O nás

Jsme křesťanskou organizací,

a proto jsou pro nás důležité následující hodnoty:

Osobnost Ježíše Krista jako inspirace pro to, co a jak děláme

Úcta a respekt k druhým lidem

Odpovědnost a spolehlivost

Kvalitně odvedená práce

Týmová spolupráce

Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace. Vznikla v roce 1994 na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u Ministerstva kultury ČR od 1. 1. 1994 (http://www3.mkcr.cz/cns_internet).

Jejím zřizovatelem je Církev bratrská.

Hlavním posláním je dobře pomáhat těm, kdo se neobejdou bez pomoci a přispívat k důstojnému životu těch, kdo jsou na pomoc druhých odkázáni. Diakonie CB pomáhá seniorům a lidem s kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním či postižením.

Od roku 2007 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v síti hl. m. Prahy a prostřednictvím 3 středisek provozuje kromě Chráněného bydlení na Xaverově, která je nejstarší, další 4 sociální služby: BETHESDA – domov pro seniory, která se rozjela jako druhá. Jako poslední vzniklo středisko Černý Most, které provozuje hned 3 služby, a to Centrum denních služeb, Chráněné bydlení a Osobní asistenci.

Věnujeme se i další pomoci – prostřednictvím veřejné sbírky MATOUŠ 25 poskytujeme humanitární pomoc do zahraničí i na území ČR. V současnosti je to především podpora společenství přímo na území Ukrajiny. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi jako např. Spolek pro Jižní Súdán či Nadační fond KRMTE HLADOVÉ. V roce 2021 jsme podpořili asi 50 rodin, které byly postiženy tornádem na Jižní Moravě i na Lounsku.

Jsme též zapojeni do projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III, který je financovaný ze zdrojů EU. Funguje na principu distribuce trvanlivých potravin, hygienických a domácích potřeb, a textilu potřebným osobám.

Svou činnost neomezujeme pouze na poskytování sociálních služeb. Podílíme se na humanitární a sociální pomoci v ČR i v zahraničí a podporujeme rozvoj diakonické práce v rámci Církve bratrské.

Jinak řečeno, podporujeme ty, kteří sami pomáhají druhým. Konkrétní informace o naší práci najdete ve výročních zprávách z minulých let a v dalších částech těchto webových stránek.

Máme pobočky po celé republice, které fungují pod domovským sborem a poskytují pomoc napříč celým spektrem sociálních služeb.

Náš tým

Mgr. Roman Kysela

Ředitel Diakonie CB

Mgr. Ivana Reicholdová

Vedoucí střediska Bethesda

Mgr. Gabriela Moravcová

Vedoucí střediska Xaverov

Bc. Jan Hašek, DiS.

Vedoucí střediska Černý most

Ing. Dagmar Průšková

Vedoucí kanceláře

Bc. Pavlína Malá

Hlavní účetní

Ing. Lenka Šípková

Mzdová účetní

Správní rada:

Předseda správní rady:
Ing. Petr Kučera

Členové správní rady:
František Flek
Mgr. Vladimíra Šlancová
Mgr. Kateřina Vávrová, Ph. D.
Mgr. Marie Veselá

Člen za Radu církve bratrské (bez hlasovacího práva):
Ing. Renáta Ulmannová,

Kontakt na Správní radu:
petr.kucera@cb.cz