Diakonie Církve bratrské

O nás

Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u Ministerstva kultury ČR od 1. 1. 1994. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská.

V čele Diakonie CB stojí Správní rada.
Statutárním zástupcem je ředitel.

Diakonie CB je řádně registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a je zapojena do sítě hl. m. Prahy na základě  rozhodnutí MHMP ze dne 1. 7. 2015 .
V roce 2019 se podařilo, že byla schválena naše žádost  rozšíření a bylo do sítě zařazeno čtvrté lůžko v Chráněném bydlení  na Černém Mostě.

Diakonie Církve bratrské se kromě výše uvedených sociálních služeb věnuje i další činnosti.

Od roku 2015 jsme zřídili na podporu diakonské práce při sborech a stanicích CB, ale i pobočkách DCB peněžní fond nazvaný Fond Rozvoje.

Od roku 2016 jsme se zapojili do projektu Potravinová a materiální pomoc pro nejchudší financovaný ze zdrojů EU prostřednictvím MPSV ČR (tzv. POMPO II).

V roce 2017 jsme zaregistrovali u Magistrátu hl. m. Prahy dvě veřejné sbírky, které podporují jak činnost v ČR, tak i zahraničí:
Matouš 25  (humanitární pomoc v ČR i v zahraničí)
Cesty z města  (podpor volnočasových aktivit)

V roce 2018 byl zřízen Fond Jitka na podporu manželů Trávničkových. To dalo v roce 2019 podnět k založení Fondu sociální pomoci.

Dále pod hlavičkou Diakonie se konají dvě dovolené – pod vedením manželů Hofmanových z Náchoda na Cresu a dovolená seniorů pod vedením br. kaz. Ondřeje Kymla.