Aktuality

Kdo jsme

Název
Bethesda
Domov pro seniory

Adresa
Stoliňská 41c/2510
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Číslo účtu
478450553/0300
ČSOB Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1

Registrace
Magistrát hl.m.Prahy

a

a

 

a

 

a

a

 

 a

a

Motto:
„Etika úcty k životu si žádá, abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi.“
(Albert Schweitzer)

Domov Bethesda
Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze 3 středisek Diakonie Církve bratrské.

Kapacita
Domova Bethesda je 33 lůžek na 9 jednolůžkových a 12 dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím a balkónem. Budova Domova je umístěna v zahradním areálu s jezírkem.

Poslání
Posláním Domova seniorů Bethesda je poskytnutí a zajištění sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodu vysokého věku, snížené soběstačnosti a mobility, již nedostačujícího zajištění péče a podpory prostřednictvím rodiny a dostupných terénních služeb.

Služby, které Domov Bethesda poskytuje

 • celoroční dlouhodobé ubytování a stravování
 • zajištění pravidelné lékařské péče
 • ošetřovatelskou péči dle potřebnosti uživatele
 • podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy (péče o pokoj a osobní prádlo, pomoc při stravování, hygieně, oblékání, pohybu, přemísťování apod.)
 • rehabilitační péči prostřednictví LRS pouze v případě přiznání grantu (nevzniká na něj právní nárok)
 • základní sociální poradenství
 • organizaci a zajištění kulturního vyžití, zájmové a aktivizační činnosti
 • duchovní péči (bohoslužby, pastorační pracovník)
 • pomoc při zajišťování dalších služeb externisty (kadeřnice, pedikérka, pošta,…)
 • pomoc s vyřizováním osobních záležitostí (úřady, instituce)

Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti, mobility a celkově zhoršeného stavu nemohou dále pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Z důvodu naší odbornosti poskytovaných služeb nemůžeme poskytovat potřebnou péči:

 • seniorům s onemocněním, vyžadujícím stálou nebo velmi častou intervenci lékaře nebo ošetřovatelskou péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních
 • seniorům s rozvinutými formami demence
 • handicapovaným jedincům, kteří nedosahují věku pro přiznání starobního důchodu
 • seniorům s akutním infekčním onemocněním
 • osobám, které jsou schopny za pomoci místně dostupných terénních služeb a rodiny se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • osobám, které by svým umístěním v Domově pouze řešili svoji bytovou situaci

dále:

 • z důvodu naplnění kapacity
 • neposkytujeme respitní (odlehčovací) pobyty

Zásady a hodnoty, kterými se řídí naši zaměstnanci

 • úcta, respekt, tolerance
 • individuální přístup a podpora
 • pružné reagování na potřeby klientů
 • dodržování lidských práv klientů
 • respektování vzájemných hranic
 • komunikace, partnerství, spolupráce

logo APSS

Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb