Aktuality

Historie

Vysvětlení slova Bethesda

V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil.
Bible, Jan 5, 2-9

Historie

Kruh přátel Bethesdy

Na podporu stavby tohoto domova vznikl kruh přátel Bethesdy, který se snaží podle svých možností shánět finanční příspěvky na stavbu respektive provoz domova. Jeho činnost je velice různorodá – od oslovování sponzorů, přes prodej výrobků až po pořádání benefičních koncertů. Máte-li zájem se takovýmto, či podobným způsobem angažovat, přihlaste se u bratra Pavla Klementa, Trní 2025/36, 19300 Praha 20 – Horní Počernice, tel.: 281 924 452

Rok 2000

Pokračující stavba tohoto domova probíhala až od poloviny roku 2000, kdy jsme získali státní dotaci MPSV. Byla dokončena hrubá stavba objektu

Rok 2001

Práce pokračovaly v celkovém rozsahu 6,614 mil Kč (dotace MPSV). Byly provedeny rozvody vody, kanalizace, elektřiny a části topení. Dokončeny jsou sádrokartónové podhledy, omítky a štuky. Částečně je realizováno obložení koupelen, výtahy jsou ve výrobě.

Rok 2002

Rada Magistrátu HLMP přislíbila dotaci 10. mil. Kč na stavbu Bethesdy. Uvolnění této částky je ovšem vázáno na doložení zbývajících financí (cca 30 mil) k dokončení stavby.

Rok 2003

Na podzim byl domov Bethesda slavnostně otevřen.