Aktuality

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 15 odstavec 2.

  1. úhrada za celodenní stravu
    255,- Kč / den
  2. úhrada za ubytování
    285,- Kč / den ve dvoulůžkovém pokoji
    305,- Kč / den v jednolůžkovém pokoji
  3. úhrada za fakultativní služby (pedikúra, kadeřník, masér apod.) – dle ceníku těchto služeb
  4. klientům, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku – příspěvek na péči. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti neboli potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 880,- Kč až 19.200,- Kč měsíčně. Tato částka náleží ze zákona přímo Domovu seniorů Bethesda.

Ceník služeb od 1. 4. 2024

 

Celková výše úhrady je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální péče, která se uzavírá s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu.