Souboj o velké ceny


Vedoucí se rozhodli vyhlásit velký souboj o zajímavé ceny mezi mladší a starší skupinou.

Máme tu výsledky: Mladší skupina dorazila v hojném počtu a zaslouženě se těší z vítěztví, které oslaví v pátek 13. dubna v havlíčkobrodském bazénu.

O co se hraje?

Vítězná skupina si zvolí jednu ze tří možných odměn. Tou první odměnou je páteční Lavina v bazéně, druhá možnost je bowling. Třetí alternativou je pohár někde v cukrárně. Odměna se týká vždy celé skupiny (mladších, nebo starších) a hradí ji kompletně Lavina. Každý kdo v pátek, který vybereme přijde, může s náma jet do Brodu si odměnu užít.

V čem budeme soutěžit?

Budeme soutěžit v tom, které skupina se lépe naučí Modlitbu Páně. Za každý řádek modlitby, který budeš umět, přineseš své skupině 10 bodů. Za každý řádek, který popleteš, ale bude jasné, že znáš význam bude bodů 5. V případě, že na daném řádku popleteš jedno slovo (prohodíš je, vynecháš...) je za toto slovo budou dva body dolů. 

Modlitba Páně

Otče náš, který jsi v nebesích
posvěť se Jméno Tvé,
přijď království Tvé,
buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé jest království
i moc i sláva, na věky, amen.

Pravidla

Protože nás nechodí do obou skupin stejně, budou získané body skupinky vyděleny počtem soutěžících. Jako soutěžící je brán každý, kdo byl alespoň třikrát na Lavině v období od 10. února do 30. března. Nezáleží tedy na tom, jestli přijde 30. března na Lavinu, započítán bude. Je tak na každém, aby si zařídil, že bude moci svoji skupinu podpořit. Jako soutěžící může dále být ten, kdo 30. března přijde na Lavinu a bude chtět soutěžit i když v období od 10.2. do 30.3. nebyl na Lavině třikrát.

Pravidlo o dělení bodů počtem soutěžících má za cíl, aby byl boj spravedlivý a početnější skupina neměla výhodu. Nerozhoduje absolutní počet bodů, ale průměr na jednoho soutěžícího. Dalším důvodem pravidel je to, aby nikdo neměl pocit, že radši nemá chodit, aby to své skupině nepokazil. Cílem je pravý opak. I když se někdo naučí jen kousek modlitby a přijde, své skupince pomůže.


(aktualizováno 5. 4. 2012) pdftisk


Dnes jsi na stránkách první, celkově už 56998 lidí navštívilo naše stránky.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist