Aktuality

Nejčastější otázky a odpovědi

Základní informace o Domově

1. Jaká je kapacita domova, kdo je zřizovatelem – komu domov patří?

Domov Bethesda je  domovem pro seniory s kapacitou 33 lůžek, z toho je 9 dvoulůžkových pokojů a 12 jednolůžkových. Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. O klienty se starají pečovatelé, zdravotní sestry, aktivizační pracovník, pastorační pracovník, jednou týdně dochází praktický lékař a jednou měsíčně psychiatr.

Bethesda – domov pro seniory je jedním ze středisek Diakonie CB, zřizovatelem je Církev bratrská.

2. Komu je zařízení určeno a jaké jsou podmínky pro přijetí?

O umístění do Domova může požádat senior, který dosáhl věku 65 let a potřebuje pravidelnou pomoc druhé osoby, na kterou již nestačí rodina nebo dostupné terénní služby v místě bydliště seniora.

Žádost si senior může vyzvednout přímo v Domově, který si při této příležitosti může prohlédnout a získat další informace. Žádost o přijetí je též ke stažení na webových stránkách: www.cb.cz/diakonie/bethesda/.

3. Jaká má klient v Domově práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován?

Příchodem do Domova nejsou omezena žádná základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, na svobodu pohybu, projevu,…). Pravidla jsou popsána zejména v Domácím řádu a vnitřních předpisech. Senior se s nimi může včas a v klidu seznámit.

Před nástupem do Domova je s klientem sepsán 1. individuální plán, který zahrnuje rozsah budoucí poskytované péče s ohledem na žadatelovy zvyklosti a potřeby. Každému klientovi je přidělen klíčový pracovník, který ho provází pobytem v Domově. Tento zaměstnanec by se měl stát jakýmsi důvěrníkem klienta a reagovat na změny jeho potřeb a přání.

4. Jaká je čekací doba od podání žádosti do přijetí do Domova?

Na tuto otázku nelze přesně odpovědět. V pořadníku čekatelů je nyní více než dvě stovky žádostí o přijetí. Za rok jsme schopni uspokojit cca 5 čekatelů. Přihlížíme nejen k době podání žádosti, ale hlavně k aktuálnosti a sociální potřebnosti umístění seniora do našeho Domova. Podáním žádosti bohužel, vzhledem k naší kapacitě, nezískáváte výhradní právo na umístění do Domova.

Úhrady za služby

1. Kolik měsíčně zaplatím? Co když mám nízký důchod?

Úhrady za služby jsou stanoveny ve smlouvě, kterou klient podepisuje nejpozději v den nástupu a se kterou byl předem seznámen. Celková měsíční platba za jednolůžkový pokoj činí 15.708,- Kč (celodenní strava – 235,- Kč, ubytování/den – 280,- Kč) a dvoulůžkový 15.098,- Kč (celodenní strava – 235,- Kč, ubytování/den – 260,- Kč). Tato platba je za pobytové služby, celodenní stravu, úklid a praní prádla.

Po úhradě platby by seniorovi mělo zbýt kapesné minimálně 15% z jeho příjmu, které slouží na doplatky léků, inkontinenčních pomůcek, osobní potřeby. Pokud má senior důchod nižší,  je situace řešena individuálně s jeho rodinnými příslušníky.

2. Jak je to s příspěvkem na péči?

Příspěvek na péči, který senior pobírá mimo svůj důchod, náleží ze zákona tomu, kdo tuto sociální péči poskytuje. V tomto případě je to Domov Bethesda.

3. V případě, že jsem nějaký čas mimo Domov, musím platit celou částku?

Pokud senior pobývá mimo domov a svoji nepřítomnost nahlásí, vrací se mu částka za neodebranou stravu.

4. Jak bude probíhat platba za pobyt?

Pokud senior svůj důchod dostává na účet, může si tuto praxi ponechat. Měsíční úhradu může klient platit hotově v pokladně domova nebo trvalým příkazem  na účet Domova. Úhrada je prováděna vždy předem k 15. dni v měsíci.

Druhá možnost je bezhotovostním převodem z ČSSZ na tzv. hromadném příkaze. Vyúčtování probíhá vždy 15. dne v měsíci, kdy je klient informován o doručeném důchodu. V tento den jsou mu v hotovosti vráceny přeplatky z důchodu.

Strava

1. Jak je to se stravováním, je poskytována také dietní strava?

Z důvodu bezpečnosti nejsme zařízeni pro samostatné vaření klientů, kteří ovšem mohou péct a vařit v rámci plánované ergoterapie ve společenské místnosti. Klient má možnost si vybrat ze tří jídel, z nichž jedno je dietní. Celodenní strava zahrnuje snídani, oběd, svačinu dopolední i odpolední a večeři. Klient má možnost objednat si pouze půldenní stravu. V Domově se připravuje pouze snídaně a odpolední svačina.

2. Mohu si sám něco uvařit, jsou zde pro to podmínky?

Pro vlastní přípravu jídla je určena kuchyňka ve společenské místnosti, kde je kout s vařičem, pečící troubou a varnou konvicí.

Po domluvě s vedením Domova je možno mít na pokoji varnou konvici a mikrovlnnou troubu, je třeba zajistit revizi těchto elektrospotřebičů, pokud nejsou již v záruce.

Bydlení

1. O jaký pokoj mohu žádat, mohu mít jednolůžkový pokoj?

V Domově jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Každý pokoj má vlastní hygienické zázemí (WC, sprchový kout) a balkón. Požádat je možné o jakýkoliv typ pokoje. Záleží na typu uvolněného pokoje v okamžiku potřebnosti žadatele.

2. Mohu si vybrat, s kým budu bydlet?

Většinou se uvolní pouze jedno lůžko na konkrétním pokoji. Potom jsou kontaktováni klienti podle pořadníku a  potřebnosti. Snažíme se zohlednit a předpokládat budoucí soužití na dvoulůžkovém pokoji mezi stávajícím klientem a klientem budoucím.

3. Jak jsou pokoje vybaveny? Co si musím do Domova s sebou přinést?

Všechny pokoje jsou vybaveny polohovatelným lůžkem, nočním stolkem, zamykatelnou skříní, křeslem s podnožkou, stolkem, kuchyňskou linkou bez vařiče.  Klient si může přinést drobnější vybavení – obrázky na stěnu, svůj radiový či televizní přijímač, talířky, hrnečky, popř. malou skříňku,… Seznam doporučených věcí, které je potřebné si vzít s sebou, dostává klient před nástupem do Domova.

4. Mohu si vzít s sebou do Domova domácí zvíře?

Domácí zvíře (pes, kočka) si do Domova vzít nemůžete. Akvárium s rybičkami nebo andulku ano, pokud se domluvíte s budoucím spolubydlícím.

5. Je dovoleno v Domově kouřit?

Ke kouření klientů je vyhrazena terasa ve 3. patře, v areálu je možné kouřit u ohniště.

Pobyt mimo Domov, návštěvy

Klient může podle svého uvážení odjet na určitou dobu za rodinou, známými, na výlet,… Je žádoucí o svém rozhodnutí předem informovat personál, aby se mohla odhlásit strava, event. připravit léky.

Návštěvní hodiny nejsou v Domově stanoveny, ale předpokládá se, že návštěvy přicházejí a zdržují se zde v době k tomu vhodné a obvyklé s ohledem na klienta i jeho spolubydlícího. Pro setkání je možné využít nejen pokoj klienta, ale i terasu, společenskou místnost, recepci či zahradu.

Průběh dne

V Domově není stanoven jednotný budíček. Snídaně se podává od ½ 8 a pokud klient nechce sejít do jídelny, potom je mu snídaně přinesena na pokoj a on se nasnídá, až sám vstane. Průběh dne je dále s klienty plánován a vychází z jejich potřeb.

Denních aktivit je celá řada, ale žádné nejsou povinné. Klient se může účastnit ergoterapeutické činnosti, promítání filmů na DVD, koncertů, vystoupení dětí ze škol či školek, výletů, oslav narozenin, opékání buřtů, procházek po areálu, nákupů v blízkém nákupním centru,  ale také duchovního programu. Svým zálibám a koníčkům se klienti mohou i nadále věnovat individuálně.

Noční klid by měl být respektován v době od 22.00 do 6.00 hodin.

Další služby

Praní prádla a úklid pokoje jsou součástí měsíční úhrady za pobyt. Úklid je zajišťován denně, praní prádla 3x týdně, podle potřeby i častěji.

Do Domova dochází  pedikérka, kadeřnice a masér – návštěvy zprostředkovává domov. Úhradu za tyto služby si platí klienti sami (tzv. fakultativní služby).

Jedenkrát týdně nakupuje  pro obyvatele  sociální pracovnice.

Bohoslužby jsou zde pravidelně 2x týdně v úterý biblická hodina a v neděli bohoslužba. Každé všední ráno je krátké modlitební setkání. Pastorační pracovník je k dispozici klientům, jejich rodinným příslušníkům i zaměstnancům vždy od pondělí do středy a je připraven k rozmluvám, modlitbám a podpoře.

Zdravotní péče

Domov poskytuje obyvatelům potřebnou zdravotní a ošetřovatelskou péči, kterou zajišťují zdravotní sestry a pečovatelé. Jedenkrát týdně dochází do Domova praktická lékařka, jednou měsíčně psychiatr. Při závažných či akutních zdravotních problémech je zajištěn převoz do příslušného zdravotnického zařízení.

Pokud si chce klient ponechat svého předchozího praktického lékaře, může tak učinit za předpokladu, že lékař souhlasí s návštěvami v Domově, pokud klient sám nebude za ním moci docházet.

Klient si může léky připravovat sám dle svých dosavadních zvyklostí. Pokud ale ze zdravotních důvodů potřebuje, aby mu byly léky připravovány a podávány personálem domova, činí tak zdravotnický personál.

V Praze: duben 2022

 Můžete nás podpořit: číslo účtu 47 84 50 553/0300