• … a já vám dám odpočinout

  V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ Mt 11,25-30

   „ ..že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.“

  Ježíš volá všechny. Slyšet mohou a slyší skutečně jenom ale ti, kteří jsou „maličcí“. Kteří nejsou „sami v sobě“ moudří a rozumní.

  „ ..komu by to Syn chtěl zjevit.“

  Znamená to, že chce někoho vynechat, že tedy někoho přece jenom „nechce“? Ne. Zve – všechny. Avšak – ne všem to „zjevit“ možné je. Chtěl by to zjevit všem. Ale má-li někdo zacpané uši, pak ten – neuslyší. V „uších“ můžeme mít a míváme – předsudky, sebejistotu, sebedůvěru, sebestřednost, sebevědomí, zkrátka – „sebe“. Jsem přece dospělý – dospělá. Nepotřebuji pomoc. Poradím si. To není úplně moudrý postoj. Jednou zestárnu, zeslábnu, mohu onemocnět. Budu potřebovat pomoc. A potom se budu možná ptát – kdo to byl, kdo se mi nabízel, kdo se mi dával k dispozici?

  „Pojďte ..“

  Ježíš nevyvolává jenom „svoje pozvání“. Neprojevuje jenom „svoje přání“. Neprojevuje jenom „svůj zájem“.

  „ ..ke mně ..“

  Ale projevuje – „svoji vůli“. A tou je – člověku pomoci. Protože ví, že pomoci člověku může jediný. A to je – On.

  „ ..všichni ..“

  Jeho vůle je, aby bylo pomoženo všem, aby – všichni – byli zachráněni.

  „ ..kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny ..“

  Jen samolibý člověk může říci, že se nenamáhá. Kdo se namáhá, může ale říci také, já nepotřebuji ničí pomoc.

  Každý někdy pomoc potřeboval a každý někdy pomoc vyhledává.

  „ ..a já vám dám odpočinout.“

  Jsme-li odpočatí, plní síly a sebejistoty, možná vnímáme tuto nabídku jako nepotřebnou. Možná se nás tato výzva nedotýká. Možná nám je v tu chvíli protivná. Až budu potřebovat, tak se ozvu.

  Ježíš respektuje naši svobodu – zvolit si, koho chceme za pomocníka.

  Ale Ježíš nemůže mlčet, protože oslovuje celé spektrum lidstva a v každé chvíli jsou někde mnozí, kteří jsou na dně a na konci svých sil.

  „ ..jsem tichý a pokorného srdce ..“

  Ježíš je vyslancem nebes a je svatý. Je kompetentní nabízet pomoc. Není násilný, ale – jasně – oslovuje.

  „Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

  Ježíš nevytváří další tlaky. Naopak – od „tlaků“ – osvobozuje.

   

  Jan Kočnar

   

Comments are closed.