Lepší domov - lepší život

Rekonstrukce a revitalizace chráněného bydlení na Xaverově.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt byl úspěšně ukončen, rekonstrukce se povedla. Jak se nám žije v novém a co nás ještě čeká, se můžete podívat na samostatné stránce.

Lepší domov – lepší život

 

Registrační číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002290

Doba realizace 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

  • Účelem projektu bylo zlepšit kvalitu poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení a tím předcházet bezdomovectví osob se zdravotním a mentálním postižením a/nebo duševním onemocněním v hlavním městě Praha pomocí celkové rekonstrukce a revitalizace nemovitosti včetně snížení energetické náročnosti budovy.
  • Rodinný dům byl postaven v 70  letech 20. století. V nevyhovujícím stavu byly balkóny, omítka i veškeré rozvody. Sociální zařízení i zázemí pro zaměstnance nedodpovídaly současným požadavkům. Bylo potřeba snížit i energetickou náročnost budovy.
  • Na rekonstrukci jsme získali dotaci výši 4,8 milionu Kč  z Operačního programu Praha – Pól růstu. Díky tomu proběhla kompletní obnova rozvodů elektřiny, vody a topení. Objekt byl zateplen a získal novou střechu a byla vybudována nová ČOV.  Došlo ke změně v dispozičním uspořádání tak, že nově vznikly 3 bytové jednotky se sociálním zařízením, další pokoj a kancelář se sociálním zařízením pro personál.