Image

Zpívání koled

První adventní akce v naší modlitebně se společným zpěvem koled se uskutečnila v roce 1993 pod vedením hudební skupiny Caritas. Dnes je živou tradicí.

Hlavní myšlenkou bylo a stále je, zpívat společně koledy a připomenout si zvěst o narození Spasitele, Ježíš Krista. Tedy ne koncert, ale společné hraní a zpěvání se všemi příchozími.

 V průběhu večera zpíváme především naše české koledy, jejich text mají všichni hosté k dispozici, čteme z Bible příběh o narození Ježíše a zazní i kratičké adventní zamyšlení/poselství. Setkání je zakončeno zpěvem při svíčkách a malým pohoštěním.

Celých těch už skoro 30 let prožíváme milou atmosféru a radost těmi, kteří se v předvánočním shonu přišli zastavit, společně pobýt, zazpívat si, popovídat a poslechnout si, co je podstatou křesťanských Vánoc.

Jestli budete chtít, přijďte i Vy. Jste srdečně zváni.
Image