Pěvecký sbor

Pěvecký sbor Církve bratrské v Brně funguje od nepaměti jako ryze amatérské těleso, produkující převážně vokální hudbu v rámci pravidelných nedělních bohoslužeb. V čele sboru, či snad přesněji před sborem se – kam paměť věkovitějších zpěváků sahá – vystřídalo mnoho sbormistrů a dirigentů. Někdy od počátku 60. let (ale to zdaleka není počátek historie) to byli Vlastimír Veselý, bratr Maláč, Otakárek Štigler, Joža Fajfr (asi od konce šedesátých let), Libor Nykodým, Pavel Lukáš (cca od r. 1975) – a současně s ním příležitostně Petr Chromčák. (Někdy od poloviny šedesátých do poloviny sedmdesátých let přitom byly vlastně sbory dva – „velký“ a „mládežnický“ – ten pod vedením Libora Nykodýma, Pavla Lukáše, a Radky Bláhové.) Nyní (od r. 2000) vedou sbor Martin Raus spolu s Jiřím Kořínkem a Tomášem Nykodýmem.

pozn.: v tuto chvíli je autor těchto řádku v pokušení uvést zde v plném znění příspěvek věkovitějších zpěváků se vzpomínkami na dirigenty a zpěváky. Neudělá to, ale věřte, jsou to vzpomínky leckdy šprýmovné. Život pěveckého sboru je mnohdy i veselý.

V současnosti se snažíme zpívat písně různých žánrů a z různých období – od středověkých koled přes písně z období baroka po tvorbu současnou i vlastní, rádi si zazpíváme i spirituály, lidovou písničku, nebo něco ze současné folkové tvorby. Když se zadaří, někdy i s doprovodem klavíru, varhan, flétny, houslí, violy, cella, nebo třeba i kytary, baskytary, bicích, …
Ke zkouškám se scházíme každou středu v 19:05 (tedy měli bychom se scházet – ve skutečnosti se slézáme něco po sedmé a to ještě zdaleka ne všichni) a rádi mezi sebou uvítáme nové zpěváky všech hlasů. Církevní příslušnost rozhodně není podmínkou.
Něco málo ukázek našeho nedokonalého zpěvu je k poslechu níže. A protože písně jsou od toho, aby se zpívaly a předávaly dál, lze zde nalézt i nějaké notové materiály.
Díky těm, kdo zapátrali ve své paměti a dodali pár informaci o historii. Pokud se někomu vynoří další detaily, doplníme.