Pravidelná setkání

Neděle

10:00 - Ranní bohoslužba
17:30 - Večírek (zima)

Pondělí

17:30 - Mládež

Úterý

17:00 - Malý dorost

Středa

18:00 - Biblická hodina

Čtvrtek

9:45 - Klub rodičů a dětí
17:00 - Velký dorost

Pátek

16:45 - Pěvecký sbor