Milé sestry, milí bratři a přátelé,

v neděli 26. 11. proběhne každoroční Neděle Diakonie Církve bratrské, která bude spojena s celocírkevní sbírkou na podporu práce a činnosti Diakonie Církve bratrské.

Do sbírky můžete přispět následujícím způsobem:

  • V hotovosti během sbírky při nedělní bohoslužbě ve Vašem sboru.
  • Platbou na účet Vašeho sboru s poznámkou „sbírka Diakonie“. Sbor následně zašle celou vybranou částku na účet Rady CB.

Ze sbírky spolufinancujeme poskytované sociální služby a projekty a další aktivity. V posledním období to byla především rekonstrukce Chráněného bydlení na Xaverově.

Pro představu o tom, co děláme a co se podařilo, se můžete podívat na krátké video. Odkaz na něj najdete zde: http://tiny.cc/Diakonie23

 

Za Vaší pomoc a podporu děkujeme

 

Roman Kysela