• Uzdravení syna královského úředníka

  Ježíš Kristus, Beránek Boží, který přeměňuje vodu na víno, mluví se samařskou ženou a vyhání penězoměnce z chrámu bičem. Dokonce za ním chodí potají představení synagogy.

  Kdo je tento Ježíš a co ode mě chce?

  Žil jeden královský učedník, kterému umíral syn. Moc naděje už mu nezůstávalo. Avšak se k němu dostaly zvěsti o jednom člověku, který má prý velkou moc. Úředníkovi už moc možností, jak svému synovi pomoct nezbývalo a tak se rozhodl tohoto muže navštívit. Cesta z Kafarnaum do Káně mu bez přestávky trvala asi 9 hodin a přibližně 27 km. Dnes si sedneme do auta a tuto vzdálenost ujedeme za chvilku, ale tehdy?

  Byla to víra nebo zoufalství?

  Ve městě Sychar lidé uvěřili v Ježíše na základě svědectví samařské ženy, která se s ním setkala  u studny. Královský úředník měl možná zprostředkované svědectví o tom, jak Ježíš proměnil vodu ve víno v Káně Galilejské. A v takového člověka chtěl vložit svou poslední naději na uzdravení syna. Zoufalství nebo bezmezná víra?

  V koho vkládáme svou víru my? Horoskopy, lití olova, osud, pověry? Pokud mi přijde na světě něco jako zoufalství, tak je to víra v tyto věci. Věci, které nejsou skutečné. Naopak Ježíš skutečný je. Proč tedy právě v něj nevložit svou víru a naději?

  Jednou přišel za Ježíšem královský úředník , kterému umíralo dítě. Svou naději a víru složil v Ježíše. Jaká byla však jeho odpověď ? Možná nám přijde, jakoby mu Ježíš nerozuměl, nerozuměl tomu, co se děje a říká: „Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte“. 

  Královský úředník se však nenechal odbýt: „Pane, pojď, než mé dítě umře.“ Můžeme to i chápat takto: „Pane, copak mi nerozumíš? Umírá mi syn, co to tady povídáš?“

  Kolikrát jsme v situaci, kdy vkládáme svou víru a naději v Krista a najednou slyšíme jiné odpovědi, než které chceme slyšet nebo si myslíme, že jsou správné? Nebo naopak Ježíš otálí s odpovědí.

  Přesto se královský úředník rozhodne Ježíši uvěřit a vydá se na cestu zpět domů. Na té potká své sluhy, kteří mu oznámí, že jeho syn žije. A jeho první reakce? Zeptal se jich, kdy se to stalo, v jakou hodinu. Možná si řeknete: ,,Proč se ptá zrovna na toto”?

  Myslím, že to může být dobrá výzva pro nás křesťany. Přemýšlet o věcech, které se v našem životě dějí. Zda to jsou jen náhody nebo odpovědi na naše modlitby, tužby, prosby a potřeby.

  Královský úředník chtěl vědět, zda to, že se jeho syn uzdravil není jen náhoda. Nebo zda snad nezabraly léky, které měl. Jak často se za něco modlíme a to se nakonec povede?

  Jaká je naše reakce?

  Děkujeme Bohu a uvědomujeme si, že to je Jeho „práce“ nebo to bereme jako slet náhodných událostí? V případě nemoci zabraly léky, učitel na zkoušce měl zrovna dobrou náladu nebo jsme měli prostě štěstí?

  Pokud chceme zažívat plný život v Bohu a radost z toho, jak jedná, tak musíme více nad věcmi přemýšlet.

  Před dvěma lety jsem byla na stáži v KAMu a vždycky jsem záviděla jednomu mému kamarádovi stážistovi, že prožívá tak úžasné věci s Bohem. Neustále mluvil o tom, jak Bůh jedná, jak ho vede. Říkala jsem si: „Proč já nemám tak plný život s Bohem jako on?“

  Bylo to proto, že jsem málo přemýšlela a v důsledku toho jsem byla málo vděčná za to, co Bůh v mém životě dělá. Neudělala jsem si takovou vnitřní revizi toho, co se v mém životě odehrálo a kdo na tom má podíl. V tomhle mi je vzorem královský úředník, který se zastavil a přemýšlel o tom, kdo může za to, že byl jeho umírající syn uzdraven.

  A co je nakonec nejlepší? Že ze svého kroku víry neměl užitek jen královský úředník. Na konci té pasáže čteme, že uvěřil on i jeho dům.

  Myslíš, že kdyby lidé viděli a slyšeli více, jak Bůh jedná ve tvém životě, tak by snáze uvěřili nebo snáze budovali svou víru a vztah s Ježíšem?

  Ježíš nedělá skutky pro skutky. Mám pocit, že má jeho jednání vždy nějaký postranní úmysl. Chce své publikum něco naučit, něco jim vysvětlit. Tentokrát to bylo to, že s úředníkem uvěřil celý jeho dům.

  Pokud víš, co Ježíš dělá ve tvém životě, tak o tom mluv. Oslav ho, vyvyš jej před ostatními, aby věděli, že tvůj Bůh je dobrý a laskavý. Jak jinak totiž zjistí, že Bůh ve tvém životě jedná? Jen skrze to, že uvidí a uslyší.

  Neboj se vyjít ze své ulity, dát Ježíši svou plnou víru. Věř mi, že teprve potom začneš prožívat úžasný život plný Boží milosti a vděčnosti.

  Ježíš je dobrý pastýř, který se stará o své ovce, které v něj vkládají svou naději.

   

  Markéta Nyzio

Comments are closed.