Verš dne

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

L 1,78–79


V kategorii : Verš dne
Comment Number : Zatím bez komentáře
Označeno v : dulezite