Sbor Církve Bratrské v Benátkách nad Jizerou

Church Joomla Template

Pár slov o našem společenství..

Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou za několik let oslaví 100 let svého trvání. Za tu dobu prošel od počátků své činnosti, přes nesnadné období obou totalitních režimů, kdy zejména v době komunismu nebylo snadné se hlásit k víře v Pána Ježíše, až k dnešku.

Sbor tvoří společenství, kde má své místo jak početná skupina dětí a mládeže, tak i dospělí a nejstarší generace. Jádrem života sboru jsou nedělní bohoslužby, kde se nás nyní setkává okolo 50-80 lídí. Setkávání se neomezují jen na poslední den v týdnu. Lidé se během týdne mohou potkávat jak v generačních skupinách (děti, mládež, senioři), tak i ke společnému setkání v menších skupinkách, kde je větší prostor pro rozhovory a osobní modlitby. Ve sboru se pořádá řada akcí / Legoprojekt, Multikemp, Koledy, Mikuláš, sederová večeře…/, které mají být lidem k radosti a Bohu ke slávě.

Naším cílem je to, aby lidé mohli uvěřit v Ježíše Krista a následovat jej ve svých životech. Pokud mezi nás zavítáte, pak zjistíte, že nejsme dokonalým bezproblémovým společenstvím, ale obyčejnými lidmi, kteří poznali Boží lásku zjevenou v Ježíši Kristu. K tomuto poznání chceme zvát i ostatní lidi v našem městě a okolí.