• Bible
  Věříme, že Bůh hovoří k člověku především skrze Bibli. Proto je Bible – Boží slovo, měřítkem víry a života. Proto chceme Bibli číst a studovat a to jak osobně, tak ve společenství

 

 • Vztah s Kristem
  Věříme, že každý věřící může mít vztah s Kristem. Skrze modlitby, přemýšlením o něm, uctívání a studium Bible. Díky Bibli máme možnost zakoušet proměňující blízkost se svým nebeským Otcem. O tuto blízkost chceme usilovat.

 

 • Společenství
  Věříme, že každý křesťan je povolán být součástí Kristova těla – církve. Chceme se učit:
  – Zodpovědnosti za naše společenství
  – Praktické lásce
  – Společnému uctívání Boha.Tyto tři oblasti chceme naplňovat v malých skupinách, ve společných bohoslužbách a vzájemné opoře v různých oblastech našeho života. 

 

 • Evangelizace
  Věříme, že hlavním posláním církve, a tedy každého věřícího, je předávání dobré zprávy o Boží lásce k člověku. Chceme hledat různé způsoby, jak toto poslání naplnit.

 

 • Služba
  Věříme, že Bůh obdaroval každého věřícího a že každý věřící je zodpovědný za rozvíjení svých darů uprostřed církve skrze konkrétní službu. Svoji službu chceme koordinovat s celkovým směřováním sboru.

 

 • Růst
  Věříme, že každý křesťan je povolán k duchovnímu růstu, který se projevuje především proměnou charakteru, růstem v posvěceném životě a ve vztazích. O takovýto růst chceme s Boží pomocí usilovat.