Aktuality

Poslání domova

Posláním Domova seniorů Bethesda je poskytnutí a zajištění sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí z důvodu vysokého věku, snížené soběstačnosti a mobility, již nedostačujícího zajištění péče a podpory prostřednictvím rodiny a dostupných terénních služeb.

Nabízíme duchovní zázemí, přičemž stavíme na křesťanských hodnotách. Pořádáme pravidelně bohoslužby a zajišťujeme pastorační péči pro obyvatele našeho domova. To vše při plném respektování vůle uživatelů, náboženského smýšlení a při dodržování základních lidských práv.