Požehnání civilního sňatku

V rámci duchovní péče mají členové a přátelé Církve bratrské možnost požádat o uspořádání svatební bohoslužby. To je pro církev příležitostí ke zvěstování Božího slova, k připomenutí Božích slibů a manželských řádů a k výzvě, aby manželé ve společném životě následovali Pána Ježíše. Uspořádání svatebního shromáždění má mít veřejný, důstojný a slavnostní ráz a má vyjadřovat úctu k manželství a rodině.Svatebním shromážděním sloužíme tam, kde snoubenci stojí o modlitby církve, slibují si manželskou věrnost a lásku a účastní se přípravy na manželství.

O uspořádání svatební bohoslužby je potřeba požádat nejméně 3 měsíce dopředu. O jejím uspořádání na základě žádosti snoubenců rozhoduje staršovstvo sboru.