Chráněné bydlení na Xaverově

Chráněné bydlení na Xaverově

je sociální pobytovou službou dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s kapacitou 6 osob. Zřizovatelem je Diakonie Církve bratrské.

Služba je určena pro

 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s kombinací duševního onemocnění a mentálního postižení.

Okruh osob, kterým nejsme schopni sociální službu poskytnout:

 • osoby s poruchou autistického spektra,
 • osoby vyžadující nepřetržitou asistenci (uživatel musí být schopen být cca 8 hodin bez přímé asistence a dohledu),
 • osoby, které potřebují bezbariérové prostředí,
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje umístění ve zdravotnickém zařízení nebo v sociální službě s pravidelnou sociální a zdravotnickou péčí (domov pro lidi se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem),
 • osoby závislé na omamných látkách (alkohol, drogy,…).
 • osoby s projevy fyzické agrese, neschopné komunitního soužití.

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (19-26)
 • dospělí (27-64)
 • mladší senioři (65-80)

*Výpis z Registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete ZDE.

*Poslání služby

Vytváříme místo k životu lidem, kteří se neobejdou bez podpory druhé osoby. Chceme, aby po příchodu do služby žili takovým způsobem života, který je jim vlastní a přirozený, a zároveň uspěli ve společném soužití s ostatními uživateli a většinovou společností.

MOTTO


Cíle služby

 • uživatel, který umí využít našich služeb, plánuje obsah a rozsah podpory ze strany sociální služby,
 • uživatel, který si je vědom své jinakosti a využívá svůj potenciál,
 • uživatel, který zná své silné stránky a přijímá svá omezení,
 • uživatel, který pečuje o svou domácnost a o svou osobu, o své zdraví
 • uživatel, který plánuje svůj finanční rozpočet,
 • uživatel, který rozhoduje o svém profesním uplatnění a dalším vzdělávání,
 • uživatel, který si organizuje svůj volný čas,
 • uživatel, který má vztahy se společenským okolím a svými vrstevníky,
 • uživatel, který pečuje o své vztahy v domácnosti CHB i ve své rodině,
 • uživatel, který uplatňuje svá občanská práva a hájí své zájmy,
 • uživatel, který plní své povinnosti,
 • uživatel, který je informován o návazných zdrojích podpory a péče.

Naše principy a hodnoty

principy


Používané metody sociální práce

 • Přístup zaměřený na člověka
 • Metoda individualizované podpory
 • Metoda zpětné vazby
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Využití symboliky všedních situací, svátků a oslav, ročních období, liturgického roku, atp.
 • Terapie realitou
 • Zahradní terapie
 • Canisterapie
 • Preterapie
 • Biblioterapie
 • Metody pastorační práce

Avšak nesoustředíme se jen na individuální potřeby uživatelů, ale bereme v potaz i potřeby celého společenství uživatelů, pracovníků a lokální komunity. Usilujeme o prohlubování vědomí sounáležitosti, dynamiky mezilidských vztahů (vzájemné ovlivňování a doplňování). Jak dopadá způsob mého jednání, projevy mé osobnosti, charakteru a smýšlení na ty kolem mne? Co pro mne společenství znamená, jak mne formuje, čím mne obdarovává?  citát

Popis jednotlivých metod naší práce si můžete přečíst ZDE.