Diakonie Církve bratrské

Pomáháme těm, kdo se bez pomoci neobejdou.

 

 

Hlavní zpráva

Neděle Diakonie Církve bratrské

Neděle Diakonie Církve bratrské

V Praze 10. 11. 2022

Milé sestry, milí bratři a přátelé,

pomalu se blíží každoroční Neděle Diakonie Církve bratrské, která proběhne dne 27. 11. 2022 a bude spojena s celocírkevní sbírkou. Proto jsme pro Vás připravili prezentaci,ve které uvidíte to, co děláme i to, jak chceme sbírku využít. Ve videu můžete nahlédnout, jak probíhá rekonstrukce na Xaverově.
Prezentaci si můžete stáhnout i v pdf forrmátu.

Výtěžek sbírky odesílají jednotlivé sbory na účet Rady Církve bratrské, podrobnosti najdete v prezentaci.

Za Vaší pomoc a podporu děkujeme

                                                                            Roman Kysela    

Kdo jsme

Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u Ministerstva kultury ČR od 1. 1. 1994. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. http://www3.mkcr.cz/cns_internet/

Našim posláním je dobře pomáhat těm, kdo se neobejdou bez pomoci

a přispívat k důstojnému životu těch, kdo jsou na pomoc druhých odkázáni.

Jsme křesťanskou organizací, a proto jsou pro nás důležité následující hodnoty:

  • Osobnost Ježíše Krista jako inspirace pro to, co a jak děláme
  • Úcta a respekt k druhým lidem
  • Odpovědnost a spolehlivost
  • Kvalitně odvedená práce
  • Týmová spolupráce

Poskytujeme registrované sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb. a působíme v těchto městských částech Prahy:  

  • MČ Praha 20 – Bethesda, domov pro seniory
  • MČ Praha 20 – Chráněné bydlení na Xaverově 
  • MČ Praha 14 – Centrum denních služeb Černý Most
  • MČ Praha 14 – Chráněné bydlení Černý Most 
  • MČ Praha 14 – Osobní asistence Černý Most 

Svou činnost neomezujeme pouze na poskytování sociálních služeb. Podílíme se na humanitární a sociální pomoci v ČR i v zahraničí a podporujeme rozvoj diakonické práce v rámci Církve bratrské. 

Jinak řečeno, podporujeme ty, kteří sami pomáhají druhým. Konkrétní informace o naší práci najdete ve výročních zprávách z minulých let a v dalších částech těchto webových stránek.