Pompo II.

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Projekt POMPO II k 30.6.2023 skončil.

V období od 1.10.2016 do 30.6.2023 jsme prostřednictvím poboček Diakonie a sborů CB po celé republice rozdali pomoc v hodnotě 29.159.000,- Kč formou trvanlivých potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb, základního oblečení a dalšího textilu. Podpořili jsme i školáky balíčky školních pomůcek. A to v následujícím objemu:

Podpořeno bylo více jak 10.000 osob ať už jednorázově nebo opakovaně. Nešlo jen o materiální pomoc, ale také o psychickou a duchovní podporu, odborné poradenství anebo jeho zprostředkování. Díky tomu mnozí mohli překlenout tíživou životní situaci a tzv. postavit se na vlastní nohy a nebýt závislí na systému.
Vývoj celosvětové situace význam projektu jen prohloubil, proto nedošlo k přerušení této pomoci a na POMPO II navazuje POMPO III, který začal 1.5.2023. Podrobnosti naleznete na samostatné stránce.

Co je POMPO II.

  • Diakonie Církve bratrské se od října 2016 zapojila do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu.Nejedná se o klasický projekt, kdy organizace získá finanční podporu, díky níž pak pomoc realizuje. V tomto případě se podpora realizuje distribucí zboží v hodnotě přiřazené alokace, které je rozváženo do zřízených skladů po celé republice. Odtud pak míří přímo k těm, kteří se nacházejí v složité životní či sociální situaci.Pro projekt jsme zřídili celkem 8 meziskladů, do kterých je materiální pomoc dodávána. V roce 2018 počet skladů zůstal stejný, jen se trochu změnilo jejich rozmístění. V současné době máme tedy sklady v Brně, Českém Krumlově, Kolíně, Letovicích, Opavě, Písku, Třinci a ve Vysokém Mýtě.

    V rámci projektu vzniká nárok na příspěvek na režijní náklady a tzv. doprovodná opatření ve výši 10% přidělené alokace .

    Základní skupiny zboží jsou potraviny, hygienické potřeby, domácí potřeby a textil. V roce 2020 byly přidány o školní pomůcky. Šlo však prozatím o jednorázovou dodávku. Uvažuje se o možném pokračování.

    Doprovodná opatření  umožňují další pomoc formou poradenství v různých oblastech – finanční, sociální, psychologické ad., informování o dalších možnostech pomoci, pomoc při komunikaci s úřady apod.

Napište nám

Chcete se nás na něco zeptat? Nebo něco sdělit? Určitě se nám ozvěte.

Adresa

Koněvova 151/24
130 00 Praha 3

Telefon

+420 222 580 138 – pevná linka
+420 604 22 33 88 – mobil

Email

kancelar@diakonie.cz.cz
reditel@diakonie.cb.cz