Kontakt

Pavel Paluchník (vpravo): kazatel, podebrady(at)cb.cz, tel: 608 218 614

Michael Granát: starší* sboru

David Pinkas: starší sboru, hospodář

Viktor Ber: starší sboru, místopředseda staršovstva

Michael Šípek: starší sboru

Štěpánka Paluchníková: pastorační asistent, stepanka.paluchnikova(at)gmail.com, tel: 608 544 280

* Poznámka: termín „starší“je zvykový termín, který neoznačuje nutně věk, ale funkci. Je překladem řeckého presbyteros, kterým se v Bibli označovali vedoucí v církvi. Staršovstvo je spolu s kazatelem (příp. pastorem, farářem) zodpovědné za vedení sboru, výklad Písma, duchovní péči o další věřící, diakonii, hospodářské záležitosti apod. Starší jsou voleni na čtyřleté období členským shromážděním Sboru (tj. členy místní komunity) Církve bratrské. 

Sociální média

facebook: Sbor Církve bratrské v Poděbradech

instagram: betel_podebrady

youtoube: cbpodebrady

Kontaktní adresa a informace

Vrchlického 109
290 01 Poděbrady
eml.: podebrady(at)cb.cz

Běžný účet: 2002075566/2010 – FIO (pro platbu můžete využít i tento QR kód na 500 Kč, částku lze po načtení změnit)

variabilní symboly

Fond rozvoje Bételu: 2201516387/2010

IČO: 73634077

Kde nás najdete

Naše modlitebna leží v západním cípu místní části Žižkov, Koutecká čtvrť, ve Vrchlického ulici. Najdete ji nedaleko nádraží. Dům s fasádou oříškové barvy, částečně obložen dřevem, poznáte podle kříže na špičcce a nápisu „Církev bratrská – Bétel“ nad hlavním vchodem.

Vlakem a autobusem

Po vystoupení z vlaku či autobusu zamiřte do podchodu, a zde se dejte vlevo. Z podchodu hned opět vlevo (směr Koutecká). Jděte ulicí Za nádražím, po cca 200 m odbočit vpravo do ulice Vrchlického. Celá cesta trvá cca 5 minut.

Autem od Hradce Králové

Sjet z dálnice na exitu Poděbrady-východ, jet směr Poděbrady, projet obcí Choťánky, potom projíždíte maličkou průmyslovou oblastí (je zde „50“); a zatímco hlavní silnice na Poděbrady směřuje na nadjezd, vy před nadjezdem odbočte vpravo (je tam např. malá červená šipka firmy Trio Čížek), pojedete stále podél kolejí (máte je po levé ruce), kolem prodejny nábytku, na křižovatce vpravo a hned vlevo do ulice Za nádražím, kolem podchodu u nádraží (nalevo) a KD Symfonie (napravo) – následuje odbočka vpravo do ulice Vrchlického.

Autem od Prahy

Sjet na exitu Poděbrady-západ, směr Poděbrady, v Pískové Lhotě vpravo, přes kruhový objezd rovně; přes most přes Labe na náměstí, zde hned na začátku náměstí vlevo směr Nymburk; asi po 1 km hledejte odbočku vpravo směr Křinec; asi po 400m hledejte odbočku vlevo směr Křinec; asi po 400 m přijedete na kruhový objezd. Použijte třetí výjezd (směr Křinec), který vás dovede na nový nadjezd. Hned za nadjezdem odbočte VPRAVO a potom třetí odbočka je ulice Vrchlického. (Celá cesta od Pískové Lhoty trvá cca 8 minut.).