Online přenosy

On-line přenos Youtube

Youtube kanál v němž se před začátkem shromáždění objeví přímý přenos. Na odkazu naleznete i archiv video přenosů.

Živé vysílání - jen audio

Pokud máte potíže s poslechem přes náš vestavěný přehrávač, můžete si otevřít nasledující odkaz ve vlastném přehrávači (např. Windows media player): Online-vysílání zvuku

Starší kázání

DatumAutorAnotace, textyOdkaz PDFOdkaz MP3
14.6.2020Daniel KomrskaPrvní neděle po Trojici - Apoštolové a proroci | Sk 4,32-37MP3
7.6.2020Jan AsszonyiNeděle Trojice | Žalm 8; Mt 28,16-20; Ez 36,25-27; Sk 2,22-24.32-33MP3
31.5.2020Jan AsszonyiSvatodušní neděle | Skutky 2,1-21; Numeri 11,24-30; Jan 7,37-39MP3
24.5.2020Jan AsszonyiMezidobí života | Jan 17,1-11| Skutky 1,12-26 | 1Pt 5,6-11MP3
17.5.2020Jan AsszonyiVe znamení křtu anebo v onen den poznáte | Žalm 66,8-20 | Jan 14,15-21 | 1Pt 3,13-22MP3
10.5.2020Daniel KomrskaNeděle CantateMP3
3.5.2020Daniel KomrskaNeděle JubilateMP3
26.4.2020Jan Asszonyi(Vz)Kříšení mrtvé naděje | Příběh nedělního rána vzkříšení u dvou učedníků na cestě domů do Emauz | 1Pt 1,17-25
Lukáš 24,13-35
MP3
19.4.2020Daniel KomrskaJan 20,19-29;
1.Petr. 2,3-9
MP3
12.4.2020Jan AsszonyiHod Boží velikonoční | Jan 20,1-18MP3
5.4.2020Jan AsszonyiKvětná neděle: Král Nekrál | Jan 12,12-19video
29.3.2020Petr Raus a Jan AsszonyiRozhovor na téma: Smrt, vzkříšení a život |
Ez 37,1-14; Jan 11; Ř 8,1-9
MP3
22.3.2020Petr Raus a Jan AsszonyiRozhovor na téma: Temnotu před nimi proměním ve světlo | Jan 9,1-7.35-41; Ef 5,8-14; Iz 42,14-21MP3
15.3.2020Josef VávraGn 33,18-34,31; Jan 4,1-42MP3
8.3.2020Petr Raus2. Moj. 3,1-14; 1. Kor. 15,3-10MP3
1.3.2020Jan AsszonyiGn 3,1-21 | Pád člověka - Adamův hřích
Mt 4,1-11 | Pokušení na poušti
Řím 5,18-21 | Jeden člověk - Adam a Kristus
MP3
23.2.2020Josef VávraMt. 5, 38-48MP3
16.2.2020Bronislav MatulíkDt 6,1-9 Mt 19,16-22MP3
9.2.2020Jan AsszonyiZ Božího světla a v jeho světle žít, abychom jej mohli odrážet | Mt 5,13-20MP3
2.2.2020Jan AsszonyiO touze po Božím příbytku | Žalm 84MP3
26.1.2020Petr RausIz. 53; Jan 1,19-28; MP3
19.1.2020Jan AsszonyiJan 1,29-40MP3
12.1.2020Josef VávraMt. 3,1-17MP3
5.1.2020Jan AsszonyiIz 40,27-31 (Heslo sboru na rok 2020)MP3
1.1.2020Jan AsszonyiMP3
29.12.2019Daniel KomrskaVánoční stíny | Mt. 2,1-2, 9-23; 1.Jan. 1,1-4MP3
25.12.2019Jan AsszonyiHod Boží vánoční | Iz. 9,1-3;5-6 Lk 2,1-16 Tit. 2,11-14MP3
22.12.2019Jan AsszonyiMt. 1,18-25MP3
15.12.2019Jan AsszonyiJistota a pochybnosti v čekání | Mt. 11,2-15MP3
8.12.2019Daniel Komrska"…zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ | Lk. 21,25-33; Jak. 5,7-11MP3
1.12.2019Daniel KomrskaŘím. 13,8-14MP3
24.11.2019Jakub Samuel HejzlarMP3
17.11.2019Teen ChallengeMP3
10.11.2019Jan AsszonyiHostina v domě farizea | Lk 11,37-52MP3
3.11.2019
(odpoledne)
Jan HáblJe možné naučit (se) dobru? Dle J. A. Komenského MP3
3.11.2019Jan HáblLíbáš jako jidáš: evangelijní meditace na lidským charakterem | Luk. 24,47-53, Jan 18,1-14MP3
27.10.2019Petr RausNepřizpůsobujte se tomuto věku | Řím. 12,2MP3
20.10.2019Jan AsszonyiHostina u arci hříšníka Zachea aneb Návrat ztraceného
syna | Lk 19,1-10
MP3
6.10.2019Daniel KomrskaNeděle díkůvzdání | Iz. 58,5-12; Mk. 8,1-9; 2. Kor. 9,6-15MP3
29.9.2019Jan AsszonyiSérie Pán Ježíš na hostinách
Lk 7,36-50
MP3
22.9.2019Jan AsszonyiSérie Pán Ježíš na hostinách
Lk 14,15-24
MP3
15.9.2019Daniel KomrskaMk 3,20-22.31-35MP3
8.9.2019Daniel KomrskaLk 18,10-14
MP3
1.9.2019Jan AsszonyiSérie Pán Ježíš na hostinách
Lk 14,1.7-14
PDF
25.8.2019Jan HermanMk 8,22-26MP3
18.8.2019Jan AdamecEzech. 34,11-16
Jan 21, 9-19
MP3
11.8.2019Jakub ProuzaO bolesti, trápení a utrpení
Job 10,1-22
MP3
4.8.2019Bronislav KaletaMt 8,5-13: "Pane, nejsem hoden..."MP3
28.7.2019Jan AsszonyiPříběhy noci: Noci tam nebude - Útěcha věčnosti i časnosti (Závěr "nočních kázání") | Zjevení 21,1-3; 22,1-5MP3
21.7.2019Daniel KomrskaLk 5,1-11MP3
14.7.2019Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc záškodníků Odpověď na otázku: Proč Bůh dopouští zlo na tomto světě? | Mt 13, 24-30.36-43MP3
7.7.2019Daniel KomrskaEzech. 18
MP3
30.6.2019Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc Pavlova a Silasova - Síla modlitby a zpěvu v situaci, kdy člověku není do zpěvu | Sk 16,11-12.16-34PDFMP3
23.6.2019Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc Petrova zapření | Mk 14,26-31; 66-72; 16,6-8PDFMP3
16.6.2019Daniel KomrskaSvátek Boží trojice | 2. Kor. 13,11-13MP3
9.6.2019Jan AsszonyiSvatodušní neděle | Řím. 8, 8-17 MP3
2.6.2019Daniel KomrskaPoselství Nové smlouvy | Jeremiáš 31,31-34MP3
26.5.2019Petr RausO kázání | Mk 4,1-14MP3
19.5.2019Daniel KomrskaChvalozpěv Pána Ježíše | Mat 11,25-30MP3
12.5.2019Josef VávraKomu a čemu v životě nasloucháme a věříme | Iz. 33,1-3.7-24MP3
5.5.2019Daniel KomrskaDobrý Pastýř | Jan 10,11-16.27-30MP3
28.4.2019Bronislav KaletaJan 20,19-29: Opravdu nevěřící Tomáš?MP3
21.4.2019Daniel KomrskaNeděle vzkříšení | Mk 16,1-7; 1. Kor. 15,12-28MP3
14.4.2019Jan AsszonyiPožehnaný, který přichází - Kdo to ale opravdu je a kam vlastně přichází? | Mt 21,1-11 Iz. 62,10-12 Žalm 9,11MP3
31.3.2019Miloš PoborskýRole vzdělávání v životě křesťana a přípravy na službu | 1.Tim. 1,3-7MP3
24.3.2019Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc pochopeného zjevení (teofanie) - Víc než jen zázračný rybolov | Lk 5,1-10PDFMP3
10.3.2019Daniel KomrskaMP3
3.3.2019Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc nepochopeného zjevení | Mk 6,34-53PDFMP3
24.2.2019Petr RausMP3
17.2.2019Bronislav KaletaIz 43,1-7: Neboj se - obraz Boží lásky a věrnostiMP3
10.2.2019Daniel KomrskaMP3
3.2.2019Petr PoláchMP3
27.1.2019Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc Josefova - Boží záchranná brzda aneb Když ani šlechetnost nestačíPDFMP3
20.1.2019Daniel KomrskaPán Ježíš zjevuje svou slávu | Jan 2:1-11MP3
11.11.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Tu jsem - Noc Samuelova - Noc, kdy Hospodin prolomil ticho | 1. Sam. 3, 1-11PDFMP3
7.10.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc Gedeónova - Boží vysvobození (požehnání) začíná nočním zničením model ve vlastním domě | Sd. 6, 1-27PDFMP3
23.9.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc Lotova - Noc Božích skutků, Boží smlouvy (pamatování), milosti a odhalení toho, "kdo je kdo" | Gen. 19, 1-22PDFMP3
2.9.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc exodu Izraelců z egypta - Noc mezi dvěma světy: faraónovým a Božím. Který budeme žít my? | Exodus 12:1,12-14, 29-31, 37-42PDFMP3
1.7.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc Jákobova 2 - Peníel - Nečekané překvapení | Gen. 32PDFMP3
17.6.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc Jákobova 1 - Zvláštní sen a zjištění na útěku | Gen. 28, 10-22PDFMP3
3.6.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc Nikodémova - Touha a překvapení starého, vzdělaného a váženého muže | Jan 3, 1-15PDFMP3
13.5.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Šalomounův noční sen v Gibeji – Život proměňující sen | 1Kr 3,1-15PDFMP3
29.4.2018Jan AsszonyiPříběhy noci: Faraónovy noční můry – Boží prozřetelnost jako důvod naděje | Genesis 41,1-8.25-36PDFMP3
26.2.2017Jan AsszonyiO slepotě, vidění, zázracích a víře | Lukáš 18,31-43 │Daniel 3,14-17PDFMP3
5.2.2017Jan AsszonyiKde se vzal plevel a co s nim? | Matouš 13,24-30 (+36-43) │1K 3,11-15PDFMP3
8.1.2017Jan AsszonyiNa cestě k blaženosti (kázání na heslo pro sbor pro rok 2017) | Lukáš 11,28PDFMP3
1.1.2017Jan AsszonyiVykupujte čas | Efezským 5,15-17PDFMP3
18.12.2016Jan Asszonyi4. adventní | Žeň je velká - adventní pohled kolem sebe | Lukáš 10,1-11.17PDFMP3
20.11.2016Jan AsszonyiBoží slovo platí, i když to tak nevypadá | 2Pt 3PDFMP3
23.10.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše: „Proč trápíte tu ženu? – Je lepší pomazat hlavu Pána Ježíše anebo nakrmit chudé? | Matouš 26,6-13PDFMP3
9.10.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše: Čí je obraz na penízi? - Mezi císařem a Bohem | Matouš 22,15-22 | Ř 13,1-8PDFMP3
25.9.2016Jan AsszonyiEvangelium stvoření | Genesis 1-2PDFMP3
11.9.2016Mária UhlíkováOtázky Pána Ježíše: Miluješ mne? | Jan 21,15-19MP3
4.9.2016Jan AsszonyiŽivot s Bohem je cesta – Na pozadí Abramova rozhodnutí jít za Hospodinem | Genesis 12,1-4 | Židům 11,8-10PDFMP3
17.7.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše: Nečetli jste? - Role pravidel v životě │Matouš 12,1-8 │1Sa 21,2-7 & Lv 24,5-9PDFMP3
19.6.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše: Kde je těch devět? │Lukáš 17,11-19 │ Dt 26,1-11 |Ž 103,1-5PDFMP3
12.6.2016Josef VávraOtázky Pána Ježíše: Na co jste se vyšli podívat? │Matouš 11,7-19.25-30MP3
5.6.2016Daniel KomrskaOtázky Pána Ježíše: „Chápete, co jsem Vám učinil?“ │Jan 13,1-17MP3
29.5.2016Jan AsszonyiOtázky Pána Ježíše 2. - Co hledáte?, Kde bydlíš? │Jan 1,35-38 │ 2Pa 1,7-12 | Ž 84,11-13PDFMP3
22.5.2016Daniel KomrskaOtázka Pána Ježíše 1. – Za koho mě pokládají lidé? Za koho mě pokládáte vy? │Mt 16,13-17MP3
15.5.2016Jan AsszonyiDar Ducha k obnově ztracené tváře │Žalm 104,27-30 | J 14,15-18PDFMP3
3.4.2016Jan AsszonyiMoudrý život navzdory okolnostem │Kazatel 11,1-6 │ Ž 113 | 2. K 9PDFMP3
25.3.2016Jan AsszonyiVelkopáteční bohoslužba │2. Korintským 5,14-15.17-21 │ Jr 31,31-33 |PDFMP3
13.3.2016Jan AsszonyiMouchy smrti a srdce na pravém místě │Kazatel 10 │ Ř 5,12-21 PDFMP3
14.2.2016Jan AsszonyiNevyzpytatelný život i Bůh │ Kazatel 5,18 – 6,12 │ L 16,19-31PDFMP3
31.1.2016Jan AsszonyiÚskalí práce, moci a bohatství │Kazatel 4 │L 12,15-21PDFMP3
24.1.2016Jan AsszonyiCarpe Diem │ Kazatel 3 │ Mt 6PDFMP3
15.11.2015Jan AsszonyiJistota domova │ Ž 27,1-5 │Lukáš 15,11-32 │ Žalm 23,6bPDFMP3
25.10.2015Jan AsszonyiHostina života │ Ž 36,8-11 │ Jan 2,1-11 │ Žalm 23,5PDFMP3
4.10.2015Jan AsszonyiÚdolím stínu smrti | Ž 139,8-12│ Jan 17,1-3 a 20-23 │ Žalm 23,4aPDFMP3
13.9.2015Jan AsszonyiZelené pastvy a tiché vody - Péče pastýře o ovce | Ž 104,1.10-15.24 │ Matouš 11,25-30 │ Žalm 23(2-3a)PDFMP3
6.9.2015Jan AsszonyiHospodin je můj pastýř - Osobní vyznání o Bohu, kterému patřím | Jan 10,11-16 │ Přísloví 30,7-9 │ Žalm 23(1)PDFMP3
5.7.2015Jan AsszonyiCesty evangelia a víry - Samaří | Sk 8,4-25 | Matouš 5, 11-16PDFMP3
31.5.2015Jan AsszonyiEvangelium Desatera IV. - Ochrana manželství (Exodus 20,14 │ Matouš 5, 27-28 | Ef 5, 3-5)PDFMP3
24.5.2015Jan AsszonyiSvatodušní neděle (Gn 1,1-2 │ Žalm 104,24-30 │ Sk 2,1-21)PDFMP3
3.5.2015Jan AsszonyiEvangelium Desatera III. - Udržitelné lidství (Exodus 20,8-11 │ Lukáš 6,1-11)PDFMP3
26.4.2015Jan AsszonyiEvangelium Desatera II. - Boží obraz (Exodus 20,4-7 │ 2K 4,6-10)PDF
5.4.2015Jan AsszonyiHod Boží velikonočníPDFMP3
3.4.2015Jan AsszonyiVelkopáteční - Když Kristus umíralPDFMP3
15.3.2015Jan Asszonyi 1Sa 25,1-39 - Zbav nás od zléhoPDFMP3
8.3.2015Jan AsszonyiJan 17, 1-6 - Vyhlédl jsem si KrálePDF
15.2.2015Jan AsszonyiJan 20, 18-25 - Tomáš s nimi nebylPDFMP3
4.1.2015Jan AsszonyiHeslo sboru na rok 2015: Filipským 4, 6PDFMP3
1.1.2015Jan AsszonyiNovoroční kázání "Život ve společenství" (text 1J 1, 1-10)PDFMP3
7.9.2014Jan AsszonyiTexty: Mt 18,15-20, Ez 33,7-9, Ž 95 a Ř 13,8-10. V biblických textech nalézáme obraz Boha a obraz sebe sama.PDFMP3
10.8.2014Jan AsszonyiSérie "Obrazy z dob soudců". Gedeon - lekce Božího vysvobození (Sd 7)MP3
21.6.2020Daniel KomrskaDruhá neděle po Trojici - Pozvání | Lk 14,16-24

DatumAutorAnotace, textyOdkaz PDFOdkaz MP3
10.6.2020Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Modlitba Páně - Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.MP3
3.6.2020Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Modlitba Páně - Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého.MP3
27.5.2020Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Modlitba Páně - Buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi, Chléb náš vezdejší, dej nám dnesMP3
20.5.2020Jan AsszonyiSvátek Nanebevstoupení PáněMP3
13.5.2020Jan AsszonyiFormování povelikonoční víryPDF
6.5.2020Jan AsszonyiFormování povelikonoční víryPDF
15., 22., 29.4.2020Daniel KomrskaRadost podle listu Filipským (všechny 3 části)PDF
29.4.2020Daniel KomrskaRadost (III)PDF
22.4.2020Daniel Komrska Radost (II)PDF
15.4.2020Daniel KomrskaRadostPDF
8.4.2020Jan AsszonyiLáska na kolenouPDF
1.4.2020Jan AsszonyiProrocká vděčnostPDF
25.3.2020Jan AsszonyiPastýř a dveřePDF
18.3.2020Jan AsszonyiNouze a velká hostinaPDF
11.3.2020Josef VávraPavlovy dopisy sedmi maloasijským sborům (sbory ve Filadelfii a v Laodikeji) | Zjevení 3,7-13; 3,14-22MP3
4.3.2020Josef VávraPavlovy dopisy sedmi maloasijským sborům (sbory v Thyatirech a v Sardách) | Zjevení 2,18-29; 3,1-6MP3
26.2.2020Jan AsszonyiPopeleční středa
Joel 2,12-18; 2. Kor. 5,20-6,10;
Mt. 6,1-6;16-21
MP3
19.2.2020Petr RausPřísl. 31,10-31
1.Kor. 14,33b-35
MP3
12.2.2020Josef VávraPavlovy dopisy sedmi maloasijským sborům (sbory ve Smyrně a v Pergamu) | Zjevení 2,8-11; 12-16MP3
5.2.2020Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Modlitba Páně - Přijď království tvéMP3
29.1.2020Josef VávraPavlovy dopisy sedmi maloasijským sborům (sbor v Efezu) | Zjevení 1,9-20MP3
22.1.2020Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Modlitba Páně - Otče náš, který jsi v nebesíchMP3
15.1.2020Petr RausPodobenství o hřivnách Mt 25,14-30 Lk 19,11-27MP3
18.12.2019Mark CaryPán Bůh poslal svého Syna | Gal. 4, 4-7 MP3
11.12.2019Aleš NavrátilSk. 8,26-40; 9,1-6MP3
4.12.2019Martin KopLk. 21,25-36MP3
27.11.2019Daniel KomrskaList Judův verše 20-25MP3
20.11.2019Daniel KomrskaList Judův verše 12-20MP3
13.11.2019Daniel KomrskaList Judův verše 1-11MP3
6.11.2019Daniel KomrskaList Judův verše 1-4
MP3
30.10.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - 120. otázka - Proč nám Kristus přikázal, abychom Boha oslovovali Otče náš?MP3
23.10.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - 117. a 118. otázka - O modlitbě (Páně)MP3
16.10.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus 116. otázka - O modlitbě (Páně)MP3
9.10.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Deváté a desáté přikázání DesateraMP3
2.10.2019Jan AsszonyiPoznání ve vztahu k moudrosti | Job 28MP3
25.9.2019Daniel KomrskaDruhý dovětek k poselství 3. kapitoly proroka AbakukaMP3
18.9.2019Daniel KomrskaPrvní dovětek k poselství 3. kapitoly proroka AbakukaMP3
11.9.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Osmé přikázání DesateraMP3
4.9.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Sedmé přikázání DesateraPDF
28.8.2019Daniel KomrskaProrok Abakuk 3,1-19MP3
21.8.2019Daniel KomrskaProrok Abakuk 2,2-5aMP3
14.8.2019Daniel KomrskaProrok Abakuk 2,2-20MP3
7.8.2019Daniel KomrskaProrok Abakuk 1,12-17 2,1MP3
31.7.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Šesté přikázání desateraMP3
24.7.2019Daniel KomrskaProrok Abakuk 1,5-17 2,1MP3
17.7.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Páté přikázání desateraMP3
10.7.2019Daniel KomrskaProrok Abakuk 1,1-4MP3
3.7.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Čtvrté přikázání desateraMP3
26.6.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Třetí přikázání DesateraMP3
19.6.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - Druhé přikázání DesateraMP3
12.6.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - První přikázání DesateraPDF
PDF (prezentace)
5.6.2019Daniel KomrskaJežíš, Pán nad zlými mocnostmi | Mt 8,28-34MP3
29.5.2019Petr KvapilJežíš, Pán nad přírodními silami | Mt 8,23-27MP3
22.5.2019Jan AsszonyiDobrý strom dává dobré ovoce | Mt 7,15-23MP3
15.5.2019Lukáš PacekSpasení je i pro pohany | Mt 8,5-13MP3
8.5.2019Petr KvapilTy nejslabší uzdravuje Ježíš nejdříve | Mt 8,1-4.14-17MP3
1.5.2019Petr DadákProste, a bude vám dáno | Mt 7,7-11MP3
24.4.2019Jan AsszonyiPříběhy noci: Noc ze čtvrtka na pátek - Getsemanská noc | Mk 14, 26-42MP3
17.4.2019Jan AsszonyiSedmé slovo z kříže: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. | Lk 23,46 MP3
10. 4. 2019Daniel KomrskaŠesté slovo z kříže: Dokonáno jest. | Jan 19,30MP3
3. 4. 2019Daniel KomrskaPáté slovo z kříže: Žízním. | Jan 19,28MP3
27.3.2019Jan AsszonyiČtvrté slovo z kříže: Bože můj, proč jsi mne opustil? | Mat 27,46MP3
20.3.2019Jan AsszonyiTřetí slovo z kříže: Ženo, hle tvůj syn. Hle, tvá matka. | Jan 19,26-27MP3
13.3.2019Daniel KomrskaDruhé slovo z kříže: Amen, dnes budeš se mnou v ráji. | Lk 23,43MP3
6.3.2019Daniel KomrskaPrvní slovo z kříže: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. | Lk 23,34MP3
20.2.2019Jan Asszonyi"Katechismus" Církve bratrské - Poslání sboruMP3
13.2.2019Daniel KomrskaNemějte starost | Mt. 6, 19-34MP3
6.2.2019Daniel KomrskaOtče náš, jenž jsi v nebesích | Mt 6, 9-13MP3
30.1.2019Daniel KomrskaBuďte tedy dokonalí | Mt 5,33-48MP3
16.1.2019Jan AsszonyiHeidelberský katechismus 88-90 - O pokání a obráceníMP3
18.1.2017Jan AsszonyiHeidelberský katechismus - úvodMP3
28.12.2016Jan AsszonyiPřekážky Božích příchodů k lidem – Herodovo vraždění | Matouš 2,1-18MP3
21.12.2016Jan AsszonyiPřekážky Božích příchodů k lidem – Josefova spravedlnost | Matouš 1,18-24MP3
14.12.2016Jan AsszonyiPřekážky Božích příchodů k lidem – Nespokojenost a zatvrzelost | Matouš 11,16-19 a 13,10-17MP3
7.12.2016Jan AsszonyiPřekážky Božích příchodů k lidem – Bude to jako za dnů Noe | Mt 24,36-39 a L 10,17-21MP3
12.10.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 6. – Nové lidství v manželství a rodině – Nerozlučné dvojice: Poddanost & Láska; Poslušnost & Respekt | Ef 4,17-24 a 5,21 – 6,6MP3
5.10.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 5. – 4,7-16 | Mladé tělo (církve) potřebuje růst a zrátMP3
5.10.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 5. – 4,7-16 | Mladé tělo (církve) potřebuje růst a zrátMP3
28.9.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 4. – 4,1-16 | Jednota nejen vyznávaná, nýbrž i žitáMP3
21.9.2016Mária UhlíkováZvěst listu FilemonoviMP3
14.9.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 3. – 2,19-22 | Duchovní bohatství, z něhož žije vnitřní člověkMP3
7.9.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 2. – Pamatujte, kdo jste byli | Ef 2,1-5.11-12MP3
31.8.2016Jan AsszonyiZvěst listu Efezským 1. – Vnější člověk hyne, vnitřní člověk se obnovuje každého dne | Ef 3,14-19MP3
20.7.2016Jan AsszonyiUteč! – Bůh, Lot a záchrana života | Genesis 19MP3
13.7.2016Jan AsszonyiNejez! - Bůh, člověk a strom poznání | Gn 2,7-9.15-17 | Gn 3,1-7.22-24PDFMP3
22.6.2016Daniel KomrskaBalák a Bileám: Vlastní cesta - cesta do záhuby | Numeri 24,10 -25, 31,1-8MP3
15.6.2016Daniel KomrskaBalák a Bileám: Mocný Bůh a jeho lid | Numeri 23,18 - 24,9MP3
8.6.2016Daniel KomrskaBalák a Bileám: Na nesprávné straně | Numeri 22,41 – 23,17MP3
1.6.2016Jan Asszonyi„Zatímco nepřátelé kují pikle“ | Žalm 100MP3
13.5.2015Jan AsszonyiNanebevstoupení (Skutky 1,1-12; Lukáš 24,46-53)PDFMP3
4.3.2015Jan AsszonyiTomáš - odraz našich pochybností a otázekPDFMP3
13.8.2014Jan AsszonyiSérie "Obrazy z dob Soudců". Gedeon - výtečný diplomat, krutý a nemilosrdný král-nekrál (Sd 8).MP3

Archiv