Spolupracujeme

Jsme jedním ze sborů Církve bratrské. O její historii a současnosti se můžete dočíst zde.

Dlouhodobě spolupracujeme s vyšší odbornou školou sociální a teologickou: Evangelikálním teologickým seminářem.

V Bételu probíhají bohoslužby Čjinů, podporujeme také potřebné u nás i v Africe

Církev bratrská je součástí Ekumenické rady církví. V Poděbradech se pravidelně spolu několikrát do roka schází duchovní všech církví a společně připravujeme různá setkání (Půlnoční open-air; Ekumenické večery apod.)

Spolupracujeme i s městem Poděbrady, některé naše aktivity probíhají za finančního přispění města.

Od roku 2021 úzce spolupracujeme s občanským sdružením Oživený Žižkov a Rodinným centrem Poděbrady a společně pořádáme Sousedská setkání.