Diakonie Církve bratrské

POMÁHAT POMÁHÁ

 

 

Hlavní zpráva
Pomoc Ukrajině stále běží

Pomoc Ukrajině stále běží

Od začátku ruské válečné agrese na napadení Ukrajiny do konce roku 2022 jsme z veřejné sbírky Matouš 25 vyplatili na pomoc Ukrajině celkem 5 617.715,- Kč.

Mnozí z vás se určitě ptají, jestli díky darům do veřejné sbírky probíhá pomoc pro Ukrajinu i v roce 2023. Všem, kdo si tuto otázku kladou a přispívají, můžeme odpovědět, že ano.

Stejně jako v uplynulém roce i letos můžeme pomoc rozdělit do tří okruhů. Jedná se o pomoc potravinovou, zdravotní a finanční.

První případ představují konzervy v hodnotě 251.000,- Kč, které putovaly do různých oblastí na Ukrajině – můžete se podívat na toto video.

Další je probíhající pořízení zdravotnického materiálu v hodnotě 190.000,- Kč, který v nejbližších týdnech zamíří na Ukrajinu.

Díky spolupráci s konkrétními sbory Církve bratrské nebo vlastním kontaktům máme vytipovány křesťanská společenství a místa, kam v blízké době zamíří další finanční pomoc v hodnotě 141.000,- Kč.

Zatím vyplacená a rozplánovaná pomoc činí v roce 2023 celkem 582.000,- Kč. Na pokrytí této pomoc využíváme jednak dary z transparentního účtu a dále prostředky, které jsme obdrželi od  dárců na náš běžný bankovní účet.

Každému, kdo přispívá,  děkujeme a snažíme se, aby pomoc zamířila tam, kam je třeba. Stav transparentního účtu můžete sledovat zde.

Zobrazují se platby za posledních 30 dnů. Pokud chce někdo vidět platby za delší období, může si je nastavit v kalendáři.

Sláva Bohu, Ukrajině a díky všem dárců                                                                                                             Roman Kysela

a

Veřejná sbírka:

číslo účtu: 2301173860/2010

VS platby: 300, poznámka k platbě: Ukrajina

Vaše dary pomohly nemocnici v Užhorodě i těm, kteří již našli útočiště v ČR.

Náhled na transparentní účet veřejné sbírky MATOUŠ 25. Nezapomeňte si napsat o potvrzení o daru, rádi ho Vám vystavíme.
Prosíme však o trpělivost.

a

 

 

Lepší domov – lepší život
-> Jak probíhá rekonstrukce zjistíte zde <-

Střípky

Kdo jsme

Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u Ministerstva kultury ČR od 1. 1. 1994. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. http://www3.mkcr.cz/cns_internet/

Našim posláním je dobře pomáhat těm, kdo se neobejdou bez pomoci

a přispívat k důstojnému životu těch, kdo jsou na pomoc druhých odkázáni.

Jsme křesťanskou organizací, a proto jsou pro nás důležité následující hodnoty:

  • Osobnost Ježíše Krista jako inspirace pro to, co a jak děláme
  • Úcta a respekt k druhým lidem
  • Odpovědnost a spolehlivost
  • Kvalitně odvedená práce
  • Týmová spolupráce

Poskytujeme registrované sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb. a působíme v těchto městských částech Prahy:  

  • MČ Praha 20 – Bethesda, domov pro seniory
  • MČ Praha 20 – Chráněné bydlení na Xaverově 
  • MČ Praha 14 – Centrum denních služeb Černý Most
  • MČ Praha 14 – Chráněné bydlení Černý Most 
  • MČ Praha 14 – Osobní asistence Černý Most 

Svou činnost neomezujeme pouze na poskytování sociálních služeb. Podílíme se na humanitární a sociální pomoci v ČR i v zahraničí a podporujeme rozvoj diakonické práce v rámci Církve bratrské. 

Jinak řečeno, podporujeme ty, kteří sami pomáhají druhým. Konkrétní informace o naší práci najdete ve výročních zprávách z minulých let a v dalších částech těchto webových stránek.