Verš dne

Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář.

1K 13,8.12 (B21)