Aktuality

Pravidelný program

Každý všední den
8:45 Modlitební chvilka pro zájemce
Pondělí – středa
Celodenní přítomnost pastoračního pracovníka s možností individuálních rozhovorů, v případě pěkného počasí procházky po areálu.
Úterý
15:00 Biblická hodina
Neděle
14:00 Pravidelná bohoslužba
Pravidelné pečení a vaření
(oblíbené zpracování jablek) – nabídka vždy tentýž den k odpolední svačině
Nepravidelné akce
Pořádání kulturních akcí v jídelně (v případě nabídky různých mateřských, základních či středních škol nebo dobrovolníků)

Aktivity klientů v období příznivého počasí (v altánu, na terase u jídelny nebo na lavičkách před budovou)

Každý všední den:

 • připomenutí daného dne formou paměťového cvičení (orientace v čase, prostoru, identifikace společenského dění ve světě formou kvízu)
 • skupinové kondiční rehabilitační cvičení, oblíbené míčové hry
 • hraní kuželek (bowling) formou zábavných turnajů
 • paměťová cvičení s pomůckami i bez nich
 • poznávací cvičení z oblasti přírody
 • reminiscenční sezení
 • hraní společenských her
 • muzikoterapie

Aktivity klientů v období nepříznivého počasí (v místnosti ergoterapie, ve společenské místnosti nebo v jídelně)

Každý všední den:

 • ruční práce – příprava materiálu na výrobu dárků pro adventní období (se zaměřením na jemnou motoriku)
 • hraní společenských her
 • čtení knih, časopisů
 • na přání promítání filmů
 • rehabilitační skupinové cvičení v jídelně s pomůckami a hudbou

Aktivity pro imobilní klienty:

 • individuální rozhovory
 • čtení knih, časopisů
 • hraní společenských her v rámci možností na lůžku
 • individuální kondiční dechové cvičení na lůžku