O sboru

Kdo jsme?

Kdo nebo co je Sbor církve bratrské v Brně na Kounicově? Na tuto otázku není jediná odpověď a záleží na tom, koho se budete ptát. A pokaždé dostanete jinou odpověď a dost možná budou všechny odpovědi správné.

Zjednodušeně se dá říct, že jsme křesťanské společenství. Docela velké. Je nás asi 230 členů a k tomu mnoho dětí a lidí, co se pravidelně účastní našich aktivit. Jako velké společenství jsme rozprostřeni přes všechny generace od těch nejmenších po ty nejstarší. Přesto však máme jedno společné, a to je naše touha žít naše životy v úzkém vztahu s Bohem, ve kterého věříme jako našeho nebeského otce. Otce, který nás má rád a který nás vykoupil obětí svého syna Ježíše Krista. Chceme společně hledat a nalézat záchranu pro věčnost a tímto sloužit sobě navzájem a lidem okolo nás.

Scházíme se na dvou místech. V Brně na Kounicově ulici a pak v menším společenství v Bohumilicích. Nemáme kostel s věží a zvony, ale modlitebnu. Budovu, kde se scházíme k bohoslužbám a k dalším aktivitám jako je setkání dorostu (kroužek pro děti od 8 do 12 let a od 12 do 16 let), mládeže, biblickému studiu, setkání seniorů a klubu maminek.

V Brně na Kounicově jsme již více než 100 let a ačkoliv si vážíme našich kořenů, chceme žít tady a teď a přinášet naději lidem, kteří jsou kolem nás. Naději, že vše není tak špatné, jak se zdá, a že Bůh má vše pevně ve svých rukou, že stojí o každého člověka a že má zájem i o vás.

Nebojte se přijít mezi nás. Jste srdečně zváni!

Více informací o Církvi bratrské, poslání sboru, kontakty na pracovníky sboru

Pravidelná setkání

Neděle

10:00 - Ranní bohoslužba
17:30 - Večírek (zima)

Pondělí

17:30 - Mládež

Úterý

17:00 - Malý dorost

Středa

9:30 - Klub rodičů a dětí
18:00 - Biblická hodina
19:05 - Pěvecký sbor

Čtvrtek

17:00 - Velký dorost