Lepší domov - lepší život

Rekonstrukce a revitalizace chráněného bydlení na Xaverově.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Vše, co se kolem projektu děje, najdete na samostatné stránce:

Lepší domov – lepší život

 

Registrační číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002290

Doba realizace 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

  • Účelem projektu je zlepšit kvalitu poskytování pobytové sociální služby chráněného bydlení a tím předcházet bezdomovectví osob se zdravotním a mentálním postižením a/nebo duševním onemocněním v hlavním městě Praha pomocí celkové rekonstrukce a revitalizace nemovitosti včetně snížení energetické náročnosti budovy.
  • Rodinný dům má za sebou 50 let života a čas si vybral svou daň. V nevyhovujícím stavu jsou balkóny, omítka, sociální zařízení potřebují rekonstrukci, stejně jako zázemí pro zaměstnance. O nic lépe na tom není vytápění a rozvod vody a elektřiny.
  • Na rekonstrukci jsme získali dotaci výši 4,8 milionu Kč  z Operačního programu Praha – Pól růstu. Díky dotaci proběhne kompletní obnova rozvodů elektřiny, vody a topení. Objekt bude zateplen a získá novou střechu a bude napojen na ČOV.  Dojde ke změně v dispozičním uspořádání tak, že nově vzniknou 3 bytové jednotky se sociálním zařízením, další pokoj a kancelář se sociálním zařízením pro personál.
  • Původní se náklady na rekonstrukci a související výdaje jsme odhadovali na 5,5 mil. Kč. Současný vývoj cen stavebních prací a materiálu náklady navýšil téměř na 8 mil. Kč.
  • Jsme v situaci, kdy na uskutečnění našeho snu potřebujeme získat další 3 miliony korun. S nadějí se proto obracíme na štědré dárce a prosíme, PODPOŘTE NÁS!