Skupinka pro všechny, kteří chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Náplň schůzky: četba z knihy Genesis, kapitola 26 - Izák s Rebekou u Pelištejců, Spor o studny, Dohoda s abímelekem.

  Následuje pár myšlenek k textu od kazatele a rozhovor mezi účastníky. Budeme také zpívat 2 - 3 křesťanské písně, na závěr modlitební chvíle.

  Tento týden již z modlitebny, kde se sejdeme ve velkém sále z důvodu dodržení předepsaných vzdáleností.

  I nadále bude možnost účastnit se skupinky prostřednictvím internetu. V 18:00 klikněte na modré tlačítko:

  Ještě jste se nikdy ke konferenci ZOOM nepřipojovali? Podívejte se nejprve na video s postupem: "Přijít" může opravdu každý, kdo má počítač nebo chytrý mobilní telefon.
  Neděle 3. května 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference.

  Nejtužší doba koronavirová se snad blíží k svému závěru. Projeví se to už tuto v neděli, kdy do našeho ZOOM shromáždění budou připojeny 2 počítače navíc. Jeden umístěný v modlitebně CB v Trutnově a druhý v modlitebně CB v Úpici. Do našich modliteben jsou pozváni všichni, kteří nemají internet, počítač či chytrý telefon. Poprvé po 7 týdnech. Maximální počet osob v hlavním sále 15 s 2 metrovými rozestupy a rouškami. Pokud ZOOM zvládáte, s osobní návštěvou modlitebny ještě chvíli vydržte...

  Každý je vítám, stačí v 10:00 kliknout na modré tlačítko:
  Videozáznam ze shromáždění 26. dubna 2020

  1. Tesalonickým 4,13 - 5,11

  ...Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.....

  Kázal: Pavel Bischof

  Videozáznam:

  Zkrácená verze pro tisk:

  Nedělní slovo   
  Koronavirové zpívání

  neděle 2. května 2020 v 18:00

  Nejde o žádný umělecký zážitek, ale o to, abychom se potěšili duchovními písničkami, které dobře známe.

  Procházíme zpěvníčky: Písničky na cestu, Nové písně 1, Nové písně 2, Kancionál, Svíták a tak dále "co dům dal".

  Zpívat a hrát bude opět Michal - basa, Adéla - ukulele, kytara a zpěv, Pavel - kytara a zpěv, chat obsluhuje Ála.

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově, kde vysílání bude k nalezení:
  Ranní káva s Hesly Jednoty bratrské

  Středa 29. dubna 2020 v 6:45.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:
  Videozáznam z biblické skupinky 21. dubna 2020

  Genesis 23 a 24

  Kázal: Pavel Bischof

  Videozáznam:
  Biblická skupinka

  Úterý 28. dubna 2020 v 18:00.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Náplň schůzky: četba z knihy Genesis, kapitola 25 - Abrahamovy a Izákovy děti.

  Následuje pár myšlenek k textu od kazatele a rozhovor mezi účastníky. Budeme také zpívat 2 - 3 křesťanské písně, na závěr modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte v 18:00 na modré tlačítko:

  Ještě jste se nikdy ke konferenci ZOOM nepřipojovali? Podívejte se nejprve na video s postupem: "Přijít" může opravdu každý, kdo má počítač nebo chytrý mobilní telefon.
  Ranní káva s Hesly Jednoty bratrské

  Pondělí 27. dubna 2020 v 6:45.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:
  Koronavirové zpívání

  neděle 26. dubna 2020 v 18:00

  Nejde o žádný umělecký zážitek, ale o to, abychom se potěšili duchovními písničkami, které dobře známe.

  Procházíme zpěvníčky: Písničky na cestu, Nové písně 1, Nové písně 2, Kancionál, Svíták a tak dále "co dům dal".

  Zpívat a hrát bude opět Michal - basa, Adéla - ukulele, kytara a zpěv, Pavel - kytara a zpěv, chat obsluhuje Ála.

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově, kde vysílání bude k nalezení:
  Videozáznam ze shromáždění 19. dubna 2020

  1. Tesalonickým 4

  ...žijte tak, abyste se líbili Bohu.... - I DOMA

  Kázal: Pavel Bischof

  Videozáznam:
  Nedělní slovo pro sbor

  19. dubna 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  předkládám Vám zkrácenou verzi dnešního kázání. Můžeme si tak připomenout obsah. Zároveň ho můžete vytisknout (oboustranně tištěno = 1 list papíru) a předat těm, kteří nemají technologii potřebnou k přístupu do internetového prostoru.

  Nedělní slovo   

  A pro děti i dospělé opět osmisměrka! Zkuste si dát závod v hledání se svými dětmi! Kdo bude rychlejší?
  Neděle 26. dubna 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference.

  Text kázání: 1. Tesalonickým 4,13 - 5,11

  Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.

  Každý je vítám, stačí v 10:00 kliknout na modré tlačítko:
  Biblická skupinka

  Úterý 21. dubna 2020 v 18:00.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Náplň schůzky: četba z knihy Genesis, kapitola 23 - Jak Abraham koupil pozemek pro hrob Sáry a kapitola 24 - Jak se Izák oženil.

  Následuje pár myšlenek k textu od kazatele a rozhovor mezi účastníky. Budeme také zpívat 2 - 3 křesťanské písně, na závěr je modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte v 18:00 na modré tlačítko:

  Ještě jste se nikdy ke konferenci ZOOM nepřipojovali? Podívejte se nejprve na video s postupem: "Přijít" může opravdu každý, kdo má počítač nebo chytrý mobilní telefon.
  Sbírka na lékařskou pomoc pro uprchlíky

  Pondělí 20. dubna 2020

  Vážené dámy a pánové, milé sestry a bratři,

  „Nemůžeme slavit Velikonoce, aniž bychom mysleli také na běžence.“ Těmito slovy představuje prezident GEKE Gottfried Locher sbírku věnovanou na podporu lékařské péče o lidi, kteří uvázli na ostrově Lesbos a v Aleppu. „Na základě hrozivé erupce koronaviru je nezbytně nutné okamžitě tišit už tak prekérní situaci v oblasti zdravotní péče tam, kde jsou lidé na útěku nebo vystaveni válečným sporům.“

  Znění celé výzvy:   

  V našem trutnovsko/úpickém společenství Církve bratrské jsme se rozhodli k této výzvě připojit. Během dneška můžete bankovním převodem přispět na účet našeho sboru, odkud následně jednou platbou odešleme celou sbírku organizátorovi, t.j. Společenství evropských evangelických církví
  Pastýřský list Davida Nováka - březen 2020

  17. března 2020

  Milé sestry, milí bratři,

  jen málokdy v našich životech a sborech měla slova Pána Ježíše Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (J 14,27) takovou naléhavost! Mnozí z nás zřejmě prožívají jisté chvění, možná i děs, co přijde. Jsme jako společnost, ale i jako církev a sbory, ve zcela nové situaci a jen těžko předvídat, co bude dál. Jakkoli se jedná o situaci novou a složitou, jako církev ji neprožíváme poprvé. Proto jsem se rozhodl přizvat k tomuto svému dopisu ještě jednoho autora, který stojí na začátku pomyslné úsečky předsedů Rad CB, a to Aloise Adlofa. Nahlédl jsem do jeho kázání, jak on reagoval na temnou dobu první světové války: „V těchto dobách úzkosti a hrůzy má jistě Bůh své úmysly a plány. Nerozumíme jim často. A proto zmocňuje se nás neklid a zdá se nám, jakoby nebylo vyváznutí z mrákot a mlh.“ Adlof situaci, kterou prožívala jeho generace, spojoval „s Božím mlčením“. Proto pokračuje: „Mlčící Bůh promluví všude tam, kde jeho mlčení probudilo lkání, pláč, opravdové pokání, upřímné hledání jeho tváře.“ Tedy nejen uklidňuje, ale také vede svoje posluchače k tomu, aby těžké doby, které prožívali, chápali jako výzvu k pokání a k novému hledání Pána Boha. Mám za to, že i tento důraz dnes potřebujeme slyšet. Pán Bůh někdy mluví trápením, jakkoli je to bolestivé a nepříjemné.

  Adlof ale zároveň na jiném místě píše: „A přece i ve tváři této skutečnosti zarmucující smíme mluvit o životě, který má větší moc než smrt. Ano, smíme mluvit o tom, kterému je dána všeliká moc na nebi i na zemi a který účasten stal se naší lidskosti. Není posledním tónem smrt, nýbrž život. Je vzkříšení.“ Záměrně jsem vybral tento Adlofův text, protože odkazuje na vzkříšení, tedy na velikonoční dobu, kterou prožíváme nebo bychom prožívat měli, a kterou chci připomenout. Právě vzkříšení z nás totiž dělá lidi naděje uprostřed beznaděje. V souvislosti s tím, co prožíváme, mě napadl text známého autora T. Kellera, který se ptá: „Proč je pro nás tak těžké vyrovnat se s utrpením a nemocí? Protože si myslíme, že tento rozbitý svět je jediný, který kdy budeme mít.“ Naděje vzkříšení ale ukazuje, že ani tento svět ani život nejsou tím největším, co máme, jakkoli život je úžasný dar.

  Před pár lety jsme si formulovali tři slova, kterými bychom rádi charakterizovali naši církev. Mám na mysli odvahu, otevřenost a oddanost. Doba, kterou procházíme, je výzvou být lidmi odvahy třeba v tom, že pomůžeme potřebným, kterých bude v našem okolí zřejmě přibývat, že svým postojem budeme ukazovat, že strach nemusí mít poslední slovo. Je výzvou k otevřenosti, protože možná mnozí lidé poté, co pandemie skončí nebo už i během ní, budou hledat odpovědi na mnohé existenciální otázky. Dokážeme jim v našich sborech odpovědět? A je výzvou k tomu, abychom uprostřed vírů doby zůstali věrni Kristu. Často jsme slýchávali a říkali, že Kristus je základem naší církve. Jenže jinak se to říká, když se pravidelně scházíme a jsme spolu v kontaktu, a jinak, když jsou modlitebny zavřené a společně nemůžeme konat nic. Jenže právě, když spolu nejsme, se ukáže, co nebo kdo je vlastně naším základem.

  Modlím se spolu s Vámi všemi za Boží milost a za to, aby nás Pán Bůh tímto obdobím nejen provedl, ale aby nás i posílil a ukázal nám na zcela nové oblasti. Zároveň aby nám dával pokoj, který převyšuje naše myšlení.

  Váš v Kristu

  David Novák
  Quasimodogeniti: Jako narozené děti

  Neděle 19. dubna 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference. Pořad shromáždění: oslava našeho Pána zpěvem duchovních písní, slovíčko pro děti, četba Božího slova, výklad Božího slova (poslouží bratr Pavel Bischof), chvíle modliteb, oznámení, přímluvy.

  Text kázání: 1. Tesalonickým 4

  ...žijte tak, abyste se líbili Bohu...Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše...

  Každý je vítám, stačí kliknout na modré tlačítko:

  Jestliže Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše shromáždění má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920
  Neděle vzkříšení

  Záznam shromáždění v neděli 12. dubna 2020

  Římanům 6

  ...Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu... Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít....

  Kázal: Jakub Prouza

  Videozáznam:
  Nedělní slovo pro sbor

  12. dubna 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  předkládám Vám zkrácenou verzi kázání Jakuba. Můžeme si tak připomenout obsah dnešního kázání. Zároveň ho můžete vytisknout (4 stránky, možno tisknout jen první dvě) a předat těm, kteří nemají technologii potřebnou k přístupu do internetového prostoru. Jakubovi děkujeme za jeho dnešní slovo.

  Nedělní slovo   

  A pro děti opět osmisměrka! Zkuste si dát závod v hledání se svými dětmi! Kdo bude rychlejší?
  Návod, jak si nastavit počítač pro přístup do on-line shromáždění na ZOOM

  Čtvrtek 9. dubna 2020.

  Video ukazuje, co a jak nastavit při prvním připojení do ZOOM konference. Nejprve se na video v klidu poodívejte.

  Teprve po shlédnutí videa se pusťte do nastavování Vašeho počítače.

  Pokud nemáte reproduktory nebo sluchátka, zavolejte mi na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Něco s tím uděláme. Aby Vaše setkání s lidmi ze sboru mohlo být téměř jako osobní, musíte mít připojený i mikrofon a kameru (aby Vás ostatní mohli slyšet a vidět). Zahoďme falešnou skromnost a nestyďme se své kamery a mikrofony použít! Potěšme druhé svým širokým úsměvem!
  Porady staršovstva

  Jednání trutnovké části staršovstva se nakonec uskutečnilo v 19:00 pomocí počítačů a internetu.

 • Zvolili jsme zapisovatele (Michala) a "hlídače úkolů" (Jirku) pro období 2020-2024.
 • Domluvili jsme se, že když kvůli epidemii nemohly být dokončeny volby, budou odstupující trutnovští starší jednat společně s nově zvolenými.
 • Rozhodli jsme, že požádáme zvukaře aby zahájil přípravu na audio přenosy nedělních shromáždění (po dohodě s kázajícími).
 • Kazatel i všichni starší budou aktivně komunikovat s členy a návštěvníky sboru, abychom mohli včas poskytnout duchovní nebo praktickou pomoc.
 • Příští pravidelné jednání trutnovské části staršovstva bude 16. dubna 2020.

  Pracovní podklady (odkazy jsou platné pouze pro členy staršovstva):

 • Zápis z jednání 15. ledna 2020 (MST1/2020)
 • Zápis z jednání 20. února 2020 (MST2/2020)
 • Zápis z jednání 19. března 2020 (MST3/2020)
 • Přehled úkolů - Planner
 • Prostor pro diskusi staršovstva - Teams • 40 dní s Biblí v roce 2020 bude věnováno biblické knize Jeremjáš

  10. 2. 2020 převzato z webu cb.cz

  Již desátým rokem vás zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a rozjímání v předvelikonočním čase v rámci akce 40 dní s Biblí. 40 dní s Biblí bude letos zaměřeno na studium biblické knihy Jeremjáš.

  Akce 40 dní s Biblí bude zahájena v Církvi bratrské ve středu 4. března 2020.

  Níže naleznete odkaz ke stažení podkladů. Doporučujeme, aby jednotlivá staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek či ostatní celou akci doplnili vlastní fantazií v rámci specifických podmínek svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály, celou akci doporučujeme v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.

  Fantazii se meze nekladou!

  Materiál ke stažení:   
  Freedom - skupinka mladíků

  Středa 15. dubna 2020 v 19:00.

  Videoskupinka pro mladé muže, kteří se chtějí vzájemně sdílet. Či-li popovídat si o tom, co právě prožíváme, z čeho se radujeme, co nám dělá starosti, co čteme, na co se díváme atd. Ale na to vše také nahlížet z perspektivy víry v živého Boha a společně se modlit.

  Skupinka je určena jen pro chlapce. Je tak prostor sdílet i věci, které jsou citlivé a v širším kolektivu se o nich ze slušnosti nemluví. Takže pokud jsi mladík klikni v 18:00 na modré tlačítko:
  Biblická skupinka

  Úterý 14. dubna 2020 v 18:00.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně číst bibli a přemýšlet nad ní.

  Náplň schůzky: četba z knihy Genesis, kapitola 22 - o (ne)obětování Izáka. Pár myšlenek od kazatele + rozhovor mezi účastníky. Budeme zpívat 2 - 3 křesťanské písně, na závěr modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:

  Ještě jste se nikdy ke konferenci ZOOM nepřipojovali? Podívejte se nejprve na video s postupem: "Přijít" může opravdu každý, kdo má počítač nebo chytrý mobilní telefon.
  Česká televize připravila v době karanténních omezení přímé přenosy bohoslužeb

  18. března 2020

  V mimořádné situaci pandemie COVID-19 zareagovala televize veřejné služby na potřeby těch, kteří nemohou navštěvovat pravidelné bohoslužby a připravila mimořádné přímé přenosy. Na tom, jak budou přenosy rozděleny mezi jednotlivé denominace a odkud se uskuteční, proběhla rychlá konstruktivní dohoda s Českou biskupskou konferencí a s nekatolickými církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví v ČR.

  Nedělní 45 minutové bohoslužby budou z produkčních důvodů vysílány z jediného místa, a to z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. Začátky bohoslužeb budou jednotné, a to v 10 hodin. Neděle 22. března a 5. dubna (Květná neděle) bude vysílána katolická mše, 29. března pak bohoslužba, které bude předsedat synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda ERC Daniel Ženatý. Bohoslužby nebudou otevřeny veřejnosti. Účast při nich přijali ale i někteří umělci – hned úvodní přenos tak například doprovodí písničkář Pavel Helan.

  Rovněž tak na rozdělení přenosů v průběhu velikonočních svátků proběhla rychlá dohoda mezi ČBK, ERC a ČT.

  Zelený čtvrtek (9. dubna) odvysílá přenos brněnské studio České televize, konkrétně od 17:30 hodin 65 minutový přenos mše z římskokatolického kostela sv. Jakuba v Brně.

  Velký pátek (10. dubna) patří již tradičně na obrazovkách České televize přenosům z nekatolických církví a nejinak tomu bude i letos. Hodinový přenos je připraven z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích a začíná úderem desáté hodiny dopolední.

  Bílá sobota (11. dubna): Nejdelším z mimořádných bohoslužebných přenosů bude přímý přenos římskokatolické velikonoční vigilie, která začne o půl deváté večer a bude trvat dvě hodiny.

  Boží hod (12. dubna): Hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně připravuje Česká televize z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze, ve kterém se schází věřící Církve československé husitské. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta.

  Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na 2. programu ČT!

  Článek převzat z webu cb.cz
  Neděle vzkříšení

  Neděle 12. dubna 2020 v 10:00.

  Bohoslužba formou ZOOM videokonference. Vše proběhne tak, jak jsme byli zvyklí před 12. březnem 2020 až na osobní přítomnost. Pořad shromáždění: oslava našeho Pána zpěvem duchovních písní, slovíčko pro děti, četba Božího slova, výklad Božího slova (poslouží bratr Jakub Prouza), chvíle modliteb, oznámení, přímluvy. Každý je zván, stačí kliknout na modré tlačítko:

  Jestliže Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše skupinka má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Velkopáteční shromáždění

  Pátek 10. dubna 2020 v 17:00.

  Zaposlouchejme se společně do podání velikonočních událostí podle Lukáše.

  Náplň schůzky: společná četba z Lukášova evangelia 22 a 23 kapitola podle překladu "Slovo na cestu", několik písní, modlitební chvíle. Pokud se chcete tohoto shromáždění účastnit, klikněte na modré tlačítko:

  Jestliže Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše shromáždění má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Ranní káva s Hesly Jednoty bratrské

  Pátek 10. dubna 2020 v 6:45.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:

  Pokud Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše skupinka má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Skupinka mužů

  Středa 8. dubna 2020 v 18:00.

  Videoskupinka pro muže, kteří se chtějí vzájemně sdílet. Či-li popovídat si o tom, co právě prožíváme, z čeho se radujeme, co nám dělá starosti a společně se modlit.

  Náplň schůzky: to se dopředu úplně neví. Kazatel obvykle přinese nějaké biblické slovo, a pak už "jde řeč". Buď k biblickému tématu, nebo k tomu, co je právě aktuální. Končíme vždy modlitbami jeden za druhého, za naše rodiny, přátele i nepřátele... Jste-li muž/chlap/mladík, klikněte v 18:00 na modré tlačítko:

  Pokud Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše skupinka má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Nedělní slovo pro sbor

  5. dubna 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  předkládám Vám touto cestou další „nedělní slovo pro sbor“ od bratra Luďka a jeho rodiny. Děkujeme.

  Nedělní slovo   

  A pro děti opět osmisměrka! Najdete všechna biblická jména?
  Ranní káva s Hesly Jednoty bratrské

  Středa 8. dubna 2020 v 6:45.

  Videoskupinka pro všechny, kteří chtějí společně začít den s Božím slovem a modlitbou.

  Náplň schůzky: společná četba veršů z Hesel Jednoty bratrské, krátké sdílení, modlitební chvíle. Pokud se chcete připojit, klikněte na modré tlačítko:

  Pokud Vám tlačítko nefunguje, můžete to zkusit přímo ze stránky http://zoom.us Naše skupinka má číslo (Meeting ID): 829727891 a heslo (password): 181920

  Je možné, že Vaše zařízení bude vyžadovat nějakou instalaci/nastavení... dotazy budou v anglickém jazyce. Pokud si chcete připojení vyzkoušet "na nečisto", volejte na telefonní číslo 731 725 376 (síť CB). Nebo si k prvnímu připojení pozvěte zkušenějšího uživatele počítačů.
  Nedělní slovo pro sbor

  29. března 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  předkládám Vám touto cestou další „nedělní slovo pro sbor“. Tentokrát od bratra Jendy.

  Nedělní slovo - Jenda

  Jenda pro nás připravil i nahrávku: Nahrávka - Jenda

  A pro děti osmisměrku! Najdete všechna biblická jména?
  Chvíle pro duchovní písničku(y) v neděli 29. března 2020 v 17:00

  První on-line zpívání písniček mělo dobrý ohlas. Statisticky vyjádřeno: asi 1000 lidí to zahlédlo, 545 lidí kliklo, 221 poslechlo.

  Nejde o žádný umělecký zážitek, ale o to, abychom se potěšili duchovními písničkami, které dobře známe.

  Takže druhé zpívání bude v neděli 29. března 2020. Budeme mít připraveny tyto zpěvníky: Písničky na cestu, Nové písně 1, Nové písně 2, Kancionál, zpěvníček trutnovského dorostu.

  Zpívat a hrát bude opět Michal - basa, Adéla - ukulele, kytara a zpěv, Pavel - kytara a zpěv, chat obsluhuje Ála.

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově, kde vysílání bude k nalezení:

  Odkaz na FB událost: FB událost
  Nastal čas začít se zase scházet - 2

  28. března 2020

  První zájemci už mají své účty a mohou se přihlašovat do TEAMS! Můžeme si psát (chatovat), telefonovat (bez telefonu), videofonovat, sdílet počítačové soubory. Jsem každý den od 7:00 do 10:00 a od 19:00 do 22:00 na příjmu v TEAMS a na telefonu. Kontaktujte mne s jakýmkoliv dotazem, já vám odpovím jen na ty, na které budu znát odpověď :-)
  Nastal čas začít se zase scházet - 1

  27. března 2020

  Jistěže ne osobně. To zatím nejde. Můžeme se ale pokusit spojit naše domácnosti pomocí počítačů připojených na internet. Vidět se zase tváří v tvář a navzájem se slyšet.

  Plánuji to na neděli 5. dubna 2020 v 9:00. Proč až za tak dlouho? Protože mnozí z nás budou potřebovat pomoc s prvním spuštěním, a v klidu si to předem vyzkoušet. Budeme na to mít celý týden.

  K našemu prvnímu on-line setkání použijeme prostředí TEAMS, protože má proti jiným programům tři výhody: 1) je v češtině, 2) je to bezpečné prostředí, kde nehrozí žádné zneužití obrazu ani zvuku, 3) na Vaší straně nejsou vyžadovány žádné speciální "ajťácké" úkony. Potřebuji jen co nejdříve vědět, kdo se chcete účastnit, abych pro Vás připravil uživatelské účty (jméno a heslo). Svůj zájem zasílejte e-mailem na adresu pavel.bischof@cbtu.cz
  Chvíle pro duchovní písničku ve čtvrtek 25. března 2020 v 18:00

  Duchovní písnička je "zvláštní záležitost". Hudba je dost silná sama od sebe, ale když se k ní přidají ještě slova o Bohu, nebo k Bohu, vzniká cosi zvláštního: "duchovní píseň". A když duchovní píseň zpívá více lidí naráz, dostává to ještě další rozměr. Rozměr společné chvály Boha, společného vyznání, společné modlitby...

  Chodíme-li každou neděli do sboru či kostela, tak nám to nejspíš už dost chybí. Proč si ale nezazpívat, když téměř v každé domácnosti se najde nějaké to zařízení připojené na internet? Pojďme zkusit si zazpívat přes internet!

  Nemám s tím zkušenosti, ale dcera mi ukázala, že z Facebookového účtu se dá vysílat živě zvuk i obraz. Kvalita zvuku asi nebude nic moc, ale třeba to použitelné bude abyste si s námi mohli zanotovat.

  Tak jestli Vás to zajímá, ahoj zítra v 18:00 na FB profilu našeho sboru. Zpívat a hrát bude Michal, Adéla a Pavel - když se to povede. Budete si moci vybírat z Playlistu 19 duchovních písní!

  Odkaz na FB stránku Sboru CB v Trutnově
  Prosba o pomoc

  20. března 2020

  Nejaktuálnější potřebou dnešních dní stále zůstávají roušky. Díky všem, kteří jste se zapojili a vyrábíte je nejen pro vlastní potřebu.

  Aktuálně by nějaké roušky potřebovala Šárka B. Pracuje na poště v kontaktu s lidmi a má už jen poslední dvě. Stejně bídně jsou na tom její kolegyně.

  Pokud někdo máte pár roušek navíc, věnujte je prostřednictvím Šárky pošťákům!

  Díky!
  Prosba o pomoc s výrobou roušek pro Diakonii CB

  18. března 2020

  Ředitel Diakonie Církve bratrské Roman Kysela žádá o pomoc s výrobou roušek pro Diakonii Církve bratrské. Prosbu o pomoc naleznete pod tímto odkazem:

  Prosba o pomoc
  Bohoslužba 15.3.2020 v Bystém

  15. března 2020

  U nás doma jsme dnes "navštívili" Bystré. Na dálku. A bylo to moc fajn.

  Děkujeme bysterskému sboru a kazateli Tomášovi, že jste do toho šli. Porvali se s technickými nástrahami a zrealizovali on-line vysílání.

  Bysterskou bohoslužbu si můžete znovu pustit zde: Bohoslužba v Eladě 15.3.2020
  Novodobé mnišství

  V souvislosti s pandemii lze ve společnosti pozorovat několik typů chování. Jedni se nastalé situace obávají a panikaří. Od rána visí na displejích svých telefonů, počítačů a televizí, aby ve správnou chvíli vyrazili do obchodů a zajistili si dostatečnou zásobu všeho potřebného. Jiní naopak situaci zlehčují. Schválně se chovají rizikově aby všem ukázali, jací jsou hrdinové. Zaregistroval jsem ale ještě jeden typ extrémního chování. A tím je strčit hlavu do písku, ignorovat všechny zprávy, vstoupit do informačního kláštera.

  Všechny tři postoje považuji za krajní a nezdravé. Jan Amos Komenský ve svém Labyrintu světa a ráji srdce napsal: “Buď v světě dokud tě tu nechávám poutníkem, podruhem, příchozím a hostem”, přitom důsledně vycházel ze své znalosti Bible (mimochodem, najdete v bibli místa, ze kterých vycházel?). Buď v světě = stůj pevně oběma nohama na zemi, buď dobře poučen, informován, buď užitečný. Buď poutníkem = přesto jsi nad věcí, protože se ti dostalo privilegia “trochu šilhat” pod obroučky brýlí mámení, vidět věci z Boží perspektivy tak, jak jsou.

  I když může být reálný pohled na svět někdy dost hrozivý, strčit hlavu do písku nepomůže. Přijměme spíš roli “poutníků, podruhů, příchozích a hostů”. Tedy těch, kteří do společnosti přinášejí “normální chování”. Zní to možná trochu namyšleně, ale kdo jiný by měl přinášet “normální chování” než ti, kteří ukotvili svůj život v Kristu, jediném pevném bodě všech dob?

  Mt 5,14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

  Ž 62,3 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.

  Pavel Bischof 13. března 2020
  Teologie soužení

  Shromáždění v neděli 8. března 2020

  1. Tesalonickým 3

  ...Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení; a to se také, jak vidíte, stalo. ...

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Pozvánka na přednášku manželů Dáši a Radka Kalenských

  Sobota 22. března 2020 13:30 - 16:00

  Elada - Bystré
  Návod na připojení ke Sboru CB v Trutnově

  30. března 2020

  Pokud si s něčím nebudete vědět rady, volejte 731 725 376 (kazatel, aktuálně se specializací na IT :-)

  Návod na připojení
  Nedělní slovo pro sbor

  22. března 2020

  Milí přátelé sboru CB v Trutnově a v Úpici,

  nemáme nyní společná shromáždění a tak to řešíme různě. Někdo si pustí kázání z internetu, druhý si počká na program v rádiu či televizi. Ve staršovstvu jsme si ale řekli, že bychom rádi měli také něco společného - vlastního. V odkazech najdete „nedělní slovo pro sbor“. Dnes dokonce slova dvě. Ode mne zkrácenou verzi posledního společného kázání z Trutnova (úpičtí neslyšeli) a také „čerstvé“ slovo od Luďka Petriláka. Nedělní slovo pro sbor bude také tištěno a doručováno těm, kteří nemají internet, přímo do domovů (děkuji kurýrům-dobrovolníkům).

  Filipenským 4,7 A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.

  Nedělní slovo - Luděk

  Nedělní slovo - Pavel
  Jak žít z Ducha svatého

  Shromáždění v neděli 1. března 2020

  Galatským 5,16-25

  Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a...

  Kázal: František Mašín

  Audiozáznam:
  Spolu v neděli

  Shromáždění pro mladé v neděli 1. března 2020 ve 14:00

  Hostem bude Jirka Koun, kazatel trutnovského sboru CASD

  Co budeme dělat? Zahrajeme, zazpíváme, poslechneme si hosta, popovídáme, pojíme nějaké dobrůtky. Zkrátka nebudeme sami, ale budeme zase chvíli spolu.

  Dej vědět organizátorům, že přijdeš: přihlásit přes FB událost
  Znovu navázané svazky

  Shromáždění v neděli 23. února 2020

  1. Tesalonicenským 1, 7; 11-12; 17-20

  ...Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci..., ...byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti..., ...Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali...

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Pozvánka na přednášku manželů Dáši a Radka Kalenských

  Neděle 23. února 2020 13:30 - 16:00

  Elada - Bystré


  Termín k přihlášení prodloužen!

  Hlásit se můžete přímo pomocí FB události:

  Etické problémy s počátkem lidského života…
 • Kam až smíme zajít v umělém oplodnění a existuje vůbec právo na dítě?
 • Co si myslíte o omezení asistované reprodukce? Někteří jsou pro její úplný zákaz.
 • Díky umělému oplodnění tedy nějaký život vytváříme, ale jiný život s velkou pravděpodobností bude zlikvidován.
 • Problém se týká novodobé eugeniky: U vytvořených embryí si totiž mohu udělat jednoduchý genetický test a zjistit, která z nich mají dědičné dispozice nebo vady, třeba jestli jsou postižena Downovým syndromem. A co když to embryo bude mít gen, který zapříčiňuje, že pokud to bude holčička, bude mít třikrát až sedmkrát větší pravděpodobnost, že u ní vypukne rakovina prsu? Třeba Britové se rozhodli, že takové embryo budou považovat za nemocné, ale kde je další hranice té správné, zdravé normy?
 • V Kanadě si třeba jeden lesbický hluchoněmý pár přál, aby se jim narodilo hluchoněmé dítě. Tam totiž platí, že tyto subkultury – hluchých, hluchoněmých a dalších – o sobě tvrdí, že jejich hluchota není nemoc, ale kulturní odlišnost podobně jako jiná barva pleti. Lékaři jim vyhověli a jedna z těch žen porodila dítě, které bylo hluchoněmé.
 • Kam až tedy půjdeme? Vytvoříme designový katalog modrookých, světlovlasých, štíhlých dětí, jak si kdo bude přát?
 • Dítě 5 rodičů - Pokud jsou oba partneři/manželé vážně nemocní, může se stát, že vajíčko i spermie získají od dárců a jejich dítě donosí "náhradní matka". Takové dítě pak bude mít celkem 5 "rodičů": 2 dárce pohlavních buněk, ženu, která ho donosila, a 2 vychovatele.
 • Dítě homosexuálního páru - Postup je velmi podobný: dva muži uzavřou registrované partnerství (nebo v některých státech i "manželství") a požádají o asistovanou reprodukci. Jeden z mužů poskytne spermie a dárkyně dodá vajíčko. Náhradní matka pak dítě donosí. Takový postup zvolil např. i známý zpěvák Elton John. Se svým "manželem" Davidem Furnishem mají dva syny, které oba porodila jediná náhradní matka.
 • Je morálka univerzální nebo je tvárnou entitou, kterou lze upravovat podle potřeby?
 • A co klonování? Jak se s tím vypořádat? Naklonovat bude možné spermie i vajíčka. Experti pracují na tom, aby dokázali pomoci tam, kde zatím selhávají konvenční metody asistované reprodukce. Jde například o mužskou neplodnost v případech, kdy zcela chybí spermie. Vědci se snaží na principu terapeutického klonování přinutit jakoukoli tělesnou buňku, aby se stala právě spermií. Podle předního izraelského experta, doktora Neriho Laufera z jeruzalémské fakultní nemocnice, bude klonování využitelné i pro oplodňování starších žen. V budoucnu by mohlo být možné vytvořit vajíčko klonováním z jakékoli buňky. Na rozdíl od současnosti, kdy je jedinou šancí žen nad 45 let darované vajíčko, by mohly starší ženy v podstatě darovat vajíčko samy sobě …

  Dokážeme přemýšlet o těchto věcech? Co na to církev? Co na to řekneme my?
 • Tisícileté království s podtitulem Co čeká lidstvo

  Vychází další číslo časopisu Brána. Mezi články také najdete:

  Psaním se věci stávají skutečností (rubrika Profese s Janou Šrámkovou)

  Věčné neodpuštění (rubrika Písmo s Pavlem Hoškem)

  Státnické projevy na začátku roku (Diskuze s Kateřinou Horálkovou Rózsovou, Danielem Kvasničkou a Martinem Fendrychem)

  Projekt Jan Amos (Diskuze o novém filmu s producentkou Ivou Hlavsovou)

  Časopis můžete objednávat nebo k němu získat další informace u distributorů ve sborech Církve bratrské nebo na webu nebo na e-mailu: distribuce.brana@cb.cz.

  Kontakt na redakci: brana@cb.cz
  Promarněný den

  Shromáždění v neděli 9. února 2020

  1. Tesalonicenským 1, 1-13

  ...náš příchod k vám nebyl marný...

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Co nás vzdaluje od Boha?

  Shromáždění z neděle 2. února 2020

  Matouš 13, 24-30 - Podobenství o pleveli mezi pšenicí

  S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli...."

  Kázal: Luděk Petrilák

  Audiozáznam:
  První porada vedoucích pro letošní letní dětský tábor

  Náčelník pozval(a) všechny vedoucí pro letošní tábor k první válečné poradě 26. ledna 2020.

  Jenže z válečné porady se stal brainstorming astronautů před odletem. Odložili jsme indiánské čelenky, mokasíny, tomahawky a navlékáme skafandry! Naše týpíčko se nejspíš promění na přistávací modul!
  Odpočinutí

  Shromáždění v neděli 26. ledna 2020

  Kázal: Mirek Krátký

  Audiozáznam:
  Sáraj a Hagar - Genesis 16 - studium Bible

  Hagar: ...přestala si své paní vážit...(verš 4)

  Sáraj: ...od té doby ji pokořovala... (verš 6)

  V 16. kapitole vystupuje několik postav: Sáraj, Hagar, Abram, Hospodinův posel. Které postavě se ve svém jednání nejvíce podobám já? Možná jsem jako Sáraj, nemohu se dočkat až Bůh splní svá zaslíbení a moje očekávání. Chci tomu nějak napomoci. Možná jsem jako Hagar, které "narostl hřebínek", když se z otrokyně stala druhou manželkou Abrama. Nebo jsem jako Abram, který se nechal svojí manželkou neprve svést k "urychlování Božích zaslíbení" a potom Hagar znovu předává do pravomoci Sáraj, čímž došlo, dnešním slovníkem vyjádřeno, ke "zneužití pravomoci"? A neměli by lidé znající Boha být také tak trochu Hospodinovými posly, kteří druhým pomáhají ujasnit si "odkud jdou" a "kam směřují"?
  Studium bible v úterý 28. ledna 2020 ZRUŠENO!

  Důvodem je účast kazatele na pastorální konferenci.

  A bratr, který původně přijal záskok, onemocněl.

  Nejbližší setkání se tedy uskuteční 4. února 2020
  Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

  Ve čtvrtek večer 23. ledna jsme se v kostele ČCE sešli k modlitbám za jednotu křesťanů.

  Týden modliteb letos probíhá od 18. do 25. ledna 2020 a jeho mottem je verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)

  Br. farář Tomáš Molnár (ČCE) v kázání na biblický text ze Skutků apoštolských připomněl aktuální téma migrace, která probíhá v místech, kde kdysi ztroskotal apoštol Pavel a prožil tam vlídné přijetí.

  Po letech se tak uskutečnilo ekumenické setkání všech trutnovských církví. Zástupci církví se rovněž dohodli na dalším setkávání.

  Na fotografii zástupci zúčastněných církví (zleva): farář Tomáš Molnár (ČCE), farář Tomáš Karel (CČSH), kazatel Pavel Bischof (CB), kazatel Jiří Koun (CASD), farář Ján Kubis (ŘKC), pastor Robert Souček (AC)
  Srdce

  Jak s tímto pojmem pracuje Starý zákon? A jak Nový?

  A co s mým srdcem dělá Bůh?

  Přijďte o tom diskutovat na klub seniorů v trutnovské modlitebně ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 9:30.
  Nesme břemena jedni druhých - společně

  Genesis 14 a 18

  19. ledna 2020 v 10:00

  Kázal: Jenda Ranš

  Audiozáznam:
  Genesis 15 - pohled na hvězdnou oblohu

  Obsah Genesis 15 formou rozhovoru s Bohem:

  Bůh: Neboj se, jsem tvůj štít, jsem tvoje odměna.

  : To je sice skvělý, ale já mám blbou práci, jsem nemocný, doma mi to neklape ... to je to, co potřebuji!

  Bůh: Podívej se na noční oblohu. Dokážeš ty hvězdy spočítat? Takové množství požehnání pro tebe mám připraveno!

  : Věřím, ale jak si mohu být jistý?

  Bůh: Hele, uzavřeme spolu smlouvu, připrav všechno potřebné pro slavnostní potvrzení (to jsou ta rozpůlená zvířata, tak se tenkrát smlouvy běžně "podepisovaly").

  : Snažím se odehnat ptáky, ale nedokážu to. Nedokážu odehnat všechny myšlenky, které mne ponoukají, abych se na nějakou smlouvu s Bohem vykašlal. Nedokážu zůstat ani bdělý. Ale je to asi důležitá zkušenost, abych si uvědomil, že to vlastní snahou nedám. Uzavření smlouvy s Bohem není v mých možnostech.

  Bůh: Nevadí, já to vím, teď to konečně víš i ty. Posílám svého Syna, ten za všechny tvé omyly, selhání a nedokonalosti zaplatí. Projde místo tebe krvavou uličkou (= nechá se přibít na kříž), aby byla naše nová smlouva platná.
  (ne)činná víra

  1. tesalonickým 1,3 před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista

  12. ledna 2020 ve 10:00

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  9. ledna 2020

  Dorazilo lednové číslo našeho časopisu Brána

  Nezapomeňte si ho vyzvednout u svých sborových distributorů
  Setkání seniorů

  Čtvrtek 9. ledna 2020 v 9:30 v modlitebně CB v Trutnově

  Už jsme probrali "tělo", minule "duši" a teď už i pojem duch a Duch.

  Podle knihy "Pohled bible na smrt a na život" od Prof. dr. Jindřicha Mánka.

  A taky jsme o tom krásně podiskutovali. Odcházeli jsme povzbuzeni tím, že Boží Duch dokáže působit na ducha, duši i tělo člověka, zkrátka na celou naši osobnost. A my si Jeho působení užíváme a moc přejeme :-).
  Úterní čtení z knihy Genesis bylo o válce

  Genesis 14, 19-20: Malkísedek požehnal Abramovi: „Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. 20 Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky.“

  Úterý 7. ledna 2020

  Malkísedek - předobraz Pána Ježíše Krista - přichází v pravou chvíli, aby připomněl Abramovi, že vítězství bylo způsobeno samotným Hospodinem.

  Tak, jako měl Bůh plně pod kontrolou tehdejší války, tak má pod "kontrolou" i naše životy. Zdánlivě náhodné a nesouvisející události mají své smysluplné opodstatnění v Božích plánech.

  4 králové od severu a od východu (dnešní Sýrie a Irák) útočí a hodlají znovu získat vliv nad Palestinou. Útok se zdařil. Útočící armáda vítězně prošla celou zemí až k Rudému moři. Při zpáteční cestě se jim ale postavila koalice 5 králů. Obrana se nezdařila, vítězné armády odvádějí Lota (Abramův synovec) do zajetí. Sodomský a gomorský král se při útěku propadli do asfaltových studní. Zbytek utekl do hor. Teprve nyní se do války zapojuje i Abram s 318 "zasvěcenci". Přemohl 4 krále a Lota osvobodil. Celá válka má zajímavou dohru. Abram se setkává s Malkísedekem, který mu připomíná, že ten husarský kousek nemůže přisuzovat jen sobě.  Blaze tomu, kdo přemýšlí

  Žalm 1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci....

  5. ledna 2020 ve 10:00

  Kázal: Stanislav Bischof

  Audiozáznam:
  Heslo pro sbor na rok 2020

  Nový rok

  Jan 8,36 Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

  1. ledna 2020 ve 14:00

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Vytunelovaná firma

  téma 1. neděle po vánocích.

  Lukáš 16,1-13 Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.

  29. prosince 2019 v 10:00

  Kázal: František Mašín

  Audiozáznam:
  Zvedni zadek

  téma na 1. svátek vánoční.

  Matouš 2,2b Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

  25. prosince 2019 v 10:00

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Neboj se přijmout...

  téma 4. adventní neděle.

  Matouš 1,20b „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

  22. prosince 2019 v 10:00

  Kázal: Pavel Bischof

  Audiozáznam:
  Videozáznamy ze Společné konference Církve bratrské a Církvi bratskej

  Ve Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně se 23. listopadu 2019 konala Společná konference Církve bratrské a Církvi bratskej. Na YouTube kanále těšínského sboru Církve bratrské naleznete videozáznam z bohoslužby Společné konference CB a ze semináře Matúše Kušníra na téma Co očekává kazatel od starších.
  Studium Bible: Genesis 12

  Havlovice čtvrtek 5. prosince 2019 od 16:30. Trutnov úterý 10. prosince 2019 od 17:00

  Hospodin povolává Abrama - Vyvolený poutník Abram se v poslušnosti Hospodinova příkazu ubírá do země přislíbené Bohem.

  Abram sestupuje do Egypta - Hospodin vytrhuje Abrama z úzkostí a trestá faraóna ohrožujícího zaslíbení.


  Z Babylónie do Kenaanu. Není to z bláta do louže? V jedné zemi uctívání měsíčních božstev, ve druhé rovněž pohanské náboženství? Není. Je totiž velký rozdíl, když člověka doprovází, nebo dokonce posílá Bůh. Jedině s ním je možné obstát v jakémkoliv prostředí...

  Proč ale Abram odešel až do Egypta? A co mělo znamenat to s tou jeho manželkou? Neměli bychom se moc divit, vždyť to vlastně děláme dost podobně. Setrvat na Hospodinově cestě se nám mnohdy z nejrůznějších důvodů nedaří. Vydáváme se na vlastní cesty. Někdy dokonce lehkomyslně či ze strachu zahazujeme to, co je "bránou" k opravdovému Božímu požehnání.

  Bůh si ale své dílo ohlídá, není závislý na naší bezchybnosti. A v tom spočívá "evangelium" 12. kapitoly Genesis.  Úterý 26.11.2019

  10. kapitola je přesně tím druhem textu, na který když v bibli narazíme, tak ho obvykle přeskočíme. Rodokmen. Ale i takový text může "mluvit". Například už jen tím jak Šémův rod, ze kterého pochází Abraham, izraelský národ a nakonec i Kristus, jde v porovnání s druhými do hloubky. Nebo že jak je tak malý... Hovořit k nám mohou i významy jmen všech tří bratrů:

 • Jefetovci = bloudící. Obraz těch, kteří hledají. Hledají něco pravého, hlubokého, intenzivního. Nehledají ale jen náhradu za skutečný a důvěrný vztah s Bohem? Mezi moderní "náboženství" můžeme dnes zařadit také: zdravý životní styl, virtuální svět internetu... atp. Vše, na co nezřízeně upneme smysl svého života.
 • Chámovci = žhaví. Žhaví do všeho možného, jen ne do vztahu s Bohem. Jsou to ti všehoschopní, nadaní, úspěšní (všimněme si jak je se smyslem pro detail vykreslena postava Nimroda). Mají obrovskou energii. Věří, že si se vším poradí vždycky sami. Stavitelé babylonských věží (viz následující kapitola). Jsou často protivníky těch, kteří Boha uctívají (viz Jebusejci, Emorejci). Hlavně jsou ale protivníky skutečného Boha, mistry v uctívání svých vlastních bohů.
 • Šémovci, Šém = jméno. Ti, kteří ctí jméno Hospodinovo. Nejsou dokonalí, dělají mnoho chyb, někdy bloudí jako Jefetovci. Někdy se stávají i Božími protivníky jako Chámovci. Ale patří do "vyvoleného rodu", protože uvěřili v Pána Ježíše Krista, který je svou smrtí očišťuje/začleňuje do rodu, který jediný má budoucnost.

  A do kterého "rodu" patříš ty? ... Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu... (1P 2,9a)

  Zdroj: PaBi


  Úterý 19.11.2019

  Noe (otec Cháma): Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého ... Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: „Proklet buď Kenaan (syn Cháma), ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!“ (Gn 9,21-25)

  Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘ (Galatským 3,13)

  Komentář: PaBi

  Skutečně asi není v pořádku, když se někdo potřebuje opíjet a obnažovat byť ne na veřejnosti. Jenže bible chování opilého naháče už nijak nekomentuje ani nesoudí. Jediný komentář k osobě Noe zní: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. Gn 6,9.. Zato se řeší Chám, který "něco" svému otci provedl, nevíme přesně co. Bylo to ale tak závažné, že jeho syn Kenaan byl kvůli tomu proklet. Chtělo by se nám soudit spíš opilého a obnaženého chlapa...

  Bože, Ty vidíš až do našich srdcí... Vidíš věci, které tam skrýváme a které jsou mnohem závažnější než to viditelné, což také nebývá vždycky OK. Díky že nás neproklínáš, ale miluješ! Že jsi poslal svého Syna, Pána Ježíše, aby se místo nás nechal pověsit na dřevo kříže.


  Neděle 17.11.2019

  Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. (Gal 5,1 EKU)

  Komentář: PaBi

  Verš nehovoří o politické svobodě, ale o vysvobození člověka ze snah sám sebe nějak vylepšit, a tím snad zachránit pro případ, že by opravdu jednou došlo k vyúčtování toho, jak kdo žil. Tuto vnitřní svobodu nám nezískala žádná politická strana ani aktivistické hnutí, ale Kristus. Bylo to mnohem dřív než před 30. lety :-). Tenkrát to vůbec nebylo "sametové", protože Kristus umíral za viny všech lidí. Je to svoboda, kterou může mít každý bez ohledu na to, v jak svobodné či nesvobodné zemi žije...

  Děkuji Ti, Ježíši, za svobodu. Především za svobodu od mých vin. Děkuji za vysvobození od snah si něco u Boha zasloužit. Děkuji i za to, že smím žít už 30 let v zemi, kde se za nahlas vyslovené názory lidé nezavírají do vězení. Kéž to ještě nějakou dobu vydrží.


  Čtvrtek 14.11.2019

  Když přešlo sto padesát dnů... (Gn 8,3)

  Když pak přešlo čtyřicet dnů... (Gn 8,6)

  Čekal ještě dalších sedm dní... (Gn 8,10)

  Čekal ještě dalších sedm dní... (Gn 8,12)

  Komentář: PaBi

  Ten Noe, to byl ale borec! Tolik trpělivého čekání! Přitom hned jak drcla archa do Araratu, mohl vzít sekeru a archu otevřít! Noe ale nebyl nečinný, vypouštěl své zvědy - ptáky. Dotazoval se tak na Boží vůli: "Už je, Hospodine, čas?"

  Pane Bože, kéž i já umím trpělivě čekat na Tvoji vůli a přitom nebýt nečinný! Kéž i já umím vztáhnout ruku a přijmout holubici, která nenese vyslyšenou modlitbu.


  Pondělí 11.11.2019

  Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. (1S 12,15 (B21))

  Přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu. (Ř 16,19)

  Komentář: PaBi

  Už od dob Adama si my lidé myslíme, že dobro či zlo umíme spolehlivě posoudit. Pak je ovšem divné, že lidé s dobrými úmysly se někdy nemohou dohodnout. Vynásobíme-li v matematice "Dobro" x "Dobro" mělo by vyjít "Dobro na druhou". Jenže život není matematika, často vyjdou prapodivné výsledky, dosazujeme-li "dobro" a "zlo" podle sebe.

  Ježíš řekl, že dobrý je jen Bůh (Mk 10,18). My můžeme Boží dobro jen zrcadlit. A to tak, že posloucháme Hospodina, a že se Boží dobro učíme znát abychom v něm byli moudří.

  Bože, dej ať i dnes smím poznávat a přijímat Tvé dobro. Uč mne ho zrcadlit, ať ho vidí i lidé, které dnes potkám.


  Pátek 8.11.2019

  Naléhali na Samuela: „Nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištejců.“ (1S 7,8)

  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. (Jk 5,16)

  Komentář: PaBi

  Oba verše mohou vzbudit dojem, že Bůh je skvělý "kafemlejnek na dobrou kávu" - záchrana, uzdravení.... Stačí udělat příslušné kroky. Tedy být dostatečně neodbytný, úpěnlivý a dobrá káva se začne sypat. Vyplatí se otevřít bibli a přečíst si souvislost. 1. Samuelova 7,2b: ...Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. To je hlavní motivace! Ne skvělá káva nejvyšší jakosti, ale aby na stole stály hrnečky dva. Jeden můj a ten druhý Jeho. Pak může být servírována i obyčejná melta.


  Čtvrtek 7.11.2019

  My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. (1Pa 29,15)

  V domě mého Otce je mnoho příbytků. (J 14,2)

  Komentář: PaBi

  Dvě věty z dlouhé modlitby krále Davida. Obzvlášť ta druhá zní dost depresivně: ...naše dny jsou jako stín a naděje není." David byl přece slavný král, úspěšný bojovník.

  Dívám se na stín, který vrhá noha našeho konferenčního stolku na podlahu. ...život je jako stín.... Stačí stolek posunout jinam a stín zmizí.... Tak pomíjitelný je život?

  Bůh se zřejmě zajímá o stíny (stál o Davida, vraha a smilníka). O ty světlejší, ale i ty nejtmavší. Možná přednostně právě o ty nejtmavší stíny (L 5,32 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky...“. Bůh je to světlo a hřích je příčina, proč jsou naše životy tak tmavé. Aby náš život nebyl stínem, ale světlem, stačí odstranit hřích. Žádejme Boha o odpuštění hříchu a náš život zalije světlo Jeho odpuštění.....


  © 2019 Sbor Církve bratrské v Trutnově