Pohřební rozloučení

Církev bratrská považuje i úmrtí a pohřeb za příležitost ke zvěstování Kristova evangelia jako poselství potěšení a naděje. Proto poskytuje tuto službu při pohřbu nejen svým členům, ale všem, kdo o ni požádají. Není-li k dispozici kazatel, vykoná pohřební pobožnost podle rozhodnutí staršovstva některý ze starších sboru. Církev bratrská se snaží působit k tomu, aby úmrtní oznámení, vystrojení pohřbu i celý jeho průběh byly střízlivé a aby vynikla především zvěst o Pánu života i smrti a požehnání víry v něho.
O pohřební bohoslužbu je potřeba požádat a dohodnout vhodný termín ve spolupráci s pohřební službou. Úterý a čtvrtek nejsou pro konání pohřbů v našem sboru vhodné.