MODLITBY

by Administrátor, 24.5.2022

CHVÁLÍME PÁNA

DĚKUJEME BOHU

 • Za Jeho lásku, oběť a starost o nás
 • Za Jeho slovo
 • Za možnost scházet se osobně i online.
 • Za všechny služebníky v našem sboru.
 • Za svobodu a pokoj v naší zemi.

V MODLITBÁCH PROSÍME

Aktuální témata: Volby staršovstva, Landprojekt (stavba z kostiček Lego), Noc kostelů, přípravy ke křtu, měsíc modliteb za svět islámu v době ramadámu (10.3.-8.4.), přijímačky a zkoušky na školách, noví služebníci na pomoc s internetovými přenosy, do malého dorostu, do besídky, na setkávání seniorů a tvořivý kroužek, na modlitby…

Dlouhodobá témata:

 • Aby k nám Bůh mluvil a my Mu byli otevření
 • Za cestu obnovy, aby na nás Pán pracoval
 • Za budování společenství a za lidi, kteří ho opouštějí
 • Za život a službu našeho sboru, za služebníky, aby je Bůh posílal, vedl a posiloval: vedení a forma bohoslužeb, kázání, online přenosy, hudební doprovod, chvály, kazatelé, staršovstvo, hospodaření sboru, práce s dětmi a dospívajícími – klub maminek, besídka, dorosty, mládež, sboreček, praktická a pastorační pomoc, polévky pro bezdomovce, tvořivý kroužek, práce se seniory, modlitby sboru, skupinky…
 • Za otevřenost pro nově příchozí a evangelium pro lidi okolo i za misii ve světě
 • Za manželství, rodiče a děti ve sboru
 • Za rekonstrukci modlitebny
 • Za naši stanici v Bohumilicích
 • Za naši vládu a všechny v moci postavené
 • Za válečné konflikty ve světě (např. na Ukrajině a v Izraeli)
 • Za nemocné:
  o Bohuslav D.
  o Dana a Vláďa K.
  o Hanka a Milan N.
  o Jirka A.
  o Jiří K.
  o Jonatánek S.
  o Marcela K.
  o Marta K.
  o Věra D.
  o Petr L.
  o Marta Z.
  o Stanislav F.
  o Matyášek
  o Helenka
  o Honza D.

Další náměty ke společným modlitbám můžete zasílat osobně staršovstvu nebo online na adresu modlitby@modlitebna.online

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*